Re: dia igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-27 10:51:05

Christian Rose writes:
> sön 2002-05-26 klockan 21.15 skrev Göran Uddeborg:
> > >  #: app/diaconv.c:164
> > >  #, c-format
> > > N msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
> > > N msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."
> > 
> > Vad blir egentligen %s här, och i de följande meddelandena? (Jag
> > funderar över om bindestrecket skall vara där.)
> 
> I detta fallet:
> 
>  /* we have leftover arguments now to process. */
>  if (export_file_format && export_file_name) {
>   fprintf(stderr,
>       _("%s error: can specify only one of -t or -o."),
>       argv[0]);
>   exit(1);
>  }
> 
> Alltså överblivna argument.

Inte säkert. Har de modifierat argv? Annars är argv[0] namnet på
programmet. Då blir det ju

  dia error: can specify

vilket du skriver om till

  dia-fel: kan inte

Det är väl tveksamt om det skall vara något bindestreck där? Det är
ju inte ett dia-fel, alltså inte ett fel i programmet dia. Det är ett
fel som användaren gjort och som dia berättar om.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.