Re: dia igen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-26 20:42:10

>
>
>N msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
>N msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."
> 
>
Urk, låter lite fult imho
"endast en av -f och -o kan anges

>N msgid ""
>N "%s error: must specify only one of -t or -o.\n"
>N "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
>N msgstr ""
>N "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o.\n"
>N "Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
>N "kommandoradsalternativ.\n"
> 
>
must måste ändå översättas starkare, det är ett måste :)

> #: app/diagram_tree_menu.c:50
>N msgid "/Sort objects/as _inserted"
>N msgstr "/Sortera objekt/som _infogad" 
>
som _infogadE (antar att det är kort för "såsom de infogades")

> #: app/diagram_tree_menu.c:64
>N msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
>N msgstr "/Sortera objekt/Standard/som _infogad"
> 
>
dito, plus 2 ggr till

> #: app/recent_files.c:265
>N msgid "<Toolbox>/File/Exit"
>N msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"
>N 
> #: app/recent_files.c:267
>N msgid "<Toolbox>/File/Quit"
>N msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"
> 
>
Ser ju lite lustigt ut. Skall det vara så?

>N msgid "Can't find font '%s' in height %d\n"
>N msgstr "Kan inte hitta typsnittet \"%s\" i höjden %d\n"
> 
>
Hmm, det skulle inte kunna vara "med höjden"?

>N msgid ""
>N "Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
>N "Editing shapes is disabled."
>N msgstr ""
>N "Kan inte få symbolen \"custom_type\" från någon modul.\n"
>N "Redigering av former är inaktiverad."
> 
>
Jag hade nog föredragit "Kan inte hämta [...] från någon modul."

>N msgid "SVG Shape"
>N msgstr "SVG-form"
> 
>
SVG-figur tycker jag känns bättre.

>N msgid "SVG Shape:"
>N msgstr "SVG-form:"
> 
>
Samma här.

>N msgid "Select SVG Shape File"
>N msgstr "Välj SVG-formfil"
> 
>
Kanske återkommer fler gånger.

>N msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
>N msgstr "Kunde inte tolka formfil: \"%s\""
>...
>N msgid "dia shape export filter"
>N msgstr "exportfilter för dia-former"
> 
>
även, formfil och XML-former (möjligen fler).

Tycker alla dessa skall översättas med figur (istället för form) helt 
enkelt.

>N msgid "Text padding:"
>N msgstr "Textfyllning:"
> 
>
Hmm, det handlar väl om (inre) mellanrum kring text? (Jag jfr med 
cellpadding och cellspacing i tabeller (HTML).)

>N msgid "Text padding"
>N msgstr "Textfyllning"
> 
>
Samma här.

>N msgid "Inheritance type:"
>N msgstr "Ärvningstyp:"
> 
>
Eller Arvstyp?

>G msgid "Image file"
>G msgstr "Bildfil"
>N msgstr "Skicka"
> 
>
Det var en herrans massa G-märkta rader, och sedan kom den här?

>N msgid "No more user-definable colors - using black"
>N msgstr "Inga fler användardefinierade färger - använder svart"
> 
>
"...definierbara färger" kanske?

>N msgid "Miscellaneous Shapes"
>N msgstr "Diverse former"
> 
>
figurer.

> #~ msgid "WMF export filter"
> #~ msgstr "Exportfilter till WMF"
> 
>
Tror du använt för (istället för till) på andra ställen.


Detta var mina kommentarer på det nya. Får se om jag orkar läsa igenom 
det "gamla" (tentor och jobb förestående).

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.