Re: gedit

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-02 12:56:32

lör 2002-06-01 klockan 22.33 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/gedit-document.c:1006
> >   #, c-format
> > N msgid "Could not read symbolic link information for %s"
> > N msgstr "Kunde inte läsa symbolisk länkinformation för %s"
> 
> Det blir syftningsfel, det är ju inte länkinformation som är
> symbolisk.  Du får nog ta till bindestreck för att markera
> symbolisk-länk-information eller skriva om till "... läsa information
> om symbolisk länk %s".

Ändrade till det senare, fast "symboliska länken". Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gedit.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.