Re: ggv

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-02 12:59:42

lör 2002-06-01 klockan 22.42 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/ggv-prefs-ui.c:281
> > N msgid "Use GNOME defaults"
> > N msgstr "Använd standardvärden i GNOME"
> 
> Jag skulle föredra "Använd GNOME-standardvärden".  Annars SKULLE det
> kunna missförstås som att man skall använda standardvärden när man kör
> ggv under GNOME.

Jag ändrar. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/ggv.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.