gedit

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-01 22:33:31

Christian Rose writes:
>   #: src/gedit-document.c:1006
>   #, c-format
> N msgid "Could not read symbolic link information for %s"
> N msgstr "Kunde inte läsa symbolisk länkinformation för %s"

Det blir syftningsfel, det är ju inte länkinformation som är
symbolisk.  Du får nog ta till bindestreck för att markera
symbolisk-länk-information eller skriva om till "... läsa information
om symbolisk länk %s".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.