ggv

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-01 22:42:05

Christian Rose writes:
>   #: src/ggv-prefs-ui.c:281
> N msgid "Use GNOME defaults"
> N msgstr "Använd standardvärden i GNOME"

Jag skulle föredra "Använd GNOME-standardvärden".  Annars SKULLE det
kunna missförstås som att man skall använda standardvärden när man kör
ggv under GNOME.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.