gnome-applets

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-01 23:30:14

Christian Rose writes:
>  #: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:3
> N msgid "Monitor a laptop's remaining power"
> N msgstr "Övervaka batterispänningen i en bärbar dator"

Den renlärige påpekar att det står att man övervakar återstående
kraft/laddning snarare än ögonblicksvärdet spänning. (Fast det kan ju
ifrågasättas vilket som är sant, förståss.)

> N msgid "translator_credits"
> N msgstr ""
> N "Christian Rose\n"
> N "Martin Norbäck\n"
> N "Andreas Hydén\n"
> N "Martin Wahlén\n"
> N "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"

Jag kommer inte ihåg vem som var vem på rak arm, men är
Sun-översättaren med i listan här?

>  #: drivemount/properties.c:376
>  msgid "Custom icon for not mou_nted:"
> G msgstr "Anpassad ikon för avmonterad:"
> N msgstr "Anpassad ikon för avmo_nterad:"

En sådan där detalj egentligen: engelskan säger inte att enheten
behöver ha varit monterad, vilket din översättning antyder. "ej
monterad" eller "omonterad" är mer ordagrannt.

>  #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:3 gkb-new/gkb.c:604
> N msgid "Keyboard Layout Switcher"
> N msgstr "GKB-tangentbordsbytare"

Varför har du tagit med den något kryptiska förkortningen GKB i
översättningen, när den inte finns i orginalet?

>  #: gweather/gweather-pref.c:612
>  msgid "Use _metric system units"
> G msgstr "Använd metriska systemenheter"
> N msgstr "Använd _metriska systemenheter"

Jag tror inte det är systemenheter som är metriska vilket du skrivit,
utan enheter som tillhör det metriska systemet. På svenska kan du nog
helt enkelt hoppa över "system".

>  #: gweather/weather.c:133
>  msgid "East - NorthEast"
> G msgstr "Öst - nordöst"
> N msgstr "Ost - nordost"

Är det en vindriktning? Då skriver man väl ihop det helt på svenska:
Ostnordost.

>  #: gweather/weather.c:134
>  msgid "East - Southeast"
> G msgstr "East - sydväst"
> N msgstr "Ost - sydost"

Motsvarande.

>  #: panel-menu/panel-menu-common.c:727
>  msgid ""
> G "The Panel Menu Applet allows you to display customized menubars on your "
> G "panels."
> N "Removing this entry is not allowed as this will cause the Menu Bar applet to "
> N "be removed from GNOME Panel"
>  msgstr ""
> G "Panelmenypanelprogrammet låter dig visa anpassade menyrader på dina "
> G "paneler."
> N "Att ta bort denna post är inte tillåtet då det kommer att göra så att "
> N "menyradspanelprogrammet tas bort från GNOME-panelen"

Skulle man inte snarare sagt "... då det skulle göra så att ..." på
svenska?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.