dia igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-26 21:15:44

Christian Rose writes:
>  #: app/diaconv.c:164
>  #, c-format
> N msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
> N msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."

Vad blir egentligen %s här, och i de följande meddelandena? (Jag
funderar över om bindestrecket skall vara där.)

>  #: app/filedlg.c:322
> N msgid ""
> N "Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
> N "and saving. Some text programs cannot manipulate compressed files."
> N msgstr ""
> N "Komprimering minskar filstorleken till mindre än en tiondel av den "
> N "ursprungliga storleken, och snabbar upp inläsning och sparande. En del "
> N "textprogram kan inte behandla komprimerade filer."

Det där tillägget "av den ursprungliga storleken", är inte det rätt
uppenbart? Behövs det?

>  #: app/sheets_dialog.c:431
> N msgid "Browse..."
> N msgstr "_Bläddra..."

Inget "_" där.

>  #: lib/properties.c:73
> N msgid "Fill colour"
> N msgstr "Fyllningsfärg"

Jag skulle nog sagt "fyllnadsfärg".

>  #: objects/chronogram/chronoline.c:171
> N msgid "Multi-bit data"
> N msgstr "Multibitarsdata"

Jag vet inte vilken slags diagram det här handlar om, men eventuellt
är "flerbitarsdata" ett enklare ord.

>  #: objects/chronogram/chronoline.c:173 objects/chronogram/chronoref.c:156
> N msgid "Aspect"
> N msgstr "Aspekt"

Kanske "förhållande"? (aspect ratio)

>  #: objects/custom/custom.c:135
> N msgid "Custom XML shapes loader"
> N msgstr "Inläsare för anpassade XML-former"

Det SKULLE också kunna vara inläsaren som är anpassad. Det framgår
inte riktigt. Vet du vilket det är?

>  #: objects/custom/custom_object.c:329 objects/flowchart/box.c:293
>  #: objects/flowchart/diamond.c:272 objects/flowchart/ellipse.c:272
>  #: objects/flowchart/parallelogram.c:296
> N msgid "Text padding:"
> N msgstr "Textfyllning:"

Jag skulle använt "fyllnad" igen.

>  #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
>  #. in lib/font.c.
>  #: objects/FS/flow.c:430 objects/FS/flow.c:559 objects/FS/flow.c:771
>  #: objects/FS/flow-ortho.c:437 objects/FS/flow-ortho.c:567
>  #: objects/FS/flow-ortho.c:926
> N msgid "Helvetica-Oblique"
> N msgstr "Helvetica-Oblique"

Är inte "oblique" helt enkelt "lutad"? Eller betyder kommentaren att
man skall välja ett typsnitt som passar, men fortfarande använda det
engelska namnet?

>  #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
>  #. in lib/font.c.
>  #: objects/GRAFCET/action.c:52 objects/GRAFCET/condition.c:51
>  #: objects/GRAFCET/step.c:48 objects/GRAFCET/transition.c:55
>  #: objects/SADT/box.c:501 objects/UML/class.c:701
> N msgid "Helvetica-Bold"
> N msgstr "Helvetica-Bold"

Motsvarande.

>  #. head line
>  #: objects/UML/class_dialog.c:303
> N msgid "Kind"
> N msgstr "Typ"

I sammanhang där det finns både "kind" och "type" översätter man
ibland "kind" med "sort".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.