Re: dia igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-27 10:59:03

mån 2002-05-27 klockan 10.51 skrev Göran Uddeborg:
> > > >  #: app/diaconv.c:164
> > > >  #, c-format
> > > > N msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
> > > > N msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."
> > > 
> > > Vad blir egentligen %s här, och i de följande meddelandena? (Jag
> > > funderar över om bindestrecket skall vara där.)
> > 
> > I detta fallet:
> > 
> >  /* we have leftover arguments now to process. */
> >  if (export_file_format && export_file_name) {
> >   fprintf(stderr,
> >       _("%s error: can specify only one of -t or -o."),
> >       argv[0]);
> >   exit(1);
> >  }
> > 
> > Alltså överblivna argument.
> 
> Inte säkert. Har de modifierat argv? Annars är argv[0] namnet på
> programmet.

Visst är det så. Jag blev förvillad av kommentaren.


> Då blir det ju
> 
>  dia error: can specify
> 
> vilket du skriver om till
> 
>  dia-fel: kan inte
> 
> Det är väl tveksamt om det skall vara något bindestreck där? Det är
> ju inte ett dia-fel, alltså inte ett fel i programmet dia. Det är ett
> fel som användaren gjort och som dia berättar om.

Jag tror skillnaden i syftningen är marginell, och upplever det som att
samma problematik även finns i originalet. Jag tror alltså inte jag
ändrar.
Tack ändå.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.