Re: dia igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 23:51:43

sön 2002-05-26 klockan 21.15 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: app/diaconv.c:164
> >  #, c-format
> > N msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
> > N msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."
> 
> Vad blir egentligen %s här, och i de följande meddelandena? (Jag
> funderar över om bindestrecket skall vara där.)

I detta fallet:

 /* we have leftover arguments now to process. */
 if (export_file_format && export_file_name) {
  fprintf(stderr,
      _("%s error: can specify only one of -t or -o."),
      argv[0]);
  exit(1);
 }

Alltså överblivna argument.


> >  #: app/filedlg.c:322
> > N msgid ""
> > N "Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
> > N "and saving. Some text programs cannot manipulate compressed files."
> > N msgstr ""
> > N "Komprimering minskar filstorleken till mindre än en tiondel av den "
> > N "ursprungliga storleken, och snabbar upp inläsning och sparande. En del "
> > N "textprogram kan inte behandla komprimerade filer."
> 
> Det där tillägget "av den ursprungliga storleken", är inte det rätt
> uppenbart? Behövs det?

Det kanske det inte gör. Jag ändrar.


> >  #: app/sheets_dialog.c:431
> > N msgid "Browse..."
> > N msgstr "_Bläddra..."
> 
> Inget "_" där.

Nej... Tack!


> >  #: lib/properties.c:73
> > N msgid "Fill colour"
> > N msgstr "Fyllningsfärg"
> 
> Jag skulle nog sagt "fyllnadsfärg".

Okej. Tackar.


> >  #: objects/chronogram/chronoline.c:171
> > N msgid "Multi-bit data"
> > N msgstr "Multibitarsdata"
> 
> Jag vet inte vilken slags diagram det här handlar om, men eventuellt
> är "flerbitarsdata" ett enklare ord.

Jag ändrar.


> >  #: objects/chronogram/chronoline.c:173 objects/chronogram/chronoref.c:156
> > N msgid "Aspect"
> > N msgstr "Aspekt"
> 
> Kanske "förhållande"? (aspect ratio)

Jag ändrar.


> >  #: objects/custom/custom.c:135
> > N msgid "Custom XML shapes loader"
> > N msgstr "Inläsare för anpassade XML-former"
> 
> Det SKULLE också kunna vara inläsaren som är anpassad. Det framgår
> inte riktigt. Vet du vilket det är?

Nej, tyvärr.


> >  #: objects/custom/custom_object.c:329 objects/flowchart/box.c:293
> >  #: objects/flowchart/diamond.c:272 objects/flowchart/ellipse.c:272
> >  #: objects/flowchart/parallelogram.c:296
> > N msgid "Text padding:"
> > N msgstr "Textfyllning:"
> 
> Jag skulle använt "fyllnad" igen.

Ändrade till "textmellanrum".


> >  #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
> >  #. in lib/font.c.
> >  #: objects/FS/flow.c:430 objects/FS/flow.c:559 objects/FS/flow.c:771
> >  #: objects/FS/flow-ortho.c:437 objects/FS/flow-ortho.c:567
> >  #: objects/FS/flow-ortho.c:926
> > N msgid "Helvetica-Oblique"
> > N msgstr "Helvetica-Oblique"
> 
> Är inte "oblique" helt enkelt "lutad"? Eller betyder kommentaren att
> man skall välja ett typsnitt som passar, men fortfarande använda det
> engelska namnet?

Man ska nog välja ett namn på ett typsnitt. Jag tror alltså att det är
rätt som det är.


> >  #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
> >  #. in lib/font.c.
> >  #: objects/GRAFCET/action.c:52 objects/GRAFCET/condition.c:51
> >  #: objects/GRAFCET/step.c:48 objects/GRAFCET/transition.c:55
> >  #: objects/SADT/box.c:501 objects/UML/class.c:701
> > N msgid "Helvetica-Bold"
> > N msgstr "Helvetica-Bold"
> 
> Motsvarande.

Mmm.


> >  #. head line
> >  #: objects/UML/class_dialog.c:303
> > N msgid "Kind"
> > N msgstr "Typ"
> 
> I sammanhang där det finns både "kind" och "type" översätter man
> ibland "kind" med "sort".

Jag ändrar. Tackar för förslaget och granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/dia.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.