Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-27 11:00:49

mån 2002-05-27 klockan 10.52 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: readelf.c:1361
> > > > #, c-format
> > > > msgid "OS Specific: (%x)"
> > > > msgstr "OS-specifik: (%x)"
> > > > 
> > > > Kanske kan skriva ut "Operativsystemsspecifik"?
> > > 
> > > Behövs det verkligen?  OS är ju väldigt etablerat, och korrekt på båda
> > > språken.  Och så blir det kortare och snabbare att känna igen.
> > 
> > Jag upplever det som att "OS" används mer på engelska än på svenska,
> > även om det förekommer på svenska. Dock är nog betydelsen "olympiska
> > spel" mera vanlig på svenska.
> 
> :-)
> 
> Det beror väl på sällskapet kan jag tänka mig.  Bland de jag rör mig
> säger vi nog ganska ofta OS även på svenska, mycket oftare än vi säger
> hela ordet operativsystem.  Och det är inte några sportspektakel vi
> talar om.

Jag ser dock "operativsystem" betydligt oftare än "OS" i skrift.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.