glade

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-02 15:56:05

Här är uppdateringen av glade. En hel del ändringar och tillägg från
Sun. Några jag inte helt håller med om. Hela filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/glade.sv.po.


Christian # Swedish translation of Glade.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 1999, 2001.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.33.2.7 2002/06/02 13:52:15 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glade\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-05-17 18:07-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-02-26 18:16+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-02 15:52+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-02 15:52+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: glade-2.desktop.in.h:1
 msgid "GTK+ 2.0 GUI builder"
G msgstr "GUI-byggare för GTK+ 2.0"
N msgstr "Program för att bygga grafiska gränssnitt för GTK+ 2.0"
 
 
 #: glade/glade_atk.c:120
 msgid "Controlled By"
G msgstr ""
N msgstr "Kontrollerad av"
 
 #: glade/glade_atk.c:121
 msgid "Controller For"
G msgstr ""
N msgstr "Kontrollör för"
 
 #: glade/glade_atk.c:122
 msgid "Label For"
G msgstr "Etikett"
N msgstr "Etikett för"
 
 #: glade/glade_atk.c:123
 msgid "Labelled By"
G msgstr "Etikett"
N msgstr "Etiketterad av"
 
 #: glade/glade_atk.c:124
 msgid "Member Of"
G msgstr ""
N msgstr "Medlem av"
 
 #: glade/glade_atk.c:125
 msgid "Node Child Of"
G msgstr ""
N msgstr "Nodbarn av"
 
 #. I don't think we should set the transient parent as the dialog could be
 #. left open if desired.
 #: glade/glade_atk.c:324
 #, c-format
 msgid "Relationship: %s"
G msgstr ""
N msgstr "Förhållande: %s"
 
 
 #: glade/glade_atk.c:630
 msgid "The name of the widget to pass to assistive technologies"
G msgstr ""
N msgstr "Namnet på den widget som ska skickas till hjälpmedelstekniker"
 
 #: glade/glade_atk.c:631
 msgid "Description:"
G msgstr "Beskrivning"
N msgstr "Beskrivning:"
 
 #: glade/glade_atk.c:632
 msgid "The description of the widget to pass to assistive technologies"
G msgstr ""
N msgstr "Beskrivningen av den widget som ska skickas till hjälpmedelstekniker"
 
 #: glade/glade_atk.c:634
 msgid "Table Caption:"
G msgstr "Allmänt:"
N msgstr "Tabellrubrik:"
 
 #: glade/glade_atk.c:635
 msgid "The table caption to pass to assistive technologies"
G msgstr ""
N msgstr "Tabellrubriken att skicka till hjälpmedelstekniker"
 
 #: glade/glade_atk.c:672
 msgid "Select the widgets with this relationship"
G msgstr ""
N msgstr "Välj de widgetar som har detta förhållande"
 
 #: glade/glade_atk.c:752
 msgid "Click"
G msgstr "Klocka"
N msgstr "Klicka"
 
 #: glade/glade_atk.c:753
 msgid "Press"
G msgstr "Förlopp:"
N msgstr "Tryck"
 
 #: glade/glade_atk.c:754
 msgid "Release"
G msgstr "Ta bort"
N msgstr "Släpp"
 
 #: glade/glade_atk.c:813
 msgid "Enter the description of the action to pass to assistive technologies"
 msgstr ""
N "Ange den beskrivning av åtgärden som ska skickas till hjälpmedelstekniker"
 
 
 #: glade/glade_clipboard.c:418
 msgid "Only buttons can be pasted into a dialog action area."
G msgstr "Bara knappar kan klistras in i en GnomeDialogs händelseområde."
N msgstr "Endast knappar kan klistras in i ett dialoghändelseområde."
 
 #: glade/glade_clipboard.c:428
 msgid "Only GnomeDockItem widgets can be pasted into a GnomeDock."
G msgstr "Bara GnomeDockItem-widgetar kan klistras in i en GnomeDock."
N msgstr "Endast GnomeDockItem-widgetar kan klistras in i en GnomeDock."
 
 #: glade/glade_clipboard.c:437
 msgid "Only GnomeDockItem widgets can be pasted over a GnomeDockItem."
G msgstr "Bara GnomeDockItem-widgetar kan klistras in över en GnomeDockItem."
N msgstr "Endast GnomeDockItem-widgetar kan klistras in över en GnomeDockItem."
 
 #: glade/glade_clipboard.c:440
 msgid "Sorry - pasting over a GnomeDockItem is not implemented yet."
G msgstr ""
G "Tyvärr - inklistring över en GnomeDockItem är inte implementerat ännu."
N msgstr "Tyvärr - inklistring över en GnomeDockItem är inte implementerat ännu."
 
 
 #: glade/glade_gnomelib.c:181
 msgid "_Gnome"
G msgstr "Gnome"
N msgstr "_Gnome"
 
 #. Place the deprecated section last.
 #: glade/glade_gnomelib.c:182 glade/glade_gtk12lib.c:315
 #: glade/glade_palette.c:304
 msgid "Dep_recated"
G msgstr "skyddad"
N msgstr "För_åldrad"
 
 #: glade/glade_gtk12lib.c:313
 msgid "GTK+ _Basic"
G msgstr "GTK+ standard"
N msgstr "GTK+ _standard"
 
 #: glade/glade_gtk12lib.c:314
 msgid "GTK+ _Additional"
G msgstr "GTK+ extra"
N msgstr "GTK+ _extra"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: glade/glade_menu_editor.c:523
 msgid "The stock item to use."
G msgstr "Standardobjektet som ska användas."
N msgstr "Vilket standardmenyval som ska användas."
 
 
 #: glade/glade_menu_editor.c:731
 msgid ""
 "The text of the menu item, or empty for separators. Hit return to add a new "
 "item below this one. Ctl-Return adds a child item beneath this one."
 msgstr ""
G "Texten på menyvalet (tomt för avskiljare). Tryck Return för att lägga "
G "till ett nytt menyval under detta. Ctrl-Return lägger till ett undermenyval "
G "under detta."
N "Texten på menyvalet (tomt för avskiljare). Tryck Return för att lägga till "
N "ett nytt menyval under detta. Ctrl-Return lägger till ett undermenyval under "
N "detta."
 
 
 #: glade/glade_menu_editor.c:927
 msgid "_Add"
G msgstr "Lägg till"
N msgstr "_Lägg till"
 
 
 #: glade/glade_menu_editor.c:937
 msgid "Add _Child"
G msgstr ""
N msgstr "Lägg till _barn"
 
 #: glade/glade_menu_editor.c:942
 msgid "Add a new child item below the selected item."
G msgstr "Lägg till ett nytt menyval under det valda menyvalet"
N msgstr "Lägg till ett nytt barnmenyval under det valda menyvalet."
 
 #: glade/glade_menu_editor.c:948
 msgid "Add _Separator"
G msgstr "Lägg till en avskiljare"
N msgstr "Lägg till _avskiljare"
 
 
 #: glade/glade_menu_editor.c:1006
 msgid "The radio menu item's group"
G msgstr "Om radiomenyvalet är på från början"
N msgstr "Radiomenyvalets grupp"
 
 
 #: glade/glade_project.c:502
 msgid ""
 "Error running glade2perl to generate the Perl source code.\n"
 "Check that you have glade2perl installed and that it is in your PATH."
 msgstr ""
G "Det blev fel när jag skulle köra glade2perl för att generera "
G "Perl-källkod.\n"
N "Det blev fel när jag skulle köra glade2perl för att generera Perl-källkod.\n"
 "Se till att du har glade2perl installerad och att den är i din PATH."
 
 #: glade/glade_project.c:524
 msgid ""
 "Error running eglade to generate the Eiffel source code.\n"
 "Check that you have eglade installed and that it is in your PATH."
 msgstr ""
G "Det blev fel när jag skulle köra eglade för att generera "
G "Eiffel-källkod.\n"
N "Det blev fel när jag skulle köra eglade för att generera Eiffel-källkod.\n"
 "Se till att du har eglade installerad och att den är i din PATH."
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun skrev "existar innan"
 # Jag skriver "redan existerar"
 #
 #: glade/glade_project_options.c:507
 msgid ""
 "If a main.c file is output containing a main() function, if it doesn't "
 "already exist"
 msgstr ""
G "Om filen main.c med en en main()-funktion ska skapas, om den inte existar "
G "innan"
N "Om filen main.c med en en main()-funktion ska skapas, om den inte redan "
N "existerar"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun skrev "Filten"
 # Jag skriver "Filen"
 #
 #: glade/glade_project_options.c:602
 msgid ""
 "The file in which the declarations of the signal handler and callback "
 "functions are written"
 msgstr ""
G "Filten som deklarationerna för signalhanterings- och callbackfunktionerna "
G "ska ligga i"
N "Filen som deklarationerna för signalhanterings- och callbackfunktionerna ska "
N "ligga i"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun skrev "Filetn"
 # Jag skriver "Filen"
 #
 #: glade/glade_project_options.c:645
 msgid "The file in which the declarations of the support functions are written"
G msgstr "Filetn som deklarationerna för stödfunktionerna ska ligga i"
N msgstr "Filen som deklarationerna för stödfunktionerna ska ligga i"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "interface"
 # Jag vill ha "gränssnitt"
 #
 # Sun vill ha "laddat in"
 # Jag vill ha "läst in"
 #
 #: glade/glade_project_options.c:691
 msgid ""
 "If translatable strings are saved in a separate C source file, to enable "
 "translation of interfaces loaded by libglade"
 msgstr ""
G "Om översättningsbara strängar ska sparas i en separat C-källkodsfil, "
G "för att möjliggöra översättning av interface som libglade har laddat in"
N "Om översättningsbara strängar ska sparas i en separat C-källkodsfil, för att "
N "möjliggöra översättning av gränssnitt som libglade har läst in"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha
 # "Du måste sätta det Översättningsbara strängfils-alternativet"
 #
 # Jag vill ha
 # "Du måste ställa in alternativet för översättningsbara strängar"
 #
 #: glade/glade_project_options.c:1353 glade/glade_project_options.c:1363
 #: glade/glade_project_options.c:1373
 msgid "You need to set the Translatable Strings File option"
G msgstr "Du måste sätta det Översättningsbara strängfils-alternativet"
N msgstr "Du måste ställa in alternativet för översättningsbara strängar"
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:193 glade/glade_project_window.c:623
 msgid "Op_tions..."
G msgstr "Alternativ"
N msgstr "Al_ternativ..."
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:304
 msgid "Help 1"
G msgstr "Hjälp"
N msgstr "Hjälp 1"
 
 #: glade/glade_project_window.c:305
 msgid "Show some help document"
G msgstr ""
N msgstr "Visa något hjälpdokument"
 
 #. create File menu
 #: glade/glade_project_window.c:321 glade/glade_project_window.c:580
 msgid "_Project"
G msgstr "Projekt"
N msgstr "_Projekt"
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:656
 msgid "Cut the selected widget to the clipboard"
G msgstr "Klipp ut vald widget till urklipp"
N msgstr "Klipp ut den markerade widgeten till urklipp"
 
 #: glade/glade_project_window.c:661
 msgid "Copy the selected widget to the clipboard"
G msgstr "Kopiera vald widget till urklipp"
N msgstr "Kopiera den markerade widgeten till urklipp"
 
 #: glade/glade_project_window.c:666
 msgid "Paste the widget from the clipboard over the selected widget"
G msgstr "Klistra widgeten i urklipp över den valda widgeten"
N msgstr "Klistra widgeten från urklipp över den markerade widgeten"
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:718
 msgid "Show Widget _Tooltips"
G msgstr "Visa _verktygstips för widget"
N msgstr "Visa verktygs_tips för widget"
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:842
 msgid "Optio_ns"
G msgstr "A_lternativ"
N msgstr "Alternati_v"
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:975
 msgid "New _GTK+ Project"
G msgstr "Nytt projekt"
N msgstr "Nytt _GTK+-projekt"
 
 #: glade/glade_project_window.c:976
 msgid "New G_NOME Project"
G msgstr "Nytt projekt"
N msgstr "Nytt G_NOME-projekt"
 
 #: glade/glade_project_window.c:979
 msgid "Which type of project do you want to create?"
G msgstr ""
N msgstr "Vilken typ av projekt vill du skapa?"
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:1206
 msgid ""
 "There is no project currently open.\n"
 "Create a new project with the Project/New command."
 msgstr ""
N "Inget projekt är öppnat för tillfället.\n"
N "Skapa ett nytt projekt med kommandot Projekt/Nytt."
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:1769 glade/glade_project_window.c:1821
 msgid "Glade is a User Interface Builder for GTK+ and GNOME."
G msgstr "Glade är en användargränssnittskonstruerare för GTK+ och GNOME.\n"
N msgstr "Glade är en användargränssnittskonstruerare för GTK+ och GNOME."
 
 
 #: glade/glade_project_window.c:1799
 msgid "About Glade"
G msgstr "Avsluta Glade"
N msgstr "Om Glade"
 
 
 #: glade/main.c:69
 msgid "Start with the palette hidden"
G msgstr "Visa widgetpaletten."
N msgstr "Starta med paletten dold"
 
 #: glade/main.c:73
 msgid "Start with the property editor hidden"
G msgstr "Visa egenskaperna"
N msgstr "Starta med egenskapsredigeraren dold"
 
 #: glade/main.c:346
 msgid ""
 "glade: The XML file must be set for the '-w' or '--write-source' option.\n"
 msgstr ""
G "glade: XML-fil måste anges för alternativet \"w\" eller "
G "\"--write-source\".\n"
N "glade: XML-fil måste anges för alternativet \"w\" eller \"--write-source\".\n"
 
 
 #: glade/property.c:744
 msgid ""
 "The requested width of the widget (usually used to set the minimum width)"
 msgstr ""
G "Den begärda bredden på widgeten (vanligtvis använd för att ställa in "
G "den minsta bredden)"
N "Den begärda bredden på widgeten (vanligtvis använt för att ange den minsta "
N "bredden)"
 
 
 #: glade/property.c:747
 msgid ""
 "The requested height of the widget (usually used to set the minimum height)"
 msgstr ""
G "Den begärda höjden på widgeten (vanligtvis använd för att ställa in "
G "den minsta bredden)"
N "Den begärda höjden på widgeten (vanligtvis använt för att ange den minsta "
N "höjden)"
 
 
 #: glade/property.c:758
 msgid "If the widget can be the default action in a dialog"
G msgstr "Om widgeten kan vara standardåtgärden i en dialog"
N msgstr "Om widgeten kan vara standardvalet i en dialog"
 
 
 #: glade/property.c:760
 msgid "If the widget is the default action in the dialog"
G msgstr "Om widgeten är standardåtgärden i dialogen"
N msgstr "Om widgeten är standardval i dialogen"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "tangenterna"
 # Jag vill ha "tangenter"
 #
 #: glade/property.c:774
 msgid "Defines the signals to emit when keys are pressed"
G msgstr "Definierar signalen som ska skickas när tangenterna trycks ned"
N msgstr "Definierar signalen som ska skickas när tangenter trycks ned"
 
 
 #: glade/property.c:4290
 msgid "H Value:"
G msgstr "H-värde"
N msgstr "H värde:"
 
 
 #: glade/save.c:921
 msgid ""
 "/*\n"
 " * Translatable strings file generated by Glade.\n"
 " * Add this file to your project's POTFILES.in.\n"
 " * DO NOT compile it as part of your application.\n"
 " */\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "/*\n"
G " * Translatable strings file generated by Glade.\n"
G " * Add this file to your project's POTFILES.in.\n"
G " * DO NOT compile it as part of your application.\n"
N " * Översättningsbara strängar genererade av Glade.\n"
N " * Lägg till detta till ditt projekts POTFILES.in.\n"
N " * Kompilera INTE det som en del av ditt projekt.\n"
 " */\n"
 "\n"
 
 #: glade/source.c:178
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid interface source filename: %s\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
G "Ogiltigt gränssnitts källfilnamn: %s\n"
N "Ogiltigt filnamn för gränssnittskällfil: %s\n"
 "%s\n"
 
 #: glade/source.c:180
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid interface header filename: %s\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
G "Ogiltig gränssnitts \"header\"-fil: %s\n"
N "Ogiltigt filnamn för gränssnittshuvud: %s\n"
 "%s\n"
 
 #: glade/source.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid callbacks source filename: %s\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
G "Ogiltig \"callbacks\" källfilnamn: %s\n"
N "Ogiltigt filnamn för callbacks-källfil: %s\n"
 "%s\n"
 
 #: glade/source.c:185
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid callbacks header filename: %s\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
G "Ogiltig \"callback header\" filnamn: %s\n"
N "Ogiltigt filnamn för callbacks-huvud: %s\n"
 "%s\n"
 
 #: glade/source.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid support source filename: %s\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
G "Ogiltig support källfilnamn: %s\n"
N "Ogiltigt filnamn för stödkällfil: %s\n"
 "%s\n"
 
 #: glade/source.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid support header filename: %s\n"
 "%s\n"
 msgstr ""
G "Ogiltig support \"header\" filnamn: %s\n"
N "Ogiltigt filnamn för stödhuvud: %s\n"
 "%s\n"
 
 #: glade/source.c:412 glade/source.c:420
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't append to file:\n"
 " %s\n"
 msgstr ""
G "Kunde inte lägga till till filen:\n"
N "Kunde inte lägga till i filen:\n"
 " %s\n"
 
 #: glade/source.c:814
 msgid ""
 "/*\n"
 " * Initial main.c file generated by Glade. Edit as required.\n"
 " * Glade will not overwrite this file.\n"
 " */\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "/*\n"
G " * Initial main.c file generated by Glade. Edit as required.\n"
G " * Glade will not overwrite this file.\n"
N " * Ursprunglig main.c-fil, genererad av Glade. Redigera efter behov.\n"
N " * Glade kommer inte att skriva över denna fil.\n"
 " */\n"
 "\n"
 
 
 #: glade/source.c:2722
 msgid "The filename must be set in the Project Options dialog."
G msgstr "Filnamnet måste sättas i Projektalternativ dialogen"
N msgstr "Filnamnet måste ställas in i dialogen Projektalternativ."
 
 #: glade/source.c:2725
 msgid ""
 "The filename must be a simple relative filename.\n"
 "Use the Project Options dialog to set it."
 msgstr ""
 "Filnamnet måste vara ett enkelt relativt filnamn.\n"
G "Använd Projektalternativet för att ställa in det."
N "Använd dialogen Projektalternativ för att ställa in det."
 
 #: glade/source.c:2794
 msgid "DO NOT EDIT THIS FILE - it is generated by Glade."
G msgstr "DO NOT EDIT THIS FILE - it is generated by Glade."
N msgstr "REDIGERA INTE DENNA FIL - den är genererad av Glade."
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:107 glade/gbwidgets/gbframe.c:102
 msgid "The horizontal alignment of the frame's label widget"
G msgstr "Justeringen i x-led för ramens etikett"
N msgstr "Horisontell justering av ramens etikettwidget"
 
 #: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:109 glade/gbwidgets/gbframe.c:104
 msgid "Label Y Align:"
G msgstr "Etikett X-justering:"
N msgstr "Etikett Y-justering:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:110 glade/gbwidgets/gbframe.c:105
 msgid "The vertical alignment of the frame's label widget"
G msgstr "Justeringen i y-led för barnwidgeten"
N msgstr "Vertikal justering av ramens etikettwidget"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbbutton.c:145
 msgid ""
 "The response code returned when the button is pressed. Select one of the "
 "standard responses or enter a positive integer value"
 msgstr ""
G "Svarskoden som returneras då knappen trycks ned. Välj ett av "
G "standardsvaren eller ange ett positivt heltalsvärde"
N "Den svarskod som returneras då knappen trycks ned. Välj en av standardsvaren "
N "eller ange ett positivt heltalsvärde"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:97 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:144
 #: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:108
 msgid "Inconsistent:"
G msgstr "Inkonsistent:"
N msgstr "Inkonsekvent:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:98 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:145
 #: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:109
 msgid "If the button is shown in an inconsistent state"
G msgstr "Om knappen visas i ett inkonsistent tillstånd"
N msgstr "Om knappen ska visas i ett inkonsekvent tillstånd"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: glade/gbwidgets/gbcolorselection.c:63
 msgid "If the opacity control is shown"
G msgstr "Om opacitetskontrollen visas"
N msgstr "Om opacitetskontrollen ska visas"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbdialog.c:385
 msgid "If the dialog has a horizontal separator above the buttons"
G msgstr "Om dialogen har en horisontell avsklijare ovanför knapparna"
N msgstr "Om dialogen har en horisontell avskiljare ovanför knapparna"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: glade/gbwidgets/gbentry.c:96
 msgid ""
 "If the text entered by the user will be shown. When turned off, the text "
 "typed in is displayed as asterix characters, which is useful for entering "
 "passwords"
 msgstr ""
G "Om texten som skrivs in av användaren ska visas. Om detta slås av så "
G "visas den som asterisker, användbart för att skriva in lösenord."
N "Om texten som skrivs in av användaren ska visas. Om detta slås av så visas "
N "den som asterisker, användbart för att skriva in lösenord."
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbentry.c:102
 msgid "If the entry has a frame around it"
G msgstr "Om posten har en ram runt den"
N msgstr "Om fältet har en ram runt"
 
 #: glade/gbwidgets/gbentry.c:103
 msgid "Invisible Char:"
G msgstr "Osynlighetstecken:"
N msgstr "Osynligt tecken:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbentry.c:103
 msgid ""
 "The character to use if the text should not visible, e.g. when entering "
 "passwords"
 msgstr ""
G "Tecknet att använda då texten inte ska vara synlig, dvs vid angivande av "
N "Tecknet att använda om texten inte ska vara synlig, t.ex. vid inmatning av "
 "lösenord"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbentry.c:104
 msgid "If the default widget in the window is activated when Enter is pressed"
G msgstr "Om standardwidgeten i fönstret aktiveras då Retur trycks ned"
N msgstr "Om standardwidgeten i fönstret är aktiverad då Retur trycks ned"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbentry.c:105
 msgid "The number of characters to leave space for in the entry"
G msgstr "Antalet tecken att lämna utrymme för i posten"
N msgstr "Antalet tecken att lämna plats för i inmatningsrutan"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbfixed.c:140
 msgid "The X coordinate of the widget in the GtkFixed"
G msgstr "X-koordinaten för widgeten i GtkLayout"
N msgstr "X-koordinaten för widgeten i GtkFixed"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbfixed.c:143
 msgid "The Y coordinate of the widget in the GtkFixed"
G msgstr "Y-koordinaten för widgeten i GtkLayout"
N msgstr "Y-koordinaten för widgeten i GtkFixed"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Texten som ska visas"
 # Jag vill ha "Förhandsvisningstexten som ska visas"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbfontselection.c:64
 msgid "The preview text to display"
G msgstr "Förhandsgranskningstexten som ska visas"
N msgstr "Förhandsvisningstexten som ska visas"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbframe.c:209
 msgid "Add Label Widget"
G msgstr "Lägg till justering"
N msgstr "Lägg till etikettwidget"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "vara samma storlek"
 # Jag vill ha "vara av samma storlek"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbhbox.c:174 glade/gbwidgets/gbvbox.c:159
 msgid "If the children should be the same size"
G msgstr "Om barnen ska vara samma storlek"
N msgstr "Om barnen ska vara av samma storlek"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbhscale.c:114 glade/gbwidgets/gbvscale.c:115
 msgid "The update policy of the scale"
G msgstr "Updateringspolicyn för skalan"
N msgstr "Uppdateringspolicyn för skalan"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbhscale.c:116 glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:90
 #: glade/gbwidgets/gbvscale.c:117 glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:90
 msgid "If the range values are inverted"
G msgstr "Om intervallvärden är inverterade"
N msgstr "Om intervallvärdena är inverterade"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:88 glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:88
 msgid "The update policy of the scrollbar"
G msgstr "Uppdateringspolicyn för rullisten"
N msgstr "Uppdateringspolicyn för rullningslisten"
 
 #: glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:237
 msgid "Horizontal Scrollbar"
G msgstr "Horisontell rullist"
N msgstr "Horisontell rullningslist"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbimage.c:107
 msgid "The stock icon size"
G msgstr "Standardikonstorleken"
N msgstr "Storlek på standardikoner"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gblabel.c:136
 msgid "If the text include an underlined accelerator character"
G msgstr "Om texten inkluderar ett understruket genvägstecken"
N msgstr "Om texten inkluderar en understruken snabbtangent"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gblabel.c:138
 msgid "If the text includes pango markup"
G msgstr "Om texten ska inkludera pango-markup"
N msgstr "Om texten innehåller pango-markup"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gblabel.c:145
 msgid "If the label text can be selected with the mouse"
G msgstr "Om texten i etiketten kan markeras med musen"
N msgstr "Om etikettexten kan markeras med musen"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: glade/gbwidgets/gblabel.c:157
 msgid ""
 "The widget to set the keyboard focus to when the underlined accelerator key "
 "is used"
G msgstr ""
G "Widgeten som ska få fokus när den understrukna snabbtangenten används"
N msgstr "Widgeten som ska få fokus när den understrukna snabbtangenten används"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:650
 msgid "The page's position in the list of pages"
G msgstr "Sidans position i listan över sidor"
N msgstr "Sidans position i sidlistan"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:113
 msgid "Fraction:"
G msgstr "Del:"
N msgstr "Andel:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:114
 msgid "The fraction of work that has been completed"
G msgstr "Delen av arbetet som har färdigställts"
N msgstr "Den andel av arbetet som har färdigställts"
 
 #: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:116
 msgid "Pulse Step:"
G msgstr "Pulssteg:"
N msgstr "Pulseringssteg:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:117
 msgid "The fraction of work to move the bouncing block when pulsed"
G msgstr "Delen av arbete att flytta det studsande blocket då det pulseras"
N msgstr ""
N "Den andel arbete som det studsande blocket ska flyttas när det pulseras"
 
 #: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:120
 msgid "The text to display over the progress bar"
G msgstr "Texten att visa över förloppsmätaren"
N msgstr "Texten som ska visas på förloppsmätaren"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha
 # "Om framgångsmätaren ska bete sig som fronten på Kits bil (???)"
 #
 # Jag vill ha
 # "Om förloppsmätaren ska bete sig som fronten på Kits bil"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:123
 msgid "If the progress bar should act like the front of Kit's car"
G msgstr "Om framgångsmätaren ska bete sig som fronten på Kits bil (???)"
N msgstr "Om förloppsmätaren ska bete sig som fronten på Kits bil"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "framgångsmätaren"
 # Jag vill ha "förloppsmätaren"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:125
 msgid "If the text should be shown in the progress bar"
G msgstr "Om text ska visas i framgångsmätaren"
N msgstr "Om text ska visas i förloppsmätaren"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:149
 msgid ""
 "The radio button group (the default is all radio buttons with the same "
 "parent)"
G msgstr ""
G "Radioknappsgruppen (standard är alla radioknappar med samma förälder)"
N msgstr "Radioknappsgruppen (standard är alla radioknappar med samma förälder)"
 
 #: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:199 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:358
 msgid "New Group"
G msgstr "Ny grupp:"
N msgstr "Ny grupp"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "rullisten"
 # Jag vill ha "rullningslisten"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:132
 msgid "When the horizontal scrollbar will be shown"
G msgstr "När den horisontella rullisten ska visas"
N msgstr "När den horisontella rullningslisten ska visas"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "rullisten"
 # Jag vill ha "rullningslisten"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:135
 msgid "When the vertical scrollbar will be shown"
G msgstr "När den vertikala rullisten ska visas"
N msgstr "När den vertikala rullningslisten ska visas"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:138
 msgid "Where the child window is located with respect to the scrollbars"
G msgstr "Positionen för barnfönstret med respekt till rullningslisterna"
N msgstr "Där barnwidgeten placeras med hänsyn till rullningslisterna"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:141
 msgid "The update policy of the vertical scrollbar"
G msgstr "Updateringspolicyn för den vertikala rullisten"
N msgstr "Uppdateringspolicyn för den vertikala rullningslisten"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:92
 msgid ""
 "The climb rate of the spinbutton, used in conjunction with the Page Increment"
G msgstr ""
G "Ökningshastigheten för snurrknappen, används tillsammans med sidökning"
N msgstr "Ökningshastigheten för snurrknappen, används tillsammans med sidökning"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "lokala inställningar"
 # Jag vill ha "lokalinställningarna" (det är inställningarna i lokalen det
 #                   rör sig om)
 #
 #: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:97
 msgid ""
 "If any value entered should be converted according to the locale settings"
 msgstr ""
G "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokala inställningar"
N "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokalinställningarna"
 
 #: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:98
 msgid "Update Policy:"
G msgstr "Uppdateringspolicy"
N msgstr "Uppdateringspolicy:"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbstatusbar.c:64
 msgid "Resize Grip:"
G msgstr "Storleksändringshandtag:"
N msgstr "Handtag för storleksändring:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbstatusbar.c:64
 msgid "If the status bar has a resize grip to resize the window"
G msgstr "Om statusraden har ett handtag för att ändra storlek på fönstret"
N msgstr ""
N "Om statusraden har ett handtag för storleksändring för att storleksändra "
N "fönstret"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbtable.c:396
 msgid "Set True to let the widget fill its horizontal allocated area"
G msgstr ""
G "Välj Sant för att låta widgeten fylla sin horisontellt allokerade area"
N msgstr "Välj Sant för att låta widgeten fylla sin horisontellt allokerade area"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:120
 msgid "The wrapping of the text"
G msgstr "Radbrytningen av texten"
N msgstr "Radbrytning av texten"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:123
 msgid "Space Above:"
G msgstr "Utrymme ovanför:"
N msgstr "Mellanrum ovanför:"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:126
 msgid "Space Below:"
G msgstr "Utrymme nedanför:"
N msgstr "Mellanrum nedanför:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:127
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
G msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme under stycken"
N msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme nedanför stycken"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:129
 msgid "Space Inside:"
G msgstr "Utrymme innanför:"
N msgstr "Mellanrum inuti:"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:134
 msgid "Width of the left margin in pixels"
G msgstr "Bredden på vänstermarginalen i bildpunkter"
N msgstr "Bredd på den vänstra marginalen i bildpunkter"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:136
 msgid "Right Margin:"
G msgstr "Högermarginal"
N msgstr "Högermarginal:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:137
 msgid "Width of the right margin in pixels"
G msgstr "Bredden på högermarginalen i bildpunkter"
N msgstr "Bredd på den högra marginalen i bildpunkter"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbtextview.c:140
 msgid "Amount of pixels to indent paragraphs"
G msgstr "Antal bildpunkter att göra indrag i stycken"
N msgstr "Mängden bildpunkter att dra in stycken"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:85
 msgid "Headers Visible:"
G msgstr "Synliga rubriker:"
N msgstr "Synliga huvuden:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "kolumnrubrikerna"
 # Jag vill ha "kolumnrubrikknapparna"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:86
 msgid "If the column header buttons are shown"
G msgstr "Om kolumnrubriksknapparna ska visas"
N msgstr "Om kolumnrubrikknapparna ska visas"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:87
 msgid "Rules Hint:"
G msgstr "Linjaltips:"
N msgstr "Regeltips:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:88
 msgid ""
 "If a hint is set so the theme engine should draw rows in alternating colors"
 msgstr ""
G "Om ett tips ska ställas in så att temamotorn ritar rader i omväxlande "
N "Om ett tips ställs in så att temamotorn ska rita rader med alternerande "
 "färger"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:89
 msgid "Reorderable:"
G msgstr "Omsorteringsbara:"
N msgstr "Omordningsbar:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:90
 msgid "If the view is reorderable"
G msgstr "Om vyn ska vara omsorteringsbar"
N msgstr "Om vyn är omordningsbar"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:92
 msgid "If the user can search through columns interactively"
G msgstr "Om användaren ska kunna söka genom kolumner interaktivt"
N msgstr "Om användaren kan söka genom kolumner interaktivt"
 
 #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:236
 msgid "List or Tree View"
G msgstr "List- eller trädvy"
N msgstr "Lista eller trädvy"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:236
 msgid "Vertical Scrollbar"
G msgstr "Vertikal rullist"
N msgstr "Vertikal rullninglist"
 
 
 #: glade/gbwidgets/gbwindow.c:190
 msgid "Resizable:"
G msgstr "Storleken kan ändras:"
N msgstr "Storleksändringsbar:"
 
 #: glade/gbwidgets/gbwindow.c:191
 msgid "If the window can be resized"
G msgstr "Om storleken på fönstret kan ändras"
N msgstr "Om fönstrets storlek kan ändras"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha
 # "Om dialogen ska vid stängning, i stället för att förstöras"
 #
 # Jag vill ha
 # "Om fönstret ska förstöras när dess tillfälliga förälder förstörs"
 #
 #: glade/gbwidgets/gbwindow.c:213
 msgid "If the window is destroyed when its transient parent is destroyed"
G msgstr ""
G "Om fönstret ska förstöras då dess tillfälliga förälder förstörs"
N msgstr "Om fönstret ska förstöras när dess tillfälliga förälder förstörs"
 
 
 #: glade/gnome/bonobowindow.c:579
 msgid "Bonobo Window"
G msgstr "Bonobofönster"
N msgstr "Bonobo-fönster"
 
 
 #: glade/gnome/gnomeabout.c:122
 msgid "Documenters:"
G msgstr "Dokumentatörer:"
N msgstr "Dokumenterare:"
 
 #: glade/gnome/gnomeabout.c:122
 msgid "The documenters of the package, one on each line"
G msgstr "Dokumentatörer av paketet, en per rad"
N msgstr "Dokumenterarna av paketet, en per rad"
 
 
 #: glade/gnome/gnomeabout.c:123
 msgid ""
 "The translators of the package. This should normally be left empty so that "
 "translators can add their names in the po files"
 msgstr ""
N "Översättarna av paketet. Detta ska normalt lämnas tomt så att författarna "
N "kan lägga till sina namn i po-filerna"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Om..."-här
 # Jag vill ha "Om"
 #
 #: glade/gnome/gnomeabout.c:483
 msgid "Gnome About Dialog"
G msgstr "Gnome Om...-dialog"
N msgstr "Gnome Om-dialog"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun skrev "kantutjmnad"
 # Jag skriver "kantutjämnad"
 #
 #: glade/gnome/gnomecanvas.c:69
 msgid "If the canvas is anti-aliased, to smooth the edges of text and graphics"
 msgstr ""
G "Om canvasen är kantutjmnad för att jämna till kanter på text och grafik"
N "Om canvasen är kantutjämnad för att jämna till kanter på text och grafik"
 
 
 #: glade/gnome/gnomecanvas.c:75
 msgid "Pixels Per Unit:"
G msgstr "Pixlar per enhet:"
N msgstr "Bildpunkter per enhet:"
 
 #: glade/gnome/gnomecanvas.c:76
 msgid "The number of pixels corresponding to one unit"
G msgstr "Antal pixlar per enhet"
N msgstr "Antal bildpunkter per enhet"
 
 
 #: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:67
 msgid "Dither:"
G msgstr "Ditrera:"
N msgstr "Färgutjämna:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "ditrering"
 # Jag vill ha "färgutjämning"
 #
 #: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:68
 msgid "If the sample should use dithering to be more accurate"
G msgstr "Om testet ska använda ditrering för att bli mer noggrant"
N msgstr "Om testet ska använda färgutjämning för att bli mer noggrant"
 
 #: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:69
 msgid "Use Alpha:"
G msgstr "Använd alpha:"
N msgstr "Använd alfa:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "alpha-kanalen"
 # Jag vill ha "alfakanalen"
 #
 #: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:70
 msgid "If the alpha channel should be used"
G msgstr "Om alpha-kanalen ska användas"
N msgstr "Om alfakanalen ska användas"
 
 
 #: glade/gnome/gnomecontrol.c:151
 msgid "Couldn't create the Bonobo control"
G msgstr "Välj en Bonobo-kontroll"
N msgstr "Kunde inte skapa Bonobo-kontrollen"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun skrev "tillsammant"
 # Jag skriver "tillsammans"
 #
 #: glade/gnome/gnomedateedit.c:71
 msgid "If the time is shown as well as the date"
G msgstr "Om tiden ska visas tillsammant med datumet"
N msgstr "Om tiden ska visas tillsammans med datumet"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Gnome-Datumredigerare"
 # Jag vill ha "Gnome-datumredigerare"
 #
 #: glade/gnome/gnomedateedit.c:298
 msgid "GnomeDateEdit"
G msgstr "Gnome-Datumredigerare"
N msgstr "Gnome-datumredigerare"
 
 
 #: glade/gnome/gnomedialog.c:142 glade/gnome/gnomemessagebox.c:179
 msgid "Hide on Close:"
G msgstr "Göm vid stängning:"
N msgstr "Dölj vid stängning:"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: glade/gnome/gnomedialog.c:143 glade/gnome/gnomemessagebox.c:180
 msgid "If the dialog is hidden when it is closed, instead of being destroyed"
G msgstr ""
G "Om dialogen ska gömmas vid stängning, i stället för att förstöras"
N msgstr "Om dialogen ska döljas vid stängning, i stället för att förstöras"
 
 
 #: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:110
 msgid "Side Watermark:"
G msgstr "Sidovattenmärke:"
N msgstr "Sidvattenstämpel:"
 
 #: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:111
 msgid "The main image to display on the side of the page."
G msgstr "Bilden som ska visas på kanten av sidan."
N msgstr "Huvudbilden som ska visas till vänster på sidan."
 
 #: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:112
 #: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:97
 msgid "Top Watermark:"
G msgstr "Övre vattenmärke:"
N msgstr "Övre vattenstämpel:"
 
 #: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:113
 msgid "The watermark to display at the top of the page."
G msgstr "Vattenmärket som ska visas överst på sidan."
N msgstr "Vattenstämpeln som ska visas överst på sidan."
 
 #: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:514
 msgid "Druid Start or Finish Page"
G msgstr "Guideavslutningssida"
N msgstr "Guidestartsida eller -avslutningssida"
 
 #: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:89
 msgid "Contents Back. Color:"
G msgstr "Logotypbakgrundsfärg:"
N msgstr "Innehållsbakgrundsfärg:"
 
 
 #: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:98
 msgid "The image to display along the top of the page"
G msgstr "Bilden som ska visas överst på sidan"
N msgstr "Bilden som ska visas längs överkanten på sidan"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha punkt på slutet
 # Det vill inte jag, för det har inte originalet
 #
 #: glade/gnome/gnomeentry.c:72 glade/gnome/gnomefileentry.c:76
 #: glade/gnome/gnomeiconentry.c:75 glade/gnome/gnomepixmapentry.c:77
 msgid "The ID to save the history entries under"
G msgstr "ID under vilket historikelement ska sparas."
N msgstr "ID under vilket historikelement ska sparas"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: glade/gnome/gnomefontpicker.c:104
 msgid "If the selected font is used when displaying the font information"
G msgstr ""
G "Om det valda typsnittet ska användas för att visa typsnittsinformation"
N msgstr "Om det valda typsnittet ska användas för att visa typsnittsinformation"
 
 
 #: glade/gnome/gnomeiconlist.c:197
 msgid ""
 "If the icon text is static, in which case it will not be copied by the "
 "GnomeIconList"
 msgstr ""
G "Om ikonens text är fixerad, då den inte kommer att kopieras av "
G "GnomeIconList"
N "Om ikonens text är fixerad, då den inte kommer att kopieras av GnomeIconList"

# Swedish translation of Glade.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 1999, 2001.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.33.2.7 2002/06/02 13:52:15 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glade\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-02 15:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-02 15:52+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: glade-2.desktop.in.h:1
msgid "GTK+ 2.0 GUI builder"
msgstr "Program för att bygga grafiska gränssnitt för GTK+ 2.0"

#: glade-2.desktop.in.h:2
msgid "Glade Interface Designer"
msgstr "Gränssnittsbyggaren Glade"

#: glade/editor.c:306
msgid "Grid Options"
msgstr "Alternativ för rutnät"

#: glade/editor.c:320
msgid "Horizontal Spacing:"
msgstr "Horisontellt mellanrum:"

#: glade/editor.c:335
msgid "Vertical Spacing:"
msgstr "Vertikalt mellanrum:"

#: glade/editor.c:353
msgid "Grid Style:"
msgstr "Stil för rutnät:"

#: glade/editor.c:359
msgid "Dots"
msgstr "Punkter"

#: glade/editor.c:368
msgid "Lines"
msgstr "Linjer"

#: glade/editor.c:449
msgid "Snap Options"
msgstr "Alternativ för fästning mot rutnätet"

#. Horizontal snapping
#: glade/editor.c:464
msgid "Horizontal Snapping:"
msgstr "Horisontell fästning mot rutnätet:"

#: glade/editor.c:470 glade/gbwidgets/gbtextview.c:46
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: glade/editor.c:479 glade/gbwidgets/gbtextview.c:47
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#. Vertical snapping
#: glade/editor.c:488
msgid "Vertical Snapping:"
msgstr "Vertikal fästning mot rutnätet"

#: glade/editor.c:494
msgid "Top"
msgstr "Topp"

#: glade/editor.c:502
msgid "Bottom"
msgstr "Botten"

#: glade/editor.c:709
msgid "Couldn't insert a GtkScrolledWindow widget."
msgstr "Kunde inte infoga en GtkScrolledWindow-widget."

#: glade/editor.c:746
msgid "Couldn't insert a GtkViewport widget."
msgstr "Kunde inte infoga en GtkViewport-widget."

#: glade/editor.c:773
msgid "Couldn't add new widget."
msgstr "Kunde inte lägga till en ny widget."

#: glade/editor.c:1129
msgid ""
"You can't add a widget at the selected position.\n"
"\n"
"Tip: GTK+ uses containers to lay out widgets.\n"
"Try deleting the existing widget and using\n"
"a box or table container instead.\n"
msgstr ""
"Du kan inte lägga till en widget till den valda positionen.\n"
"\n"
"Tips: GTK+ använder containers för att lägga upp widgets.\n"
"Försök att ta bort den existerande widgeten och använd\n"
"en box eller en container istället.\n"

#: glade/editor.c:3282
msgid "Couldn't delete widget."
msgstr "Kunde inte ta bort widgeten."

#: glade/editor.c:3306 glade/editor.c:3310
msgid "The widget can't be deleted"
msgstr "Widgeten kan inte tas bort."

#: glade/editor.c:3337
msgid ""
"The widget is created automatically as part of the parent widget, and it "
"can't be deleted."
msgstr ""
"Widgeten är automatgenererad som en del av föräldrawidgeten, och kan inte "
"tas bort"

#: glade/gbwidget.c:685
msgid "Border Width:"
msgstr "Kantbredd:"

#: glade/gbwidget.c:686
msgid "The width of the border around the container"
msgstr "Bredden på kanten runt behållaren"

#: glade/gbwidget.c:1728
msgid "Select"
msgstr "Välj"

#: glade/gbwidget.c:1750
msgid "Remove Scrolled Window"
msgstr "Ta bort rullfönster"

#: glade/gbwidget.c:1759
msgid "Add Scrolled Window"
msgstr "Lägg till rullfönster"

#: glade/gbwidget.c:1780
msgid "Remove Alignment"
msgstr "Ta bort justering"

#: glade/gbwidget.c:1788
msgid "Add Alignment"
msgstr "Lägg till justering"

#: glade/gbwidget.c:1803
msgid "Remove Event Box"
msgstr "Ta bort händelseruta"

#: glade/gbwidget.c:1811
msgid "Add Event Box"
msgstr "Lägg till händelseruta"

#: glade/gbwidget.c:1821
msgid "Redisplay"
msgstr "Visa igen"

#: glade/gbwidget.c:1832
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: glade/gbwidget.c:1839 glade/property.c:823 glade/property.c:4595
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: glade/gbwidget.c:1848 glade/property.c:835
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: glade/gbwidget.c:1860 glade/property.c:1505 glade/property.c:4586
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#. N/A stands for 'Not Applicable'. It is used when a standard widget
#. property does not apply to the current widget. e.g. widgets without
#. windows can't use the Events property. This appears in the property
#. editor and so should be a short abbreviation.
#: glade/gbwidget.c:2382 glade/gbwidget.c:2451
msgid "N/A"
msgstr "N/A"

#. General code for container - has to remove all children and add back
#. NOTE: this may not work for specialised containers.
#. NOTE: need to ref widgets?
#: glade/gbwidget.c:3117
msgid "replacing child of container - not implemented yet\n"
msgstr "ersätta barn till behållare - inte implementerat ännu\n"

#: glade/gbwidget.c:3345
msgid "Couldn't insert GtkAlignment widget."
msgstr "Kunde inte infoga en GtkAlignment-widget."

#: glade/gbwidget.c:3379
msgid "Couldn't remove GtkAlignment widget."
msgstr "Kunde inte ta bort en GtkAlignment-widget."

#: glade/gbwidget.c:3401
msgid "Couldn't insert GtkEventBox widget."
msgstr "Kunde inte sätta in en GtkEventBox-widget."

#: glade/gbwidget.c:3434
msgid "Couldn't remove GtkEventBox widget."
msgstr "Kunde inte ta bort en GtkEventBox-widget."

#: glade/gbwidget.c:3468
msgid "Couldn't insert GtkScrolledWindow widget."
msgstr "Kunde inte sätta in en GtkScrolledWindow-widget."

#: glade/gbwidget.c:3501
msgid "Couldn't remove GtkScrolledWindow widget."
msgstr "Kunde inte ta bort en GtkScrolledWindow-widget."

#: glade/gbwidget.c:3613
msgid "Remove Label"
msgstr "Ta bort etikett"

#: glade/glade.c:179 glade/glade_project_window.c:1184 glade/property.c:4616
#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:303
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: glade/glade.c:181 glade/gnome-db/gnomedberrordlg.c:67
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: glade/glade.c:184
msgid "System Error"
msgstr "Systemfel"

#: glade/glade.c:188
msgid "Error opening file"
msgstr "Fel vid öppnandet av filen"

#: glade/glade.c:190
msgid "Error reading file"
msgstr "Fel vid läsningen av filen"

#: glade/glade.c:192
msgid "Error writing file"
msgstr "Fel vid skrivningen av filen"

#: glade/glade.c:195
msgid "Invalid directory"
msgstr "Ogiltig katalog"

#: glade/glade.c:199
msgid "Invalid value"
msgstr "Ogiltigt värde"

#: glade/glade.c:201
msgid "Invalid XML entity"
msgstr "Ogiltig XML-entitet"

#: glade/glade.c:203
msgid "Start tag expected"
msgstr "Förväntade mig en starttagg"

#: glade/glade.c:205
msgid "End tag expected"
msgstr "Förväntade mig en sluttagg"

#: glade/glade.c:207
msgid "Character data expected"
msgstr "Förväntade mig teckendata"

#: glade/glade.c:209
msgid "Class id missing"
msgstr "Id för klass saknas"

#: glade/glade.c:211
msgid "Class unknown"
msgstr "Okänd klass"

#: glade/glade.c:213
msgid "Invalid component"
msgstr "Ogiltig komponent"

#: glade/glade.c:215
msgid "Unexpected end of file"
msgstr "Oväntat filslut"

#: glade/glade.c:218
msgid "Unknown error code"
msgstr "Okänd felkod"

#: glade/glade_atk.c:120
msgid "Controlled By"
msgstr "Kontrollerad av"

#: glade/glade_atk.c:121
msgid "Controller For"
msgstr "Kontrollör för"

#: glade/glade_atk.c:122
msgid "Label For"
msgstr "Etikett för"

#: glade/glade_atk.c:123
msgid "Labelled By"
msgstr "Etiketterad av"

#: glade/glade_atk.c:124
msgid "Member Of"
msgstr "Medlem av"

#: glade/glade_atk.c:125
msgid "Node Child Of"
msgstr "Nodbarn av"

#. I don't think we should set the transient parent as the dialog could be
#. left open if desired.
#: glade/glade_atk.c:324
#, c-format
msgid "Relationship: %s"
msgstr "Förhållande: %s"

#. Create the pages of the main notebook
#. NOTE: If you add/remove pages you need to change the GB_PAGE_SIGNALS
#. value at the top of this file
#: glade/glade_atk.c:368 glade/property.c:577
msgid "Widget"
msgstr "Widget"

#: glade/glade_atk.c:629 glade/glade_menu_editor.c:758 glade/property.c:709
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: glade/glade_atk.c:630
msgid "The name of the widget to pass to assistive technologies"
msgstr "Namnet på den widget som ska skickas till hjälpmedelstekniker"

#: glade/glade_atk.c:631
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: glade/glade_atk.c:632
msgid "The description of the widget to pass to assistive technologies"
msgstr "Beskrivningen av den widget som ska skickas till hjälpmedelstekniker"

#: glade/glade_atk.c:634
msgid "Table Caption:"
msgstr "Tabellrubrik:"

#: glade/glade_atk.c:635
msgid "The table caption to pass to assistive technologies"
msgstr "Tabellrubriken att skicka till hjälpmedelstekniker"

#: glade/glade_atk.c:672
msgid "Select the widgets with this relationship"
msgstr "Välj de widgetar som har detta förhållande"

#: glade/glade_atk.c:752
msgid "Click"
msgstr "Klicka"

#: glade/glade_atk.c:753
msgid "Press"
msgstr "Tryck"

#: glade/glade_atk.c:754
msgid "Release"
msgstr "Släpp"

#: glade/glade_atk.c:813
msgid "Enter the description of the action to pass to assistive technologies"
msgstr ""
"Ange den beskrivning av åtgärden som ska skickas till hjälpmedelstekniker"

#: glade/glade_clipboard.c:117
msgid "Clipboard"
msgstr "Urklipp"

#: glade/glade_clipboard.c:342
msgid "You need to select a widget to paste into"
msgstr "Du måste välja en widget att klistra in i"

#: glade/glade_clipboard.c:367
msgid "You can't paste into windows or dialogs."
msgstr "Du kan inte klistra in i fönster eller dialogrutor"

#: glade/glade_clipboard.c:390
msgid ""
"You can't paste into the selected widget, since\n"
"it is created automatically by its parent."
msgstr ""
"Du kan inte klistra in i den valda widgeten, eftersom\n"
"den har skapats automatisk av sin förälder."

#: glade/glade_clipboard.c:399 glade/glade_clipboard.c:407
msgid "Only menu items can be pasted into a menu or menu bar."
msgstr "Bara menyval kan klistras in i en meny eller menyrad."

#: glade/glade_clipboard.c:418
msgid "Only buttons can be pasted into a dialog action area."
msgstr "Endast knappar kan klistras in i ett dialoghändelseområde."

#: glade/glade_clipboard.c:428
msgid "Only GnomeDockItem widgets can be pasted into a GnomeDock."
msgstr "Endast GnomeDockItem-widgetar kan klistras in i en GnomeDock."

#: glade/glade_clipboard.c:437
msgid "Only GnomeDockItem widgets can be pasted over a GnomeDockItem."
msgstr "Endast GnomeDockItem-widgetar kan klistras in över en GnomeDockItem."

#: glade/glade_clipboard.c:440
msgid "Sorry - pasting over a GnomeDockItem is not implemented yet."
msgstr "Tyvärr - inklistring över en GnomeDockItem är inte implementerat ännu."

#: glade/glade_clipboard.c:448
msgid "GnomeDockItem widgets can only be pasted into a GnomeDock."
msgstr "GnomeDockItem-widgetar kan bara klistras in i en GnomeDock."

#. Add a "None" item first, so it is easy to reset the pixmap.
#: glade/glade_gnome.c:112 glade/glade_menu_editor.c:541
#: glade/glade_menu_editor.c:815 glade/glade_menu_editor.c:1316
#: glade/glade_menu_editor.c:2225 glade/property.c:2109
#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:68
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#. 3 - see GladeStockMenuItemNew above.
#: glade/glade_gnome.c:121 glade/glade_gnome.c:874
#: glade/glade_project_window.c:178 glade/glade_project_window.c:587
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: glade/glade_gnome.c:874 glade/gnome/bonobowindow.c:65
msgid "Create a new file"
msgstr "Skapa en ny fil"

#: glade/glade_gnomelib.c:181
msgid "_Gnome"
msgstr "_Gnome"

#. Place the deprecated section last.
#: glade/glade_gnomelib.c:182 glade/glade_gtk12lib.c:315
#: glade/glade_palette.c:304
msgid "Dep_recated"
msgstr "För_åldrad"

#: glade/glade_gtk12lib.c:313
msgid "GTK+ _Basic"
msgstr "GTK+ _standard"

#: glade/glade_gtk12lib.c:314
msgid "GTK+ _Additional"
msgstr "GTK+ _extra"

#: glade/glade_keys_dialog.c:94
msgid "Select Accelerator Key"
msgstr "Välj snabbtangent"

#: glade/glade_keys_dialog.c:97
msgid "Keys"
msgstr "Tangenter"

#: glade/glade_menu_editor.c:392
msgid "Menu Editor"
msgstr "Menyeditor"

#: glade/glade_menu_editor.c:408 glade/gbwidgets/gblabel.c:696
msgid "Label"
msgstr "Etikett"

#: glade/glade_menu_editor.c:409
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: glade/glade_menu_editor.c:410
msgid "Accelerator"
msgstr "Snabbtangent"

#: glade/glade_menu_editor.c:411
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: glade/glade_menu_editor.c:412 glade/property.c:1423
msgid "Handler"
msgstr "Hanterare"

#: glade/glade_menu_editor.c:413 glade/property.c:101
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"

#: glade/glade_menu_editor.c:414
msgid "Group"
msgstr "Grupp"

#: glade/glade_menu_editor.c:415
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: glade/glade_menu_editor.c:457
msgid "Move the item and its children up one place in the list"
msgstr "Flytta menyvalet och dess barn ett steg upp i listan"

#: glade/glade_menu_editor.c:469
msgid "Move the item and its children down one place in the list"
msgstr "Flytta menyvalet och dess barn ett steg ner i listan"

#: glade/glade_menu_editor.c:481
msgid "Move the item and its children up one level"
msgstr "Flytta menyvalet och dess barn upp en nivå"

#: glade/glade_menu_editor.c:493
msgid "Move the item and its children down one level"
msgstr "Flytta menyvalet och dess barn ner en nivå"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_menu_editor.c:523
msgid "The stock item to use."
msgstr "Vilket standardmenyval som ska användas."

#: glade/glade_menu_editor.c:526 glade/glade_menu_editor.c:628
msgid "Stock Item:"
msgstr "Standardmenyval:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_menu_editor.c:626
msgid "The stock Gnome item to use."
msgstr "Vilket standard-Gnome-menyval som ska användas."

#: glade/glade_menu_editor.c:731
msgid ""
"The text of the menu item, or empty for separators. Hit return to add a new "
"item below this one. Ctl-Return adds a child item beneath this one."
msgstr ""
"Texten på menyvalet (tomt för avskiljare). Tryck Return för att lägga till "
"ett nytt menyval under detta. Ctrl-Return lägger till ett undermenyval under "
"detta."

#. For now we don't support editing the menuitem properties in the property
#. editor. The menu editor has to be used instead.
#: glade/glade_menu_editor.c:733 glade/gbwidgets/gbbutton.c:134
#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:87 glade/gbwidgets/gbcheckmenuitem.c:72
#: glade/gbwidgets/gbimagemenuitem.c:92 glade/gbwidgets/gblabel.c:134
#: glade/gbwidgets/gblistitem.c:73 glade/gbwidgets/gbmenuitem.c:87
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:134 glade/gbwidgets/gbradiomenuitem.c:101
#: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:98 glade/gnome/gnomehref.c:67
msgid "Label:"
msgstr "Etikett:"

#: glade/glade_menu_editor.c:755 glade/property.c:710
msgid "The name of the widget"
msgstr "Widgetens namn"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_menu_editor.c:776
msgid "The function to be called when the item is selected"
msgstr "Funktionen som ska anropas när menyvalet väljs"

#: glade/glade_menu_editor.c:778 glade/property.c:1471
msgid "Handler:"
msgstr "Hanterare:"

#: glade/glade_menu_editor.c:797
msgid "An optional icon to show on the left of the menu item."
msgstr "En valfri ikon att visa till vänster om menyvalet"

#: glade/glade_menu_editor.c:799 glade/gbwidgets/gbbutton.c:135
#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:88 glade/gbwidgets/gbimage.c:103
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:135 glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:99
#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:216
msgid "Icon:"
msgstr "Ikon:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_menu_editor.c:904
msgid "The tip to show when the mouse is over the item"
msgstr "Det tips som ska visa när muspekaren är ovanför menyvalet"

#: glade/glade_menu_editor.c:906 glade/property.c:754
msgid "Tooltip:"
msgstr "Tips:"

#: glade/glade_menu_editor.c:927
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"

#: glade/glade_menu_editor.c:932
msgid "Add a new item below the selected item."
msgstr "Lägg till ett nytt menyval under det valda menyvalet"

#: glade/glade_menu_editor.c:937
msgid "Add _Child"
msgstr "Lägg till _barn"

#: glade/glade_menu_editor.c:942
msgid "Add a new child item below the selected item."
msgstr "Lägg till ett nytt barnmenyval under det valda menyvalet."

#: glade/glade_menu_editor.c:948
msgid "Add _Separator"
msgstr "Lägg till _avskiljare"

#: glade/glade_menu_editor.c:953
msgid "Add a separator below the selected item."
msgstr "Lägg till en avskiljare under det valda menyvalet"

#: glade/glade_menu_editor.c:958 glade/glade_project_window.c:209
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: glade/glade_menu_editor.c:963
msgid "Delete the current item"
msgstr "Ta bort nuvarande menyval"

#. Type radio options and toggle options.
#: glade/glade_menu_editor.c:969
msgid "Item Type:"
msgstr "Menyvalstyp:"

#: glade/glade_menu_editor.c:985
msgid "If the item is initially on."
msgstr "Om menyvalet är aktivt från början"

#: glade/glade_menu_editor.c:987
msgid "Active:"
msgstr "Aktivt:"

#: glade/glade_menu_editor.c:992 glade/glade_menu_editor.c:1610
#: glade/property.c:1893 glade/property.c:1903
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: glade/glade_menu_editor.c:1006
msgid "The radio menu item's group"
msgstr "Radiomenyvalets grupp"

#: glade/glade_menu_editor.c:1008 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:148
#: glade/gbwidgets/gbradiomenuitem.c:104
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"

#: glade/glade_menu_editor.c:1023 glade/glade_menu_editor.c:2380
#: glade/glade_menu_editor.c:2520
msgid "Radio"
msgstr "Radioknapp"

#: glade/glade_menu_editor.c:1030 glade/glade_menu_editor.c:2378
#: glade/glade_menu_editor.c:2518
msgid "Check"
msgstr "Kryssruta"

#: glade/glade_menu_editor.c:1037 glade/property.c:101
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#. Accelerator key options.
#: glade/glade_menu_editor.c:1046
msgid "Accelerator:"
msgstr "Snabbval:"

#: glade/glade_menu_editor.c:1083 glade/property.c:1606
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

#: glade/glade_menu_editor.c:1088 glade/property.c:1609
msgid "Shift"
msgstr "Shift"

#: glade/glade_menu_editor.c:1093 glade/property.c:1612
msgid "Alt"
msgstr "Alt"

#: glade/glade_menu_editor.c:1098 glade/property.c:1619
msgid "Key:"
msgstr "Tangent:"

#: glade/glade_menu_editor.c:1104 glade/property.c:1598
msgid "Modifiers:"
msgstr "Modifierare:"

#: glade/glade_menu_editor.c:1610 glade/glade_menu_editor.c:2385
#: glade/glade_menu_editor.c:2528 glade/property.c:1893
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: glade/glade_menu_editor.c:1978
msgid "Select icon"
msgstr "Välj ikon"

#: glade/glade_menu_editor.c:2319 glade/glade_menu_editor.c:2680
msgid "separator"
msgstr "avskiljare"

#. Add the special 'New' item to create a new group.
#: glade/glade_menu_editor.c:3618 glade/property.c:4569
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: glade/glade_palette.c:167 glade/glade_palette.c:169
#: glade/glade_palette.c:369
msgid "Selector"
msgstr "Väljare"

#: glade/glade_project.c:377
msgid ""
"The project directory is not set.\n"
"Please set it using the Project Options dialog.\n"
msgstr ""
"Projektkatalogen är inte definierad.\n"
"Definiera den i dialogrutan för Projektinställningar.\n"

#: glade/glade_project.c:384
msgid ""
"The source directory is not set.\n"
"Please set it using the Project Options dialog.\n"
msgstr ""
"Källkodskatalogen är inte definierad.\n"
"Definiera den i dialogrutan för Projektinställningar.\n"

#: glade/glade_project.c:394
msgid ""
"Invalid source directory:\n"
"\n"
"The source directory must be the project directory\n"
"or a subdirectory of the project directory.\n"
msgstr ""
"Ogiltig källkodskatalog:\n"
"\n"
"Källkodskatalogen måste vara projektkatalogen eller\n"
"en underkatalog till projektkatalogen.\n"

#: glade/glade_project.c:402
msgid ""
"The pixmaps directory is not set.\n"
"Please set it using the Project Options dialog.\n"
msgstr ""
"Pixmapkatalogen är inte definierad.\n"
"Definiera den i dialogrutan för Projektinställningar.\n"

#: glade/glade_project.c:430
#, c-format
msgid "Sorry - generating source for %s is not implemented yet"
msgstr "Tyvärr - kodgenerering för %s är inte implementerad ännu"

#: glade/glade_project.c:458
msgid ""
"Error running glade-- to generate the C++ source code.\n"
"Check that you have glade-- installed and that it is in your PATH."
msgstr ""
"Det blev fel när jag skulle köra glade-- för att generera C++-källkod.\n"
"Se till att du har glade-- installerad och att den är i din PATH."

#: glade/glade_project.c:480
msgid ""
"Error running gate to generate the Ada95 source code.\n"
"Check that you have gate installed and that it is in your PATH."
msgstr ""
"Det blev fel när jag skulle köra gate för att generera Ada95-källkod.\n"
"Se till att du har gate installerad och att den är i din PATH."

#: glade/glade_project.c:502
msgid ""
"Error running glade2perl to generate the Perl source code.\n"
"Check that you have glade2perl installed and that it is in your PATH."
msgstr ""
"Det blev fel när jag skulle köra glade2perl för att generera Perl-källkod.\n"
"Se till att du har glade2perl installerad och att den är i din PATH."

#: glade/glade_project.c:524
msgid ""
"Error running eglade to generate the Eiffel source code.\n"
"Check that you have eglade installed and that it is in your PATH."
msgstr ""
"Det blev fel när jag skulle köra eglade för att generera Eiffel-källkod.\n"
"Se till att du har eglade installerad och att den är i din PATH."

#: glade/glade_project.c:878
msgid ""
"The pixmap directory is not set.\n"
"Please set it using the Project Options dialog.\n"
msgstr ""
"Pixmapkatalogen är inte definierad.\n"
"Definiera den i dialogrutan för Projektinställningar.\n"

#: glade/glade_project.c:1688
msgid "Error writing project XML file\n"
msgstr "Fel vid skrivning av XML-projektfil\n"

#: glade/glade_project_options.c:142 glade/glade_project_window.c:351
#: glade/glade_project_window.c:836
msgid "Project Options"
msgstr "Projektinställningar"

#.
#. * General Page.
#.
#: glade/glade_project_options.c:159
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: glade/glade_project_options.c:168
msgid "Basic Options:"
msgstr "Grundinställningar"

#: glade/glade_project_options.c:186
msgid "The project directory"
msgstr "Projektkatalog"

#: glade/glade_project_options.c:188
msgid "Project Directory:"
msgstr "Projektkatalog:"

#: glade/glade_project_options.c:206
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#: glade/glade_project_options.c:221
msgid "The name of the current project"
msgstr "Namnet på det nuvarande projektet"

#: glade/glade_project_options.c:223
msgid "Project Name:"
msgstr "Projektnamn:"

#: glade/glade_project_options.c:243
msgid "The name of the program"
msgstr "Namnet på programmet"

#: glade/glade_project_options.c:245
msgid "Program Name:"
msgstr "Programnamn:"

#: glade/glade_project_options.c:266
msgid "The project file"
msgstr "Projektfilen"

#: glade/glade_project_options.c:268
msgid "Project File:"
msgstr "Projektfil:"

#. Project Source Directory.
#: glade/glade_project_options.c:284
msgid "Subdirectories:"
msgstr "Underkataloger:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:301
msgid "The directory to save generated source code"
msgstr "Katalogen där genererad källkod ska sparas"

#: glade/glade_project_options.c:304
msgid "Source Directory:"
msgstr "Källkodskatalog:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:323
msgid "The directory to store pixmaps"
msgstr "Katalogen där pixmappar ska sparas"

#: glade/glade_project_options.c:326
msgid "Pixmaps Directory:"
msgstr "Pixmapkatalog"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:348
msgid "The license which is added at the top of generated files"
msgstr "Licensen som ska läggas först i genererade filer"

#: glade/glade_project_options.c:350
msgid "License:"
msgstr "Licens:"

#. Source Language.
#: glade/glade_project_options.c:370
msgid "Language:"
msgstr "Språk:"

#: glade/glade_project_options.c:401
msgid "Gnome:"
msgstr "Gnome:"

#: glade/glade_project_options.c:409
msgid "Enable Gnome Support"
msgstr "Aktivera Gnome-stöd"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:415
msgid "If a Gnome application is to be built"
msgstr "Om programmet är ett Gnomeprogram"

#: glade/glade_project_options.c:418
msgid "Enable Gnome DB Support"
msgstr "Aktivera Gnome DB-stöd"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:422
msgid "If a Gnome DB application is to be built"
msgstr "Om programmet är ett Gnome DB-program"

#.
#. * C Options Page.
#.
#: glade/glade_project_options.c:432
msgid "C Options"
msgstr "C-inställningar"

#: glade/glade_project_options.c:445
msgid "General Options:"
msgstr "Allmänt:"

#. Gettext Support.
#: glade/glade_project_options.c:455
msgid "Gettext Support"
msgstr "Gettext-stöd"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:460
msgid "If strings are marked for translation by gettext"
msgstr "Om strängar ska markeras för översättning med gettext"

#. Setting widget names.
#: glade/glade_project_options.c:464
msgid "Set Widget Names"
msgstr "Sätt widgetnamn"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:469
msgid "If widget names are set in the source code"
msgstr "Om widgetnamn ska sättas i källkoden"

#. Backing up source files.
#: glade/glade_project_options.c:473
msgid "Backup Source Files"
msgstr "Säkerhetskopiera källkodsfiler"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:478
msgid "If copies of old source files are made"
msgstr "Om kopior av gamla källkodsfiler ska göras"

#. Gnome Help System support.
#: glade/glade_project_options.c:482
msgid "Gnome Help Support"
msgstr "Stöd för Gnomes hjälpsystem"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:489
msgid "If support for the Gnome Help system should be included"
msgstr "Om stöd för Gnomes hjälpsystem ska inkluderas"

#: glade/glade_project_options.c:492
msgid "File Output Options:"
msgstr "Filgenereringsinställningar:"

#. Outputting main file.
#: glade/glade_project_options.c:502
msgid "Output main.c File"
msgstr "Generera filen main.c"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun skrev "existar innan"
# Jag skriver "redan existerar"
#
#: glade/glade_project_options.c:507
msgid ""
"If a main.c file is output containing a main() function, if it doesn't "
"already exist"
msgstr ""
"Om filen main.c med en en main()-funktion ska skapas, om den inte redan "
"existerar"

#. Outputting support files.
#: glade/glade_project_options.c:511
msgid "Output Support Functions"
msgstr "Generera stödfunktioner"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:516
msgid "If the support functions are output"
msgstr "Om stödfunktioner ska genereras"

#. Outputting build files.
#: glade/glade_project_options.c:520
msgid "Output Build Files"
msgstr "Generera byggfiler"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:525
msgid ""
"If files for building the source code are output, including Makefile.am and "
"configure.in, if they don't already exist"
msgstr ""
"Om filer för att bygga källkoden ska skapas. Detta inkluderar Makefile.am "
"och configure.in om de inte redan existerar"

#. Main source file.
#: glade/glade_project_options.c:529
msgid "Interface Creation Functions:"
msgstr "Gränssnittsskaparfunktioner:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:541
msgid "The file in which the functions to create the interface are written"
msgstr "Filen som funktionerna för att skapa gränssnittet ska ligga i"

#: glade/glade_project_options.c:543 glade/glade_project_options.c:587
#: glade/glade_project_options.c:630 glade/property.c:926
msgid "Source File:"
msgstr "Källkodsfil:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:558
msgid ""
"The file in which the declarations of the functions to create the interface "
"are written"
msgstr ""
"Filen som funktionsdeklarationerna för att skapa gränssnittet ska ligga i"

#: glade/glade_project_options.c:560 glade/glade_project_options.c:604
#: glade/glade_project_options.c:647
msgid "Header File:"
msgstr "Headerfil:"

#. Handler source file.
#: glade/glade_project_options.c:573
msgid "Signal Handler & Callback Functions:"
msgstr "Singnalhanterings- och callbackfunktioner"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:585
msgid ""
"The file in which the empty signal handler and callback functions are written"
msgstr ""
"Filen som de tomma signalhanterings- och callbackfunktionerna ska ligga i"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun skrev "Filten"
# Jag skriver "Filen"
#
#: glade/glade_project_options.c:602
msgid ""
"The file in which the declarations of the signal handler and callback "
"functions are written"
msgstr ""
"Filen som deklarationerna för signalhanterings- och callbackfunktionerna ska "
"ligga i"

#. Support source file.
#: glade/glade_project_options.c:616
msgid "Support Functions:"
msgstr "Stödfunktioner:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:628
msgid "The file in which the support functions are written"
msgstr "Filen som stödfunktionerna ska ligga i"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun skrev "Filetn"
# Jag skriver "Filen"
#
#: glade/glade_project_options.c:645
msgid "The file in which the declarations of the support functions are written"
msgstr "Filen som deklarationerna för stödfunktionerna ska ligga i"

#.
#. * libglade Options Page.
#.
#: glade/glade_project_options.c:663
msgid "LibGlade Options"
msgstr "LibGlade-alternativ"

#: glade/glade_project_options.c:672
msgid "Translatable Strings:"
msgstr "Översättningsbara strängar:"

#. Output translatable strings.
#: glade/glade_project_options.c:686
msgid "Save Translatable Strings"
msgstr "Spara översättningsbara strängar"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "interface"
# Jag vill ha "gränssnitt"
#
# Sun vill ha "laddat in"
# Jag vill ha "läst in"
#
#: glade/glade_project_options.c:691
msgid ""
"If translatable strings are saved in a separate C source file, to enable "
"translation of interfaces loaded by libglade"
msgstr ""
"Om översättningsbara strängar ska sparas i en separat C-källkodsfil, för att "
"möjliggöra översättning av gränssnitt som libglade har läst in"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_options.c:701
msgid "The C source file to save all translatable strings in"
msgstr "C-källkodsfilen som alla översättningsbara strängar ska sparas i"

#: glade/glade_project_options.c:703 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:71
#: glade/gnome/gnomepixmap.c:79
msgid "File:"
msgstr "Fil:"

#: glade/glade_project_options.c:1162
msgid "Select the Project Directory"
msgstr "Välj projektkatalogen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha
# "Du måste sätta det Översättningsbara strängfils-alternativet"
#
# Jag vill ha
# "Du måste ställa in alternativet för översättningsbara strängar"
#
#: glade/glade_project_options.c:1353 glade/glade_project_options.c:1363
#: glade/glade_project_options.c:1373
msgid "You need to set the Translatable Strings File option"
msgstr "Du måste ställa in alternativet för översättningsbara strängar"

#: glade/glade_project_options.c:1357 glade/glade_project_options.c:1367
msgid "You need to set the Project Directory option"
msgstr "Du måste välja en projektkatalog"

#: glade/glade_project_options.c:1359 glade/glade_project_options.c:1369
msgid "You need to set the Project File option"
msgstr "Du måste välja en projektfil"

#: glade/glade_project_options.c:1375
msgid "You need to set the Project Name option"
msgstr "Du måste välja ett projektnamn"

#: glade/glade_project_options.c:1377
msgid "You need to set the Program Name option"
msgstr "Du måste välja ett programnamn"

#: glade/glade_project_options.c:1380
msgid "You need to set the Source Directory option"
msgstr "Du måste välja en källkodskatalog"

#: glade/glade_project_options.c:1383
msgid "You need to set the Pixmaps Directory option"
msgstr "Du måste välja en pixmapkatalog"

#: glade/glade_project_window.c:178 glade/glade_project_window.c:589
msgid "Create a new project"
msgstr "Skapa ett nytt projekt"

#: glade/glade_project_window.c:186 glade/glade_project_window.c:609
#: glade/glade_project_window.c:852
msgid "_Build"
msgstr "_Bygg"

#: glade/glade_project_window.c:187 glade/glade_project_window.c:620
msgid "Output the project source code"
msgstr "Skapa källkod för projektet"

#: glade/glade_project_window.c:193 glade/glade_project_window.c:623
msgid "Op_tions..."
msgstr "Al_ternativ..."

#: glade/glade_project_window.c:194 glade/glade_project_window.c:632
msgid "Edit the project options"
msgstr "Ändra alternativ för projektet"

#: glade/glade_project_window.c:209 glade/glade_project_window.c:671
msgid "Delete the selected widget"
msgstr "Ta bort den markerade widgeten"

#: glade/glade_project_window.c:219 glade/glade_project_window.c:682
msgid "Show _Palette"
msgstr "Visa _palett"

#: glade/glade_project_window.c:219 glade/glade_project_window.c:687
msgid "Show the palette of widgets"
msgstr "Visa widgetpaletten."

#: glade/glade_project_window.c:225
msgid "Show Property _Editor"
msgstr "Visa _egenskaper"

#: glade/glade_project_window.c:226
msgid "Show the property editor"
msgstr "Visa egenskaperna"

#: glade/glade_project_window.c:232
msgid "Show Widget _Tree"
msgstr "Visa widget-_träd"

#: glade/glade_project_window.c:233 glade/main.c:77
msgid "Show the widget tree"
msgstr "Visar widget-trädet"

#: glade/glade_project_window.c:239 glade/glade_project_window.c:709
msgid "Show _Clipboard"
msgstr "Visa _urklipp"

#: glade/glade_project_window.c:240 glade/glade_project_window.c:715
#: glade/main.c:81
msgid "Show the clipboard"
msgstr "Visar urklippet"

#: glade/glade_project_window.c:258
msgid "Show _Grid"
msgstr "Visa _rutnätet"

#: glade/glade_project_window.c:259 glade/glade_project_window.c:746
msgid "Show the grid (in fixed containers only)"
msgstr "Visar rutnätet (bara i fixa behållare)"

#: glade/glade_project_window.c:265
msgid "_Snap to Grid"
msgstr "_Fäst mot rutnätet"

#: glade/glade_project_window.c:266
msgid "Snap widgets to the grid"
msgstr "Fäster widgetar mot rutnätet"

#: glade/glade_project_window.c:272
msgid "Show _Widget Tooltips"
msgstr "Visa _widget-verktygstips"

#: glade/glade_project_window.c:273 glade/glade_project_window.c:726
msgid "Show the tooltips of created widgets"
msgstr "Visa verktygstips för de skapade widgetarna"

#: glade/glade_project_window.c:282 glade/glade_project_window.c:749
msgid "Set Grid _Options..."
msgstr "Rutnäts_alternativ..."

#: glade/glade_project_window.c:283
msgid "Set the grid style and spacing"
msgstr "Ställer in rutnätsstil och -avstånd"

#: glade/glade_project_window.c:289 glade/glade_project_window.c:770
msgid "Set Snap O_ptions..."
msgstr "Alternativ för f_ästning mot rutnätet"

#: glade/glade_project_window.c:290
msgid "Set options for snapping to the grid"
msgstr "Ställer in alternativ för att fästa mot rutnätet"

#: glade/glade_project_window.c:304
msgid "Help 1"
msgstr "Hjälp 1"

#: glade/glade_project_window.c:305
msgid "Show some help document"
msgstr "Visa något hjälpdokument"

#. create File menu
#: glade/glade_project_window.c:321 glade/glade_project_window.c:580
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"

#: glade/glade_project_window.c:340
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: glade/glade_project_window.c:340 glade/glade_project_window.c:824
#: glade/glade_project_window.c:1030
msgid "Open Project"
msgstr "Öppna projekt"

#: glade/glade_project_window.c:345
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: glade/glade_project_window.c:345 glade/glade_project_window.c:828
#: glade/glade_project_window.c:1342
msgid "Save Project"
msgstr "Spara projekt"

#: glade/glade_project_window.c:351
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: glade/glade_project_window.c:357
msgid "Build"
msgstr "Bygg"

#: glade/glade_project_window.c:357
msgid "Build the Source Code"
msgstr "Bygg källkod"

#: glade/glade_project_window.c:593
msgid "Open an existing project"
msgstr "Öppna ett existerade projekt"

#: glade/glade_project_window.c:597
msgid "Save project"
msgstr "Spara projekt"

#: glade/glade_project_window.c:642
msgid "Quit Glade"
msgstr "Avsluta Glade"

#. Create Edit menu
#: glade/glade_project_window.c:646 glade/gbwidgets/gbmenubar.c:200
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: glade/glade_project_window.c:656
msgid "Cut the selected widget to the clipboard"
msgstr "Klipp ut den markerade widgeten till urklipp"

#: glade/glade_project_window.c:661
msgid "Copy the selected widget to the clipboard"
msgstr "Kopiera den markerade widgeten till urklipp"

#: glade/glade_project_window.c:666
msgid "Paste the widget from the clipboard over the selected widget"
msgstr "Klistra widgeten från urklipp över den markerade widgeten"

#. Create View menu
#: glade/glade_project_window.c:675 glade/gbwidgets/gbmenubar.c:206
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: glade/glade_project_window.c:691
msgid "Show P_roperties"
msgstr "Visa e_genskaper"

#: glade/glade_project_window.c:697
msgid "Show the properties of the selected widget"
msgstr "Visar egenskaperna för den valda widgeten"

#: glade/glade_project_window.c:700
msgid "Show _Widget Tree"
msgstr "Visa _widgetträd"

#: glade/glade_project_window.c:706
msgid "Show the project widget tree"
msgstr "Visar projektets widgetträd"

#: glade/glade_project_window.c:718
msgid "Show Widget _Tooltips"
msgstr "Visa verktygs_tips för widget"

#: glade/glade_project_window.c:730
msgid "_Grid"
msgstr "_Rutnät"

#: glade/glade_project_window.c:738
msgid "_Show Grid"
msgstr "_Visa rutnät"

#: glade/glade_project_window.c:755
msgid "Set the spacing between grid lines"
msgstr "Ställ in avståndet mellan linjer i rutnätet"

#: glade/glade_project_window.c:758
msgid "S_nap to Grid"
msgstr "_Fäst mot rutnätet"

#: glade/glade_project_window.c:766
msgid "Snap widgets to the grid (in fixed containers only)"
msgstr "Fäst widgetar mot rutnätet (endast i fixa behållare)"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/glade_project_window.c:776
msgid "Set which parts of a widget snap to the grid"
msgstr "Ange vilka delar av en widget som ska fästa mot rutnätet"

#. Create Help menu
#: glade/glade_project_window.c:780 glade/gbwidgets/gbmenubar.c:208
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#. Don't show these yet as we have no help pages.
#. menuitem = gtk_menu_item_new_with_mnemonic (_("_Contents"));
#. gtk_container_add (GTK_CONTAINER (menu), menuitem);
#. gtk_widget_show (menuitem);
#.
#. menuitem = gtk_menu_item_new_with_mnemonic (_("_Index"));
#. gtk_container_add (GTK_CONTAINER (menu), menuitem);
#. gtk_widget_show (menuitem);
#.
#. menuitem = gtk_menu_item_new ();
#. gtk_container_add (GTK_CONTAINER (menu), menuitem);
#. gtk_widget_show (menuitem);
#.
#: glade/glade_project_window.c:801
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: glade/glade_project_window.c:819 glade/glade_project_window.c:971
msgid "New Project"
msgstr "Nytt projekt"

#: glade/glade_project_window.c:842
msgid "Optio_ns"
msgstr "Alternati_v"

#: glade/glade_project_window.c:846
msgid "Write Source Code"
msgstr "Skriv källkod"

#: glade/glade_project_window.c:933 glade/glade_project_window.c:1558
#: glade/glade_project_window.c:1766
msgid "Glade"
msgstr "Glade"

#: glade/glade_project_window.c:940
msgid "Are you sure you want to create a new project?"
msgstr "Är du säker på att du vill skapa ett nytt projekt?"

#: glade/glade_project_window.c:975
msgid "New _GTK+ Project"
msgstr "Nytt _GTK+-projekt"

#: glade/glade_project_window.c:976
msgid "New G_NOME Project"
msgstr "Nytt G_NOME-projekt"

#: glade/glade_project_window.c:979
msgid "Which type of project do you want to create?"
msgstr "Vilken typ av projekt vill du skapa?"

#: glade/glade_project_window.c:1013
msgid "New project created."
msgstr "Har skapat ett nytt projekt."

#: glade/glade_project_window.c:1089
msgid "Project opened."
msgstr "Har öppnat projektet."

#: glade/glade_project_window.c:1106
msgid "Error opening project."
msgstr "Ett fel uppstod när jag skulle öppna projektet."

#: glade/glade_project_window.c:1127
msgid "Errors opening project file"
msgstr "Fel uppstod när jag skulle öppna projektfilen"

#: glade/glade_project_window.c:1133
msgid " errors opening project file:"
msgstr " fel när jag skulle öppna projektfilen:"

#: glade/glade_project_window.c:1206
msgid ""
"There is no project currently open.\n"
"Create a new project with the Project/New command."
msgstr ""
"Inget projekt är öppnat för tillfället.\n"
"Skapa ett nytt projekt med kommandot Projekt/Nytt."

#: glade/glade_project_window.c:1409
msgid "Error saving project"
msgstr "Fel uppstod när jag skulle spara projektet"

#: glade/glade_project_window.c:1411
msgid "Error saving project."
msgstr "Fel uppstod när jag skulle spara projektet."

#: glade/glade_project_window.c:1417
msgid "Project saved."
msgstr "Projektet sparat."

#: glade/glade_project_window.c:1487
msgid "Errors writing source code"
msgstr "Fel uppstod när jag skulle skiva källkoden"

#: glade/glade_project_window.c:1489
msgid "Error writing source."
msgstr "Fel uppstod när jag skulle skiva källkoden."

#: glade/glade_project_window.c:1495
msgid "Source code written."
msgstr "Källkoden skriven."

#: glade/glade_project_window.c:1526
msgid "System error message:"
msgstr "Systemfelsmeddelande:"

#: glade/glade_project_window.c:1565
msgid "Are you sure you want to quit?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"

#: glade/glade_project_window.c:1768 glade/glade_project_window.c:1822
msgid "(C) 1998-2002 Damon Chaplin"
msgstr "© 1998-2002 Damon Chaplin"

#: glade/glade_project_window.c:1769 glade/glade_project_window.c:1821
msgid "Glade is a User Interface Builder for GTK+ and GNOME."
msgstr "Glade är en användargränssnittskonstruerare för GTK+ och GNOME."

#: glade/glade_project_window.c:1784
msgid "Glade Home Page"
msgstr "Hemsida för Glade"

#: glade/glade_project_window.c:1799
msgid "About Glade"
msgstr "Om Glade"

#: glade/glade_project_window.c:1877
msgid "<untitled>"
msgstr "<namnlös>"

#: glade/main.c:65
msgid "Write the source code and exit"
msgstr "Skriv källkod och avsluta"

#: glade/main.c:69
msgid "Start with the palette hidden"
msgstr "Starta med paletten dold"

#: glade/main.c:73
msgid "Start with the property editor hidden"
msgstr "Starta med egenskapsredigeraren dold"

#: glade/main.c:346
msgid ""
"glade: The XML file must be set for the '-w' or '--write-source' option.\n"
msgstr ""
"glade: XML-fil måste anges för alternativet \"w\" eller \"--write-source\".\n"

#: glade/main.c:358
msgid "glade: Error loading XML file.\n"
msgstr "glade: Ett fel uppstod vid inläsning av XML-filen.\n"

#: glade/main.c:365
msgid "glade: Error writing source.\n"
msgstr "glade: Ett fel uppstod vid skrivning av källkoden.\n"

#: glade/palette.c:52
msgid "Palette"
msgstr "Palett"

#: glade/property.c:72
msgid "private"
msgstr "privat"

#: glade/property.c:72
msgid "protected"
msgstr "skyddad"

#: glade/property.c:72
msgid "public"
msgstr "publik"

#: glade/property.c:101
msgid "Prelight"
msgstr "Upplyst"

#: glade/property.c:102
msgid "Selected"
msgstr "Vald"

#: glade/property.c:102
msgid "Insens"
msgstr "Okänslig"

#: glade/property.c:463
msgid "When the window needs redrawing"
msgstr "När fönstret behöver ritas om"

#: glade/property.c:464
msgid "When the mouse moves"
msgstr "När muspekaren flyttas"

#: glade/property.c:465
msgid "Mouse movement hints"
msgstr "Muspekarflyttningsantydningar"

#: glade/property.c:466
msgid "Mouse movement with any button pressed"
msgstr "Musflyttning med någon knapp nedtryckt"

#: glade/property.c:467
msgid "Mouse movement with button 1 pressed"
msgstr "Musflyttning med knapp 1 nedtryckt"

#: glade/property.c:468
msgid "Mouse movement with button 2 pressed"
msgstr "Musflyttning med knapp 2 nedtryckt"

#: glade/property.c:469
msgid "Mouse movement with button 3 pressed"
msgstr "Musflyttning med knapp 3 nedtryckt"

#: glade/property.c:470
msgid "Any mouse button pressed"
msgstr "Någon musknapp nedtryckt"

#: glade/property.c:471
msgid "Any mouse button released"
msgstr "Någon musknapp uppsläppt"

#: glade/property.c:472
msgid "Any key pressed"
msgstr "Någon tangent nedtryckt"

#: glade/property.c:473
msgid "Any key released"
msgstr "Någon tangent uppsläppt"

#: glade/property.c:474
msgid "When the mouse enters the window"
msgstr "När muspekaren flyttas in i fönstret"

#: glade/property.c:475
msgid "When the mouse leaves the window"
msgstr "När muspekaren flyttas ut ur fönstret"

#: glade/property.c:476
msgid "Any change in input focus"
msgstr "Någon ändring i inmatningsfokus"

#: glade/property.c:477
msgid "Any change in window structure"
msgstr "Någon ändring i fönsterstrukturen"

#: glade/property.c:478
msgid "Any change in X Windows property"
msgstr "Någon ändring i X-windowsegenskaperna"

#: glade/property.c:479
msgid "Any change in visibility"
msgstr "Någon ändring i synlighet"

#: glade/property.c:480 glade/property.c:481
msgid "For cursors in XInput-aware programs"
msgstr "För pekare i program som är XInput-medvetna"

#: glade/property.c:557
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: glade/property.c:582
msgid "Packing"
msgstr "Packning"

#: glade/property.c:587
msgid "Common"
msgstr "Gemensamt"

#: glade/property.c:593
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: glade/property.c:599 glade/property.c:4068
msgid "Signals"
msgstr "Signaler"

#: glade/property.c:657
msgid "Properties: "
msgstr "Egenskaper:"

#: glade/property.c:668
msgid "Properties: <none>"
msgstr "Egenskaper: <inga>"

#: glade/property.c:711
msgid "Class:"
msgstr "Klass:"

#: glade/property.c:712
msgid "The class of the widget"
msgstr "Widgetens klass"

#: glade/property.c:743
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: glade/property.c:744
msgid ""
"The requested width of the widget (usually used to set the minimum width)"
msgstr ""
"Den begärda bredden på widgeten (vanligtvis använt för att ange den minsta "
"bredden)"

#: glade/property.c:746
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: glade/property.c:747
msgid ""
"The requested height of the widget (usually used to set the minimum height)"
msgstr ""
"Den begärda höjden på widgeten (vanligtvis använt för att ange den minsta "
"höjden)"

#: glade/property.c:750
msgid "Visible:"
msgstr "Synlig:"

#: glade/property.c:751
msgid "If the widget is initially visible"
msgstr "Om widgeten är synlig från början"

#: glade/property.c:752
msgid "Sensitive:"
msgstr "Känslig:"

#: glade/property.c:753
msgid "If the widget responds to input"
msgstr "Om widgeten reagerar på inmatning"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:755
msgid "The tooltip to display if the mouse lingers over the widget"
msgstr "Verktygstipset som ska visas om muspekaren hålls över widgeten"

#: glade/property.c:757
msgid "Can Default:"
msgstr "Kan vara standardval"

#: glade/property.c:758
msgid "If the widget can be the default action in a dialog"
msgstr "Om widgeten kan vara standardvalet i en dialog"

#: glade/property.c:759
msgid "Has Default:"
msgstr "Är standardval:"

#: glade/property.c:760
msgid "If the widget is the default action in the dialog"
msgstr "Om widgeten är standardval i dialogen"

#: glade/property.c:761
msgid "Can Focus:"
msgstr "Kan ha fokus:"

#: glade/property.c:762
msgid "If the widget can accept the input focus"
msgstr "Om widgeten kan ha inmatningsfokus"

#: glade/property.c:763
msgid "Has Focus:"
msgstr "Har fokus:"

#: glade/property.c:764
msgid "If the widget has the input focus"
msgstr "Om widgeten har inmatningsfokus"

#: glade/property.c:766
msgid "Events:"
msgstr "Händelser:"

#: glade/property.c:767
msgid "The X events that the widget receives"
msgstr "De X-händelser som widgeten tar emot"

#: glade/property.c:769
msgid "Ext.Events:"
msgstr "Tilläggshändelser:"

#: glade/property.c:770
msgid "The X Extension events mode"
msgstr "X-tilläggshändelseläge"

#: glade/property.c:773
msgid "Accelerators:"
msgstr "Snabbtangenter:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "tangenterna"
# Jag vill ha "tangenter"
#
#: glade/property.c:774
msgid "Defines the signals to emit when keys are pressed"
msgstr "Definierar signalen som ska skickas när tangenter trycks ned"

#: glade/property.c:775
msgid "Edit..."
msgstr "Redigera..."

#: glade/property.c:797
msgid "Propagate:"
msgstr "Propagera:"

#: glade/property.c:798
msgid "Set True to propagate the style to the widget's children"
msgstr "Sätt Sann för att propagera stilen till widgetens barn"

#: glade/property.c:799
msgid "Named Style:"
msgstr "Namngiven stil:"

#: glade/property.c:800
msgid "The name of the style, which can be shared by several widgets"
msgstr "Namn på stilen (som kan delas mellan flera widgetar)"

#: glade/property.c:802
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:803
msgid "The font to use for any text in the widget"
msgstr "Typsnittet som ska användas för all text i widgeten"

#: glade/property.c:829
msgid "Copy All"
msgstr "Kopiera allt"

#: glade/property.c:857
msgid "Foreground:"
msgstr "Förgrund:"

#: glade/property.c:857
msgid "Background:"
msgstr "Bakgrund:"

#: glade/property.c:857 glade/gbwidgets/gbentry.c:100
#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:119 glade/gbwidgets/gbtextview.c:114
#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:95
msgid "Text:"
msgstr "Text:"

#: glade/property.c:857
msgid "Base:"
msgstr "Bas:"

#: glade/property.c:859
msgid "Foreground color"
msgstr "Förgrundsfärg"

#: glade/property.c:859
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrundsfärg"

#: glade/property.c:859
msgid "Text color"
msgstr "Textfärg"

#: glade/property.c:860
msgid "Base color"
msgstr "Basfärg"

#: glade/property.c:877
msgid "Back. Pixmap:"
msgstr "Bakgrundspixmap:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:878
msgid "The graphic to use as the background of the widget"
msgstr "Grafiken som ska användas som bakgrund till widgeten"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:927
msgid "The file to write source code into"
msgstr "Filen som källkoden ska skrivas till"

#: glade/property.c:928
msgid "Public:"
msgstr "Publik:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:929
msgid "If the widget is added to the component's data structure"
msgstr "Om widgeten ska läggas till komponentens datastruktur"

#: glade/property.c:940
msgid "Separate Class:"
msgstr "Separat klass:"

#: glade/property.c:941
msgid "Put this widget's subtree in a separate class"
msgstr "Lägg den här widgetens delträd i en separat klass"

#: glade/property.c:942
msgid "Separate File:"
msgstr "Separat fil:"

#: glade/property.c:943
msgid "Put this widget in a separate source file"
msgstr "Lägg denna widget i en separat källkodsfil"

#: glade/property.c:944
msgid "Visibility:"
msgstr "Synlighet:"

#: glade/property.c:945
msgid "Visibility of widgets. Public widgets are exported to a global map."
msgstr ""
"Synlighet hos widgetar. Publika widgetar exporteras till en global tabell"

#: glade/property.c:1054
msgid "You need to select a color or background to copy"
msgstr "Du måste välja en färg eller bakgrund att kopiera"

#: glade/property.c:1073
msgid "Invalid selection in on_style_copy()"
msgstr "Ogiltigt val i on_style_copy()"

#: glade/property.c:1115
msgid "You need to copy a color or background pixmap first"
msgstr "Du måste kopiera en färg eller en bakgrundspixmap först"

#: glade/property.c:1121
msgid "You need to select a color to paste into"
msgstr "Du måste välja en färg att klistra in i"

#: glade/property.c:1131
msgid "You need to select a background pixmap to paste into"
msgstr "Du måste välja en bakgrund att klistra in i"

#: glade/property.c:1203 glade/gbwidgets/gbcolorselectiondialog.c:290
msgid "Color Selection Dialog"
msgstr "Färgvalsdialog"

#: glade/property.c:1293 glade/gbwidgets/gbfileselection.c:64
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"

#: glade/property.c:1383 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:153
msgid "Couldn't create pixmap from file\n"
msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil\n"

#. List of current signal handlers - Signal/Handler/Data/Options
#: glade/property.c:1422
msgid "Signal"
msgstr "Signal"

#: glade/property.c:1424
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: glade/property.c:1425
msgid "After"
msgstr "Efter"

#: glade/property.c:1426
msgid "Object"
msgstr "Objekt"

#: glade/property.c:1457 glade/property.c:1621
msgid "Signal:"
msgstr "Signal:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:1458
msgid "The signal to add a handler for"
msgstr "Signalen som hanteraren ska läggas till för"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:1472
msgid "The function to handle the signal"
msgstr "Funktionen som ska hantera signalen"

#: glade/property.c:1475
msgid "Data:"
msgstr "Data:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:1476
msgid "The data passed to the handler"
msgstr "Data som ska skickas till hanteraren"

#: glade/property.c:1477
msgid "Object:"
msgstr "Objekt:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:1478
msgid "The object which receives the signal"
msgstr "Objektet som ska erhålla signalen"

#: glade/property.c:1479
msgid "After:"
msgstr "Efter:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:1480
msgid "If the handler runs after the class function"
msgstr "Om hanteraren ska köras efter klassfunktionen"

#: glade/property.c:1493
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: glade/property.c:1499
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: glade/property.c:1511
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: glade/property.c:1561
msgid "Accelerators"
msgstr "Snabbtangenter"

#. List of current accelerators - Mods/Keys/Signals
#: glade/property.c:1574
msgid "Mod"
msgstr "Mod"

#: glade/property.c:1575
msgid "Key"
msgstr "Tangent"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:1576
msgid "Signal to emit"
msgstr "Signal som ska avges"

#: glade/property.c:1620
msgid "The accelerator key"
msgstr "Snabbtangent"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:1622
msgid "The signal to emit when the accelerator is pressed"
msgstr "Signalen som ska skickas när snabbtangenten trycks ned"

#: glade/property.c:3387
msgid "Select X Events"
msgstr "Välj X-händelser"

#: glade/property.c:3396
msgid "Event Mask"
msgstr "Händelsemask"

#: glade/property.c:3397 glade/gnome/gnomecontrol.c:276
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: glade/property.c:3526 glade/property.c:3575
msgid "You need to set the accelerator key"
msgstr "Du måste välja snabbtangenten"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/property.c:3533 glade/property.c:3582
msgid "You need to set the signal to emit"
msgstr "Du måste välja vilken signal som ska skickas"

#: glade/property.c:3809 glade/property.c:3865
msgid "You need to set the signal name"
msgstr "Du måste välja signalnamn"

#: glade/property.c:3816 glade/property.c:3872
msgid "You need to set the handler for the signal"
msgstr "Du måste välja hanterare för signalen"

#: glade/property.c:4059
msgid "Select Signal"
msgstr "Välj signal"

#. This groups the signals by class, e.g. 'GtkButton signals'.
#: glade/property.c:4103
#, c-format
msgid "%s signals"
msgstr "%s-signaler"

#: glade/property.c:4287
msgid "Value:"
msgstr "Värde:"

#: glade/property.c:4287
msgid "Min:"
msgstr "Min:"

#: glade/property.c:4287 glade/gbwidgets/gbhruler.c:91
#: glade/gbwidgets/gbvruler.c:91
msgid "Max:"
msgstr "Max:"

#: glade/property.c:4287
msgid "Step Inc:"
msgstr "Stegökning:"

#: glade/property.c:4288
msgid "Page Inc:"
msgstr "Sidökning:"

#: glade/property.c:4288
msgid "Page Size:"
msgstr "Sidstorlek:"

#: glade/property.c:4290
msgid "H Value:"
msgstr "H värde:"

#: glade/property.c:4290
msgid "H Min:"
msgstr "H min:"

#: glade/property.c:4290
msgid "H Max:"
msgstr "H max:"

#: glade/property.c:4290
msgid "H Step Inc:"
msgstr "H stegökning:"

#: glade/property.c:4291
msgid "H Page Inc:"
msgstr "H sidökning:"

#: glade/property.c:4291
msgid "H Page Size:"
msgstr "H sidstorlek:"

#: glade/property.c:4293
msgid "V Value:"
msgstr "V värde:"

#: glade/property.c:4293
msgid "V Min:"
msgstr "V min:"

#: glade/property.c:4293
msgid "V Max:"
msgstr "V max:"

#: glade/property.c:4293
msgid "V Step Inc:"
msgstr "V stegökning:"

#: glade/property.c:4294
msgid "V Page Inc:"
msgstr "V sidökning:"

#: glade/property.c:4294
msgid "V Page Size:"
msgstr "V sidstorlek:"

#: glade/property.c:4297
msgid "The initial value"
msgstr "Initialvärdet"

#: glade/property.c:4298
msgid "The minimum value"
msgstr "Minsta värdet"

#: glade/property.c:4299
msgid "The maximum value"
msgstr "Största värdet"

#: glade/property.c:4300
msgid "The step increment"
msgstr "Ökning per steg"

#: glade/property.c:4301
msgid "The page increment"
msgstr "Ökning per sida"

#: glade/property.c:4302
msgid "The page size"
msgstr "Sidstorlek"

#: glade/property.c:4457
msgid "The requested font is not available."
msgstr "Det begärda typsnittet finns inte tillgängligt."

#: glade/property.c:4506
msgid "Select Named Style"
msgstr "Välj namngiven stil"

#: glade/property.c:4517
msgid "Styles"
msgstr "Stilar"

#: glade/property.c:4576
msgid "Rename"
msgstr "Döp om"

#: glade/property.c:4604
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: glade/property.c:4724
msgid "New Style:"
msgstr "Ny stil:"

#: glade/property.c:4738 glade/property.c:4859
msgid "Invalid style name"
msgstr "Ogiltigt stilnamn"

#: glade/property.c:4746 glade/property.c:4869
msgid "That style name is already in use"
msgstr "Stilnamnet används redan"

#: glade/property.c:4844
msgid "Rename Style To:"
msgstr "Döp om stil till:"

#: glade/save.c:139 glade/source.c:2750
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename file:\n"
" %s\n"
"to:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte döpa om filen:\n"
" %s\n"
"till:\n"
" %s\n"

#: glade/save.c:174 glade/save.c:225 glade/save.c:915 glade/source.c:352
#: glade/source.c:367 glade/source.c:385 glade/source.c:398 glade/source.c:805
#: glade/source.c:1033 glade/source.c:1137 glade/source.c:1323
#: glade/source.c:1385 glade/source.c:1482 glade/source.c:1695
#: glade/source.c:1784 glade/source.c:1836 glade/source.c:1899
#: glade/source.c:1945 glade/source.c:2061 glade/utils.c:1195
#, c-format
msgid ""
"Couldn't create file:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte skapa filen:\n"
" %s\n"

#: glade/save.c:816
msgid "Error writing XML file\n"
msgstr "Ett fel uppstod vid skrivning av XML-fil\n"

#: glade/save.c:921
msgid ""
"/*\n"
" * Translatable strings file generated by Glade.\n"
" * Add this file to your project's POTFILES.in.\n"
" * DO NOT compile it as part of your application.\n"
" */\n"
"\n"
msgstr ""
"/*\n"
" * Översättningsbara strängar genererade av Glade.\n"
" * Lägg till detta till ditt projekts POTFILES.in.\n"
" * Kompilera INTE det som en del av ditt projekt.\n"
" */\n"
"\n"

#: glade/source.c:178
#, c-format
msgid ""
"Invalid interface source filename: %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ogiltigt filnamn för gränssnittskällfil: %s\n"
"%s\n"

#: glade/source.c:180
#, c-format
msgid ""
"Invalid interface header filename: %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ogiltigt filnamn för gränssnittshuvud: %s\n"
"%s\n"

#: glade/source.c:183
#, c-format
msgid ""
"Invalid callbacks source filename: %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ogiltigt filnamn för callbacks-källfil: %s\n"
"%s\n"

#: glade/source.c:185
#, c-format
msgid ""
"Invalid callbacks header filename: %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ogiltigt filnamn för callbacks-huvud: %s\n"
"%s\n"

#: glade/source.c:191
#, c-format
msgid ""
"Invalid support source filename: %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ogiltigt filnamn för stödkällfil: %s\n"
"%s\n"

#: glade/source.c:193
#, c-format
msgid ""
"Invalid support header filename: %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ogiltigt filnamn för stödhuvud: %s\n"
"%s\n"

#: glade/source.c:412 glade/source.c:420
#, c-format
msgid ""
"Couldn't append to file:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte lägga till i filen:\n"
" %s\n"

#: glade/source.c:814
msgid ""
"/*\n"
" * Initial main.c file generated by Glade. Edit as required.\n"
" * Glade will not overwrite this file.\n"
" */\n"
"\n"
msgstr ""
"/*\n"
" * Ursprunglig main.c-fil, genererad av Glade. Redigera efter behov.\n"
" * Glade kommer inte att skriva över denna fil.\n"
" */\n"
"\n"

#: glade/source.c:1776 glade/utils.c:1216
#, c-format
msgid ""
"Error writing to file:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Fel vid skrivning till filen:\n"
" %s\n"

#: glade/source.c:2722
msgid "The filename must be set in the Project Options dialog."
msgstr "Filnamnet måste ställas in i dialogen Projektalternativ."

#: glade/source.c:2725
msgid ""
"The filename must be a simple relative filename.\n"
"Use the Project Options dialog to set it."
msgstr ""
"Filnamnet måste vara ett enkelt relativt filnamn.\n"
"Använd dialogen Projektalternativ för att ställa in det."

#: glade/source.c:2794
msgid "DO NOT EDIT THIS FILE - it is generated by Glade."
msgstr "REDIGERA INTE DENNA FIL - den är genererad av Glade."

#: glade/tree.c:74
msgid "Widget Tree"
msgstr "Widgetträd"

#: glade/utils.c:927 glade/utils.c:967
msgid "Widget not found in box"
msgstr "Widgeten hittades inte i rutan"

#: glade/utils.c:947
msgid "Widget not found in table"
msgstr "Widgeten hittades inte i tabellen"

#: glade/utils.c:987
msgid "Widget not found in fixed container"
msgstr "Widgeten hittades inte i den fixa behållaren"

#: glade/utils.c:1008
msgid "Widget not found in packer"
msgstr "Widgeten hittades inte i paketeraren"

#: glade/utils.c:1166
#, c-format
msgid ""
"Couldn't access file:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte komma åt filen:\n"
" %s\n"

#: glade/utils.c:1189
#, c-format
msgid ""
"Couldn't open file:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte öppna filen:\n"
" %s\n"

#: glade/utils.c:1206
#, c-format
msgid ""
"Error reading from file:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Fel vid läsning från filen:\n"
" %s\n"

#. This happens under WIN32 when stat is confused by the filename, but this is
#. harmless, since we know that the directory exists after all.
#: glade/utils.c:1271
#, c-format
msgid ""
"Couldn't create directory:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte skapa katalogen:\n"
" %s\n"

#: glade/utils.c:1277
#, c-format
msgid ""
"Couldn't access directory:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte komma åt katalogen:\n"
" %s\n"

#: glade/utils.c:1285
#, c-format
msgid ""
"Invalid directory:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Ogiltig katalog:\n"
" %s\n"

#: glade/utils.c:1651
msgid "Projects"
msgstr "Projekt"

#: glade/utils.c:1658
msgid "project"
msgstr "projekt"

#: glade/utils.c:1664
#, c-format
msgid ""
"Couldn't open directory:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Kunde inte öppna katalogen:\n"
" %s\n"

#: glade/gbwidgets/gbaccellabel.c:175
msgid "Label with Accelerator"
msgstr "Etikett med snabbtangent"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:66 glade/gbwidgets/gbarrow.c:89
#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:114 glade/gbwidgets/gbimage.c:109
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:146 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:72
#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:126
msgid "X Align:"
msgstr "X-justering:"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:67
msgid "The horizontal alignment of the child widget"
msgstr "Justeringen i x-led för barnwidgeten"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:69 glade/gbwidgets/gbarrow.c:92
#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:117 glade/gbwidgets/gbimage.c:112
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:149 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:75
#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:129
msgid "Y Align:"
msgstr "Y-justering:"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:70
msgid "The vertical alignment of the child widget"
msgstr "Justeringen i y-led för barnwidgeten"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:72
msgid "X Scale:"
msgstr "X-skala:"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:73
msgid "The horizontal scale of the child widget"
msgstr "Skalan i x-led för barnwidgeten"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:75
msgid "Y Scale:"
msgstr "Y-skala:"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:76
msgid "The vertical scale of the child widget"
msgstr "Skalan i y-led för barnwidgeten"

#: glade/gbwidgets/gbalignment.c:180
msgid "Alignment"
msgstr "Justering"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:85
msgid "Direction:"
msgstr "Riktning:"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:85
msgid "The direction of the arrow"
msgstr "Pilens riktning"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:87 glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:112
#: glade/gbwidgets/gbclist.c:262 glade/gbwidgets/gbctree.c:248
#: glade/gbwidgets/gbframe.c:107 glade/gbwidgets/gbhandlebox.c:109
#: glade/gbwidgets/gbviewport.c:104 glade/gnome/bonobodockitem.c:176
msgid "Shadow:"
msgstr "Skugga:"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:87
msgid "The shadow type of the arrow"
msgstr "Skuggtypen för pilen"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:90
msgid "The horizontal alignment of the arrow"
msgstr "Justeringen i x-led för pilen"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:93
msgid "The vertical alignment of the arrow"
msgstr "Justeringen i y-led för pilen"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:95 glade/gbwidgets/gbimage.c:115
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:152 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:78
msgid "X Pad:"
msgstr "X-fyll:"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:95 glade/gbwidgets/gbimage.c:115
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:152 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:78
#: glade/gbwidgets/gbtable.c:382
msgid "The horizontal padding"
msgstr "Fyllningen i x-led"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:97 glade/gbwidgets/gbimage.c:117
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:154 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:80
msgid "Y Pad:"
msgstr "Y-fyll:"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:97 glade/gbwidgets/gbimage.c:117
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:154 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:80
#: glade/gbwidgets/gbtable.c:385
msgid "The vertical padding"
msgstr "Fyllningen i y-led"

#: glade/gbwidgets/gbarrow.c:299
msgid "Arrow"
msgstr "Pil"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:106 glade/gbwidgets/gbframe.c:101
msgid "Label X Align:"
msgstr "Etikett X-justering:"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:107 glade/gbwidgets/gbframe.c:102
msgid "The horizontal alignment of the frame's label widget"
msgstr "Horisontell justering av ramens etikettwidget"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:109 glade/gbwidgets/gbframe.c:104
msgid "Label Y Align:"
msgstr "Etikett Y-justering:"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:110 glade/gbwidgets/gbframe.c:105
msgid "The vertical alignment of the frame's label widget"
msgstr "Vertikal justering av ramens etikettwidget"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:112 glade/gbwidgets/gbframe.c:107
msgid "The type of shadow of the frame"
msgstr "Skuggtypen för ramen"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:115 glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:118
msgid "The horizontal alignment of the frame's child"
msgstr "Justeringen i x-led för ramens barn"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:120
msgid "Ratio:"
msgstr "Förhållande:"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:121
msgid "The aspect ratio of the frame's child"
msgstr "Sidoförhållandet för ramens barn"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:122
msgid "Obey Child:"
msgstr "Lyd barn:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:123
msgid "If the aspect ratio should be determined by the child"
msgstr "Om sidoförhållandet ska bestämmas av barnet"

#: glade/gbwidgets/gbaspectframe.c:303
msgid "Aspect Frame"
msgstr "Sidoram"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:131 glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:84
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:131 glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:95
msgid "Stock Button:"
msgstr "Standardknapp:"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:132 glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:85
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:132 glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:96
msgid "The stock button to use"
msgstr "Standardknappen som ska användas"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:134 glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:87
#: glade/gbwidgets/gbcheckmenuitem.c:72 glade/gbwidgets/gbentry.c:100
#: glade/gbwidgets/gbimagemenuitem.c:92 glade/gbwidgets/gblabel.c:134
#: glade/gbwidgets/gblistitem.c:73 glade/gbwidgets/gbmenuitem.c:87
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:134 glade/gbwidgets/gbradiomenuitem.c:101
#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:114 glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:98
msgid "The text to display"
msgstr "Texten som ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:136 glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:89
#: glade/gbwidgets/gbimage.c:104 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:136
#: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:100
msgid "The icon to display"
msgstr "Ikonen som ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:138 glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:91
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:138 glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:102
msgid "Button Relief:"
msgstr "Knapprelief:"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:139 glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:92
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:139 glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:103
msgid "The relief style of the button"
msgstr "Reliefstilen på knappen"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:144
msgid "Response ID:"
msgstr "Svars-ID:"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:145
msgid ""
"The response code returned when the button is pressed. Select one of the "
"standard responses or enter a positive integer value"
msgstr ""
"Den svarskod som returneras då knappen trycks ned. Välj en av standardsvaren "
"eller ange ett positivt heltalsvärde"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:1913
msgid "Remove Button Contents"
msgstr "Ta bort knappinnehåll"

#: glade/gbwidgets/gbbutton.c:2010
msgid "Button"
msgstr "Knapp"

#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:73
msgid "Heading:"
msgstr "Rubrik:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:74
msgid "If the month and year should be shown at the top"
msgstr "Om månad och år ska visas högst upp"

#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:75
msgid "Day Names:"
msgstr "Veckodagsnamn:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:76
msgid "If the day names should be shown"
msgstr "Om namnen på veckodagarna ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:77
msgid "Fixed Month:"
msgstr "Fix månad:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:78
msgid "If the month and year shouldn't be changeable"
msgstr "Om det inte ska gå att ändra månad och år"

#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:79
msgid "Week Numbers:"
msgstr "Veckonummer:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:80
msgid "If the number of the week should be shown"
msgstr "Om veckonumret ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:81 glade/gnome/gnomedateedit.c:74
msgid "Monday First:"
msgstr "Måndag först:"

#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:82 glade/gnome/gnomedateedit.c:75
msgid "If the week should start on Monday"
msgstr "Om veckan startar med måndag"

#: glade/gbwidgets/gbcalendar.c:266
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"

#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:95 glade/gbwidgets/gbcheckmenuitem.c:73
#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:142 glade/gbwidgets/gbradiomenuitem.c:102
#: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:106
msgid "Initially On:"
msgstr "Initialt på:"

#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:96
msgid "If the check button is initially on"
msgstr "Om kryssrutan är påslagen från början"

#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:97 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:144
#: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:108
msgid "Inconsistent:"
msgstr "Inkonsekvent:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:98 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:145
#: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:109
msgid "If the button is shown in an inconsistent state"
msgstr "Om knappen ska visas i ett inkonsekvent tillstånd"

#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:99 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:146
msgid "Indicator:"
msgstr "Indikator:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:100 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:147
msgid "If the indicator is always drawn"
msgstr "Om indikatorn alltid ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbcheckbutton.c:209
msgid "Check Button"
msgstr "Kryssruta"

#: glade/gbwidgets/gbcheckmenuitem.c:74
msgid "If the check menu item is initially on"
msgstr "Om kryssmenyvalet är påslaget från början"

#: glade/gbwidgets/gbcheckmenuitem.c:197
msgid "Check Menu Item"
msgstr "Kryssmenyval"

#: glade/gbwidgets/gbclist.c:143
msgid "New columned list"
msgstr "Ny kolumnlista"

#. Columns label & entry
#: glade/gbwidgets/gbclist.c:154 glade/gbwidgets/gbctree.c:152
#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:110 glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:132
#: glade/gbwidgets/gbtable.c:165
msgid "Number of columns:"
msgstr "Antal kolumner:"

#: glade/gbwidgets/gbclist.c:257 glade/gbwidgets/gbctree.c:243
#: glade/gbwidgets/gblist.c:77 glade/gnome/gnomeiconlist.c:174
msgid "Select Mode:"
msgstr "Markeringsläge:"

#: glade/gbwidgets/gbclist.c:258
msgid "The selection mode of the columned list"
msgstr "Markeringsläget för kolumnlistan"

#: glade/gbwidgets/gbclist.c:260 glade/gbwidgets/gbctree.c:246
msgid "Show Titles:"
msgstr "Visa rubriker:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbclist.c:261 glade/gbwidgets/gbctree.c:247
msgid "If the column titles are shown"
msgstr "Om kolumnrubrikerna ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbclist.c:263
msgid "The type of shadow of the columned list's border"
msgstr "Skuggtypen för kolumnlistans kant"

#: glade/gbwidgets/gbclist.c:592
msgid "Columned List"
msgstr "Kolumnlista"

#: glade/gbwidgets/gbcolorselection.c:62
msgid "Opacity Control:"
msgstr "Opacitetskontroll:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcolorselection.c:63
msgid "If the opacity control is shown"
msgstr "Om opacitetskontrollen ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbcolorselection.c:64
msgid "Palette:"
msgstr "Palett:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcolorselection.c:65
msgid "If the palette is shown"
msgstr "Om paletten ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbcolorselection.c:173
msgid "Color Selection"
msgstr "Färgväljare"

#: glade/gbwidgets/gbcolorselectiondialog.c:63
msgid "Select Color"
msgstr "Välj färg"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:105
msgid "Value In List:"
msgstr "Värde i listan:"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:106
msgid "If the value must be in the list"
msgstr "Om värdet måste finnas i listan"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:107
msgid "OK If Empty:"
msgstr "OK om tom:"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:108
msgid "If an empty value is acceptable, when 'Value In List' is set"
msgstr "Om ett tomt värde är ok när 'Värde i listan' är påslaget"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:109
msgid "Case Sensitive:"
msgstr "Matcha gemener/versaler:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:110
msgid "If the searching is case sensitive"
msgstr "Om sökningen ska ta hänsyn till gemener/versaler"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:111
msgid "Use Arrows:"
msgstr "Använd pilar:"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:112
msgid "If arrows can be used to change the value"
msgstr "Om pilar kan användas för att ändra värdet"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:113
msgid "Use Always:"
msgstr "Använd alltid:"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:114
msgid "If arrows work even if the value is not in the list"
msgstr "Om pilar fungerar även om värdet inte finns i listan"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:115
msgid "Items:"
msgstr "Val:"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:116
msgid "The items in the combo list, one per line"
msgstr "Valen i kombinationslistan, ett per rad"

#: glade/gbwidgets/gbcombo.c:408
msgid "Combo Box"
msgstr "Kombinationsruta"

#: glade/gbwidgets/gbctree.c:141
msgid "New columned tree"
msgstr "Nytt kolumnträd"

#: glade/gbwidgets/gbctree.c:244
msgid "The selection mode of the columned tree"
msgstr "Markeringsläget för kolumnträdet"

#: glade/gbwidgets/gbctree.c:249
msgid "The type of shadow of the columned tree's border"
msgstr "Skuggtypen för kolumnträdets kant"

#: glade/gbwidgets/gbctree.c:528
msgid "Columned Tree"
msgstr "Kolumnträd"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:85 glade/gbwidgets/gbwindow.c:164
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:85
msgid "The type of the curve"
msgstr "Typen på kurvan"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:87 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:91
msgid "X Min:"
msgstr "X-min:"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:87 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:91
msgid "The minimum horizontal value"
msgstr "Det minsta horisontellvärdet"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:88 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:92
msgid "X Max:"
msgstr "X-max:"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:88 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:92
msgid "The maximum horizontal value"
msgstr "Det maximala horisontellvärdet"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:89 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:93
msgid "Y Min:"
msgstr "Y-min:"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:89 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:93
msgid "The minimum vertical value"
msgstr "Det minsta vertikalvärdet"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:90 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:94
msgid "Y Max:"
msgstr "Y-max:"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:90 glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:94
msgid "The maximum vertical value"
msgstr "Det maximala vertikalvärdet"

#: glade/gbwidgets/gbcurve.c:250
msgid "Curve"
msgstr "Kurva"

#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:154
msgid "Creation Function:"
msgstr "Tillverkningsfunktion:"

#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:155
msgid "The function which creates the widget"
msgstr "Funktionen som tillverkar widgeten"

#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:157
msgid "String1:"
msgstr "Sträng1:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:158
msgid "The first string argument to pass to the function"
msgstr "Det första strängargumentet som ska skickas till funktionen"

#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:159
msgid "String2:"
msgstr "Sträng2:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:160
msgid "The second string argument to pass to the function"
msgstr "Det andra strängargumentet som ska skickas till funktionen"

#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:161
msgid "Int1:"
msgstr "Heltal1:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:162
msgid "The first integer argument to pass to the function"
msgstr "Det första heltalsargumentet som ska skickas till funktionen"

#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:163
msgid "Int2:"
msgstr "Heltal2:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:164
msgid "The second integer argument to pass to the function"
msgstr "Det första heltalsargumentet som ska skickas till funktionen"

#: glade/gbwidgets/gbcustom.c:360
msgid "Custom Widget"
msgstr "Skräddarsydd widget"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:282
msgid "New dialog"
msgstr "Ny dialog"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:294
msgid "Cancel, OK"
msgstr "Avbryt, OK"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:312
msgid "Cancel, Apply, OK"
msgstr "Avbryt, Verkställ, OK"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:321
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:330
msgid "_Standard Button Layout:"
msgstr "_Standardknapplayout:"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:339
msgid "_Number of Buttons:"
msgstr "_Antal knappar:"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:355
msgid "Show Help Button"
msgstr "Visa hjälpknapp"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:384
msgid "Has Separator:"
msgstr "Har avskiljare:"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:385
msgid "If the dialog has a horizontal separator above the buttons"
msgstr "Om dialogen har en horisontell avskiljare ovanför knapparna"

#: glade/gbwidgets/gbdialog.c:586
msgid "Dialog"
msgstr "Dialog"

#: glade/gbwidgets/gbdrawingarea.c:146
msgid "Drawing Area"
msgstr "Rityta"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:94 glade/gbwidgets/gbtextview.c:112
msgid "Editable:"
msgstr "Redigerbar:"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:94 glade/gbwidgets/gbtextview.c:112
msgid "If the text can be edited"
msgstr "Om texten är redigerbar"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:95
msgid "Text Visible:"
msgstr "Synlig text:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbentry.c:96
msgid ""
"If the text entered by the user will be shown. When turned off, the text "
"typed in is displayed as asterix characters, which is useful for entering "
"passwords"
msgstr ""
"Om texten som skrivs in av användaren ska visas. Om detta slås av så visas "
"den som asterisker, användbart för att skriva in lösenord."

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:97
msgid "Max Length:"
msgstr "Maxlängd:"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:98
msgid "The maximum length of the text"
msgstr "Textens maximala längd"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:102
msgid "Has Frame:"
msgstr "Har ram:"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:102
msgid "If the entry has a frame around it"
msgstr "Om fältet har en ram runt"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:103
msgid "Invisible Char:"
msgstr "Osynligt tecken:"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:103
msgid ""
"The character to use if the text should not visible, e.g. when entering "
"passwords"
msgstr ""
"Tecknet att använda om texten inte ska vara synlig, t.ex. vid inmatning av "
"lösenord"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:104
msgid "Activates Default:"
msgstr "Aktiverar standardval:"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:104
msgid "If the default widget in the window is activated when Enter is pressed"
msgstr "Om standardwidgeten i fönstret är aktiverad då Retur trycks ned"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:105
msgid "Width In Chars:"
msgstr "Bredd i tecken:"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:105
msgid "The number of characters to leave space for in the entry"
msgstr "Antalet tecken att lämna plats för i inmatningsrutan"

#: glade/gbwidgets/gbentry.c:315
msgid "Text Entry"
msgstr "Inmatningsruta"

#: glade/gbwidgets/gbeventbox.c:147
msgid "Event Box"
msgstr "Händelseruta"

#: glade/gbwidgets/gbfileselection.c:101
msgid "File Ops.:"
msgstr "Filoperationer:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbfileselection.c:102
msgid "If the file operation buttons are shown"
msgstr "Om filoperationsknapparna ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbfileselection.c:267
msgid "File Selection Dialog"
msgstr "Filväljardialog"

#: glade/gbwidgets/gbfixed.c:139 glade/gbwidgets/gblayout.c:221
msgid "X:"
msgstr "X:"

#: glade/gbwidgets/gbfixed.c:140
msgid "The X coordinate of the widget in the GtkFixed"
msgstr "X-koordinaten för widgeten i GtkFixed"

#: glade/gbwidgets/gbfixed.c:142 glade/gbwidgets/gblayout.c:224
msgid "Y:"
msgstr "Y:"

#: glade/gbwidgets/gbfixed.c:143
msgid "The Y coordinate of the widget in the GtkFixed"
msgstr "Y-koordinaten för widgeten i GtkFixed"

#: glade/gbwidgets/gbfixed.c:228
msgid "Fixed Positions"
msgstr "Fixa positioner"

#: glade/gbwidgets/gbfontselection.c:64 glade/gnome/gnomefontpicker.c:96
msgid "Preview Text:"
msgstr "Förhandsgranskningstext:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Texten som ska visas"
# Jag vill ha "Förhandsvisningstexten som ska visas"
#
#: glade/gbwidgets/gbfontselection.c:64
msgid "The preview text to display"
msgstr "Förhandsvisningstexten som ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbfontselection.c:164
msgid "Font Selection"
msgstr "Typsnittsval"

#: glade/gbwidgets/gbfontselectiondialog.c:62
msgid "Select Font"
msgstr "Välj typsnitt"

#: glade/gbwidgets/gbfontselectiondialog.c:275
msgid "Font Selection Dialog"
msgstr "Typsnittsväljardialog"

#: glade/gbwidgets/gbframe.c:209
msgid "Add Label Widget"
msgstr "Lägg till etikettwidget"

#: glade/gbwidgets/gbframe.c:344
msgid "Frame"
msgstr "Ram"

#: glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:88
msgid "Initial Type:"
msgstr "Initialtyp:"

#: glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:88
msgid "The initial type of the curve"
msgstr "Kurvans typ från början"

#: glade/gbwidgets/gbgammacurve.c:256
msgid "Gamma Curve"
msgstr "Gammakurva"

#: glade/gbwidgets/gbhandlebox.c:110
msgid "The type of shadow around the handle box"
msgstr "Skuggtypen runt hantagsrutan"

#: glade/gbwidgets/gbhandlebox.c:113
msgid "Handle Pos:"
msgstr "Handtagsposition:"

#: glade/gbwidgets/gbhandlebox.c:114
msgid "The position of the handle"
msgstr "Handtagets position"

#: glade/gbwidgets/gbhandlebox.c:116
msgid "Snap Edge:"
msgstr "Fästkant:"

#: glade/gbwidgets/gbhandlebox.c:117
msgid "The edge of the handle box which snaps into position"
msgstr "Kanten på handtagsrutan som fäster fast"

#: glade/gbwidgets/gbhandlebox.c:304
msgid "Handle Box"
msgstr "Handtagsruta"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:99
msgid "New horizontal box"
msgstr "Ny horisontell ruta"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:171 glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:194
#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:245 glade/gbwidgets/gbvbox.c:156
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:171 glade/gbwidgets/gbvbox.c:156
msgid "The number of widgets in the box"
msgstr "Antalet widgetar i rutan"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:173 glade/gbwidgets/gbtable.c:243
#: glade/gbwidgets/gbvbox.c:158
msgid "Homogeneous:"
msgstr "Homogen:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "vara samma storlek"
# Jag vill ha "vara av samma storlek"
#
#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:174 glade/gbwidgets/gbvbox.c:159
msgid "If the children should be the same size"
msgstr "Om barnen ska vara av samma storlek"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:175 glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:199
#: glade/gbwidgets/gbvbox.c:160
msgid "Spacing:"
msgstr "Avstånd:"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:175 glade/gbwidgets/gbvbox.c:160
msgid "The space between each child"
msgstr "Avståndet mellan varje barn"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:306
msgid "Can't delete any children."
msgstr "Kan inte ta bort några barn"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:320 glade/gbwidgets/gbhpaned.c:73
#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:89 glade/gbwidgets/gbnotebook.c:649
#: glade/gbwidgets/gbvpaned.c:69 glade/gbwidgets/gbvruler.c:89
#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:168
msgid "Position:"
msgstr "Position:"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:321
msgid "The widget's position relative to its siblings"
msgstr "Widgetens position relativt sina syskon"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:323
msgid "Padding:"
msgstr "Fyllning:"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:324
msgid "The widget's padding"
msgstr "Widgetens kantfyllning"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:326 glade/gbwidgets/gbnotebook.c:652
#: glade/gbwidgets/gbpreview.c:65
msgid "Expand:"
msgstr "Expandera:"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:327
msgid "Set True to let the widget expand"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten expandera"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:328 glade/gbwidgets/gbnotebook.c:654
msgid "Fill:"
msgstr "Fyll:"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:329
msgid "Set True to let the widget fill its allocated area"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten fylla hela sin tilldelade area"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:330 glade/gbwidgets/gbnotebook.c:656
msgid "Pack Start:"
msgstr "Packstart:"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:331
msgid "Set True to pack the widget at the start of the box"
msgstr "Välj Sant för att packa widgeten i början av rutan"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:448
msgid "Insert Before"
msgstr "Stoppa in före"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:454
msgid "Insert After"
msgstr "Stoppa in efter"

#: glade/gbwidgets/gbhbox.c:564
msgid "Horizontal Box"
msgstr "Horisontell ruta"

#: glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:120
msgid "New horizontal button box"
msgstr "Ny horisontell knappruta"

#: glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:194
msgid "The number of buttons"
msgstr "Antalet knappar"

#: glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:196
msgid "Layout:"
msgstr "Layout:"

#: glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:197
msgid "The layout style of the buttons"
msgstr "Layoutstilen på knapparna"

#: glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:199
msgid "The space between the buttons"
msgstr "Avståndet mellan knapparna"

#: glade/gbwidgets/gbhbuttonbox.c:392
msgid "Horizontal Button Box"
msgstr "Horisontell knappruta"

#: glade/gbwidgets/gbhpaned.c:74 glade/gbwidgets/gbvpaned.c:70
msgid "The position of the divider"
msgstr "Delarens position"

#: glade/gbwidgets/gbhpaned.c:186 glade/gbwidgets/gbwindow.c:197
msgid "Shrink:"
msgstr "Krymp:"

#: glade/gbwidgets/gbhpaned.c:187
msgid "Set True to let the widget shrink"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten krympa"

#: glade/gbwidgets/gbhpaned.c:188
msgid "Resize:"
msgstr "Ändra storlek:"

#: glade/gbwidgets/gbhpaned.c:189
msgid "Set True to let the widget resize"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten ändra storlek"

#: glade/gbwidgets/gbhpaned.c:315
msgid "Horizontal Panes"
msgstr "Horisontella paneler"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:82 glade/gbwidgets/gbvruler.c:82
msgid "Metric:"
msgstr "Mått:"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:83 glade/gbwidgets/gbvruler.c:83
msgid "The units of the ruler"
msgstr "Måttenheterna på linjalen"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:85 glade/gbwidgets/gbvruler.c:85
msgid "Lower Value:"
msgstr "Lägsta värde:"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:86 glade/gbwidgets/gbvruler.c:86
#: glade/gbwidgets/gbvruler.c:88
msgid "The low value of the ruler"
msgstr "Det lägsta värdet på linjalen"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:87 glade/gbwidgets/gbvruler.c:87
msgid "Upper Value:"
msgstr "Högsta värde:"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:88
msgid "The high value of the ruler"
msgstr "Det högsta värdet på linjalen"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:90 glade/gbwidgets/gbvruler.c:90
msgid "The current position on the ruler"
msgstr "Den nuvarande positionen på linjalen"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:92 glade/gbwidgets/gbvruler.c:92
msgid "The maximum value of the ruler"
msgstr "Maxvärdet på linjalen"

#: glade/gbwidgets/gbhruler.c:247
msgid "Horizontal Ruler"
msgstr "Horisontell linjal"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:107 glade/gbwidgets/gbvscale.c:108
msgid "Show Value:"
msgstr "Visa värde:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:107 glade/gbwidgets/gbvscale.c:108
msgid "If the scale's value is shown"
msgstr "Om skalans värde ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:108 glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:93
#: glade/gbwidgets/gbvscale.c:109
msgid "Digits:"
msgstr "Siffror:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:108 glade/gbwidgets/gbvscale.c:109
msgid "The number of digits to show"
msgstr "Hur många siffror som ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:110 glade/gbwidgets/gbvscale.c:111
msgid "Value Pos:"
msgstr "Värdepos:"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:111 glade/gbwidgets/gbvscale.c:112
msgid "The position of the value"
msgstr "Värdets position"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:113 glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:87
#: glade/gbwidgets/gbvscale.c:114 glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:87
msgid "Policy:"
msgstr "Policy:"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:114 glade/gbwidgets/gbvscale.c:115
msgid "The update policy of the scale"
msgstr "Uppdateringspolicyn för skalan"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:116 glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:90
#: glade/gbwidgets/gbvscale.c:117 glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:90
msgid "Inverted:"
msgstr "Inverterad:"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:116 glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:90
#: glade/gbwidgets/gbvscale.c:117 glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:90
msgid "If the range values are inverted"
msgstr "Om intervallvärdena är inverterade"

#: glade/gbwidgets/gbhscale.c:319
msgid "Horizontal Scale"
msgstr "Horisontell skala"

#: glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:88 glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:88
msgid "The update policy of the scrollbar"
msgstr "Uppdateringspolicyn för rullningslisten"

#: glade/gbwidgets/gbhscrollbar.c:237
msgid "Horizontal Scrollbar"
msgstr "Horisontell rullningslist"

#: glade/gbwidgets/gbhseparator.c:144
msgid "Horizonal Separator"
msgstr "Horisontell avdelare"

#: glade/gbwidgets/gbimage.c:106
msgid "Icon Size:"
msgstr "Ikonstorlek:"

#: glade/gbwidgets/gbimage.c:107
msgid "The stock icon size"
msgstr "Storlek på standardikoner"

#: glade/gbwidgets/gbimage.c:110 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:73
msgid "The horizontal alignment"
msgstr "Den horisontella justeringen"

#: glade/gbwidgets/gbimage.c:113 glade/gbwidgets/gbpixmap.c:76
msgid "The vertical alignment"
msgstr "Den vertikala justeringen"

#: glade/gbwidgets/gbimage.c:527
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: glade/gbwidgets/gbimagemenuitem.c:256 glade/gbwidgets/gbmenuitem.c:228
msgid "Invalid stock menu item"
msgstr "Ogiltigt standardmenyval"

#: glade/gbwidgets/gbimagemenuitem.c:463
msgid "Menu item with a pixmap"
msgstr "Menyval med pixmap"

#: glade/gbwidgets/gbinputdialog.c:207
msgid "Input Dialog"
msgstr "Inmatningsdialog"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:135
msgid "Use Underline:"
msgstr "Använd understrykning:"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:136
msgid "If the text include an underlined accelerator character"
msgstr "Om texten inkluderar en understruken snabbtangent"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:137
msgid "Use Markup:"
msgstr "Använd markup:"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:138
msgid "If the text includes pango markup"
msgstr "Om texten innehåller pango-markup"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:139
msgid "Justify:"
msgstr "Justering:"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:140
msgid "The justification of the lines of the label"
msgstr "Justeringen på raderna på etiketten"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:142
msgid "Wrap Text:"
msgstr "Radbryt text:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:143
msgid "If the text is wrapped to fit within the width of the label"
msgstr "Om texten ska radbrytas för att passa inom bredden på etiketten"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:144
msgid "Selectable:"
msgstr "Markeringsbar:"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:145
msgid "If the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Om etikettexten kan markeras med musen"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:147
msgid "The horizontal alignment of the entire label"
msgstr "Justeringen i x-led av hela etiketten"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:150
msgid "The vertical alignment of the entire label"
msgstr "Justerginen i y-led av hela etiketten"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:156
msgid "Focus Target:"
msgstr "Fokusmål:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:157
msgid ""
"The widget to set the keyboard focus to when the underlined accelerator key "
"is used"
msgstr "Widgeten som ska få fokus när den understrukna snabbtangenten används"

#: glade/gbwidgets/gblabel.c:271 glade/gbwidgets/gblabel.c:286
#: glade/gbwidgets/gblabel.c:526
msgid "Auto"
msgstr "Auto"

#: glade/gbwidgets/gblayout.c:96
msgid "Area Width:"
msgstr "Ytbredd:"

#: glade/gbwidgets/gblayout.c:97
msgid "The width of the layout area"
msgstr "Bredden på layoutytan"

#: glade/gbwidgets/gblayout.c:99
msgid "Area Height:"
msgstr "Ythöjd:"

#: glade/gbwidgets/gblayout.c:100
msgid "The height of the layout area"
msgstr "Höjden på layoutytan"

#: glade/gbwidgets/gblayout.c:222
msgid "The X coordinate of the widget in the GtkLayout"
msgstr "X-koordinaten för widgeten i GtkLayout"

#: glade/gbwidgets/gblayout.c:225
msgid "The Y coordinate of the widget in the GtkLayout"
msgstr "Y-koordinaten för widgeten i GtkLayout"

#: glade/gbwidgets/gblayout.c:380
msgid "Layout"
msgstr "Layout"

#: glade/gbwidgets/gblist.c:78
msgid "The selection mode of the list"
msgstr "Markeringsläget för listan"

#: glade/gbwidgets/gblist.c:192
msgid "List"
msgstr "Lista"

#: glade/gbwidgets/gblistitem.c:165
msgid "List Item"
msgstr "Listval"

#: glade/gbwidgets/gbmenu.c:194
msgid "Popup Menu"
msgstr "Popupmeny"

#. FIXME: I'm not sure if we should translate the non-stock labels or not.
#: glade/gbwidgets/gbmenubar.c:192
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: glade/gbwidgets/gbmenubar.c:209
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: glade/gbwidgets/gbmenubar.c:270 glade/gbwidgets/gbmenubar.c:348
#: glade/gbwidgets/gboptionmenu.c:133
msgid "Edit Menus..."
msgstr "Redigera menyer..."

#: glade/gbwidgets/gbmenubar.c:443
msgid "Menu Bar"
msgstr "Menyrad"

#: glade/gbwidgets/gbmenuitem.c:373
msgid "Menu Item"
msgstr "Menyval"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:186
msgid "New notebook"
msgstr "Nytt flikhäfte"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:197 glade/gnome/gnomepropertybox.c:117
msgid "Number of pages:"
msgstr "Antal sidor:"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:269
msgid "Show Tabs:"
msgstr "Visa flikar:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:269
msgid "If the notebook tabs are shown"
msgstr "Om flikarna ska synas"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:270
msgid "Show Border:"
msgstr "Visa kant:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:271
msgid "If the notebook border is shown, when the tabs are not shown"
msgstr "Om kanten ska synas när flikarna inte syns"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:272
msgid "Tab Pos:"
msgstr "Flikpos:"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:273
msgid "The position of the notebook tabs"
msgstr "Positionen på flikarna"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:275
msgid "Scrollable:"
msgstr "Rullbar:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:276
msgid "If the notebook tabs are scrollable"
msgstr "Om flikarna ska vara rullbara"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:277
msgid "Tab Horz. Border:"
msgstr "Flik horisontalkant:"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:278
msgid "The size of the notebook tabs' horizontal border"
msgstr "Storleken på flikarnas horisontalkant"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:280
msgid "Tab Vert. Border:"
msgstr "Flik vertikalkant:"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:281
msgid "The size of the notebook tabs' vertical border"
msgstr "Storleken på flikarnas vertikalkant"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:283
msgid "Show Popup:"
msgstr "Visa popup:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "popup menyn"
# Jag vill ha "popupmenyn"
#
#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:283
msgid "If the popup menu is enabled"
msgstr "Om popupmenyn ska användas"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:284 glade/gnome/gnomedruid.c:102
msgid "Number of Pages:"
msgstr "Antal sidor:"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:285
msgid "The number of notebook pages"
msgstr "Antal sidor i flikhäftet"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:524
msgid "Previous Page"
msgstr "Föregående sida"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:532
msgid "Next Page"
msgstr "Nästa sida"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:540
msgid "Delete Page"
msgstr "Ta bort sida"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:546
msgid "Switch Next"
msgstr "Byt till nästa"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:554
msgid "Switch Previous"
msgstr "Byt till föregående"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:562 glade/gnome/gnomedruid.c:298
msgid "Insert Page After"
msgstr "Stoppa in sida efter"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:570 glade/gnome/gnomedruid.c:285
msgid "Insert Page Before"
msgstr "Stoppa in sida innan"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:650
msgid "The page's position in the list of pages"
msgstr "Sidans position i sidlistan"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:653
msgid "Set True to let the tab expand"
msgstr "Välj Sant för att låta fliken expandera"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:655
msgid "Set True to let the tab fill its allocated area"
msgstr "Välj Sant för att låta fliken fylla hela sin tilldelade area"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:657
msgid "Set True to pack the tab at the start of the notebook"
msgstr "Välj Sant för att packa fliken i början av flikhäftet"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:658
msgid "Menu Label:"
msgstr "Menyetikett:"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:659
msgid "The text to display in the popup menu"
msgstr "Texten som ska visas i popupmenyn"

#: glade/gbwidgets/gbnotebook.c:910
msgid "Notebook"
msgstr "Flikhäfte"

#: glade/gbwidgets/gboptionmenu.c:224
#, c-format
msgid "Cannot add a %s to a GtkOptionMenu."
msgstr "Kan inte lägga till %s till en GtkOptionMenu."

#: glade/gbwidgets/gboptionmenu.c:264
msgid "Option Menu"
msgstr "Alternativmeny"

#: glade/gbwidgets/gbpixmap.c:71 glade/gnome/gnomepixmap.c:79
msgid "The pixmap filename"
msgstr "Pixmappens filnamn"

#: glade/gbwidgets/gbpixmap.c:82
msgid "Build Insensitive:"
msgstr "Bygg okänslig:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbpixmap.c:83
msgid "If an insensitive version of the pixmap is built automatically"
msgstr "Om en okänslig version av pixmappen ska byggas automatiskt"

#: glade/gbwidgets/gbpixmap.c:291
msgid "Pixmap"
msgstr "Pixmap"

#: glade/gbwidgets/gbpreview.c:63
msgid "Color:"
msgstr "Färg:"

#: glade/gbwidgets/gbpreview.c:64
msgid "If the preview is color or grayscale"
msgstr "Om förhandsgranskningen är färg eller gråskala"

#: glade/gbwidgets/gbpreview.c:66
msgid "If the preview expands to fill its allocated area"
msgstr "Om förhandsgranskningen expanderar för att fylla sin tilldelade yta"

#: glade/gbwidgets/gbpreview.c:162
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranskning"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:110 glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:248
#: glade/gnome/bonobodockitem.c:179
msgid "Orientation:"
msgstr "Orientering:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:111
msgid "The orientation of the progress bar's contents"
msgstr "Orienteringen på förloppsmätarens innehåll"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:113
msgid "Fraction:"
msgstr "Andel:"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:114
msgid "The fraction of work that has been completed"
msgstr "Den andel av arbetet som har färdigställts"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:116
msgid "Pulse Step:"
msgstr "Pulseringssteg:"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:117
msgid "The fraction of work to move the bouncing block when pulsed"
msgstr ""
"Den andel arbete som det studsande blocket ska flyttas när det pulseras"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:120
msgid "The text to display over the progress bar"
msgstr "Texten som ska visas på förloppsmätaren"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:122
msgid "Activity Mode:"
msgstr "Aktivitetsläge:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha
# "Om framgångsmätaren ska bete sig som fronten på Kits bil (???)"
#
# Jag vill ha
# "Om förloppsmätaren ska bete sig som fronten på Kits bil"
#
#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:123
msgid "If the progress bar should act like the front of Kit's car"
msgstr "Om förloppsmätaren ska bete sig som fronten på Kits bil"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:124
msgid "Show Text:"
msgstr "Visa text:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "framgångsmätaren"
# Jag vill ha "förloppsmätaren"
#
#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:125
msgid "If the text should be shown in the progress bar"
msgstr "Om text ska visas i förloppsmätaren"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:127
msgid "The horizontal alignment of the text"
msgstr "Den horisontella justeringen av texten"

#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:130
msgid "The vertical alignment of the text"
msgstr "Den vertikala justeringen av texten"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbprogressbar.c:339
msgid "Progress Bar"
msgstr "Förloppsmätare"

#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:143
msgid "If the radio button is initially on"
msgstr "Om radioknappen är på från början"

#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:149
msgid ""
"The radio button group (the default is all radio buttons with the same "
"parent)"
msgstr "Radioknappsgruppen (standard är alla radioknappar med samma förälder)"

#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:199 glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:358
msgid "New Group"
msgstr "Ny grupp"

#: glade/gbwidgets/gbradiobutton.c:465
msgid "Radio Button"
msgstr "Radioknapp"

#: glade/gbwidgets/gbradiomenuitem.c:103
msgid "If the radio menu item is initially on"
msgstr "Om radiomenyvalet är på från början"

#: glade/gbwidgets/gbradiomenuitem.c:105
msgid ""
"The radio menu item group (the default is all radio menu items with the same "
"parent)"
msgstr ""
"Radiomenyvalsgruppen (standard är alla radiomenyval med samma förälder)"

#: glade/gbwidgets/gbradiomenuitem.c:371
msgid "Radio Menu Item"
msgstr "Radiomenyval"

#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:131
msgid "H Policy:"
msgstr "H policy:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "rullisten"
# Jag vill ha "rullningslisten"
#
#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:132
msgid "When the horizontal scrollbar will be shown"
msgstr "När den horisontella rullningslisten ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:134
msgid "V Policy:"
msgstr "V policy:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "rullisten"
# Jag vill ha "rullningslisten"
#
#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:135
msgid "When the vertical scrollbar will be shown"
msgstr "När den vertikala rullningslisten ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:137
msgid "Window Pos:"
msgstr "Fönsterposition:"

#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:138
msgid "Where the child window is located with respect to the scrollbars"
msgstr "Där barnwidgeten placeras med hänsyn till rullningslisterna"

#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:140
msgid "Shadow Type:"
msgstr "Skuggtyp:"

#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:141
msgid "The update policy of the vertical scrollbar"
msgstr "Uppdateringspolicyn för den vertikala rullningslisten"

#: glade/gbwidgets/gbscrolledwindow.c:355
msgid "Scrolled Window"
msgstr "Rullfönster"

#: glade/gbwidgets/gbseparatormenuitem.c:153
msgid "Separator for Menus"
msgstr "Avskiljare för menyer"

#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:91
msgid "Climb Rate:"
msgstr "Ökningshastighet"

#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:92
msgid ""
"The climb rate of the spinbutton, used in conjunction with the Page Increment"
msgstr "Ökningshastigheten för snurrknappen, används tillsammans med sidökning"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:94
msgid "The number of decimal digits to show"
msgstr "Antalet decimala siffror som ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:96
msgid "Numeric:"
msgstr "Numerisk:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "lokala inställningar"
# Jag vill ha "lokalinställningarna" (det är inställningarna i lokalen det
#                   rör sig om)
#
#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:97
msgid ""
"If any value entered should be converted according to the locale settings"
msgstr ""
"Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokalinställningarna"

#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:98
msgid "Update Policy:"
msgstr "Uppdateringspolicy:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:99
msgid "When value_changed signals are emitted"
msgstr "När value_changed-signaler ska avges"

#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:101
msgid "Snap:"
msgstr "Fäst.mult:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:102
msgid "If the value is snapped to multiples of the step increment"
msgstr "Om värdet ska anpassas till multipler av stegökningen"

#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:103
msgid "Wrap:"
msgstr "Fånga:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:104
msgid "If the value is wrapped at the limits"
msgstr "Om värdet ska fångas mellan gränserna"

#: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:284
msgid "Spin Button"
msgstr "Snurrknapp"

#: glade/gbwidgets/gbstatusbar.c:64
msgid "Resize Grip:"
msgstr "Handtag för storleksändring:"

#: glade/gbwidgets/gbstatusbar.c:64
msgid "If the status bar has a resize grip to resize the window"
msgstr ""
"Om statusraden har ett handtag för storleksändring för att storleksändra "
"fönstret"

#: glade/gbwidgets/gbstatusbar.c:156
msgid "Status Bar"
msgstr "Statusfält"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:137
msgid "New table"
msgstr "Ny tabell"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:149 glade/gbwidgets/gbvbox.c:95
#: glade/gbwidgets/gbvbuttonbox.c:123
msgid "Number of rows:"
msgstr "Antal rader:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:237
msgid "Rows:"
msgstr "Rader:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:238
msgid "The number of rows in the table"
msgstr "Antal rader i tabellen"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:240
msgid "Columns:"
msgstr "Kolumner:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:241
msgid "The number of columns in the table"
msgstr "Antal kolumner i tabellen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbtable.c:244
msgid "If the children should all be the same size"
msgstr "Om alla barn ska vara av samma storlek"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:245 glade/gnome/gnomeiconlist.c:180
msgid "Row Spacing:"
msgstr "Radavstånd:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:246
msgid "The space between each row"
msgstr "Avståndet mellan varje rad"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:248 glade/gnome/gnomeiconlist.c:183
msgid "Col Spacing:"
msgstr "Kolumnavstånd:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:249
msgid "The space between each column"
msgstr "Avståndet mellan varje kolumn"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:368
msgid "Cell X:"
msgstr "Cell X:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:369
msgid "The left edge of the widget in the table"
msgstr "Vänsterkanten för varje widget i tabellen"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:371
msgid "Cell Y:"
msgstr "Cell Y:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:372
msgid "The top edge of the widget in the table"
msgstr "Ovankanten av varje widget i tabellen"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:375
msgid "Col Span:"
msgstr "Kol täck:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:376
msgid "The number of columns spanned by the widget in the table"
msgstr "Det antal kolumner som täcks av widgeten i tabellen"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:378
msgid "Row Span:"
msgstr "Rad täck:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:379
msgid "The number of rows spanned by the widget in the table"
msgstr "Det antal rader som täcks av widgeten i tabellen"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:381
msgid "H Padding:"
msgstr "H fyllning:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:384
msgid "V Padding:"
msgstr "V fyllning:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:387
msgid "X Expand:"
msgstr "X-expandera:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:388
msgid "Set True to let the widget expand horizontally"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten expandera horisontellt"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:389
msgid "Y Expand:"
msgstr "Y-expandera:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:390
msgid "Set True to let the widget expand vertically"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten expandera vertikalt"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:391
msgid "X Shrink:"
msgstr "X krymp:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:392
msgid "Set True to let the widget shrink horizontally"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten krympa horisontellt"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:393
msgid "Y Shrink:"
msgstr "Y krymp:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:394
msgid "Set True to let the widget shrink vertically"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten krympa vertikalt"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:395
msgid "X Fill:"
msgstr "X fyll:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:396
msgid "Set True to let the widget fill its horizontal allocated area"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten fylla sin horisontellt allokerade area"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:397
msgid "Y Fill:"
msgstr "Y fyll:"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:398
msgid "Set True to let the widget fill its vertical allocated area"
msgstr "Välj Sant för att låta widgeten fylla sin vertikalt allokerade area"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:667
msgid "Insert Row Before"
msgstr "Stoppa in rad före"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:674
msgid "Insert Row After"
msgstr "Stoppa in rad efter"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:681
msgid "Insert Column Before"
msgstr "Stoppa in kolumn före"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:688
msgid "Insert Column After"
msgstr "Stoppa in kolumn efter"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:695
msgid "Delete Row"
msgstr "Ta bort rad"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:701
msgid "Delete Column"
msgstr "Ta bort kolumn"

#: glade/gbwidgets/gbtable.c:1208
msgid "Table"
msgstr "Tabell"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:48
msgid "Center"
msgstr "Centrera"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:49
msgid "Fill"
msgstr "Fyll"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:69
msgid "Character"
msgstr "Tecken"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:70
msgid "Word"
msgstr "Ord"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:113
msgid "Cursor Visible:"
msgstr "Synlig markör:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:113
msgid "If the cursor is visible"
msgstr "Om markören är synlig"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:116
msgid "Justification:"
msgstr "Justering:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:117
msgid "The justification of the text"
msgstr "Justeringen på texten"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:119
msgid "Wrapping:"
msgstr "Radbrytning:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:120
msgid "The wrapping of the text"
msgstr "Radbrytning av texten"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:123
msgid "Space Above:"
msgstr "Mellanrum ovanför:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:124
msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme ovanför stycken"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:126
msgid "Space Below:"
msgstr "Mellanrum nedanför:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:127
msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme nedanför stycken"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:129
msgid "Space Inside:"
msgstr "Mellanrum inuti:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:130
msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme mellan radbrutna rader i ett stycke"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:133
msgid "Left Margin:"
msgstr "Vänstermarginal:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:134
msgid "Width of the left margin in pixels"
msgstr "Bredd på den vänstra marginalen i bildpunkter"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:136
msgid "Right Margin:"
msgstr "Högermarginal:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:137
msgid "Width of the right margin in pixels"
msgstr "Bredd på den högra marginalen i bildpunkter"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:139
msgid "Indent:"
msgstr "Indrag:"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:140
msgid "Amount of pixels to indent paragraphs"
msgstr "Mängden bildpunkter att dra in stycken"

#: glade/gbwidgets/gbtextview.c:411
msgid "Text View"
msgstr "Textvy"

#: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:107
msgid "If the toggle button is initially on"
msgstr "Om omställningsknappen är på från början"

#: glade/gbwidgets/gbtogglebutton.c:205
msgid "Toggle Button"
msgstr "Omställningsknapp"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:173
msgid "New toolbar"
msgstr "Ny verktygsrad"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:184
msgid "Number of items:"
msgstr "Antal verktyg:"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:246
msgid "The number of items in the toolbar"
msgstr "Antalet verktyg i verktygsraden"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:249
msgid "The toolbar orientation"
msgstr "Verktygsradens orientering"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:251
msgid "Style:"
msgstr "Stil:"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:252
msgid "The toolbar style"
msgstr "Verktygsraders stil"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:254
msgid "Tooltips:"
msgstr "Verktygstips:"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:254
msgid "If tooltips are enabled"
msgstr "Om verktygstips är påslagna"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:395
msgid "New Group:"
msgstr "Ny grupp:"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:396
msgid "Set True to start a new group of toolbar items"
msgstr "Välj Sant för att starta en ny grupp av verktyg"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:464
msgid "Insert Item Before"
msgstr "Stoppa in verktyg innan"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:471
msgid "Insert Item After"
msgstr "Stoppa in verktyg efter"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:596
msgid "Convert to Ordinary Button"
msgstr "Konvertera till vanlig knapp"

#: glade/gbwidgets/gbtoolbar.c:856
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsrad"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:63
msgid "Column 1"
msgstr "Kolumn 1"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:69
msgid "Column 2"
msgstr "Kolumn 2"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:85
msgid "Headers Visible:"
msgstr "Synliga huvuden:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "kolumnrubrikerna"
# Jag vill ha "kolumnrubrikknapparna"
#
#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:86
msgid "If the column header buttons are shown"
msgstr "Om kolumnrubrikknapparna ska visas"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:87
msgid "Rules Hint:"
msgstr "Regeltips:"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:88
msgid ""
"If a hint is set so the theme engine should draw rows in alternating colors"
msgstr ""
"Om ett tips ställs in så att temamotorn ska rita rader med alternerande "
"färger"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:89
msgid "Reorderable:"
msgstr "Omordningsbar:"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:90
msgid "If the view is reorderable"
msgstr "Om vyn är omordningsbar"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:91
msgid "Enable Search:"
msgstr "Aktivera sökning:"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:92
msgid "If the user can search through columns interactively"
msgstr "Om användaren kan söka genom kolumner interaktivt"

#: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:236
msgid "List or Tree View"
msgstr "Lista eller trädvy"

#: glade/gbwidgets/gbvbox.c:84
msgid "New vertical box"
msgstr "Ny vertikalruta"

#: glade/gbwidgets/gbvbox.c:242
msgid "Vertical Box"
msgstr "Vertikalruta"

#: glade/gbwidgets/gbvbuttonbox.c:111
msgid "New vertical button box"
msgstr "Ny vertikal knappruta"

#: glade/gbwidgets/gbvbuttonbox.c:346
msgid "Vertical Button Box"
msgstr "Vertikal knappruta"

#: glade/gbwidgets/gbviewport.c:104
msgid "The type of shadow of the viewport"
msgstr "Skuggtyp för vyfönstret"

#: glade/gbwidgets/gbviewport.c:240
msgid "Viewport"
msgstr "Vyfönster"

#: glade/gbwidgets/gbvpaned.c:192
msgid "Vertical Panes"
msgstr "Vertikala paneler"

#: glade/gbwidgets/gbvruler.c:247
msgid "Vertical Ruler"
msgstr "Vertikal linjal"

#: glade/gbwidgets/gbvscale.c:319
msgid "Vertical Scale"
msgstr "Vertikal skala"

#: glade/gbwidgets/gbvscrollbar.c:236
msgid "Vertical Scrollbar"
msgstr "Vertikal rullninglist"

#: glade/gbwidgets/gbvseparator.c:144
msgid "Vertical Separator"
msgstr "Vertikal avskiljare"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:161 glade/gnome/gnomecolorpicker.c:72
#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:93 glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:85
#: glade/gnome/gnomefileentry.c:80 glade/gnome/gnomefontpicker.c:94
#: glade/gnome/gnomeiconentry.c:72 glade/gnome/gnomepixmapentry.c:81
msgid "Title:"
msgstr "Titel:"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:161
msgid "The title of the window"
msgstr "Fönstrets titel"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:164
msgid "The type of the window"
msgstr "Fönstrets typ"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:169
msgid "The initial position of the window"
msgstr "Fönstrets startposition"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:173 glade/gnome/gnomefileentry.c:84
#: glade/gnome/gnomepixmapentry.c:83
msgid "Modal:"
msgstr "Modalt:"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:173
msgid "If the window is modal"
msgstr "Om fönstret är modalt"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:178
msgid "Default Width:"
msgstr "Standardbredd:"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:179
msgid "The default width of the window"
msgstr "Fönstrets standardbredd"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:183
msgid "Default Height:"
msgstr "Standardhöjd:"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:184
msgid "The default height of the window"
msgstr "Fönstrets standardhöjd"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:190
msgid "Resizable:"
msgstr "Storleksändringsbar:"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:191
msgid "If the window can be resized"
msgstr "Om fönstrets storlek kan ändras"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:198
msgid "If the window can be shrunk"
msgstr "Om fönstret kan krympas"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:199
msgid "Grow:"
msgstr "Förstora:"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:200
msgid "If the window can be enlarged"
msgstr "Om fönstret kan förstoras"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:205
msgid "WM Name:"
msgstr "WM-namn:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:206
msgid "The name to pass to the window manager"
msgstr "Namn som ska skickas till fönsterhanteraren"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:208
msgid "WM Class:"
msgstr "WM-klass:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:209
msgid "The class name to pass to the window manager"
msgstr "Klassnamn som ska skickas till fönsterhanteraren"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:212
msgid "Auto-Destroy:"
msgstr "Förstör automatiskt:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha
# "Om dialogen ska vid stängning, i stället för att förstöras"
#
# Jag vill ha
# "Om fönstret ska förstöras när dess tillfälliga förälder förstörs"
#
#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:213
msgid "If the window is destroyed when its transient parent is destroyed"
msgstr "Om fönstret ska förstöras när dess tillfälliga förälder förstörs"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:217
msgid "The icon for this window"
msgstr "Ikonen för detta fönster"

#: glade/gbwidgets/gbwindow.c:821
msgid "Window"
msgstr "Fönster"

#: glade/gnome/bonobodock.c:238
msgid "Allow Floating:"
msgstr "Tillåt flytning:"

#: glade/gnome/bonobodock.c:239
msgid "If floating dock items are allowed"
msgstr "Om flytande dockelement är tillåtna"

#: glade/gnome/bonobodock.c:285
msgid "Add dock band on top"
msgstr "Lägg till dockplats överst"

#: glade/gnome/bonobodock.c:292
msgid "Add dock band on bottom"
msgstr "Lägg till dockplats nederst"

#: glade/gnome/bonobodock.c:299
msgid "Add dock band on left"
msgstr "Lägg till dockplats till vänster"

#: glade/gnome/bonobodock.c:306
msgid "Add dock band on right"
msgstr "Lägg till dockplats till höger"

#: glade/gnome/bonobodock.c:313
msgid "Add floating dock item"
msgstr "Lägg till flytande dockelement"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/bonobodock.c:512
msgid "Gnome Dock"
msgstr "Gnome-docka"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:165
msgid "Locked:"
msgstr "Låst:"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:166
msgid "If the dock item is locked in position"
msgstr "Om dockelementet är fastlåst i sin position"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:167
msgid "Exclusive:"
msgstr "Exklusivt:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/bonobodockitem.c:168
msgid "If the dock item is always the only item in its band"
msgstr "Om dockelementet alltid ska vara ensamt i sin dockplats"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:169
msgid "Never Floating:"
msgstr "Aldrig flytande:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/bonobodockitem.c:170
msgid "If the dock item is never allowed to float in its own window"
msgstr "Om dockelementet aldrig ska tillåtas flyta"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:171
msgid "Never Vertical:"
msgstr "Aldrig vertikalt:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/bonobodockitem.c:172
msgid "If the dock item is never allowed to be vertical"
msgstr "Om dockelementet aldrig ska tillåtas bli vertikalt"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:173
msgid "Never Horizontal:"
msgstr "Aldrig horisontellt:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/bonobodockitem.c:174
msgid "If the dock item is never allowed to be horizontal"
msgstr "Om dockelementet aldrig ska tillåtas bli horisontellt"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:177
msgid "The type of shadow around the dock item"
msgstr "Skuggtypen runt dockelementet"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:180
msgid "The orientation of a floating dock item"
msgstr "Orienteringen hos ett flytande dockelement"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:428
msgid "Add dock item before"
msgstr "Lägg till dockelement före"

#: glade/gnome/bonobodockitem.c:435
msgid "Add dock item after"
msgstr "Lägg till dockelement efter"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/bonobodockitem.c:771
msgid "Gnome Dock Item"
msgstr "Gnome-dockelement"

#: glade/gnome/bonobowindow.c:65
msgid "_New File"
msgstr "_Ny fil"

#: glade/gnome/bonobowindow.c:350 glade/gnome/gnomeapp.c:189
msgid "Status Bar:"
msgstr "Statusrad:"

#: glade/gnome/bonobowindow.c:351 glade/gnome/gnomeapp.c:190
msgid "If the window has a status bar"
msgstr "Om fönstret har en statusrad"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/bonobowindow.c:352 glade/gnome/gnomeapp.c:191
msgid "Store Config:"
msgstr "Spara konfiguration:"

#: glade/gnome/bonobowindow.c:353 glade/gnome/gnomeapp.c:192
msgid "If the layout is saved and restored automatically"
msgstr "Om layouten sparas och återställs automatiskt"

#: glade/gnome/bonobowindow.c:579
msgid "Bonobo Window"
msgstr "Bonobo-fönster"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeabout.c:117
msgid "Logo:"
msgstr "Logotyp:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeabout.c:117
msgid "The pixmap to use as the logo"
msgstr "Pixmap som ska användas som logotyp"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:118
msgid "Copyright:"
msgstr "Copyright:"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:118
msgid "The copyright notice"
msgstr "Copyrightnotisen"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:119
msgid "Comments:"
msgstr "Kommentarer:"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:119
msgid ""
"Additional information, such as a description of the package and its home "
"page on the web"
msgstr ""
"Extra information, såsom en beskrivning av paketet och hemsidan på webben"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:121
msgid "Authors:"
msgstr "Författare:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeabout.c:121
msgid "The authors of the package, one on each line"
msgstr "Författarna av paketet, en per rad"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:122
msgid "Documenters:"
msgstr "Dokumenterare:"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:122
msgid "The documenters of the package, one on each line"
msgstr "Dokumenterarna av paketet, en per rad"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:123
msgid "Translators:"
msgstr "Översättare:"

#: glade/gnome/gnomeabout.c:123
msgid ""
"The translators of the package. This should normally be left empty so that "
"translators can add their names in the po files"
msgstr ""
"Översättarna av paketet. Detta ska normalt lämnas tomt så att författarna "
"kan lägga till sina namn i po-filerna"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Om..."-här
# Jag vill ha "Om"
#
#: glade/gnome/gnomeabout.c:483
msgid "Gnome About Dialog"
msgstr "Gnome Om-dialog"

#: glade/gnome/gnomeapp.c:157
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: glade/gnome/gnomeapp.c:159
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#: glade/gnome/gnomeapp.c:161
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeapp.c:415
msgid "Gnome Application Window"
msgstr "Gnome-programfönster"

#: glade/gnome/gnomeappbar.c:56
msgid "Status Message."
msgstr "Statusmeddelande."

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeappbar.c:69
msgid "Progress:"
msgstr "Förlopp:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeappbar.c:70
msgid "If the app bar has a progress indicator"
msgstr "Om programmet har en förloppsindikator"

#: glade/gnome/gnomeappbar.c:71
msgid "Status:"
msgstr "Status:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeappbar.c:72
msgid "If the app bar has an area for status messages and user input"
msgstr ""
"Om programmet har ett område för statusmeddelanden och användarinmatning"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeappbar.c:184
msgid "Gnome Application Bar"
msgstr "Gnome-applikationsruta"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomecanvas.c:68
msgid "Anti-Aliased:"
msgstr "Kantutjämnad:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun skrev "kantutjmnad"
# Jag skriver "kantutjämnad"
#
#: glade/gnome/gnomecanvas.c:69
msgid "If the canvas is anti-aliased, to smooth the edges of text and graphics"
msgstr ""
"Om canvasen är kantutjämnad för att jämna till kanter på text och grafik"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:70
msgid "X1:"
msgstr "X1:"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:70
msgid "The minimum x coordinate"
msgstr "Den minsta x-koordinaten"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:71
msgid "Y1:"
msgstr "Y1:"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:71
msgid "The minimum y coordinate"
msgstr "Den minsta y-koordinaten"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:72
msgid "X2:"
msgstr "X2:"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:72
msgid "The maximum x coordinate"
msgstr "Den maximala x-koordinaten"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:73
msgid "Y2:"
msgstr "Y2:"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:73
msgid "The maximum y coordinate"
msgstr "Den maximala y-koordinaten"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:75
msgid "Pixels Per Unit:"
msgstr "Bildpunkter per enhet:"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:76
msgid "The number of pixels corresponding to one unit"
msgstr "Antal bildpunkter per enhet"

#: glade/gnome/gnomecanvas.c:239
msgid "GnomeCanvas"
msgstr "GnomeCanvas"

#: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:67
msgid "Dither:"
msgstr "Färgutjämna:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "ditrering"
# Jag vill ha "färgutjämning"
#
#: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:68
msgid "If the sample should use dithering to be more accurate"
msgstr "Om testet ska använda färgutjämning för att bli mer noggrant"

#: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:69
msgid "Use Alpha:"
msgstr "Använd alfa:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "alpha-kanalen"
# Jag vill ha "alfakanalen"
#
#: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:70
msgid "If the alpha channel should be used"
msgstr "Om alfakanalen ska användas"

#: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:73
msgid "The title of the color selection dialog"
msgstr "Titeln på färgvalsdialogen"

#: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:150
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomecolorpicker.c:194
msgid "Gnome Color Picker"
msgstr "Gnome-färgväljare"

#: glade/gnome/gnomecontrol.c:151
msgid "Couldn't create the Bonobo control"
msgstr "Kunde inte skapa Bonobo-kontrollen"

#: glade/gnome/gnomecontrol.c:230
msgid "New Bonobo Control"
msgstr "Ny Bonobo-kontroll"

#: glade/gnome/gnomecontrol.c:243
msgid "Select a Bonobo Control"
msgstr "Välj en Bonobo-kontroll"

#: glade/gnome/gnomecontrol.c:271
msgid "OAFIID"
msgstr "OAFIID"

#: glade/gnome/gnomecontrol.c:320
msgid "Bonobo Control"
msgstr "Bonobo-kontroll"

#: glade/gnome/gnomedateedit.c:70
msgid "Show Time:"
msgstr "Visa tid:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun skrev "tillsammant"
# Jag skriver "tillsammans"
#
#: glade/gnome/gnomedateedit.c:71
msgid "If the time is shown as well as the date"
msgstr "Om tiden ska visas tillsammans med datumet"

#: glade/gnome/gnomedateedit.c:72
msgid "24 Hour Format:"
msgstr "24-timmarsformat:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedateedit.c:73
msgid "If the time is shown in 24-hour format"
msgstr "Om tiden ska visas i 24-timmarsformat"

#: glade/gnome/gnomedateedit.c:76
msgid "Lower Hour:"
msgstr "Lägsta timme:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedateedit.c:77
msgid "The lowest hour to show in the popup"
msgstr "Den lägsta timme som ska visas i popupen"

#: glade/gnome/gnomedateedit.c:79
msgid "Upper Hour:"
msgstr "Högsta timme:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedateedit.c:80
msgid "The highest hour to show in the popup"
msgstr "Den högsta timme som ska visas i popupen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha "Gnome-Datumredigerare"
# Jag vill ha "Gnome-datumredigerare"
#
#: glade/gnome/gnomedateedit.c:298
msgid "GnomeDateEdit"
msgstr "Gnome-datumredigerare"

#: glade/gnome/gnomedialog.c:140 glade/gnome/gnomemessagebox.c:177
msgid "Auto Close:"
msgstr "Automatstäng:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedialog.c:141 glade/gnome/gnomemessagebox.c:178
msgid "If the dialog closes when any button is clicked"
msgstr "Om dialogen ska stängas när någon knapp trycks ned"

#: glade/gnome/gnomedialog.c:142 glade/gnome/gnomemessagebox.c:179
msgid "Hide on Close:"
msgstr "Dölj vid stängning:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedialog.c:143 glade/gnome/gnomemessagebox.c:180
msgid "If the dialog is hidden when it is closed, instead of being destroyed"
msgstr "Om dialogen ska döljas vid stängning, i stället för att förstöras"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedialog.c:317
msgid "Gnome Dialog Box"
msgstr "Gnome-dialogruta"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruid.c:91
msgid "New Gnome Druid"
msgstr "Ny Gnomeguide"

#: glade/gnome/gnomedruid.c:190
msgid "Show Help"
msgstr "Visa hjälp"

#: glade/gnome/gnomedruid.c:190
msgid "Display the help button."
msgstr "Visa hjälpknappen."

#: glade/gnome/gnomedruid.c:255
msgid "Add Start Page"
msgstr "Lägg till startsida"

#: glade/gnome/gnomedruid.c:270
msgid "Add Finish Page"
msgstr "Lägg till avslutningssida"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruid.c:485
msgid "Druid"
msgstr "Guide"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:94 glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:86
msgid "The title of the page"
msgstr "Titeln på sidan"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:96
msgid "The main text of the page, introducing people to the druid."
msgstr "Huvudtexten på sidan som presenterar guiden."

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:98 glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:87
msgid "Title Color:"
msgstr "Titelfärg:"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:99 glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:88
msgid "The color of the title text"
msgstr "Färgen på titeltexten"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:100
msgid "Text Color:"
msgstr "Textfärg:"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:101
msgid "The color of the main text"
msgstr "Färgen på huvudtexten"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:102
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:91
msgid "Back. Color:"
msgstr "Bakgrundsfärg:"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:103
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:92
msgid "The background color of the page"
msgstr "Bakgrundsfärg på sidan"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:104
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:93
msgid "Logo Back. Color:"
msgstr "Logotypbakgrundsfärg:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:105
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:94
msgid "The background color around the logo"
msgstr "Bakgrundsfärgen runt logotypen"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:106
msgid "Text Box Color:"
msgstr "Textrutefärg:"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:107
msgid "The background color of the main text area"
msgstr "Bakgrundsfärgen på huvudtextrutan"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:108
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:95
msgid "Logo Image:"
msgstr "Logotypbild:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:109
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:96
msgid "The logo to display in the top-right of the page"
msgstr "Logotypen som ska visas uppe till höger på sidan"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:110
msgid "Side Watermark:"
msgstr "Sidvattenstämpel:"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:111
msgid "The main image to display on the side of the page."
msgstr "Huvudbilden som ska visas till vänster på sidan."

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:112
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:97
msgid "Top Watermark:"
msgstr "Övre vattenstämpel:"

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:113
msgid "The watermark to display at the top of the page."
msgstr "Vattenstämpeln som ska visas överst på sidan."

#: glade/gnome/gnomedruidpageedge.c:514
msgid "Druid Start or Finish Page"
msgstr "Guidestartsida eller -avslutningssida"

#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:89
msgid "Contents Back. Color:"
msgstr "Innehållsbakgrundsfärg:"

#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:90
msgid "The background color around the title"
msgstr "Bakgrundsfärgen runt titeln"

#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:98
msgid "The image to display along the top of the page"
msgstr "Bilden som ska visas längs överkanten på sidan"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomedruidpagestandard.c:436
msgid "Druid Standard Page"
msgstr "Guidestandardsida"

#: glade/gnome/gnomeentry.c:71 glade/gnome/gnomefileentry.c:75
#: glade/gnome/gnomeiconentry.c:74 glade/gnome/gnomepixmapentry.c:76
msgid "History ID:"
msgstr "Historik-ID:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#
# Sun vill ha punkt på slutet
# Det vill inte jag, för det har inte originalet
#
#: glade/gnome/gnomeentry.c:72 glade/gnome/gnomefileentry.c:76
#: glade/gnome/gnomeiconentry.c:75 glade/gnome/gnomepixmapentry.c:77
msgid "The ID to save the history entries under"
msgstr "ID under vilket historikelement ska sparas"

#: glade/gnome/gnomeentry.c:73 glade/gnome/gnomefileentry.c:77
#: glade/gnome/gnomeiconentry.c:76 glade/gnome/gnomepixmapentry.c:78
msgid "Max Saved:"
msgstr "Max sparade:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeentry.c:74 glade/gnome/gnomefileentry.c:78
#: glade/gnome/gnomeiconentry.c:77 glade/gnome/gnomepixmapentry.c:79
msgid "The maximum number of history entries saved"
msgstr "Maximalt antal historikelement som ska sparas"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeentry.c:210
msgid "Gnome Entry"
msgstr "Gnome-inmatning"

#: glade/gnome/gnomefileentry.c:81 glade/gnome/gnomeiconentry.c:73
#: glade/gnome/gnomepixmapentry.c:82
msgid "The title of the file selection dialog"
msgstr "Titel på filväljardialogen"

#: glade/gnome/gnomefileentry.c:82
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefileentry.c:83
msgid "If a directory is needed rather than a file"
msgstr "Om en katalog ska väljas i stället för en fil"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefileentry.c:85 glade/gnome/gnomepixmapentry.c:84
msgid "If the file selection dialog should be modal"
msgstr "Om filväljardialogen ska vara modal"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefileentry.c:274
msgid "Gnome File Entry"
msgstr "Gnome-filväljardialog"

#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:95
msgid "The title of the font selection dialog"
msgstr "Titel på typsnittsväljardialogen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:97
msgid "The preview text to show in the font selection dialog"
msgstr "Texten som ska visas i typsnittsväljardialogen"

#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:98
msgid "Mode:"
msgstr "Läge:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:99
msgid "What to display in the font picker button"
msgstr "Vad som ska visas i typsnittsväljarknappen"

#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:101
msgid "Show Size:"
msgstr "Visa storlek:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:102
msgid "If the font size is shown as part of the font information"
msgstr "Om typsnittsstorleken ska visas som en del av typsnittsinformationen"

#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:103
msgid "Use Font:"
msgstr "Använd typsnitt:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:104
msgid "If the selected font is used when displaying the font information"
msgstr "Om det valda typsnittet ska användas för att visa typsnittsinformation"

#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:105
msgid "Use Size:"
msgstr "Använd storlek:"

#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:106
msgid "The size of the font to use in the font picker button"
msgstr "Storleken på typsnittsväljarknappens text"

#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:126 glade/gnome/gnomefontpicker.c:194
#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:290
msgid "Pick a Font"
msgstr "Välj ett typsnitt"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomefontpicker.c:365
msgid "Gnome Font Picker"
msgstr "Gnome-typsnittsväljare"

#: glade/gnome/gnomehref.c:65
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomehref.c:66
msgid "The URL to display when the button is clicked"
msgstr "URL:en som ska visas när knappen trycks ned"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomehref.c:68
msgid "The text to display in the button"
msgstr "Texten som ska visas i knappen"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomehref.c:179
msgid "Gnome HRef Link Button"
msgstr "Gnome-hyperlänksknapp"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeiconentry.c:202
msgid "Gnome Icon Entry"
msgstr "Gnome-ikonväljare"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:175
msgid "The selection mode"
msgstr "Markeringsläget"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:177
msgid "Icon Width:"
msgstr "Ikonbredd:"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:178
msgid "The width of each icon"
msgstr "Bredden på varje ikon"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:181
msgid "The number of pixels between rows of icons"
msgstr "Antal bildpunkter mellan raderna av ikoner"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:184
msgid "The number of pixels between columns of icons"
msgstr "Antal bildpunkter mellan kolumnerna av ikoner"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:187
msgid "Icon Border:"
msgstr "Ikonkant:"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:188
msgid "The number of pixels around icons (unused?)"
msgstr "Antalet bildpunkter runt ikoner (ej använd?)"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:191
msgid "Text Spacing:"
msgstr "Textmellanrum:"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:192
msgid "The number of pixels between the text and the icon"
msgstr "Antal bildpunkter mellan texten och ikonen"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:194
msgid "Text Editable:"
msgstr "Text redigerbar:"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:195
msgid "If the icon text can be edited by the user"
msgstr "Om ikonens text kan redigeras av användaren"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:196
msgid "Text Static:"
msgstr "Fixerad text:"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:197
msgid ""
"If the icon text is static, in which case it will not be copied by the "
"GnomeIconList"
msgstr ""
"Om ikonens text är fixerad, då den inte kommer att kopieras av GnomeIconList"

#: glade/gnome/gnomeiconlist.c:461
msgid "Icon List"
msgstr "Ikonlista"

#: glade/gnome/gnomeiconselection.c:154
msgid "Icon Selection"
msgstr "Ikonmarkering"

#: glade/gnome/gnomemessagebox.c:164
msgid "Message Type:"
msgstr "Meddelandetyp:"

#: glade/gnome/gnomemessagebox.c:165
msgid "The type of the message box"
msgstr "Typ på meddelanderutan"

#: glade/gnome/gnomemessagebox.c:167
msgid "Message:"
msgstr "Meddelande:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomemessagebox.c:167
msgid "The message to display"
msgstr "Meddelandet som ska visas"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomemessagebox.c:474
msgid "Gnome Message Box"
msgstr "Gnome-meddelandebox"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomeprintpaperselector.c:148
msgid "Gnome Paper Selector"
msgstr "Gnome-pappersväljare"

#: glade/gnome/gnomepixmap.c:80
msgid "Scaled:"
msgstr "Skalad:"

#: glade/gnome/gnomepixmap.c:80
msgid "If the pixmap is scaled"
msgstr "Om pixmappen är skalad"

#: glade/gnome/gnomepixmap.c:81
msgid "Scaled Width:"
msgstr "Skalningsbredd:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomepixmap.c:82
msgid "The width to scale the pixmap to"
msgstr "Bredden som pixmappen ska skalas till"

#: glade/gnome/gnomepixmap.c:84
msgid "Scaled Height:"
msgstr "Skalningshöjd:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomepixmap.c:85
msgid "The height to scale the pixmap to"
msgstr "Höjd som pixmappen ska skalas till"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomepixmap.c:333
msgid "Gnome Pixmap"
msgstr "Gnome-pixmap"

#: glade/gnome/gnomepixmapentry.c:74
msgid "Preview:"
msgstr "Förhandsgranskning:"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomepixmapentry.c:75
msgid "If a small preview of the pixmap is displayed"
msgstr "Om en liten förhandsgranskning av pixmappen ska visas"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome/gnomepixmapentry.c:278
msgid "GnomePixmapEntry"
msgstr "Gnome-pixmapinmatning"

#: glade/gnome/gnomepropertybox.c:105
msgid "New GnomePropertyBox"
msgstr "Ny GnomePropertyBox"

#: glade/gnome/gnomepropertybox.c:347
msgid "Property Dialog Box"
msgstr "Egenskapsdialogruta"

#: glade/gnome-db/gnomedbbrowser.c:135
msgid "Database Browser"
msgstr "Databasbläddrare"

#: glade/gnome-db/gnomedbcombo.c:124
msgid "Data-bound combo"
msgstr "Databunden kombinationslista"

#: glade/gnome-db/gnomedbdsnconfig.c:136
msgid "DSN Configurator"
msgstr "DSN-konfigurerare"

#: glade/gnome-db/gnomedberror.c:136
msgid "Database error viewer"
msgstr "Databasfelvisare"

#: glade/gnome-db/gnomedberrordlg.c:195
msgid "Database error dialog"
msgstr "Databasfeldialog"

#: glade/gnome-db/gnomedbgrid.c:132
msgid "Data-bound grid"
msgstr "Databundet rutnät"

#: glade/gnome-db/gnomedblist.c:136
msgid "Data-bound list"
msgstr "Databunden lista"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome-db/gnomedblogin.c:136
msgid "Database login widget"
msgstr "Databasinloggningswidget"

#: glade/gnome-db/gnomedblogindlg.c:69
msgid "Login"
msgstr "Logga in"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: glade/gnome-db/gnomedblogindlg.c:196
msgid "Database login dialog"
msgstr "Databasinloggningsdialog"

#: glade/gnome-db/gnomedbtableeditor.c:133
msgid "Table Editor "
msgstr "Tabellredigerare "

#: glade/gnome-db/gnomedbwindow.c:142
msgid "GNOME-DB Application window"
msgstr "GNOME-DB-programfönster"

#~ msgid "If the text includes an underlined accelerator character"
#~ msgstr "Om texten innehåller en understruken snabbtangent"

#~ msgid "Data expected"
#~ msgstr "Förväntade mig data"

#~ msgid "Invalid accelerator key"
#~ msgstr "Otillåten snabbtangent"

#~ msgid "Unknown tag"
#~ msgstr "Otillåten tagg"

#~ msgid "Invalid boolean value"
#~ msgstr "Otillåtet sanningsvärde"

#~ msgid "Invalid date"
#~ msgstr "Otillåtet datum"

#~ msgid "Couldn't load font"
#~ msgstr "Kunde inte ladda in typsnittet"

#~ msgid "Couldn't load pixmap"
#~ msgstr "Kunde inte ladda pixmap"

#~ msgid "Invalid color"
#~ msgstr "Ogiltig färg"

#~ msgid "Blank"
#~ msgstr "Tom"

#~ msgid "Save As"
#~ msgstr "Spara som"

#~ msgid "Revert"
#~ msgstr "Återgå"

#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "Scores"
#~ msgstr "Poäng"

#~ msgid "Undo"
#~ msgstr "Ångra"

#~ msgid "Redo"
#~ msgstr "Gör om"

#~ msgid "Print"
#~ msgstr "Skriv ut"

#~ msgid "Search/Replace"
#~ msgstr "Sök/Ersätt"

#~ msgid "Back"
#~ msgstr "Tillbaka"

#~ msgid "Forward"
#~ msgstr "Framåt"

#~ msgid "First"
#~ msgstr "Första"

#~ msgid "Last"
#~ msgstr "Sista"

#~ msgid "Home"
#~ msgstr "Hem"

#~ msgid "Stop"
#~ msgstr "Stopp"

#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Rita om"

#~ msgid "Mail"
#~ msgstr "E-post"

#~ msgid "Receive Mail"
#~ msgstr "Ta emot e-post"

#~ msgid "Send Mail"
#~ msgstr "Skicka e-post"

#~ msgid "Reply to Mail"
#~ msgstr "Svara på e-post"

#~ msgid "Forward Mail"
#~ msgstr "Eftersänd e-post"

#~ msgid "New Mail"
#~ msgstr "Nytt e-postmeddelande"

#~ msgid "Trash"
#~ msgstr "Papperskorg"

#~ msgid "Trash Full"
#~ msgstr "Papperskorg full"

#~ msgid "Undelete"
#~ msgstr "Återskapa"

#~ msgid "Timer"
#~ msgstr "Timer"

#~ msgid "Timer Stopped"
#~ msgstr "Timer stoppad"

#~ msgid "Spellchecker"
#~ msgstr "Stavningskontroll"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Line in"

#~ msgid "Cdrom"
#~ msgstr "Cdrom"

#~ msgid "Volume"
#~ msgstr "Volym"

#~ msgid "Midi"
#~ msgstr "Midi"

#~ msgid "Book Red"
#~ msgstr "Bok Röd"

#~ msgid "Book Green"
#~ msgstr "Bok Grön"

#~ msgid "Book Blue"
#~ msgstr "Bok blå"

#~ msgid "Book Yellow"
#~ msgstr "Bok gul"

#~ msgid "Book Open"
#~ msgstr "Bok öppna"

#~ msgid "Jump To"
#~ msgstr "Gå till"

#~ msgid "Up"
#~ msgstr "Upp"

#~ msgid "Down"
#~ msgstr "Ner"

#~ msgid "Attach"
#~ msgstr "Bifoga"

#~ msgid "Index"
#~ msgstr "Index"

#~ msgid "Font"
#~ msgstr "Typsnitt"

#~ msgid "Exec"
#~ msgstr "Kör"

#~ msgid "Justify"
#~ msgstr "Justera"

#~ msgid "Bold"
#~ msgstr "Fet"

#~ msgid "Italic"
#~ msgstr "Kursiv"

#~ msgid "Strikeout"
#~ msgstr "Överstruken"

#~ msgid "Multiple"
#~ msgstr "Flera"

#~ msgid "Not"
#~ msgstr "Inte"

#~ msgid "Text Indent"
#~ msgstr "Textindrag"

#~ msgid "Text Unindent"
#~ msgstr "Ej textindrag"

#~ msgid "Color Select"
#~ msgstr "Färgval"

#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Table Borders"
#~ msgstr "Tabellkanter"

#~ msgid "Table Fill"
#~ msgstr "Tabellfyllning"

#~ msgid "Text Bulleted List"
#~ msgstr "Text punktlista"

#~ msgid "Text Numbered List"
#~ msgstr "Text numrerad lista"

#~ msgid "Right Justify"
#~ msgstr "Högerjustera"

#~ msgid "If the item is right justified (e.g. for a Help menu)."
#~ msgstr "Om menyvalet är högerjusterat (till exempel en Hjälpmeny)."

#~ msgid "Right Justify:"
#~ msgstr "Högerjustera:"

#~ msgid ""
#~ "The radio menu item's group. Leave empty to use the parent menu's default "
#~ "group."
#~ msgstr ""
#~ "Radioknappens grupp. Lämna tom för att använda föräldramenyns "
#~ "standardgrupp."

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "Välj"

#~ msgid "Couldn't create pixmap from file:"
#~ msgstr "Kunde inte skapa en pixmap från filen:"

#~ msgid "_New Project"
#~ msgstr "_Nytt Projekt"

#~ msgid "_Build Source Code"
#~ msgstr "_Bygg källkod"

#~ msgid "_Project Options..."
#~ msgstr "_Projektalternativ..."

#~ msgid "Open..."
#~ msgstr "Öppna..."

#~ msgid "Write Source Code..."
#~ msgstr "Generera källkod..."

#~ msgid "Project Options..."
#~ msgstr "Projektalternativ"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Show Palette"
#~ msgstr "Visa palett"

#~ msgid "Show Clipboard"
#~ msgstr "Visa urklippet"

#~ msgid "Set Grid Options..."
#~ msgstr "Rutnätsalternativ..."

#~ msgid "Set Snap Options..."
#~ msgstr "Alternativ för rutnät..."

#~ msgid "(C) 1998-2001 Damon Chaplin"
#~ msgstr "© 1998-2001 Damon Chaplin"

#~ msgid ""
#~ "G L A D E\n"
#~ "\n"
#~ "A User Interface Builder for GTK+ and GNOME\n"
#~ "\n"
#~ "Version %s\n"
#~ "\n"
#~ "By\n"
#~ "Damon Chaplin\n"
#~ "Martijn van Beers\n"
#~ "\n"
#~ "Email: damon@ximian.com\n"
#~ "Home Page: http://glade.gnome.org\n"
#~ msgstr ""
#~ "G L A D E\n"
#~ "\n"
#~ "En användargränssnittskonstruerare för GTK+ och GNOME\n"
#~ "\n"
#~ "Version %s\n"
#~ "\n"
#~ "Av Damon Chaplin\n"
#~ "\n"
#~ "E-post: damon@ximian.com\n"
#~ "Webbsida: http://glade.gnome.org\n"

#~ msgid "Couldn't open file.\n"
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen.\n"

#~ msgid "Line %i - %s %s %s\n"
#~ msgstr "Rad %i - %s %s %s\n"

#~ msgid ""
#~ "Line %i - %s:\n"
#~ " %s = %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Rad %i - %s:\n"
#~ " %s = %s\n"

#~ msgid "Oaf options"
#~ msgstr "Alternativ för OAF"

#~ msgid "The left edge of the widget, relative to its parent"
#~ msgstr "Vänsterkanten på widgeten, relativt dess förälder"

#~ msgid "The top edge of the widget, relative to its parent"
#~ msgstr "Toppkanten på widgeten, relativt dess förälder"

#~ msgid "The width of the widget"
#~ msgstr "Bredden på widgeten"

#~ msgid "The height of the widget"
#~ msgstr "Höjden på widgeten"

# SUN CHANGED MESSAGE
#~ msgid ""
#~ "If the widget is allocated from the heap rather than from the parent's "
#~ "memory block"
#~ msgstr ""
#~ "Om widgeten ska allokeras från heapen i stället för från förälderns "
#~ "minnesblock"

#~ msgid "Invalid stock button"
#~ msgstr "Ogiltig standardknapp"

#~ msgid "Invalid stock pixmap"
#~ msgstr "Ogiltig standardpixmap"

#~ msgid "If the toggle indicator is always shown"
#~ msgstr "Om omslagningsindikatorn alltid ska visas"

#~ msgid "The update policy of the color selection scales"
#~ msgstr "Uppdateringspolicyn för färgväljarskalorna"

#~ msgid "Min Width:"
#~ msgstr "Min.bredd:"

#~ msgid "The minimum width of the buttons"
#~ msgstr "Den minsta bredden på knapparna"

#~ msgid "Min Height:"
#~ msgstr "Min.höjd:"

#~ msgid "The minimum height of the buttons"
#~ msgstr "Den minsta höjden på knapparna"

#~ msgid "The vertical padding of the buttons"
#~ msgstr "Den vertikala kantfyllningen på knapparna"

#~ msgid "Handle Size:"
#~ msgstr "Hantagsstorlek:"

#~ msgid "The size of the handle"
#~ msgstr "Storleken på handtaget"

#~ msgid "Gutter Size:"
#~ msgstr "Rännstensstorlek:"

#~ msgid "The size of the gutter"
#~ msgstr "Storleken på rännstenen"

#~ msgid "Image Width:"
#~ msgstr "Bildbredd:"

#~ msgid "Image Height:"
#~ msgstr "Bildhöjd:"

#~ msgid "Image Type:"
#~ msgstr "Bildtyp:"

#~ msgid "Shared"
#~ msgstr "Delad"

#~ msgid "Fastest"
#~ msgstr "Snabbaste"

#~ msgid "Visual:"
#~ msgstr "Visual:"

#~ msgid "System"
#~ msgstr "System"

#~ msgid "Best"
#~ msgstr "Bästa:"

#~ msgid "The type of shadow around the menubar"
#~ msgstr "Skuggtypen runt menyraden"

#~ msgid "Edit Menu"
#~ msgstr "Redigera meny"

#~ msgid "If the menu item is right-justified"
#~ msgstr "Om menyvalet är högerjusterat"

#~ msgid "The items in the option menu, one per line"
#~ msgstr "Valen i alternativmenyn, ett per rad"

#~ msgid "Initial Choice:"
#~ msgstr "Initialalternativ:"

#~ msgid "The index of the initially selected item"
#~ msgstr "Index för det alternativ som är från början"

#~ msgid "Default Border:"
#~ msgstr "Standardkant:"

#~ msgid "The default border width of child widgets"
#~ msgstr "Standardkantbredden för barnwidgetar"

#~ msgid "Default Pad X:"
#~ msgstr "Standardfyll X:"

#~ msgid "The default horizontal padding of child widgets"
#~ msgstr "Standardkantfyllning horisontellt för barnwidgetar"

#~ msgid "Default Pad Y:"
#~ msgstr "Standardfyll Y:"

#~ msgid "The default vertical padding of child widgets"
#~ msgstr "Standardkantfyllning vertikalt för barnwidgetar"

#~ msgid "Default IPad X:"
#~ msgstr "Standardifyll X:"

#~ msgid "The default internal horizontal padding of child widgets"
#~ msgstr "Standard horisontell internkantfyllning för barnwidgetar"

#~ msgid "Default IPad Y:"
#~ msgstr "Standardifyll Y:"

#~ msgid "The default internal vertical padding of child widgets"
#~ msgstr "Standard vertikal internkantfyllning för barnwidgetar"

#~ msgid "Side:"
#~ msgstr "Sida:"

#~ msgid "The side of the remaining space to place the widget"
#~ msgstr "Sida av återstående utrymme som widgeten ska placeras i"

#~ msgid "Anchor:"
#~ msgstr "Förankring:"

#~ msgid "Where to anchor the widget in its allocated area"
#~ msgstr "Var i den tilldelade arean som widgeten ska förankras"

#~ msgid "Fill X:"
#~ msgstr "Fyll X:"

#~ msgid "Set True to let the widget fill its allocated width"
#~ msgstr "Välj Sant för att låta widgeten fylla sin tilldelade bredd"

#~ msgid "Fill Y:"
#~ msgstr "Fyll Y:"

#~ msgid "Set True to let the widget fill its allocated height"
#~ msgstr "Välj Sant för att låta widgeten fylla sin tilldelade höjd"

#~ msgid "Use Defaults:"
#~ msgstr "Använd standard:"

#~ msgid ""
#~ "Set True to use the parent GtkPacker's default settings for the border "
#~ "width and all padding properties"
#~ msgstr ""
#~ "Välj Sant för att använda förälderns standardinställningar för kantbredd "
#~ "och kantfyllningsegenskaper"

#~ msgid "The size of the widget's border"
#~ msgstr "Storleken på widgetens kant"

#~ msgid "The widget's horizontal external padding"
#~ msgstr "Widgetens horisontella externa kantfyllning"

#~ msgid "The widget's vertical external padding"
#~ msgstr "Widgetens vertikala externa kantfyllning"

#~ msgid "H Int. Padding:"
#~ msgstr "H internfyll:"

#~ msgid "The widget's horizontal internal padding"
#~ msgstr "Widgetens horisontella interna kantfyllning"

#~ msgid "V Int. Padding:"
#~ msgstr "V internfyll:"

#~ msgid "The widget's vertical internal padding"
#~ msgstr "Widgetens vertikala interna kantfyllning"

#~ msgid "Packer"
#~ msgstr "Packare"

#~ msgid "Couldn't create pixmap from file"
#~ msgstr "Kunde inte skapa en pixmap från fil"

#~ msgid "Minimum Value:"
#~ msgstr "Minimivärde:"

#~ msgid "Maximum Value:"
#~ msgstr "Maximivärde:"

#~ msgid "Format:"
#~ msgstr "Format:"

#~ msgid ""
#~ "The format of the text, similar to sprintf. Use %P, %V, %L and %U to "
#~ "insert the percentage, value, lower bound and upper bound respectively. "
#~ "Use %1V or %2V to show 1 or 2 decimal places."
#~ msgstr ""
#~ "Formatet på texten, ungefär som sprintf. Använd %P, %V, %L och %U för att "
#~ "stopa in procent, värde, lägre gräns respektive övre gräns. Använd %1V "
#~ "eller %2V för att visa 1 eller 2 decimalplatser."

#~ msgid "H Updates:"
#~ msgstr "H uppdateringar:"

#~ msgid "The update policy of the horizontal scrollbar"
#~ msgstr "Uppdateringspolicyn för den horisontella rullningslisten"

#~ msgid "V Updates:"
#~ msgstr "V uppdateringar:"

#~ msgid "Text Box"
#~ msgstr "Textruta"

#~ msgid "The size of spaces in the toolbar"
#~ msgstr "Storleken på mellanrummen i verktygsraden"

#~ msgid "Space Style:"
#~ msgstr "Mellanrumsstil:"

#~ msgid "The way spaces in the toolbar are displayed"
#~ msgstr "Det sätt, på vilket mellanrummet i verktygsraden visas"

#~ msgid "The relief style of the toolbar buttons"
#~ msgstr "Reliefstilen på verktygsradsknapparna"

#~ msgid "The selection mode of the tree"
#~ msgstr "Markeringsläget för trädet"

#~ msgid "View Mode:"
#~ msgstr "Vyläge:"

#~ msgid "The view mode of the tree"
#~ msgstr "Vyläget för trädet"

#~ msgid "View Lines:"
#~ msgstr "Visa linjer:"

#~ msgid "If lines are displayed between items"
#~ msgstr "Om linjer ska visas mellan element"

#~ msgid "Tree"
#~ msgstr "Träd"

#~ msgid "Tree Item"
#~ msgstr "Trädelement"

#~ msgid "Auto Shrink:"
#~ msgstr "Autokrymp:"

#~ msgid "If the window shrinks automatically"
#~ msgstr "Om fönstret krymper automatiskt"

#~ msgid "The type of the clock"
#~ msgstr "Klockans typ"

#~ msgid ""
#~ "The format of the time to display. Use %H, %M and %S to insert the hour, "
#~ "minute and seconds values"
#~ msgstr ""
#~ "Format på tiden som ska visas. Använd %H, %M och %S för att sätta in "
#~ "timme, minut och sekundvärden"

#~ msgid "Seconds:"
#~ msgstr "Sekunder:"

#~ msgid "The starting time"
#~ msgstr "Starttiden"

#~ msgid "Interval:"
#~ msgstr "Intervall"

#~ msgid "The time between updates, in seconds"
#~ msgstr "Tiden mellan uppdateringarna, i sekunder"

#~ msgid "Start"
#~ msgstr "Start"

#~ msgid "View Only:"
#~ msgstr "Endast titta:"

#~ msgid "If the dial can not be changed by the user"
#~ msgstr "Om visaren inte kan ändras av användaren"

#~ msgid "The update policy of the dial"
#~ msgstr "Uppdateringpolicyn för visaren"

#~ msgid "Dial"
#~ msgstr "Visare"

#~ msgid "Invalid stock menu pixmap"
#~ msgstr "Ogiltig standardmenypixmap"

#~ msgid "Authors: "
#~ msgstr "Författare:"

#~ msgid "Loop Type:"
#~ msgstr "Looptyp:"

#~ msgid "If the animation loops, and in what way"
#~ msgstr "Om animationen loopar, och på vilket sätt"

#~ msgid "If the initial direction is reversed"
#~ msgstr "Om initialriktningen är baklänges"

#~ msgid "Speed:"
#~ msgstr "Hastighet:"

#~ msgid "The playback speed"
#~ msgstr "Uppspelningshastigheten"

#~ msgid "Gnome Animator"
#~ msgstr "Gnome-animerare"

#~ msgid "Gnome Calculator"
#~ msgstr "Gnome kalkylator"

#~ msgid "Couldn't load image from file"
#~ msgstr "Kunde inte ladda bild från fil"

#~ msgid "Couldn't load image from file\n"
#~ msgstr "Kunde inte ladda bild från fil\n"

#~ msgid "Druid Start Page"
#~ msgstr "Druid-startsida"

#~ msgid "Example output from GnomeLess widget.\n"
#~ msgstr "Exempelutdata från GnomeLess widget.\n"

#~ msgid "The font to use for the text"
#~ msgstr "Typsnittet som ska användas"

#~ msgid "Gnome Less"
#~ msgstr "Gnome bläddrare"

#~ msgid "The title of the calculator dialog"
#~ msgstr "Titel på kalkylatordialogen"

#~ msgid "Calculator"
#~ msgstr "Kalkylator"

#~ msgid "GnomeNumberEntry"
#~ msgstr "Gnome talinmatning"

#~ msgid "Spell Checker"
#~ msgstr "Stavningskontroll"

#~ msgid "Gnome Stock Pixmap"
#~ msgstr "Gnome standardpixmap"

#~ msgid "Database Dataset"
#~ msgstr "Databasdatamängd"

#~ msgid "Database designer"
#~ msgstr "Databaskonstruktör"

#~ msgid "Data-bound entry"
#~ msgstr "Databunden post"

#~ msgid "Database export"
#~ msgstr "Databasexport"

#~ msgid "Database Icon List"
#~ msgstr "Databasikonlista"

#~ msgid "Data label"
#~ msgstr "Dataetikett"

#~ msgid "Database log viewer"
#~ msgstr "Databasloggvisare"

#~ msgid "Database report"
#~ msgstr "Databasrapport"

#~ msgid "NotShown"
#~ msgstr "EjVisad"

#~ msgid ""
#~ "A GTK+ User Interface Builder\n"
#~ "Web: http://glade.gnome.org\n"
#~ msgstr ""
#~ "En användargränssnittsbyggare för GTK+\n"
#~ "Webb: http://glade.gnome.org\n"

#~ msgid "Couldn't set time zone.\n"
#~ msgstr "Kunde inte sätta tidszonen.\n"

#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "Standard"

#~ msgid "Place"
#~ msgstr "Placering"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.