Re: dia igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 23:40:41

sön 2002-05-26 klockan 20.42 skrev Fredrik Wendt:
> >N msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
> >N msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."
>
> Urk, låter lite fult imho
> "endast en av -f och -o kan anges

Låter mycket bättre. Tack!


> >N msgid ""
> >N "%s error: must specify only one of -t or -o.\n"
> >N "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
> >N msgstr ""
> >N "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o.\n"
> >N "Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
> >N "kommandoradsalternativ.\n"
>
> must måste ändå översättas starkare, det är ett måste :)

Mmmm. "Måste ange endast en av ..." ändrar jag till.
Jag ändrar även -f till -t.


> >  #: app/diagram_tree_menu.c:50
> >N msgid "/Sort objects/as _inserted"
> >N msgstr "/Sortera objekt/som _infogad" 
>
> som _infogadE (antar att det är kort för "såsom de infogades")

Ja, tack!

 
> >  #: app/diagram_tree_menu.c:64
> >N msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
> >N msgstr "/Sortera objekt/Standard/som _infogad"
>
> dito, plus 2 ggr till

Mm.


> >  #: app/recent_files.c:265
> >N msgid "<Toolbox>/File/Exit"
> >N msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"
> >N 
> >  #: app/recent_files.c:267
> >N msgid "<Toolbox>/File/Quit"
> >N msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"
>
> Ser ju lite lustigt ut. Skall det vara så?

Nej, "Exit" ska inte finnas med enligt GNOME:s HIG. Jag vet inte varför
de har båda med i dia.


> >N msgid "Can't find font '%s' in height %d\n"
> >N msgstr "Kan inte hitta typsnittet \"%s\" i höjden %d\n"
>
> Hmm, det skulle inte kunna vara "med höjden"?

Jo, jag ändrar. Tack.


> >N msgid ""
> >N "Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
> >N "Editing shapes is disabled."
> >N msgstr ""
> >N "Kan inte få symbolen \"custom_type\" från någon modul.\n"
> >N "Redigering av former är inaktiverad."
>
> Jag hade nog föredragit "Kan inte hämta [...] från någon modul."

Jag håller med. Tackar!


> >N msgid "SVG Shape"
> >N msgstr "SVG-form"
>
> SVG-figur tycker jag känns bättre.

Ja. Jag ändrar på alla ställen. Tackar!


> >N msgid "SVG Shape:"
> >N msgstr "SVG-form:"

mmm.


> >N msgid "Select SVG Shape File"
> >N msgstr "Välj SVG-formfil"
>
> Kanske återkommer fler gånger.

Ja. Fixat på alla.


> >N msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
> >N msgstr "Kunde inte tolka formfil: \"%s\""
> >...
> >N msgid "dia shape export filter"
> >N msgstr "exportfilter för dia-former"
>
> även, formfil och XML-former (möjligen fler).
> 
> Tycker alla dessa skall översättas med figur (istället för form) helt 
> enkelt.

Jo, jag förstod det, och så är nu gjort. Tack!


> >N msgid "Text padding:"
> >N msgstr "Textfyllning:"
>
> Hmm, det handlar väl om (inre) mellanrum kring text? (Jag jfr med 
> cellpadding och cellspacing i tabeller (HTML).)

Har ändrat till "Textmellanrum:". Tackar.


> >N msgid "Text padding"
> >N msgstr "Textfyllning"
>
> Samma här.

Ja.


> >N msgid "Inheritance type:"
> >N msgstr "Ärvningstyp:"
>
> Eller Arvstyp?

Mycket bättre. Tack.


> >G msgid "Image file"
> >G msgstr "Bildfil"
> >N msgstr "Skicka"
>
> Det var en herrans massa G-märkta rader, och sedan kom den här?

podiff är som sagt ganska buggigt.


> >N msgid "No more user-definable colors - using black"
> >N msgstr "Inga fler användardefinierade färger - använder svart"
>
> "...definierbara färger" kanske?

Okej. Tack.


> >N msgid "Miscellaneous Shapes"
> >N msgstr "Diverse former"
>
> figurer.

ja0


> >  #~ msgid "WMF export filter"
> >  #~ msgstr "Exportfilter till WMF"
>
> Tror du använt för (istället för till) på andra ställen.

Nej, inte på alla ställen, men nu är det ändrat.


> Detta var mina kommentarer på det nya. Får se om jag orkar läsa igenom 
> det "gamla" (tentor och jobb förestående).

Okej.
Du ska ha många tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.