Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-27 10:52:14

Christian Rose writes:
> > > #: readelf.c:1361
> > > #, c-format
> > > msgid "OS Specific: (%x)"
> > > msgstr "OS-specifik: (%x)"
> > > 
> > > Kanske kan skriva ut "Operativsystemsspecifik"?
> > 
> > Behövs det verkligen?  OS är ju väldigt etablerat, och korrekt på båda
> > språken.  Och så blir det kortare och snabbare att känna igen.
> 
> Jag upplever det som att "OS" används mer på engelska än på svenska,
> även om det förekommer på svenska. Dock är nog betydelsen "olympiska
> spel" mera vanlig på svenska.

:-)

Det beror väl på sällskapet kan jag tänka mig.  Bland de jag rör mig
säger vi nog ganska ofta OS även på svenska, mycket oftare än vi säger
hela ordet operativsystem.  Och det är inte några sportspektakel vi
talar om.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.