Re: gnome-applets

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-02 13:11:30

lör 2002-06-01 klockan 23.30 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:3
> > N msgid "Monitor a laptop's remaining power"
> > N msgstr "Övervaka batterispänningen i en bärbar dator"
> 
> Den renlärige påpekar att det står att man övervakar återstående
> kraft/laddning snarare än ögonblicksvärdet spänning. (Fast det kan ju
> ifrågasättas vilket som är sant, förståss.)

Jag håller med. Ändrar till "batteriladdningen". Tack.


> > N msgid "translator_credits"
> > N msgstr ""
> > N "Christian Rose\n"
> > N "Martin Norbäck\n"
> > N "Andreas Hydén\n"
> > N "Martin Wahlén\n"
> > N "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"
> 
> Jag kommer inte ihåg vem som var vem på rak arm, men är
> Sun-översättaren med i listan här?

Nej. Jag plockade alla namn som fanns i po-headern, och det fanns inget
från Sun där.


> >  #: drivemount/properties.c:376
> >  msgid "Custom icon for not mou_nted:"
> > G msgstr "Anpassad ikon för avmonterad:"
> > N msgstr "Anpassad ikon för avmo_nterad:"
> 
> En sådan där detalj egentligen: engelskan säger inte att enheten
> behöver ha varit monterad, vilket din översättning antyder. "ej
> monterad" eller "omonterad" är mer ordagrannt.

:-)
Jag ändrar till "omo_nterad".


> >  #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:3 gkb-new/gkb.c:604
> > N msgid "Keyboard Layout Switcher"
> > N msgstr "GKB-tangentbordsbytare"
> 
> Varför har du tagit med den något kryptiska förkortningen GKB i
> översättningen, när den inte finns i orginalet?

Mystiskt. Den har nog funnits med tidigare, men så har det slarvats när
meddelandet gjordes oluddigt. Jag fixar. Tack!


> >  #: gweather/gweather-pref.c:612
> >  msgid "Use _metric system units"
> > G msgstr "Använd metriska systemenheter"
> > N msgstr "Använd _metriska systemenheter"
> 
> Jag tror inte det är systemenheter som är metriska vilket du skrivit,
> utan enheter som tillhör det metriska systemet. På svenska kan du nog
> helt enkelt hoppa över "system".

Ah! Bra att du såg det. Jag fixar.


> >  #: gweather/weather.c:133
> >  msgid "East - NorthEast"
> > G msgstr "Öst - nordöst"
> > N msgstr "Ost - nordost"
> 
> Är det en vindriktning? Då skriver man väl ihop det helt på svenska:
> Ostnordost.
> 
> >  #: gweather/weather.c:134
> >  msgid "East - Southeast"
> > G msgstr "East - sydväst"
> > N msgstr "Ost - sydost"
> 
> Motsvarande.

Okej, jag ändrar på alla ställen.


> >  #: panel-menu/panel-menu-common.c:727
> >  msgid ""
> > G "The Panel Menu Applet allows you to display customized menubars on your "
> > G "panels."
> > N "Removing this entry is not allowed as this will cause the Menu Bar applet to "
> > N "be removed from GNOME Panel"
> >  msgstr ""
> > G "Panelmenypanelprogrammet låter dig visa anpassade menyrader på dina "
> > G "paneler."
> > N "Att ta bort denna post är inte tillåtet då det kommer att göra så att "
> > N "menyradspanelprogrammet tas bort från GNOME-panelen"
> 
> Skulle man inte snarare sagt "... då det skulle göra så att ..." på
> svenska?

Det gör man kanske. Jag fixar.
Du ska ha stort tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-applets.sv.po.


Christian


PS. Hoppas Sverige vinner matchen. DS.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.