dia igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-25 21:59:56

Här är uppdateringen av dia. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/dia.sv.po.


Christian # Swedish messages for Dia.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Fredrik Hallenberg <hallon@lysator.liu.se>, 1999.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>.
 # Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 # Richard Hult <rhult@codefactory.se>, 2001.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.74 2002/05/25 19:49:43 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dia\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-09-19 16:00+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-09-19 17:21+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-05-25 21:50+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-05-25 21:50+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "Could not initialize Bonobo!"
G msgstr "Kunde inte initiera Bonobo!"
 #. &export_file_format
 #: app/diaconv.c:95
N msgid "Export format to use"
N msgstr "Exportformat att använda"
 
G msgid "Diagram Properties"
G msgstr "Diagramegenskaper"
 #. &export_file_name
 #: app/diaconv.c:97
N msgid "Export file name to use"
N msgstr "Exportfilnamn att använda"
N 
 #: app/diaconv.c:99
N msgid "Quiet operation"
N msgstr "Tyst läge"
 
G msgid "x"
G msgstr "x"
 #: app/diaconv.c:154
 #, c-format
N msgid ""
N "Error: No arguments found.\n"
N "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
N msgstr ""
N "Fel: Inga argument hittades.\n"
N "Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
N "kommandoradsflaggor.\n"
 
G msgid "y"
G msgstr "y"
 #: app/diaconv.c:164
 #, c-format
N msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
N msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."
 
G msgid "Spacing"
G msgstr "Mellanrum"
 #: app/diaconv.c:170
 #, c-format
N msgid ""
N "%s error: must specify only one of -t or -o.\n"
N "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
N msgstr ""
N "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o.\n"
N "Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
N "kommandoradsalternativ.\n"
 
G msgid "Visible spacing"
G msgstr "Synliga mellanrum"
 #: app/diaconv.c:179
 #, c-format
N msgid "%s error: no input file."
N msgstr "%s-fel: ingen indatafil."
 
G msgid "Grid"
G msgstr "Rutnät"
 #: app/diaconv.c:232
 #, c-format
N msgid "%s error: only one input file expected."
N msgstr "%s-fel: endast en indatafil förväntades."
 
G msgid "Background Colour"
G msgstr "Bakgrundsfärg"
 #: app/diaconv.c:245
 #, c-format
N msgid "%s error: popt library not available on this system"
N msgstr "%s-fel: popt-biblioteket är inte tillgängligt på detta system"
 
G msgid "Background"
G msgstr "Bakgrund"
 #: app/dia_embedd.c:352
N msgid "Could not initialize Bonobo!"
N msgstr "Kunde inte initiera Bonobo!"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:45
N msgid "/_Sort objects"
N msgstr "/_Sortera objekt"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:46
N msgid "/Sort objects/by _name"
N msgstr "/Sortera objekt/efter _namn"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:48
N msgid "/Sort objects/by _type"
N msgstr "/Sortera objekt/efter _typ"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:50
N msgid "/Sort objects/as _inserted"
N msgstr "/Sortera objekt/som _infogad"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:53
N msgid "/Sort objects/All by name"
N msgstr "/Sortera objekt/Alla efter namn"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:55
N msgid "/Sort objects/All by type"
N msgstr "/Sortera objekt/Alla efter typ"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:57
N msgid "/Sort objects/All as inserted"
N msgstr "/Sortera objekt/Alla som infogade"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:59
N msgid "/Sort objects/_Default"
N msgstr "/Sortera objekt/_Standard"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:60
N msgid "/Sort objects/Default/by _name"
N msgstr "/Sortera objekt/Standard/efter _namn"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:62
N msgid "/Sort objects/Default/by _type"
N msgstr "/Sortera objekt/Standard/efter _typ"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:64
N msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
N msgstr "/Sortera objekt/Standard/som _infogad"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:66
N msgid "/Sort _diagrams"
N msgstr "/Sortera _diagram"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:67
N msgid "/Sort _diagrams/by _name"
N msgstr "/Sortera _diagram/efter _namn"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:69
N msgid "/Sort _diagrams/as _inserted"
N msgstr "/Sortera _diagram/som _infogad"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:71
N msgid "/Sort diagrams/_Default"
N msgstr "/Sortera diagram/_Standard"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:72
N msgid "/Sort diagrams/Default/by _name"
N msgstr "/Sortera diagram/Standard/efter _namn"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:74
N msgid "/Sort diagrams/Default/as _inserted"
N msgstr "/Sortera diagram/Standard/som _infogad"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:82 app/diagram_tree_menu.c:93
N msgid "/_Locate"
N msgstr "/_Lokalisera"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:83
N msgid "/_Properties"
N msgstr "/_Egenskaper"
N 
 #: app/diagram_tree_menu.c:84
N msgid "/_Hide this type"
N msgstr "/_Dölj denna typ"
N 
 #: app/diagram_tree_window.c:77
N msgid "Diagram tree"
N msgstr "Diagramträd"
N 
 #: app/dialogs.c:51
N msgid "Ok"
N msgstr "Ok"
 
 
 #: app/dia-props.c:60 app/dia-props.c:67
N msgid "Diagram Properties"
N msgstr "Diagramegenskaper"
N 
 #: app/dia-props.c:130
N msgid "x"
N msgstr "x"
N 
 #: app/dia-props.c:134
N msgid "y"
N msgstr "y"
N 
 #: app/dia-props.c:139
N msgid "Spacing"
N msgstr "Mellanrum"
N 
 #: app/dia-props.c:159
N msgid "Visible spacing"
N msgstr "Synliga mellanrum"
N 
 #: app/dia-props.c:179
N msgid "Grid"
N msgstr "Rutnät"
N 
 #: app/dia-props.c:189
N msgid "Background Colour"
N msgstr "Bakgrundsfärg"
N 
 #: app/dia-props.c:200 lib/diagramdata.c:61 lib/diagramdata.c:63
N msgid "Background"
N msgstr "Bakgrund"
N 
 #: app/disp_callbacks.c:76 app/properties.c:176
 
 #. Create a dialog
 #: app/export_png.c:252
N msgid "PNG Export Options"
N msgstr "PNG-exportalternativ"
N 
 #. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
 #: app/export_png.c:253 objects/FS/function.c:658 objects/FS/function.c:660
N msgid "Export"
N msgstr "Exportera"
N 
 #: app/export_png.c:258
N msgid "Image width:"
N msgstr "Bildbredd:"
N 
 #: app/export_png.c:261
N msgid "Image height:"
N msgstr "Bildhöjd:"
N 
 #: app/export_png.c:306
 
 #: app/filedlg.c:187
 msgid "Open Options"
G msgstr "Inställningar för öppna"
N msgstr "Öppningsalternativ"
 
 
 #. Need better way to make it a reasonable size. Isn't there some
 #. standard look for them (or is that just Gnome?)
 #: app/filedlg.c:315
N msgid "Compress diagram files"
N msgstr "Komprimera diagramfiler"
N 
 #: app/filedlg.c:322
N msgid ""
N "Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
N "and saving. Some text programs cannot manipulate compressed files."
N msgstr ""
N "Komprimering minskar filstorleken till mindre än en tiondel av den "
N "ursprungliga storleken, och snabbar upp inläsning och sparande. En del "
N "textprogram kan inte behandla komprimerade filer."
N 
 #: app/filedlg.c:499
 #, c-format
 
 #: app/filedlg.c:537
 msgid "Export Options"
G msgstr "Exportinställningar"
N msgstr "Exportalternativ"
 
 
 #: app/load_save.c:476
 #, c-format
N msgid ""
N "Error loading diagram:\n"
N "%s.\n"
N "A valid Dia file defines at least one layer."
N msgstr ""
N "Fel vid inläsning av diagram:\n"
N "%s.\n"
N "En giltig Dia-fil anger minst ett lager."
N 
 #: app/load_save.c:767
 #, c-format
 
G msgid "Plug-ins"
G msgstr "Insticksmoduler"
 #: app/menus.c:54
N msgid "_Diagram tree"
N msgstr "_Diagramträd"
N 
 #: app/menus.c:54
N msgid "Show diagram tree"
N msgstr "Visa diagramträd"
N 
 #: app/menus.c:56
N msgid "_Sheets and Objects..."
N msgstr "_Blad och objekt..."
N 
 #: app/menus.c:57
N msgid "Modify sheets and their objects"
N msgstr "Ändra blad och deras objekt"
N 
 #: app/menus.c:61
N msgid "P_lugins"
N msgstr "I_nsticksmoduler"
 
 
G msgid "/File/Open _Recent"
G msgstr "/Arkiv/Ö_ppna senaste"
G 
G msgid "/File/Open Recent/---"
G msgstr "/Arkiv/Öppna senaste/---"
 #. recent file list is dynamically inserted here
 #: app/menus.c:266 app/menus.c:271 app/menus.c:274 app/menus.c:276
 #: app/menus.c:299 app/menus.c:302
N msgid "/File/---"
N msgstr "/Arkiv/---"
 
 #: app/menus.c:267
N msgid "/File/_Diagram tree"
N msgstr "/Arkiv/_Diagramträd"
N 
 #: app/menus.c:269
N msgid "/File/Sheets and Objects..."
N msgstr "/Arkiv/Blad och objekt..."
N 
 #: app/menus.c:272
 
 #: app/plugin-manager.c:143 app/plugin-manager.c:149
N msgid "Plug-ins"
N msgstr "Insticksmoduler"
N 
 #: app/plugin-manager.c:195 app/sheets_dialog.c:733 objects/ER/attribute.c:149
 #: objects/ER/entity.c:127 objects/ER/relationship.c:136
 #: objects/UML/association.c:1018 objects/UML/class_dialog.c:884
 #: objects/UML/class_dialog.c:1899 objects/UML/class_dialog.c:2118
 #: objects/UML/class_dialog.c:2677 objects/UML/dependency.c:125
 #: objects/UML/generalization.c:121 objects/UML/realizes.c:122
 
 #: app/preferences.c:125
N msgid "Diagram Tree"
N msgstr "Diagramträd"
N 
 #: app/preferences.c:139
 
 #: app/preferences.c:143
N msgid "Recent documents list size:"
N msgstr "Storlek på lista över senaste dokument:"
N 
 #: app/preferences.c:146
 
 #: app/preferences.c:181
N msgid "Diagram tree window:"
N msgstr "Diagramträdsfönster:"
N 
 #: app/preferences.c:183
N msgid "Show at startup:"
N msgstr "Visa vid uppstart:"
N 
 #: app/preferences.c:185
N msgid "Default width:"
N msgstr "Standardbredd:"
N 
 #: app/preferences.c:187
N msgid "Default height:"
N msgstr "Standardhöjd:"
N 
 #: app/preferences.c:189
N msgid "Remember last size:"
N msgstr "Kom ihåg senaste storlek:"
N 
 #: app/preferences.c:191
N msgid "Save hidden object types:"
N msgstr "Spara dolda objekttyper:"
N 
 #: app/preferences.c:314
 #, c-format
 
 #. Use the Plugins menu item to get a pointer to the File menu,
 #. but any item on the File menu will do
 #: app/recent_files.c:140
N msgid "<Toolbox>/File/Plugins"
N msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Insticksmoduler"
N 
 #: app/recent_files.c:265
N msgid "<Toolbox>/File/Exit"
N msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"
N 
 #: app/recent_files.c:267
N msgid "<Toolbox>/File/Quit"
N msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"
N 
 #: app/recent_files.c:304
N msgid "Can't open history file for writing."
N msgstr "Kunde inte öppna historikfilen för skrivning."
N 
 #: app/render_eps.c:1834
 
G msgid "/File/Plugins"
G msgstr "/Arkiv/Insticksmoduler"
G 
G msgid "/File/Open Recent/"
G msgstr "/Arkiv/Öppna senaste/"
 #: app/render_libart.c:433
N msgid "gdk_renderer: Unsupported fill mode specified!\n"
N msgstr "gdk_renderer: Fyllnadsläge som inte stöds angivet!\n"
 
G msgid "Can't open history file for writing."
G msgstr "Kunde inte öppna historikfilen för skrivning."
 #: app/render_libart.c:448
 #, c-format
N msgid "Can't find font '%s' in height %d\n"
N msgstr "Kan inte hitta typsnittet \"%s\" i höjden %d\n"
 
G msgid "Loading ..."
G msgstr "Läser in..."
 #: app/sheets.c:163 app/sheets_dialog_callbacks.c:317
 #, c-format
N msgid ""
N "%s\n"
N "System sheet"
N msgstr ""
N "%s\n"
N "Systemblad"
 
 #: app/sheets.c:165 app/sheets_dialog_callbacks.c:319
 #, c-format
G msgid "Dia v %s"
G msgstr "Dia v. %s"
N msgid ""
N "%s\n"
N "User sheet"
N msgstr ""
N "%s\n"
N "Användarblad"
 
G msgid "Line colour"
G msgstr "Linjefärg"
 #: app/sheets.c:282
N msgid ""
N "Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
N "Editing shapes is disabled."
N msgstr ""
N "Kan inte få symbolen \"custom_type\" från någon modul.\n"
N "Redigering av former är inaktiverad."
 
G msgid "Line style"
G msgstr "Linjetyp"
 #: app/sheets.c:380
 #, c-format
N msgid "Widget not found: %s"
N msgstr "Widgeten kunde inte hittas: %s"
 
G msgid "Fill colour"
G msgstr "Fyllningsfärg"
 #: app/sheets.c:456
N msgid "SVG Shape"
N msgstr "SVG-form"
 
G msgid "Draw background"
G msgstr "Rita bakgrund"
 #: app/sheets.c:458
N msgid "Programmed Object"
N msgstr "Programmerat objekt"
 
G msgid "Start arrow"
G msgstr "Startpil"
 #: app/sheets_dialog.c:85
N msgid "Sheets and Objects"
N msgstr "Blad och objekt"
 
G msgid "End arrow"
G msgstr "Slutpil"
 #: app/sheets_dialog.c:110 app/sheets_dialog_callbacks.c:185
N msgid "<- Copy"
N msgstr "<- Kopiera"
 
G msgid "Text alignment"
G msgstr "Textjustering"
 #: app/sheets_dialog.c:120 app/sheets_dialog_callbacks.c:187
N msgid "<- Copy All"
N msgstr "<- Kopiera alla"
 
G msgid "Font"
G msgstr "Typsnitt"
 #: app/sheets_dialog.c:127 app/sheets_dialog_callbacks.c:189
N msgid "<- Move"
N msgstr "<- Flytta"
 
G msgid "Font size"
G msgstr "Typsnittsstorlek"
 #: app/sheets_dialog.c:137 app/sheets_dialog_callbacks.c:191
N msgid "<- Move All"
N msgstr "<- Flytta alla"
 
G msgid "Text colour"
G msgstr "Textfärg"
 #: app/sheets_dialog.c:205 app/sheets_dialog.c:409
 #: objects/UML/class_dialog.c:847 objects/UML/class_dialog.c:1859
 #: objects/UML/class_dialog.c:2076 objects/UML/class_dialog.c:2640
N msgid "New"
N msgstr "Ny"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:207
N msgid "_New"
N msgstr "_Ny"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:227
N msgid "Up"
N msgstr "Upp"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:229
N msgid "_Up"
N msgstr "_Upp"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:249
N msgid "Down"
N msgstr "Ned"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:251
N msgid "_Down"
N msgstr "_Ned"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:269
N msgid "Edit"
N msgstr "Redigera"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:271
N msgid "_Edit"
N msgstr "_Redigera"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:290
N msgid "_Remove"
N msgstr "_Ta bort"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:315
N msgid "Revert"
N msgstr "Återställ"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:416 app/sheets_dialog.c:860
N msgid "Type"
N msgstr "Typ"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:431
N msgid "Browse..."
N msgstr "_Bläddra..."
N 
 #: app/sheets_dialog.c:440
N msgid "SVG Shape:"
N msgstr "SVG-form:"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:467 app/sheets_dialog.c:530
N msgid "description:"
N msgstr "beskrivning:"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:479
N msgid "Sheet name:"
N msgstr "Bladnamn:"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:500 app/sheets_dialog_callbacks.c:297
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1083
N msgid "Line Break"
N msgstr "Radbrytning"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:630
N msgid "Edit Attributes"
N msgstr "Redigera attribut"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:644
N msgid "Object"
N msgstr "Objekt"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:679 objects/FS/flow.c:164 objects/FS/flow-ortho.c:187
 #: objects/UML/class_dialog.c:896 objects/UML/class_dialog.c:1911
 #: objects/UML/class_dialog.c:2130 objects/UML/class_dialog.c:2689
N msgid "Type:"
N msgstr "Typ:"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:717
N msgid "Sheet"
N msgstr "Blad"
 
 #: app/sheets_dialog.c:875
N msgid "Object:"
N msgstr "Objekt:"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:902
N msgid "Sheet:"
N msgstr "Blad:"
N 
 #: app/sheets_dialog.c:994
N msgid "Select SVG Shape File"
N msgstr "Välj SVG-formfil"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:172
N msgid "Copy ->"
N msgstr "Kopiera ->"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:174
N msgid "Copy All ->"
N msgstr "Kopiera alla ->"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:176
N msgid "Move ->"
N msgstr "Flytta ->"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:178
N msgid "Move All ->"
N msgstr "Flytta alla ->"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:800
 #, c-format
G msgid "Could not deduce correct path for `%s'"
G msgstr "Kunde inte härleda korrekt sökväg för \"%s\""
N msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
N msgstr "Filnamnet måste sluta med \"%s\": \"%s\""
 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:808
 #, c-format
G msgid ""
G "Could not load plugin `%s'\n"
G "%s"
G msgstr ""
G "Kunde inte läsa in insticksmodulen \"%s\"\n"
G "%s"
N msgid "Error examining %s: %s"
N msgstr "Fel vid granskning av %s: %s"
 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:830
 #, c-format
G msgid "Could not find plugin init function in `%s'"
G msgstr "Kunde inte hitta insticksmodulens init-funktion i \"%s\""
N msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
N msgstr "Kunde inte tolka formfil: \"%s\""
 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:896
N msgid "Sheet must have a Name"
N msgstr "Bladet måste ha ett namn"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1584 app/sheets_dialog_callbacks.c:1590
 #, c-format
G msgid "%s Plugin could not be unloaded"
G msgstr "Insticksmodulen %s kunde inte laddas ur"
N msgid "Couldn't open '%s': %s"
N msgstr "Kunde inte öppna \"%s\": %s"
 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1641
 #, c-format
G msgid "`%s' is not a directory"
G msgstr "\"%s\" är inte en katalog"
N msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
N msgstr "Kunde inte öppna: \"%s\" för skrivning"
 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1650
N msgid "a user"
N msgstr "en användare"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1663
 #, c-format
G msgid "Could not open `%s'"
G msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""
N msgid "File: %s"
N msgstr "Fil: %s"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
 #, c-format
N msgid "Date: %s"
N msgstr "Datum: %s"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1670
 #, c-format
N msgid "For: %s"
N msgstr "För: %s"
N 
 #: app/sheets_dialog_callbacks.c:1687
N msgid "add shapes here"
N msgstr "lägg till former här"
N 
 #: app/splash.c:58
N msgid "Loading ..."
N msgstr "Läser in..."
N 
 #: app/splash.c:75
 #, c-format
N msgid "Dia v %s"
N msgstr "Dia v. %s"
N 
 #: dia.desktop.in.h:1
N msgid "A Diagram Editor"
N msgstr "En diagramredigerare"
N 
 #: dia.desktop.in.h:2
N msgid "Dia"
N msgstr "Dia"
N 
 #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
 #. in lib/font.c. if "Courier" works for you, it would be better.
 #: lib/attributes.c:130 lib/text.c:1009 objects/ER/attribute.c:394
 #: objects/ER/attribute.c:568 objects/ER/entity.c:346 objects/ER/entity.c:497
 #: objects/ER/relationship.c:424 objects/ER/relationship.c:613
 #: objects/standard/textobj.c:388 objects/UML/association.c:556
 #: objects/UML/association.c:741 objects/UML/class.c:689
 #: objects/UML/constraint.c:269 objects/UML/dependency.c:371
 #: objects/UML/generalization.c:364 objects/UML/implements.c:284
 #: objects/UML/large_package.c:333 objects/UML/note.c:303
 #: objects/UML/realizes.c:367 objects/UML/small_package.c:342
 #: plug-ins/dxf/dxf-import.c:530
N msgid "Courier"
N msgstr "Courier"
 
 
 #: lib/dia_xml.c:146
 #, c-format
N msgid ""
N "The file %s has no encoding specification;\n"
N "assuming it is encoded in %s"
N msgstr ""
N "Filen %s har ingen kodningsspecifikation;\n"
N "antar att den är kodad i %s"
N 
 #: lib/dia_xml.c:476
N msgid "Taking point value of non-point node."
N msgstr "Tar punktvärde hos nod som inte är en punkt."
N 
 #: lib/dia_xml.c:488
 #, c-format
N msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
N msgstr "Ogiltigt x-punktvärde \"%s\" %f; kastar det."
N 
 #: lib/dia_xml.c:496
N msgid "Error parsing point."
N msgstr "Fel vid tolkning av punkt."
N 
 #. don't bother with useless warnings (see above)
 #: lib/dia_xml.c:504
 #, c-format
N msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
N msgstr "Ogiltigt y-punktvärde \"%s\" %f; kastar det."
N 
 #: lib/dia_xml.c:862
N msgid ""
N "Your local character set is UTF-8. Because of issues with libxml1 and the "
N "support of files generated by previous versions of dia, you will encounter "
N "problems. Please report to dia-list@gnome.org if you see this message."
N msgstr ""
N "Din lokala teckentabell är UTF-8. På grund av problem med libxml1 och stödet "
N "för filer som är genererade med tidigare versioner av dia kommer du att "
N "stöta på problem. Rapportera till dia-list@gnome.org om du ser detta "
N "meddelande."
N 
 #: lib/font.c:517
 #, c-format
 
 #: lib/font.c:667
N msgid "Warning: No fonts loaded. Are there any font files in the X font path?"
N msgstr ""
N "Varning: Inga typsnitt är inlästa. Finns det typsnittsfiler i X-"
N "typsnittssökvägen?"
N 
 #: lib/font.c:959
 
 #: lib/plug-ins.c:210
 #, c-format
N msgid "Could not deduce correct path for `%s'"
N msgstr "Kunde inte härleda korrekt sökväg för \"%s\""
N 
 #: lib/plug-ins.c:215
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not load plugin `%s'\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Kunde inte läsa in insticksmodulen \"%s\"\n"
N "%s"
N 
 #: lib/plug-ins.c:226
 #, c-format
N msgid "Could not find plugin init function in `%s'"
N msgstr "Kunde inte hitta insticksmodulens init-funktion i \"%s\""
N 
 #: lib/plug-ins.c:253
 #, c-format
N msgid "%s Plugin could not be unloaded"
N msgstr "Insticksmodulen %s kunde inte laddas ur"
N 
 #: lib/plug-ins.c:334
 #, c-format
N msgid "`%s' is not a directory"
N msgstr "\"%s\" är inte en katalog"
N 
 #: lib/plug-ins.c:340
 #, c-format
N msgid "Could not open `%s'"
N msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""
N 
 #: lib/properties.c:71
N msgid "Line colour"
N msgstr "Linjefärg"
N 
 #: lib/properties.c:72
N msgid "Line style"
N msgstr "Linjetyp"
N 
 #: lib/properties.c:73
N msgid "Fill colour"
N msgstr "Fyllningsfärg"
N 
 #: lib/properties.c:74 objects/custom/custom_object.c:320
 #: objects/flowchart/box.c:271 objects/flowchart/diamond.c:264
 #: objects/flowchart/ellipse.c:264 objects/flowchart/parallelogram.c:274
 #: objects/standard/beziergon.c:221 objects/standard/box.c:232
 #: objects/standard/ellipse.c:220 objects/standard/polygon.c:227
N msgid "Draw background"
N msgstr "Rita bakgrund"
N 
 #: lib/properties.c:75
N msgid "Start arrow"
N msgstr "Startpil"
N 
 #: lib/properties.c:76
N msgid "End arrow"
N msgstr "Slutpil"
N 
 #: lib/properties.c:78
N msgid "Text alignment"
N msgstr "Textjustering"
N 
 #: lib/properties.c:79 objects/chronogram/chronoline.c:183
 #: objects/chronogram/chronoref.c:164 objects/GRAFCET/condition.c:133
 #: objects/GRAFCET/step.c:165 objects/GRAFCET/transition.c:142
 #: objects/UML/class_dialog.c:306
N msgid "Font"
N msgstr "Typsnitt"
N 
 #: lib/properties.c:80 objects/chronogram/chronoline.c:185
 #: objects/chronogram/chronoref.c:166 objects/GRAFCET/condition.c:135
 #: objects/GRAFCET/step.c:167 objects/GRAFCET/transition.c:144
N msgid "Font size"
N msgstr "Typsnittsstorlek"
N 
 #: lib/properties.c:81 objects/chronogram/chronoline.c:187
 #: objects/chronogram/chronoref.c:168 objects/GRAFCET/step.c:169
N msgid "Text colour"
N msgstr "Textfärg"
N 
 #. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
 #: lib/widgets.c:501 objects/FS/function.c:1036
 
 #: lib/widgets.c:858
N msgid "Crow Foot"
N msgstr "Kråkfot"
N 
 #: lib/widgets.c:859
N msgid "Cross"
N msgstr "Kors"
N 
 #: lib/widgets.c:896
 
 #: objects/chronogram/chronogram.c:40
N msgid "Chronogram diagram objects"
N msgstr "Kronogramdiagramobjekt"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:148
N msgid "Data"
N msgstr "Data"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:150
N msgid "Data name"
N msgstr "Datanamn"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:152
N msgid "Events"
N msgstr "Händelser"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:155
N msgid "Event specification"
N msgstr "Händelseangivelse"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:156
 msgid ""
G "The file %s has no encoding specification;\n"
G "assuming it is encoded in %s"
N "@ time  set the pointer at an absolute time.\n"
N "( duration sets the signal up, then wait 'duration'.\n"
N ") duration sets the signal down, then wait 'duration'.\n"
N "u duration sets the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
N "example : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
 msgstr ""
G "Filen %s har ingen kodningsspecifikation;\n"
G "antar att den är kodad i %s"
N "@ tid     ställ pekaren till en absolut tid.\n"
N "( varaktighet aktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
N ") varaktighet avaktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
N "u varaktighet ställer signalen i tillståndet \"okänd\", väntar sedan "
N "\"varaktighet\".\n"
N "exempel: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
 
G msgid "Taking point value of non-point node."
G msgstr "Tar punktvärde hos nod som inte är en punkt."
 #: objects/chronogram/chronoline.c:162
N msgid "Parameters"
N msgstr "Parametrar"
 
G msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
G msgstr "Ogiltigt x-punktvärde \"%s\" %f; kastar det."
 #: objects/chronogram/chronoline.c:164 objects/chronogram/chronoref.c:146
N msgid "Start time"
N msgstr "Starttid"
 
G msgid "Error parsing point."
G msgstr "Fel vid tolkning av punkt."
 #: objects/chronogram/chronoline.c:166 objects/chronogram/chronoref.c:148
N msgid "End time"
N msgstr "Sluttid"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:168
N msgid "Rise time"
N msgstr "Stigtid"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:170
N msgid "Fall time"
N msgstr "Falltid"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:171
N msgid "Multi-bit data"
N msgstr "Multibitarsdata"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:173 objects/chronogram/chronoref.c:156
N msgid "Aspect"
N msgstr "Aspekt"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:175
N msgid "Data color"
N msgstr "Datafärg"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:177
N msgid "Data line width"
N msgstr "Datalinjebredd"
N 
 #: objects/chronogram/chronoline.c:179 objects/chronogram/chronoref.c:158
N msgid "Line color"
N msgstr "Linjefärg"
N 
 #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
 #. in lib/font.c.
 #: objects/chronogram/chronoline.c:611 objects/chronogram/chronoref.c:434
 #: objects/FS/function.c:417 objects/SADT/annotation.c:357
 #: objects/UML/actor.c:332 objects/UML/classicon.c:415
 #: objects/UML/component.c:348 objects/UML/message.c:369
 #: objects/UML/node.c:328 objects/UML/object.c:447 objects/UML/state.c:340
 #: objects/UML/usecase.c:387
N msgid "Helvetica"
N msgstr "Helvetica"
N 
 #: objects/chronogram/chronoref.c:144
N msgid "Time data"
N msgstr "Tidsdata"
N 
 #: objects/chronogram/chronoref.c:150
N msgid "Major time step"
N msgstr "Huvudtidssteg"
N 
 #: objects/chronogram/chronoref.c:152
N msgid "Minor time step"
N msgstr "Deltidssteg"
N 
 #: objects/chronogram/chronoref.c:162
N msgid "Minor step line width"
N msgstr "Linjebredd för delsteg"
N 
 #: objects/custom/custom.c:135
N msgid "Custom"
N msgstr "Anpassad"
N 
 #: objects/custom/custom.c:135
N msgid "Custom XML shapes loader"
N msgstr "Inläsare för anpassade XML-former"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:197 objects/custom/custom_object.c:216
N msgid "Flip horizontal"
N msgstr "Vänd horisontellt"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:199 objects/custom/custom_object.c:218
N msgid "Flip vertical"
N msgstr "Vänd vertikalt"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:329 objects/flowchart/box.c:293
 #: objects/flowchart/diamond.c:272 objects/flowchart/ellipse.c:272
 #: objects/flowchart/parallelogram.c:296
N msgid "Text padding:"
N msgstr "Textfyllning:"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:343 objects/standard/textobj.c:206
N msgid "Alignment:"
N msgstr "Justering:"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:354 objects/flowchart/box.c:307
 #: objects/flowchart/diamond.c:286 objects/flowchart/ellipse.c:286
 #: objects/flowchart/parallelogram.c:310 objects/standard/textobj.c:217
N msgid "Font:"
N msgstr "Typsnitt:"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:365 objects/flowchart/box.c:318
 #: objects/flowchart/diamond.c:297 objects/flowchart/ellipse.c:297
 #: objects/flowchart/parallelogram.c:321
N msgid "Font size:"
N msgstr "Typsnittsstorlek:"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:1525
N msgid "Flip Horizontal"
N msgstr "Vänd horisontellt"
N 
 #: objects/custom/custom_object.c:1526
N msgid "Flip Vertical"
N msgstr "Vänd vertikalt"
 
 #: objects/custom/custom_object.c:1563
 #, c-format
G msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
G msgstr "Ogiltigt y-punktvärde \"%s\" %f; kastar det."
G 
G msgid ""
G "Your local character set is UTF-8. Because of issues with libxml1 and the "
G "support of files generated by previous versions of dia, you will encounter "
G "problems. Please report to dia-list@gnome.org if you see this message."
G msgstr ""
G "Din lokala teckentabell är UTF-8. På grund av problem med libxml1 och stödet "
G "för filer som är genererade med tidigare versioner av dia kommer du att "
G "stöta på problem. Rapportera till dia-list@gnome.org om du ser detta "
G "meddelande."
N msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
N msgstr "Kan inte öppna ikonfilen %s för objekttypen \"%s\"."
 
 
 #: objects/flowchart/box.c:167 objects/standard/box.c:153
N msgid "Corner radius"
N msgstr "Hörnradie"
N 
 #: objects/flowchart/box.c:169 objects/flowchart/diamond.c:165
 #: objects/flowchart/ellipse.c:165 objects/flowchart/parallelogram.c:171
 #: objects/SADT/box.c:137
N msgid "Text padding"
N msgstr "Textfyllning"
N 
 #: objects/flowchart/box.c:279 objects/standard/box.c:240
N msgid "Corner rounding:"
N msgstr "Hörnrundning:"
N 
 #: objects/flowchart/flowchart.c:37
N msgid "Flowchart objects"
N msgstr "Flödesschemaobjekt"
N 
 #: objects/flowchart/parallelogram.c:169
N msgid "Shear angle"
N msgstr "Tvära vinkel"
N 
 #: objects/flowchart/parallelogram.c:282
N msgid "Shear angle:"
N msgstr "Tvära vinkel:"
N 
 #.
 #: objects/FS/flow.c:155 objects/FS/flow.c:658 objects/FS/flow.c:722
 #: objects/FS/flow-ortho.c:178 objects/FS/flow-ortho.c:746
 #: objects/FS/flow-ortho.c:812 objects/FS/flow-ortho.c:877
 #: objects/FS/function.c:1058
 
G msgid "Type:"
G msgstr "Typ:"
 #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
 #. in lib/font.c.
 #: objects/FS/flow.c:430 objects/FS/flow.c:559 objects/FS/flow.c:771
 #: objects/FS/flow-ortho.c:437 objects/FS/flow-ortho.c:567
 #: objects/FS/flow-ortho.c:926
N msgid "Helvetica-Oblique"
N msgstr "Helvetica-Oblique"
 
 
 #. choose default font name for your locale. see also font_data structure
 #. in lib/font.c.
 #: objects/GRAFCET/action.c:52 objects/GRAFCET/condition.c:51
 #: objects/GRAFCET/step.c:48 objects/GRAFCET/transition.c:55
 #: objects/SADT/box.c:501 objects/UML/class.c:701
N msgid "Helvetica-Bold"
N msgstr "Helvetica-Bold"
N 
 #: objects/GRAFCET/action.c:136 sheets/SDL.sheet.in.h:9
 
 #: objects/network/bus.c:574
N msgid "Add Handle"
N msgstr "Lägg till handtag"
N 
 #: objects/network/bus.c:575
N msgid "Delete Handle"
N msgstr "Ta bort handtag"
N 
 #: objects/network/network.c:41
N msgid "Network diagram objects"
N msgstr "Nätverksdiagramobjekt"
N 
 #. property rows
 #: objects/SADT/arrow.c:134 objects/UML/class_dialog.c:312
 #: objects/UML/state.c:124
 
 #: objects/SADT/arrow.c:147
 msgid ""
 "To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
 "rendered gray"
 msgstr ""
G "Visar vilken början och vilket slut som vertikalt kan ritas gråa för att "
G "underlätta läsning"
N "För att underlätta läsning kan flöden som börjar och slutar vertikalt färgas "
N "gråa"
 
 
 #: objects/standard/arc.c:133
N msgid "Curve distance"
N msgstr "Kurvavstånd"
N 
 #: objects/standard/bezier.c:524 objects/standard/beziergon.c:543
N msgid "Add Segment"
N msgstr "Lägg till segment"
N 
 #: objects/standard/bezier.c:525 objects/standard/beziergon.c:544
N msgid "Delete Segment"
N msgstr "Ta bort segment"
N 
 #: objects/standard/bezier.c:527 objects/standard/beziergon.c:546
N msgid "Symmetric control"
N msgstr "Symmetrikontroll"
N 
 #: objects/standard/bezier.c:529 objects/standard/beziergon.c:548
N msgid "Smooth control"
N msgstr "Jämnhetskontroll"
N 
 #: objects/standard/bezier.c:531 objects/standard/beziergon.c:550
N msgid "Cusp control"
N msgstr "Spetsighetskontroll"
N 
 #: objects/standard/image.c:168
N msgid "Image file"
N msgstr "Bildfil"
N 
 #: objects/standard/image.c:170
N msgid "Draw border"
N msgstr "Rita ram"
N 
 #: objects/standard/image.c:172
N msgid "Keep aspect ratio"
N msgstr "Behåll proportioner"
N 
 #: objects/standard/image.c:271
N msgid "Image file:"
N msgstr "Bildfil:"
N 
 #: objects/standard/image.c:282
N msgid "Keep aspect ratio:"
N msgstr "Behåll proportioner:"
N 
 #: objects/standard/image.c:290
N msgid "Show border:"
N msgstr "Visa ram:"
N 
 #. Found file in same dir as diagram.
 #: objects/standard/image.c:842 objects/standard/image.c:853
 #, c-format
N msgid ""
N "The image file '%s' was not found in that directory.\n"
N "Using the file '%s' instead\n"
N msgstr ""
N "Bildfilen \"%s\" finns inte i den katalogen.\n"
N "Använder filen \"%s\" i stället.\n"
N 
 #. Didn't find file in current dir.
 #: objects/standard/image.c:859 objects/standard/image.c:885
 #, c-format
N msgid "The image file '%s' was not found.\n"
N msgstr "Kunde inte hitta bildfilen \"%s\".\n"
N 
 #: objects/standard/line.c:121
N msgid "Start point"
N msgstr "Startpunkt"
N 
 #: objects/standard/line.c:123
N msgid "End point"
N msgstr "Slutpunkt"
N 
 #: objects/standard/polygon.c:526 objects/standard/polyline.c:498
N msgid "Add Corner"
N msgstr "Lägg till hörn"
N 
 #: objects/standard/polygon.c:527 objects/standard/polyline.c:499
N msgid "Delete Corner"
N msgstr "Ta bort hörn"
N 
 #: objects/standard/standard.c:45
N msgid "Standard objects"
N msgstr "Standardobjekt"
N 
 #: objects/standard/textobj.c:228
N msgid "Fontsize:"
N msgstr "Typsnittsstorlek:"
N 
 #: objects/sybase/sybase.c:44
N msgid "Sybase replication domain diagram objects"
N msgstr "Diagramobjekt för Sybase-replikationsdomäner"
N 
 #: objects/UML/actor.c:338 objects/UML/actor.c:340
 msgid "Actor"
G msgstr "Skådespelare"
N msgstr "Aktör"
 
 
 #: objects/UML/association.c:1094
 msgid "Role:"
G msgstr "Funktion:"
N msgstr "Roll:"
 
 
 #. choose default font name for abstract for your locale. see also font_data
 #. structure in lib/font.c.
 #: objects/UML/class.c:695
N msgid "Courier-Oblique"
N msgstr "Courier-Oblique"
N 
 #. choose default font name for abstract class name for your locale. see also font_data
 #. structure in lib/font.c.
 #: objects/UML/class.c:707
N msgid "Helvetica-BoldOblique"
N msgstr "Helvetica-BoldOblique"
N 
 #. Class page:
 #: objects/UML/class.c:738 objects/UML/class.c:740
 #: objects/UML/class_dialog.c:249
 
 #. head line
 #: objects/UML/class_dialog.c:303
N msgid "Kind"
N msgstr "Typ"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:308
N msgid "Size"
N msgstr "Storlek"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:322
N msgid "Class Name"
N msgstr "Klassnamn"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:327
N msgid "Abstract Class"
N msgstr "Abstrakt klass"
N 
 #. should probably be refactored too.
 #: objects/UML/class_dialog.c:337
 
 #: objects/UML/class_dialog.c:865 objects/UML/class_dialog.c:1877
 #: objects/UML/class_dialog.c:2097 objects/UML/class_dialog.c:2658
 msgid "Move down"
G msgstr "Flytta ner"
N msgstr "Flytta ned"
 
 
G msgid "abstract"
G msgstr "abstrakt"
 #: objects/UML/class_dialog.c:1991
N msgid "Inheritance type:"
N msgstr "Ärvningstyp:"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:2008
N msgid "Polymorphic (virtual)"
N msgstr "Polymorfisk (virtuell)"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:2016
N msgid "Leaf (final)"
N msgstr "Löv (slutgiltig)"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:2034
N msgid "Query"
N msgstr "Fråga"
 
 
 #: objects/UML/class_dialog.c:2163
N msgid "Undefined"
N msgstr "Odefinierad"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:2171
N msgid "In"
N msgstr "In"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:2180
N msgid "Out"
N msgstr "Ut"
N 
 #: objects/UML/class_dialog.c:2189
N msgid "In & Out"
N msgstr "In och ut"
N 
 #. Templates page:
 #: objects/UML/class_dialog.c:2606
 
 #: objects/UML/message.c:136
 msgid "Send"
G msgstr "Skicka"
G 
G msgid "Recursive"
G msgstr "Rekursivt"
G 
G msgid "Message:"
G msgstr "Meddelande:"
G 
G msgid "Message type:"
G msgstr "Meddelandetyp:"
G 
G msgid "Explicit state"
G msgstr "Explicit tillstånd"
G 
G msgid "Active object"
G msgstr "Aktivt objekt"
G 
G msgid "Show attributes"
G msgstr "Visa attribut"
G 
G msgid "Multiple instance"
G msgstr "Multipla instanser"
G 
G msgid "Begin"
G msgstr "Start"
G 
G msgid "End"
G msgstr "Slut"
G 
G msgid "State Type"
G msgstr "Tillståndstyp"
G 
G msgid "Unified Modelling Language diagram objects"
G msgstr "Unified Modelling Language-diagramobjekt"
G 
G msgid "Text outside"
G msgstr "Text utanför"
G 
G msgid "Collaboration"
G msgstr "Samarbete"
G 
G msgid "Chronogram diagram objects"
G msgstr "Kronogramdiagramobjekt"
G 
G msgid "Data"
G msgstr "Data"
G 
G msgid "Data name"
G msgstr "Datanamn"
G 
G msgid "Events"
G msgstr "Händelser"
G 
G msgid "Event specification"
G msgstr "Händelseangivelse"
G 
G msgid ""
G "@ time  set the pointer at an absolute time.\n"
G "( duration sets the signal up, then wait 'duration'.\n"
G ") duration sets the signal down, then wait 'duration'.\n"
G "u duration sets the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
G "example : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
G msgstr ""
G "@ tid     ställ pekaren till en absolut tid.\n"
G "( varaktighet aktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
G ") varaktighet avaktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
G "u varaktighet ställer signalen i tillståndet \"okänd\", väntar sedan "
G "\"varaktighet\".\n"
G "exempel: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
G 
G msgid "Parameters"
G msgstr "Parametrar"
G 
G msgid "Start time"
G msgstr "Starttid"
G 
G msgid "End time"
G msgstr "Sluttid"
G 
G msgid "Rise time"
G msgstr "Stigtid"
G 
G msgid "Fall time"
G msgstr "Falltid"
G 
G msgid "Multi-bit data"
G msgstr "Multibitarsdata"
G 
G msgid "Aspect"
G msgstr "Aspekt"
G 
G msgid "Data color"
G msgstr "Datafärg"
G 
G msgid "Data line width"
G msgstr "Datalinjebredd"
G 
G msgid "Line color"
G msgstr "Linjefärg"
G 
G msgid "Time data"
G msgstr "Tidsdata"
G 
G msgid "Major time step"
G msgstr "Huvudtidssteg"
G 
G msgid "Minor time step"
G msgstr "Deltidssteg"
G 
G msgid "Minor step line width"
G msgstr "Linjebredd för delsteg"
G 
G msgid "Custom"
G msgstr "Anpassad"
G 
G msgid "Custom XML shapes loader"
G msgstr "Inläsare för anpassade XML-former"
G 
G msgid "Flip horizontal"
G msgstr "Vänd horisontellt"
G 
G msgid "Flip vertical"
G msgstr "Vänd vertikalt"
G 
G msgid "Text padding:"
G msgstr "Textfyllning:"
G 
G msgid "Alignment:"
G msgstr "Justering:"
G 
G msgid "Font:"
G msgstr "Typsnitt:"
G 
G msgid "Font size:"
G msgstr "Typsnittsstorlek:"
G 
G msgid "Flip Horizontal"
G msgstr "Vänd horisontellt"
G 
G msgid "Flip Vertical"
G msgstr "Vänd vertikalt"
G 
G msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
G msgstr "Kan inte öppna ikonfilen %s för objekttypen \"%s\"."
G 
G msgid "Corner radius"
G msgstr "Hörnradie"
G 
G msgid "Corner rounding:"
G msgstr "Hörnrundning:"
G 
G msgid "Flowchart objects"
G msgstr "Flödesschemaobjekt"
G 
G msgid "Shear angle"
G msgstr "Tvära vinkel"
G 
G msgid "Shear angle:"
G msgstr "Tvära vinkel:"
G 
G msgid "Add Handle"
G msgstr "Lägg till handtag"
G 
G msgid "Delete Handle"
G msgstr "Ta bort handtag"
G 
G msgid "Network diagram objects"
G msgstr "Nätverksdiagramobjekt"
G 
G msgid "Add Segment"
G msgstr "Lägg till segment"
G 
G msgid "Delete Segment"
G msgstr "Ta bort segment"
G 
G msgid "Symmetric control"
G msgstr "Symmetrikontroll"
G 
G msgid "Smooth control"
G msgstr "Jämnhetskontroll"
G 
G msgid "Cusp control"
G msgstr "Spetsighetskontroll"
G 
G msgid "Curve distance"
G msgstr "Kurvavstånd"
G 
G msgid "Image file"
G msgstr "Bildfil"
N msgstr "Skicka"
 
G msgid "Draw border"
G msgstr "Rita ram"
 #: objects/UML/message.c:137
N msgid "Recursive"
N msgstr "Rekursivt"
 
G msgid "Keep aspect ratio"
G msgstr "Behåll proportioner"
 #: objects/UML/message.c:144
N msgid "Message:"
N msgstr "Meddelande:"
 
G msgid "Image file:"
G msgstr "Bildfil:"
 #: objects/UML/message.c:146
N msgid "Message type:"
N msgstr "Meddelandetyp:"
 
G msgid "Keep aspect ratio:"
G msgstr "Behåll proportioner:"
 #: objects/UML/object.c:146
N msgid "Explicit state"
N msgstr "Explicit tillstånd"
 
G msgid "Show border:"
G msgstr "Visa ram:"
 #: objects/UML/object.c:151
N msgid "Active object"
N msgstr "Aktivt objekt"
 
G msgid ""
G "The image file '%s' was not found in that directory.\n"
G "Using the file '%s' instead\n"
G msgstr ""
G "Bildfilen \"%s\" finns inte i den katalogen.\n"
G "Använder filen \"%s\" i stället.\n"
 #: objects/UML/object.c:153
N msgid "Show attributes"
N msgstr "Visa attribut"
 
G msgid "The image file '%s' was not found.\n"
G msgstr "Kunde inte hitta bildfilen \"%s\".\n"
 #: objects/UML/object.c:155
N msgid "Multiple instance"
N msgstr "Multipla instanser"
 
G msgid "Start point"
G msgstr "Startpunkt"
 #: objects/UML/state.c:125
N msgid "Begin"
N msgstr "Start"
 
G msgid "End point"
G msgstr "Slutpunkt"
 #: objects/UML/state.c:126
N msgid "End"
N msgstr "Slut"
 
G msgid "Add Corner"
G msgstr "Lägg till hörn"
 #: objects/UML/state.c:133
N msgid "State Type"
N msgstr "Tillståndstyp"
 
G msgid "Delete Corner"
G msgstr "Ta bort hörn"
 #: objects/UML/uml.c:60
N msgid "Unified Modelling Language diagram objects"
N msgstr "Unified Modelling Language-diagramobjekt"
 
G msgid "Standard objects"
G msgstr "Standardobjekt"
 #: objects/UML/usecase.c:124
N msgid "Text outside"
N msgstr "Text utanför"
 
G msgid "Fontsize:"
G msgstr "Typsnittsstorlek:"
 #: objects/UML/usecase.c:126
N msgid "Collaboration"
N msgstr "Samarbete"
 
 
 #: plug-ins/dxf/dxf-export.c:574 plug-ins/dxf/dxf-import.c:669
N msgid "Drawing Interchange File"
N msgstr "Ritar Interchange-fil"
N 
 #: plug-ins/hpgl/hpgl.c:619
 
 #: plug-ins/metapost/metapost.c:34
N msgid "TeX Metapost export filter"
N msgstr "Exportfilter till TeX Metapost"
N 
 #: plug-ins/metapost/render_metapost.c:735
N msgid "TeX Metapost macros"
N msgstr "TeX Metapost-makron"
N 
 #: plug-ins/pstricks/pstricks.c:14
 
 #: plug-ins/python/python.c:76
N msgid "Python scripting support"
N msgstr "Python-skriptstöd"
N 
 #: plug-ins/shape/shape.c:36
N msgid "dia shape export filter"
N msgstr "exportfilter för dia-former"
N 
 #: plug-ins/shape/shape-export.c:962
 
 #: plug-ins/xfig/xfig-export.c:365
N msgid "No more user-definable colors - using black"
N msgstr "Inga fler användardefinierade färger - använder svart"
N 
 #: plug-ins/xfig/xfig-export.c:792
N msgid "XFig format"
N msgstr "XFig-format"
N 
 #: plug-ins/xfig/xfig-import.c:76
 
 #: plug-ins/xfig/xfig-import.c:82
N msgid "Can't find standard object"
N msgstr "Kan inte hitta standardobjekt"
N 
 #: plug-ins/xfig/xfig-import.c:424
 #, c-format
 
 #: sheets/Circuit.sheet.in.h:6
N msgid "A Microphone"
N msgstr "En mikrofon"
N 
 #: sheets/Circuit.sheet.in.h:7
 
 #: sheets/Misc.sheet.in.h:1
N msgid "A File"
N msgstr "En fil"
N 
 #: sheets/Misc.sheet.in.h:2
N msgid "A Folder"
N msgstr "En mapp"
N 
 #: sheets/Misc.sheet.in.h:3
N msgid "Misc"
N msgstr "Diverse"
N 
 #: sheets/Misc.sheet.in.h:4
N msgid "Miscellaneous Shapes"
N msgstr "Diverse former"
N 
 #: sheets/MSE.sheet.in.h:1
 
 #: sheets/network.sheet.in.h:10
N msgid "A Telephone"
N msgstr "En telefon"
N 
 #: sheets/network.sheet.in.h:11
 
 #: sheets/UML.sheet.in.h:18
 msgid "Create an actor"
G msgstr "Skapa en skådespelare"
N msgstr "Skapa en aktör"
 
 
G msgid "Dia"
G msgstr "Dia"
 #~ msgid ">>"
 #~ msgstr "»"
N 
 #~ msgid "Windows Meta File"
 #~ msgstr "Windows Meta File (WMF)"
N 
 #~ msgid "WMF export filter"
 #~ msgstr "Exportfilter till WMF"
N 
 #~ msgid "Error reading diagram file\n"
 #~ msgstr "Fel vid läsning av diagramfil\n"
N 
 #~ msgid "Event Modelling Language diagram"
 #~ msgstr "Event Modelling Language-diagram"
N 
 #~ msgid "Number of processes:"
 #~ msgstr "Antal processer:"
N 
 #~ msgid "multiple"
 #~ msgstr "flera"
N 
 #~ msgid "Single"
 #~ msgstr "Ensam"
N 
 #~ msgid "Multiple"
 #~ msgstr "Flera"
N 
 #~ msgid "Instantiation"
 #~ msgstr "Instantiering"
N 
 #~ msgid "Unidirectional"
 #~ msgstr "Enkelriktad"
N 
 #~ msgid "Bidirectional"
 #~ msgstr "Tvåriktad"
N 
 #~ msgid "Interaction name:"
 #~ msgstr "Interaktionsnamn:"
N 
 #~ msgid "bidirectional"
 #~ msgstr "tvåriktad"
N 
 #~ msgid "relation"
 #~ msgstr "relation"
N 
 #~ msgid "Interface functions"
 #~ msgstr "Gränssnittsfunktioner"
N 
 #~ msgid "Function"
 #~ msgstr "Funktion"
N 
 #~ msgid "Function module:"
 #~ msgstr "Funktionsmodul:"
N 
 #~ msgid "Function name:"
 #~ msgstr "Funktionsnamn:"
N 
 #~ msgid "Interfaces"
 #~ msgstr "Gränssnitt"
N 
 #~ msgid "Interface"
 #~ msgstr "Gränssnitt"
N 
 #~ msgid "Interface name:"
 #~ msgstr "Gränssnittsnamn:"
N 
 #~ msgid "Interface messages"
 #~ msgstr "Gränssnittsmeddelanden"
N 
 #~ msgid "Message"
 #~ msgstr "Meddelande"
N 
 #~ msgid "Message parameters"
 #~ msgstr "Meddelandeparametrar"
N 
 #~ msgid "Message parameter"
 #~ msgstr "Meddelandeparameter"
N 
 #~ msgid "Functions"
 #~ msgstr "Funktioner"
N 
 #~ msgid "Messages"
 #~ msgstr "Meddelanden"
N 
 #~ msgid "Process name:"
 #~ msgstr "Processnamn:"
N 
 #~ msgid "Process reference name:"
 #~ msgstr "Processreferensnamn:"
N 
 #~ msgid "Process lifetime:"
 #~ msgstr "Processlivstid:"
N 
 #~ msgid "Module name:"
 #~ msgstr "Modulnamn:"
N 
 #~ msgid "Function parameters"
 #~ msgstr "Funktionsparametrar"
N 
 #~ msgid "Parameter"
 #~ msgstr "Parameter"
N 
 #~ msgid "Relation members"
 #~ msgstr "Relationsmedlemmar"
N 
 #~ msgid "Relation member"
 #~ msgstr "Relationsmedlem"
N 
 #~ msgid "Normal Font"
 #~ msgstr "Normalt typsnitt"
N 
 #~ msgid "Normal Font Size"
 #~ msgstr "Normal typsnittsstorlek"
N 
 #~ msgid "Abstract Font"
 #~ msgstr "Abstrakt typsnitt"
N 
 #~ msgid "Abstract Font Size"
 #~ msgstr "Abstrakt typsnittsstorlek"
N 
 #~ msgid "Class name Font"
 #~ msgstr "Typsnitt för klassnamn"
N 
 #~ msgid "Class name Font Size"
 #~ msgstr "Typsnittsstorlek för klassnamn"
N 
 #~ msgid "Abstract Class name Font Size"
 #~ msgstr "Typsnittsstorlek för abstrakta klassnamn"
N 
 #~ msgid "abstract"
 #~ msgstr "abstrakt"
N 
 #~ msgid "/File/Open _Recent"
 #~ msgstr "/Arkiv/Ö_ppna senaste"
N 
 #~ msgid "/File/Open Recent/---"
 #~ msgstr "/Arkiv/Öppna senaste/---"
N 
 #~ msgid "/File/Open Recent/"
 #~ msgstr "/Arkiv/Öppna senaste/"

# Swedish messages for Dia.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Fredrik Hallenberg <hallon@lysator.liu.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
# Richard Hult <rhult@codefactory.se>, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.74 2002/05/25 19:49:43 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dia\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-25 21:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-25 21:50+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: app/app_procs.c:160
#, c-format
msgid "%s error: input and output file name is identical: %s"
msgstr "%s-fel: indata- och utdatafilnamn är indentiska: %s"

#: app/app_procs.c:171
#, c-format
msgid "%s error: need valid input file %s\n"
msgstr "%s-fel: behöver en giltig indatafil %s\n"

#: app/app_procs.c:178
#, c-format
msgid "%s error: don't know how to export into %s\n"
msgstr "%s-fel: vet inte hur man exporterar till %s\n"

#. if (!quiet)
#: app/app_procs.c:184
#, c-format
msgid "%s --> %s\n"
msgstr "%s --> %s\n"

#. &export_file_name
#: app/app_procs.c:238
msgid "Export loaded file and exit"
msgstr "Exportera inläst fil och avsluta"

#: app/app_procs.c:238 app/diaconv.c:97
msgid "OUTPUT"
msgstr "UTDATA"

#. &export_file_format
#: app/app_procs.c:240
msgid "Export to file format and exit"
msgstr "Exportera till filformat och avsluta"

#: app/app_procs.c:240 app/diaconv.c:95
msgid "eps,png,wmf,cgm,dxf,fig"
msgstr "eps,png,wmf,cgm,dxf,fig"

#: app/app_procs.c:242
msgid "Don't show the splash screen"
msgstr "Visa inte startbilden"

#: app/app_procs.c:244 app/diaconv.c:98
msgid "Show this help message"
msgstr "Visa detta hjälpmeddelande"

#: app/app_procs.c:277
msgid "Can't connect to session manager!\n"
msgstr "Kan inte få kontakt med sessionshanteraren!\n"

#: app/app_procs.c:288 app/diaconv.c:126
msgid "[OPTION...] [FILE...]"
msgstr "[FLAGGA...] [FIL...]"

#: app/app_procs.c:292 app/diaconv.c:133
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Fel vid flaggan %s: %s.\n"
"Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
"kommandoradsalternativ.\n"

#: app/app_procs.c:305
#, c-format
msgid "%s error: can specify only one of -f or -o."
msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."

#: app/app_procs.c:353 app/app_procs.c:355 app/diaconv.c:206 app/diaconv.c:208
msgid ""
"Couldn't find standard objects when looking for object-libs, exiting...\n"
msgstr ""
"Kunde inte hitta standardobjekt vid sökning efter objektbibliotek, "
"avslutar...\n"

#: app/app_procs.c:478 app/app_procs.c:484
msgid "Quit, are you sure?"
msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"

#: app/app_procs.c:491
msgid ""
"Modified diagrams exists.\n"
"Are you sure you want to quit?"
msgstr ""
"Det finns diagram som har ändrats.\n"
"Är du säker på att du vill avsluta?"

#: app/app_procs.c:501 app/app_procs.c:506
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: app/app_procs.c:518 app/dialogs.c:52 app/display.c:966
#: app/layer_dialog.c:1015 app/lineprops_area.c:436 app/lineprops_area.c:636
#: app/linewidth_area.c:246 app/paginate_psprint.c:268 app/sheets_dialog.c:570
#: app/sheets_dialog.c:802 app/sheets_dialog.c:961
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: app/app_procs.c:593 app/app_procs.c:600
msgid "Could not create per-user Dia config directory"
msgstr "Kunde inte skapa katalog med personliga Dia-inställningar."

#: app/app_procs.c:602
msgid ""
"Could not create per-user Dia config directory. Please make sure that the "
"environment variable HOME points to an existing directory."
msgstr ""
"Kunde inte skapa en personlig Dia-konfigurationskatalog. Kontrollera att "
"miljövariabeln HOME pekar till en existerande katalog."

#: app/app_procs.c:624 app/diaconv.c:256
msgid "Objects and filters internal to dia"
msgstr "Interna objekt och filter i dia"

#: app/color_area.c:264 lib/widgets.c:697
msgid "Select color"
msgstr "Välj färg"

#: app/commands.c:139
#, c-format
msgid "Untitled-%d"
msgstr "Namnlös-%d"

#: app/commands.c:204
msgid "No existing object to paste.\n"
msgstr "Det finns inget existerande objekt att klistra in.\n"

#: app/commands.c:475 app/commands.c:483 app/commands.c:505
msgid "Could not find help directory"
msgstr "Kunde inte hitta hjälpkatalogen"

#: app/commands.c:553
msgid "About Dia"
msgstr "Om Dia"

#: app/commands.c:596
#, c-format
msgid "Dia v %s by Alexander Larsson"
msgstr "Dia v %s av Alexander Larsson"

#: app/commands.c:601
msgid "Maintainer: James Henstridge"
msgstr "Underhållare: James Henstridge"

#: app/commands.c:605
msgid "Please visit http://www.lysator.liu.se/~alla/dia for more info"
msgstr "Besök http://www.lysator.liu.se/~alla/dia för mer information"

#: app/commands.c:610
msgid "Contributors:"
msgstr "Bidragsgivare:"

#. setup buttons
#: app/commands.c:627 app/dia-props.c:86 app/layer_dialog.c:1005
#: app/lineprops_area.c:427 app/lineprops_area.c:626 app/linewidth_area.c:237
#: app/pagesetup.c:72 app/paginate_psprint.c:260 app/preferences.c:717
#: app/properties.c:92 app/sheets_dialog.c:558 app/sheets_dialog.c:790
#: app/sheets_dialog.c:949 lib/message.c:87
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: app/commands.c:713
msgid ""
"The anti aliased renderer is buggy, and may cause\n"
"crashes. We know there are bugs in it, so don't\n"
"bother submitting another report if it crashes"
msgstr ""
"Den kantutjämnande renderaren är buggig och kan orsaka\n"
"krascher. Vi vet att det finns buggar i den, så det är\n"
"inte nödvändigt att skicka in fler felrapporter om den\n"
"kraschar"

#: app/defaults.c:50 app/defaults.c:58
msgid "Object defaults"
msgstr "Standardvärden för objekt"

#: app/defaults.c:75 app/dia-props.c:95 app/pagesetup.c:77
#: app/preferences.c:726 app/properties.c:101 app/sheets_dialog.c:306
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#: app/defaults.c:85 app/dia-props.c:105 app/layer_dialog.c:264
#: app/pagesetup.c:83 app/plugin-manager.c:160 app/preferences.c:735
#: app/properties.c:111 app/sheets_dialog.c:326
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: app/defaults.c:98
msgid "This object has no defaults."
msgstr "Detta objekt har inga standardvärden."

#. &export_file_format
#: app/diaconv.c:95
msgid "Export format to use"
msgstr "Exportformat att använda"

#. &export_file_name
#: app/diaconv.c:97
msgid "Export file name to use"
msgstr "Exportfilnamn att använda"

#: app/diaconv.c:99
msgid "Quiet operation"
msgstr "Tyst läge"

#: app/diaconv.c:154
#, c-format
msgid ""
"Error: No arguments found.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Fel: Inga argument hittades.\n"
"Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
"kommandoradsflaggor.\n"

#: app/diaconv.c:164
#, c-format
msgid "%s error: can specify only one of -t or -o."
msgstr "%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o."

#: app/diaconv.c:170
#, c-format
msgid ""
"%s error: must specify only one of -t or -o.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s-fel: kan ange enbart en av -f eller -o.\n"
"Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga "
"kommandoradsalternativ.\n"

#: app/diaconv.c:179
#, c-format
msgid "%s error: no input file."
msgstr "%s-fel: ingen indatafil."

#: app/diaconv.c:232
#, c-format
msgid "%s error: only one input file expected."
msgstr "%s-fel: endast en indatafil förväntades."

#: app/diaconv.c:245
#, c-format
msgid "%s error: popt library not available on this system"
msgstr "%s-fel: popt-biblioteket är inte tillgängligt på detta system"

#: app/dia_embedd.c:352
msgid "Could not initialize Bonobo!"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo!"

#: app/diagram_tree_menu.c:45
msgid "/_Sort objects"
msgstr "/_Sortera objekt"

#: app/diagram_tree_menu.c:46
msgid "/Sort objects/by _name"
msgstr "/Sortera objekt/efter _namn"

#: app/diagram_tree_menu.c:48
msgid "/Sort objects/by _type"
msgstr "/Sortera objekt/efter _typ"

#: app/diagram_tree_menu.c:50
msgid "/Sort objects/as _inserted"
msgstr "/Sortera objekt/som _infogad"

#: app/diagram_tree_menu.c:53
msgid "/Sort objects/All by name"
msgstr "/Sortera objekt/Alla efter namn"

#: app/diagram_tree_menu.c:55
msgid "/Sort objects/All by type"
msgstr "/Sortera objekt/Alla efter typ"

#: app/diagram_tree_menu.c:57
msgid "/Sort objects/All as inserted"
msgstr "/Sortera objekt/Alla som infogade"

#: app/diagram_tree_menu.c:59
msgid "/Sort objects/_Default"
msgstr "/Sortera objekt/_Standard"

#: app/diagram_tree_menu.c:60
msgid "/Sort objects/Default/by _name"
msgstr "/Sortera objekt/Standard/efter _namn"

#: app/diagram_tree_menu.c:62
msgid "/Sort objects/Default/by _type"
msgstr "/Sortera objekt/Standard/efter _typ"

#: app/diagram_tree_menu.c:64
msgid "/Sort objects/Default/as _inserted"
msgstr "/Sortera objekt/Standard/som _infogad"

#: app/diagram_tree_menu.c:66
msgid "/Sort _diagrams"
msgstr "/Sortera _diagram"

#: app/diagram_tree_menu.c:67
msgid "/Sort _diagrams/by _name"
msgstr "/Sortera _diagram/efter _namn"

#: app/diagram_tree_menu.c:69
msgid "/Sort _diagrams/as _inserted"
msgstr "/Sortera _diagram/som _infogad"

#: app/diagram_tree_menu.c:71
msgid "/Sort diagrams/_Default"
msgstr "/Sortera diagram/_Standard"

#: app/diagram_tree_menu.c:72
msgid "/Sort diagrams/Default/by _name"
msgstr "/Sortera diagram/Standard/efter _namn"

#: app/diagram_tree_menu.c:74
msgid "/Sort diagrams/Default/as _inserted"
msgstr "/Sortera diagram/Standard/som _infogad"

#: app/diagram_tree_menu.c:82 app/diagram_tree_menu.c:93
msgid "/_Locate"
msgstr "/_Lokalisera"

#: app/diagram_tree_menu.c:83
msgid "/_Properties"
msgstr "/_Egenskaper"

#: app/diagram_tree_menu.c:84
msgid "/_Hide this type"
msgstr "/_Dölj denna typ"

#: app/diagram_tree_window.c:77
msgid "Diagram tree"
msgstr "Diagramträd"

#: app/dialogs.c:51
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#. paper size
#: app/diapagelayout.c:112
msgid "Paper Size"
msgstr "Pappersstorlek"

#. orientation
#: app/diapagelayout.c:145
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#. margins
#: app/diapagelayout.c:183
msgid "Margins"
msgstr "Marginaler"

#: app/diapagelayout.c:195
msgid "Top:"
msgstr "Ovansida:"

#: app/diapagelayout.c:208
msgid "Bottom:"
msgstr "Undersida:"

#: app/diapagelayout.c:221
msgid "Left:"
msgstr "Vänster:"

#: app/diapagelayout.c:234
msgid "Right:"
msgstr "Höger:"

#. Scaling
#: app/diapagelayout.c:248
msgid "Scaling"
msgstr "Skalning"

#: app/diapagelayout.c:259
msgid "Scale:"
msgstr "Skala:"

#: app/diapagelayout.c:271
msgid "Fit to:"
msgstr "Anpassa till:"

#: app/diapagelayout.c:283
msgid "by"
msgstr "till"

#: app/diapagelayout.c:678
#, c-format
msgid "%0.3gcm x %0.3gcm"
msgstr "%0.3gcm × %0.3gcm"

#: app/diapagelayout.c:780 app/pagesetup.c:60 app/pagesetup.c:68
msgid "Page Setup"
msgstr "Sidinställningar"

#: app/dia-props.c:60 app/dia-props.c:67
msgid "Diagram Properties"
msgstr "Diagramegenskaper"

#: app/dia-props.c:130
msgid "x"
msgstr "x"

#: app/dia-props.c:134
msgid "y"
msgstr "y"

#: app/dia-props.c:139
msgid "Spacing"
msgstr "Mellanrum"

#: app/dia-props.c:159
msgid "Visible spacing"
msgstr "Synliga mellanrum"

#: app/dia-props.c:179
msgid "Grid"
msgstr "Rutnät"

#: app/dia-props.c:189
msgid "Background Colour"
msgstr "Bakgrundsfärg"

#: app/dia-props.c:200 lib/diagramdata.c:61 lib/diagramdata.c:63
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#: app/disp_callbacks.c:76 app/properties.c:176
msgid ""
"This object doesn't support Undo/Redo.\n"
"Undo information erased."
msgstr ""
"Detta objekt stöder inte Ångra/Gör om.\n"
"Ångrainformationen raderad."

#: app/disp_callbacks.c:197
msgid "No object menu"
msgstr "Ingen objektmeny"

#: app/display.c:141 app/display.c:142 app/interface.c:452
msgid "Zoom"
msgstr "Zooma"

#: app/display.c:162
msgid "Diagram modified!"
msgstr "Diagrammet är ändrat!"

#: app/display.c:916
msgid "Close Diagram?"
msgstr "Stäng diagram?"

#: app/display.c:922
msgid "Really close?"
msgstr "Är du säker på att du vill stänga?"

#: app/display.c:927
msgid ""
"This diagram has not been saved.\n"
"Save changes now?"
msgstr ""
"Detta diagram har inte sparats.\n"
"Vill du spara ändringar nu?"

#: app/display.c:945 app/filedlg.c:249 app/filedlg.c:454 app/preferences.c:607
#: lib/prop_inttypes.c:196
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: app/display.c:955 app/filedlg.c:262 app/filedlg.c:467 app/preferences.c:607
#: app/preferences.c:618 lib/prop_inttypes.c:198 lib/prop_inttypes.c:224
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: app/export_png.c:115 app/load_save.c:639 app/render_eps.c:747
#: plug-ins/cgm/cgm.c:1143 plug-ins/dxf/dxf-export.c:526
#: plug-ins/hpgl/hpgl.c:559 plug-ins/metapost/render_metapost.c:205
#: plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:195 plug-ins/python/pydia-render.c:671
#: plug-ins/shape/shape-export.c:198 plug-ins/svg/render_svg.c:187
#: plug-ins/wpg/wpg.c:930 plug-ins/xfig/xfig-export.c:739
#, c-format
msgid "Couldn't open: '%s' for writing.\n"
msgstr "Kunde inte öppna: \"%s\" för skrivning.\n"

#: app/export_png.c:123
msgid "Could not create PNG write structure"
msgstr "Kunde inte skapa PNG-skrivstruktur"

#: app/export_png.c:132
msgid "Could not create PNG header info structure"
msgstr "Kunde inte skapa informationsstruktur för PNG-huvuden"

#: app/export_png.c:140
msgid "Error occurred while writing PNG"
msgstr "Fel uppstod vid skrivning av PNG"

#. Create a dialog
#: app/export_png.c:252
msgid "PNG Export Options"
msgstr "PNG-exportalternativ"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export
#: app/export_png.c:253 objects/FS/function.c:658 objects/FS/function.c:660
msgid "Export"
msgstr "Exportera"

#: app/export_png.c:258
msgid "Image width:"
msgstr "Bildbredd:"

#: app/export_png.c:261
msgid "Image height:"
msgstr "Bildhöjd:"

#: app/export_png.c:306
msgid "Portable Network Graphics"
msgstr "Portable Network Graphics"

#: app/filedlg.c:102 app/filedlg.c:392
msgid "By extension"
msgstr "Efter filändelse"

#: app/filedlg.c:161
msgid "Open Diagram"
msgstr "Öppna diagram"

#: app/filedlg.c:187
msgid "Open Options"
msgstr "Öppningsalternativ"

#: app/filedlg.c:195 app/filedlg.c:545
msgid "Determine file type:"
msgstr "Fastställ filtyp:"

#: app/filedlg.c:235 app/filedlg.c:439
msgid "File already exists"
msgstr "Filen finns redan"

#: app/filedlg.c:239 app/filedlg.c:442
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' already exists.\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Filen \"%s\" finns redan redan.\n"
"Vill du skriva över den?"

#: app/filedlg.c:307
msgid "Save Diagram"
msgstr "Spara diagram"

#. Need better way to make it a reasonable size. Isn't there some
#. standard look for them (or is that just Gnome?)
#: app/filedlg.c:315
msgid "Compress diagram files"
msgstr "Komprimera diagramfiler"

#: app/filedlg.c:322
msgid ""
"Compression reduces file size to less than 1/10th size and speeds up loading "
"and saving. Some text programs cannot manipulate compressed files."
msgstr ""
"Komprimering minskar filstorleken till mindre än en tiondel av den "
"ursprungliga storleken, och snabbar upp inläsning och sparande. En del "
"textprogram kan inte behandla komprimerade filer."

#: app/filedlg.c:499
#, c-format
msgid ""
"Could not determine which export filter\n"
"to use to save '%s'"
msgstr ""
"Kunde inte avgöra vilket exportfilter\n"
"att använda för att spara \"%s\""

#: app/filedlg.c:517
msgid "Export Diagram"
msgstr "Exportera diagram"

#: app/filedlg.c:537
msgid "Export Options"
msgstr "Exportalternativ"

#: app/interface.c:44
msgid "Modify object(s)"
msgstr "Modifiera objekt"

#: app/interface.c:45 app/menus.c:208
msgid "Modify"
msgstr "Modifiera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Magnify
#: app/interface.c:49 app/interface.c:50 app/menus.c:209
#: objects/FS/function.c:948
msgid "Magnify"
msgstr "Förstora"

#: app/interface.c:54
msgid "Scroll around the diagram"
msgstr "Rulla i diagrammet"

#: app/interface.c:55 app/menus.c:210
msgid "Scroll"
msgstr "Rulla"

#: app/interface.c:59
msgid "Create Text"
msgstr "Skapa text"

#. PROP_STD_TEXT_ALIGNMENT,
#. PROP_STD_TEXT_FONT,
#. PROP_STD_TEXT_HEIGHT,
#. PROP_STD_TEXT_COLOUR,
#: app/interface.c:60 app/menus.c:211 lib/properties.c:77
#: objects/UML/actor.c:115 objects/UML/classicon.c:137
#: objects/UML/component.c:120 objects/UML/node.c:119 objects/UML/note.c:113
#: objects/UML/object.c:142 objects/UML/small_package.c:120
#: objects/UML/state.c:137 objects/UML/usecase.c:130
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: app/interface.c:64
msgid "Create Box"
msgstr "Skapa låda"

#: app/interface.c:65 app/menus.c:212
msgid "Box"
msgstr "Låda"

#: app/interface.c:69
msgid "Create Ellipse"
msgstr "Skapa ellips"

#: app/interface.c:70 app/menus.c:213
msgid "Ellipse"
msgstr "Ellips"

#: app/interface.c:74
msgid "Create Polygon"
msgstr "Skapa polygon"

#: app/interface.c:75 app/menus.c:214
msgid "Polygon"
msgstr "Polygon"

#: app/interface.c:79
msgid "Create Beziergon"
msgstr "Skapa beziergon"

#: app/interface.c:80 app/menus.c:215
msgid "Beziergon"
msgstr "Beziergon"

#: app/interface.c:84
msgid "Create Line"
msgstr "Skapa linje"

#: app/interface.c:85 app/menus.c:216 objects/standard/line.c:188
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#: app/interface.c:89
msgid "Create Arc"
msgstr "Skapa båge"

#: app/interface.c:90 app/menus.c:217
msgid "Arc"
msgstr "Båge"

#: app/interface.c:94
msgid "Create Zigzagline"
msgstr "Skapa sicksacklinje"

#: app/interface.c:95 app/menus.c:218
msgid "Zigzagline"
msgstr "Sicksacklinje"

#: app/interface.c:99
msgid "Create Polyline"
msgstr "Skapa polylinje"

#: app/interface.c:100 app/menus.c:219
msgid "Polyline"
msgstr "Polylinje"

#: app/interface.c:104
msgid "Create Bezierline"
msgstr "Skapa bezierkurva"

#: app/interface.c:105 app/menus.c:220
msgid "Bezierline"
msgstr "Bezierkurva"

#: app/interface.c:109
msgid "Create Image"
msgstr "Skapa bild"

#: app/interface.c:110 app/menus.c:221
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: app/interface.c:499
msgid "NULL tooldata in tool_select_update"
msgstr "NULL-tooldata i tool_select_update"

#: app/interface.c:965
msgid ""
"Foreground & background colors. The small black and white squares reset "
"colors. The small arrows swap colors. Double click to change colors."
msgstr ""
"För- och bakgrundsfärger. Symbolen med en svart och vit ruta återställer "
"färgerna. Pilarna byter färger. Dubbelklicka för att ändra färgerna."

#: app/interface.c:1122
msgid "Diagram Editor"
msgstr "Diagramredigerare"

#: app/layer_dialog.c:69
msgid "New Layer"
msgstr "Nytt lager"

#: app/layer_dialog.c:70
msgid "Raise Layer"
msgstr "Höj lager"

#: app/layer_dialog.c:71
msgid "Lower Layer"
msgstr "Sänk lager"

#: app/layer_dialog.c:72
msgid "Delete Layer"
msgstr "Ta bort lager"

#: app/layer_dialog.c:206
msgid "Layers"
msgstr "Lager"

#: app/layer_dialog.c:219
msgid "Diagrams:"
msgstr "Diagram:"

#: app/layer_dialog.c:311 app/layer_dialog.c:313
msgid "New layer"
msgstr "Nytt lager"

#: app/layer_dialog.c:518
msgid "none"
msgstr "inget"

#: app/layer_dialog.c:974
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Ändra lagerattribut"

#: app/layer_dialog.c:990
msgid "Layer name:"
msgstr "Lagernamn:"

#: app/lineprops_area.c:416
msgid "Arrow Properties"
msgstr "Pilegenskaper"

#: app/lineprops_area.c:473 app/lineprops_area.c:659
msgid "Details..."
msgstr "Detaljer..."

#: app/lineprops_area.c:615
msgid "Line Style Properties"
msgstr "Linjeegenskaper"

#: app/linewidth_area.c:216 objects/chronogram/chronoline.c:181
#: objects/chronogram/chronoref.c:160
msgid "Line width"
msgstr "Linjebredd"

#: app/linewidth_area.c:224
msgid "Line width:"
msgstr "Linjebredd:"

#: app/load_save.c:197
msgid ""
"Error loading diagram.\n"
"Linked object not found in document."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagram.\n"
"Refererat objekt finns inte i dokumentet."

#: app/load_save.c:200
msgid ""
"Error loading diagram.\n"
"connection point does not exist."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagram.\n"
"Anslutningspunkten finns inte."

#: app/load_save.c:203
msgid ""
"Error loading diagram.\n"
"connection handle does not exist."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagram.\n"
"Anslutningshandtaget finns inte."

#: app/load_save.c:255 plug-ins/dxf/dxf-import.c:615 plug-ins/wpg/wpg.c:1039
#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1168
#, c-format
msgid "Couldn't open: '%s' for reading.\n"
msgstr "Kunde inte öppna: \"%s\" för läsning.\n"

#: app/load_save.c:261
msgid "You must specify a file, not a directory.\n"
msgstr "Du måste ange en fil, inte en katalog.\n"

#: app/load_save.c:270 app/load_save.c:275
#, c-format
msgid ""
"Error loading diagram %s.\n"
"Unknown file type."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagrammet %s.\n"
"Okänd filtyp."

#: app/load_save.c:282
#, c-format
msgid ""
"Error loading diagram %s.\n"
"Not a Dia file."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagrammet %s.\n"
"Inte en Dia-fil."

#: app/load_save.c:476
#, c-format
msgid ""
"Error loading diagram:\n"
"%s.\n"
"A valid Dia file defines at least one layer."
msgstr ""
"Fel vid inläsning av diagram:\n"
"%s.\n"
"En giltig Dia-fil anger minst ett lager."

#: app/load_save.c:767
#, c-format
msgid "Failed to save file '%s'.\n"
msgstr "Misslyckades med att spara filen \"%s\".\n"

#: app/load_save.c:787 app/load_save.c:792
msgid "Native Dia Diagram"
msgstr "Inhemskt Dia-diagram"

#: app/menus.c:50 app/menus.c:70
msgid "_New diagram"
msgstr "_Nytt diagram"

#: app/menus.c:50 app/menus.c:70
msgid "Create new diagram"
msgstr "Skapa ett nytt diagram"

#: app/menus.c:54
msgid "_Diagram tree"
msgstr "_Diagramträd"

#: app/menus.c:54
msgid "Show diagram tree"
msgstr "Visa diagramträd"

#: app/menus.c:56
msgid "_Sheets and Objects..."
msgstr "_Blad och objekt..."

#: app/menus.c:57
msgid "Modify sheets and their objects"
msgstr "Ändra blad och deras objekt"

#: app/menus.c:61
msgid "P_lugins"
msgstr "I_nsticksmoduler"

#: app/menus.c:77
msgid "_Export..."
msgstr "_Exportera..."

#: app/menus.c:81
msgid "Page Set_up..."
msgstr "Sidinst_ällningar..."

#: app/menus.c:83
msgid "_Print Diagram..."
msgstr "Skriv _ut diagram..."

#: app/menus.c:98
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: app/menus.c:104
msgid "Copy Text"
msgstr "Kopiera text"

#: app/menus.c:105
msgid "Cut Text"
msgstr "Klipp ut text"

#: app/menus.c:106
msgid "Paste _Text"
msgstr "Klistra in _text"

#: app/menus.c:129
msgid "Zoom _In"
msgstr "Zooma _in"

#: app/menus.c:129
msgid "Zoom in 50%"
msgstr "Zooma in 50%"

#: app/menus.c:130
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"

#: app/menus.c:130
msgid "Zoom out 50%"
msgstr "Zooma ut 50%"

#: app/menus.c:131
msgid "_Zoom"
msgstr "_Zooma"

#: app/menus.c:132
msgid "Diagram Properties..."
msgstr "Diagramegenskaper..."

#: app/menus.c:134
msgid "_AntiAliased"
msgstr "_Kantutjämnad"

#: app/menus.c:137
msgid "_Visible Grid"
msgstr "_Synligt rutnät"

#: app/menus.c:139
msgid "_Snap To Grid"
msgstr "_Fäst vid rutnät"

#: app/menus.c:141
msgid "Show _Rulers"
msgstr "Visa _linjaler"

#: app/menus.c:143
msgid "Show _Connection Points"
msgstr "Visa _anslutningspunkter"

#: app/menus.c:146
msgid "New _View"
msgstr "Ny _vy"

#: app/menus.c:147
msgid "Show _All"
msgstr "Visa _allt"

#: app/menus.c:152
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: app/menus.c:154
msgid "Union"
msgstr "Union"

#: app/menus.c:156
msgid "Intersect"
msgstr "Skär"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Remove
#: app/menus.c:158 app/sheets_dialog.c:288 app/sheets_dialog.c:852
#: objects/FS/function.c:668 objects/FS/function.c:820
#: objects/FS/function.c:822
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: app/menus.c:160 app/menus.c:168
msgid "Invert"
msgstr "Invertera"

#: app/menus.c:166
msgid "All"
msgstr "Allt"

#: app/menus.c:167 lib/widgets.c:839 objects/UML/association.c:1040
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: app/menus.c:169
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: app/menus.c:170
msgid "Transitive"
msgstr "Transitiv"

#: app/menus.c:171
msgid "Same Type"
msgstr "Samma typ"

#: app/menus.c:178 lib/properties.c:62 lib/widgets.c:381
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: app/menus.c:179 app/menus.c:188 lib/properties.c:63 lib/widgets.c:387
msgid "Center"
msgstr "Mittpunkt"

#: app/menus.c:180 lib/properties.c:64 lib/widgets.c:393
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: app/menus.c:181 app/menus.c:190
msgid "Equal Distance"
msgstr "Lika avstånd"

#: app/menus.c:182 app/menus.c:191
msgid "Adjacent"
msgstr "Närliggande"

#: app/menus.c:187
msgid "Top"
msgstr "Ovansida"

#: app/menus.c:189
msgid "Bottom"
msgstr "Undersida"

#: app/menus.c:196
msgid "Send to _Back"
msgstr "Lägg _underst"

#: app/menus.c:197
msgid "Bring to _Front"
msgstr "Lägg _överst"

#: app/menus.c:199
msgid "_Group"
msgstr "_Gruppera"

#: app/menus.c:200
msgid "_Ungroup"
msgstr "_Avgruppera"

#: app/menus.c:202
msgid "Align _Horizontal"
msgstr "Justera _horisontellt"

#: app/menus.c:203
msgid "Align _Vertical"
msgstr "Justera _vertikalt"

#: app/menus.c:226
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaper"

#: app/menus.c:227
msgid "_Layers"
msgstr "_Lager"

#: app/menus.c:248
msgid "_Select"
msgstr "_Markera"

#: app/menus.c:249
msgid "_Objects"
msgstr "_Objekt"

#: app/menus.c:250
msgid "_Tools"
msgstr "_Verktyg"

#: app/menus.c:251
msgid "_Dialogs"
msgstr "_Dialoger"

#: app/menus.c:262 app/menus.c:292
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: app/menus.c:264 app/menus.c:294
msgid "/File/_New"
msgstr "/Arkiv/_Ny"

#: app/menus.c:265 app/menus.c:295
msgid "/File/_Open"
msgstr "/Arkiv/_Öppna"

#. recent file list is dynamically inserted here
#: app/menus.c:266 app/menus.c:271 app/menus.c:274 app/menus.c:276
#: app/menus.c:299 app/menus.c:302
msgid "/File/---"
msgstr "/Arkiv/---"

#: app/menus.c:267
msgid "/File/_Diagram tree"
msgstr "/Arkiv/_Diagramträd"

#: app/menus.c:269
msgid "/File/Sheets and Objects..."
msgstr "/Arkiv/Blad och objekt..."

#: app/menus.c:272
msgid "/File/_Preferences..."
msgstr "/Arkiv/_Inställningar..."

#: app/menus.c:273
msgid "/File/P_lugins"
msgstr "/Arkiv/Insticksmodu_ler"

#: app/menus.c:277 app/menus.c:305
msgid "/File/_Quit"
msgstr "/Arkiv/_Avsluta"

#: app/menus.c:278
msgid "/_Help"
msgstr "/_Hjälp"

#: app/menus.c:280
msgid "/Help/_Manual"
msgstr "/Hjälp/_Manual"

#: app/menus.c:281
msgid "/Help/---"
msgstr "/Hjälp/---"

#: app/menus.c:282
msgid "/Help/_About"
msgstr "/Hjälp/_Om"

#: app/menus.c:296
msgid "/File/_Save"
msgstr "/Arkiv/_Spara"

#: app/menus.c:297
msgid "/File/Save _As..."
msgstr "/Arkiv/Spara so_m..."

#: app/menus.c:298
msgid "/File/_Export..."
msgstr "/Arkiv/_Exportera..."

#: app/menus.c:300
msgid "/File/Page Set_up..."
msgstr "/File/Sidinst_ällningar..."

#: app/menus.c:301
msgid "/File/_Print Diagram..."
msgstr "/Arkiv/Skriv _ut diagram..."

#: app/menus.c:303
msgid "/File/_Close"
msgstr "/Arkiv/S_täng"

#: app/menus.c:306
msgid "/_Edit"
msgstr "/_Redigera"

#: app/menus.c:308
msgid "/Edit/_Copy"
msgstr "/Redigera/_Kopiera"

#: app/menus.c:309
msgid "/Edit/C_ut"
msgstr "/Redigera/Klipp _ut"

#: app/menus.c:310
msgid "/Edit/_Paste"
msgstr "/Redigera/Klistra _in"

#: app/menus.c:311
msgid "/Edit/_Delete"
msgstr "/Redigera/_Ta bort"

#: app/menus.c:312
msgid "/Edit/_Undo"
msgstr "/Redigera/_Ångra"

#: app/menus.c:313
msgid "/Edit/_Redo"
msgstr "/Redigera/_Gör om"

#: app/menus.c:314
msgid "/Edit/Copy Text"
msgstr "/Redigera/Kopiera text"

#: app/menus.c:315
msgid "/Edit/Cut Text"
msgstr "/Redigera/Klipp ut text"

#: app/menus.c:316
msgid "/Edit/Paste _Text"
msgstr "/Redigera/Klistra in _text"

#: app/menus.c:317
msgid "/_View"
msgstr "/_Visa"

#: app/menus.c:319
msgid "/View/Zoom _In"
msgstr "/Visa/Zooma _in"

#: app/menus.c:320
msgid "/View/Zoom _Out"
msgstr "/Visa/Zooma _ut"

#: app/menus.c:321
msgid "/View/_Zoom"
msgstr "/Visa/_Zooma"

#: app/menus.c:323
msgid "/View/Zoom/400%"
msgstr "/Visa/Zooma/400%"

#: app/menus.c:324
msgid "/View/Zoom/283%"
msgstr "/Visa/Zooma/283%"

#: app/menus.c:325
msgid "/View/Zoom/200%"
msgstr "/Visa/Zooma/200%"

#: app/menus.c:326
msgid "/View/Zoom/141%"
msgstr "/Visa/Zooma/141%"

#: app/menus.c:327
msgid "/View/Zoom/100%"
msgstr "/Visa/Zooma/100%"

#: app/menus.c:328
msgid "/View/Zoom/85%"
msgstr "/Visa/Zooma/85%"

#: app/menus.c:329
msgid "/View/Zoom/70.7%"
msgstr "/Visa/Zooma/70,7%"

#: app/menus.c:330
msgid "/View/Zoom/50%"
msgstr "/Visa/Zooma/50%"

#: app/menus.c:331
msgid "/View/Zoom/35.4%"
msgstr "/Visa/Zooma/35,4%"

#: app/menus.c:332
msgid "/View/Zoom/25%"
msgstr "/Visa/Zooma/25%"

#: app/menus.c:333
msgid "/View/Diagram Properties..."
msgstr "/Visa/Diagramegenskaper..."

#: app/menus.c:335
msgid "/View/_AntiAliased"
msgstr "/Visa/_Kantutjämning"

#: app/menus.c:337
msgid "/View/_Visible Grid"
msgstr "/Visa/_Synligt rutnät"

#: app/menus.c:338
msgid "/View/_Snap To Grid"
msgstr "/Visa/_Fäst vid rutnät"

#: app/menus.c:339
msgid "/View/Show _Rulers"
msgstr "/Visa/Visa _linjaler"

#: app/menus.c:340
msgid "/View/Show _Connection Points"
msgstr "/Visa/Visa _anslutningspunkter"

#: app/menus.c:341
msgid "/View/---"
msgstr "/Visa/---"

#: app/menus.c:342
msgid "/View/New _View"
msgstr "/Visa/Ny _vy"

#: app/menus.c:343
msgid "/View/Show _All"
msgstr "/Visa/Visa _allt"

#: app/menus.c:344
msgid "/_Select"
msgstr "/_Markera"

#: app/menus.c:346
msgid "/Select/All"
msgstr "/Markera/Allt"

#: app/menus.c:347
msgid "/Select/None"
msgstr "/Markera/Inget"

#: app/menus.c:348 app/menus.c:361
msgid "/Select/Invert"
msgstr "/Markera/Invertera"

#: app/menus.c:349
msgid "/Select/Connected"
msgstr "/Markera/Ansluten"

#: app/menus.c:350
msgid "/Select/Transitive"
msgstr "/Markera/Transitiv"

#: app/menus.c:351
msgid "/Select/Same Type"
msgstr "/Markera/Samma typ"

#: app/menus.c:352
msgid "/Select/---"
msgstr "/Markera/---"

#: app/menus.c:353
msgid "/Select/Replace"
msgstr "/Markera/Ersätt"

#: app/menus.c:355
msgid "/Select/Union"
msgstr "/Markera/Union"

#: app/menus.c:357
msgid "/Select/Intersect"
msgstr "/Markera/Skär"

#: app/menus.c:359
msgid "/Select/Remove"
msgstr "/Markera/Ta bort"

#: app/menus.c:363
msgid "/_Objects"
msgstr "/_Objekt"

#: app/menus.c:365
msgid "/Objects/Send to _Back"
msgstr "/Objekt/Lägg _underst"

#: app/menus.c:366
msgid "/Objects/Bring to _Front"
msgstr "/Objekt/Lägg _överst"

#: app/menus.c:367 app/menus.c:370
msgid "/Objects/---"
msgstr "/Objekt/---"

#: app/menus.c:368
msgid "/Objects/_Group"
msgstr "/Objekt/_Gruppera"

#: app/menus.c:369
msgid "/Objects/_Ungroup"
msgstr "/Objekt/_Avgruppera"

#: app/menus.c:371
msgid "/Objects/Align _Horizontal"
msgstr "/Objekt/Justera _horisontellt"

#: app/menus.c:373
msgid "/Objects/Align Horizontal/Left"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Vänster"

#: app/menus.c:374
msgid "/Objects/Align Horizontal/Center"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Mittpunkt"

#: app/menus.c:375
msgid "/Objects/Align Horizontal/Right"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Höger"

#: app/menus.c:376
msgid "/Objects/Align Horizontal/Equal Distance"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Lika avstånd"

#: app/menus.c:377
msgid "/Objects/Align Horizontal/Adjacent"
msgstr "/Objekt/Justera horisontellt/Bredvid"

#: app/menus.c:378
msgid "/Objects/Align _Vertical"
msgstr "/Objekt/Justera _vertikalt"

#: app/menus.c:380
msgid "/Objects/Align Vertical/Top"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Ovansida"

#: app/menus.c:381
msgid "/Objects/Align Vertical/Center"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Mittpunkt"

#: app/menus.c:382
msgid "/Objects/Align Vertical/Bottom"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Undersida"

#: app/menus.c:383
msgid "/Objects/Align Vertical/Equal Distance"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Lika avstånd"

#: app/menus.c:384
msgid "/Objects/Align Vertical/Adjacent"
msgstr "/Objekt/Justera vertikalt/Bredvid"

#: app/menus.c:386
msgid "/_Tools"
msgstr "/_Verktyg"

#: app/menus.c:388
msgid "/Tools/Modify"
msgstr "/Verktyg/Modifiera"

#: app/menus.c:389
msgid "/Tools/Magnify"
msgstr "/Verktyg/Förstora"

#: app/menus.c:390
msgid "/Tools/Scroll"
msgstr "/Verktyg/Rulla"

#: app/menus.c:391
msgid "/Tools/Text"
msgstr "/Verktyg/Text"

#: app/menus.c:392
msgid "/Tools/Box"
msgstr "/Verktyg/Låda"

#: app/menus.c:393
msgid "/Tools/Ellipse"
msgstr "/Verktyg/Ellips"

#: app/menus.c:394
msgid "/Tools/Polygon"
msgstr "/Verktyg/Polygon"

#: app/menus.c:395
msgid "/Tools/Beziergon"
msgstr "/Verktyg/Beziergon"

#: app/menus.c:396
msgid "/Tools/Line"
msgstr "/Verktyg/Linje"

#: app/menus.c:397
msgid "/Tools/Arc"
msgstr "/Verktyg/Båge"

#: app/menus.c:398
msgid "/Tools/Zigzagline"
msgstr "/Verktyg/Sicksacklinje"

#: app/menus.c:399
msgid "/Tools/Polyline"
msgstr "/Verktyg/Polylinje"

#: app/menus.c:400
msgid "/Tools/Bezierline"
msgstr "/Verktyg/Bezierkurva"

#: app/menus.c:401
msgid "/Tools/Image"
msgstr "/Verktyg/Bild"

#: app/menus.c:403
msgid "/_Dialogs"
msgstr "/_Dialoger"

#: app/menus.c:405
msgid "/Dialogs/_Properties"
msgstr "/Dialoger/_Egenskaper"

#: app/menus.c:406
msgid "/Dialogs/_Layers"
msgstr "/Dialoger/_Lager"

#: app/menus.c:578
msgid "NULL tooldata in tool_menu_select"
msgstr "NULL-tooldata i tool_menu_select"

#: app/menus.c:744
msgid "Diagram Menu"
msgstr "Diagrammeny"

#: app/paginate_gnomeprint.c:156
msgid "Print Diagram"
msgstr "Skriv ut diagram..."

#: app/paginate_gnomeprint.c:183
msgid "An error occured while creating the print context"
msgstr "Ett fel uppstod vid skapande av utskriftssammanhanget"

#: app/paginate_psprint.c:220
msgid "Select Printer"
msgstr "Välj skrivare"

#: app/paginate_psprint.c:232
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#: app/paginate_psprint.c:245
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: app/paginate_psprint.c:334
#, c-format
msgid "Could not run command '%s'"
msgstr "Kunde inte köra kommandot \"%s\""

#: app/paginate_psprint.c:337
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"

#: app/paginate_psprint.c:361
msgid "Error occured while printing"
msgstr "Fel uppstod under utskrift"

#: app/plugin-manager.c:76
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: app/plugin-manager.c:76
msgid "no"
msgstr "nej"

#: app/plugin-manager.c:143 app/plugin-manager.c:149
msgid "Plug-ins"
msgstr "Insticksmoduler"

#: app/plugin-manager.c:195 app/sheets_dialog.c:733 objects/ER/attribute.c:149
#: objects/ER/entity.c:127 objects/ER/relationship.c:136
#: objects/UML/association.c:1018 objects/UML/class_dialog.c:884
#: objects/UML/class_dialog.c:1899 objects/UML/class_dialog.c:2118
#: objects/UML/class_dialog.c:2677 objects/UML/dependency.c:125
#: objects/UML/generalization.c:121 objects/UML/realizes.c:122
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: app/plugin-manager.c:207
msgid "File name:"
msgstr "Filnamn:"

#: app/plugin-manager.c:219 app/sheets_dialog.c:660 app/sheets_dialog.c:753
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: app/plugin-manager.c:233
msgid "Loaded:"
msgstr "Inläst:"

#: app/plugin-manager.c:246
msgid "Autoload at startup"
msgstr "Läs in automatiskt vid uppstart"

#: app/plugin-manager.c:257
msgid "Load"
msgstr "Läs in"

#: app/plugin-manager.c:262
msgid "Unload"
msgstr "Ladda ur"

#: app/preferences.c:121
msgid "User Interface"
msgstr "Användargränssnitt"

#: app/preferences.c:122
msgid "Diagram Defaults"
msgstr "Standardalternativ för diagram"

#: app/preferences.c:123
msgid "View Defaults"
msgstr "Standardvärden för vyer"

#: app/preferences.c:124
msgid "Grid Lines"
msgstr "Rutlinjer"

#: app/preferences.c:125
msgid "Diagram Tree"
msgstr "Diagramträd"

#: app/preferences.c:139
msgid "Reset tools after create:"
msgstr "Återställ verktyg när objekt har skapats:"

#: app/preferences.c:140
msgid "Compress saved files:"
msgstr "Komprimera sparade filer:"

#: app/preferences.c:141
msgid "Number of undo levels:"
msgstr "Antal nivåer för ångra:"

#: app/preferences.c:142
msgid ""
"Reverse dragging selects\n"
"intersecting objects:"
msgstr ""
"Omvänd dragning markerar\n"
"korsande objekt:"

#: app/preferences.c:143
msgid "Recent documents list size:"
msgstr "Storlek på lista över senaste dokument:"

#: app/preferences.c:146
msgid "New diagram:"
msgstr "Nytt diagram:"

#: app/preferences.c:147
msgid "Paper type:"
msgstr "Papperstyp:"

#: app/preferences.c:150
msgid "New window:"
msgstr "Nytt fönster:"

#: app/preferences.c:151
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: app/preferences.c:152
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: app/preferences.c:153
msgid "Magnify:"
msgstr "Förstora:"

#: app/preferences.c:154
msgid "Use menu bar:"
msgstr "Använd menyrad:"

#: app/preferences.c:156
msgid "Connection Points:"
msgstr "Anslutningspunkter:"

#. { NULL, PREF_NONE, 0, NULL, 3, N_("Grid:") },
#: app/preferences.c:157 app/preferences.c:160 app/preferences.c:165
msgid "Visible:"
msgstr "Synligt:"

#: app/preferences.c:159
msgid "Page breaks:"
msgstr "Sidbrytningar:"

#: app/preferences.c:161 app/preferences.c:169
msgid "Colour:"
msgstr "Färg:"

#: app/preferences.c:162 app/preferences.c:170
msgid "Solid lines:"
msgstr "Hela linjer:"

#: app/preferences.c:166
msgid "Snap to:"
msgstr "Fäst vid:"

#: app/preferences.c:167
msgid "X Size:"
msgstr "X-storlek:"

#: app/preferences.c:168
msgid "Y Size:"
msgstr "Y-storlek:"

#: app/preferences.c:181
msgid "Diagram tree window:"
msgstr "Diagramträdsfönster:"

#: app/preferences.c:183
msgid "Show at startup:"
msgstr "Visa vid uppstart:"

#: app/preferences.c:185
msgid "Default width:"
msgstr "Standardbredd:"

#: app/preferences.c:187
msgid "Default height:"
msgstr "Standardhöjd:"

#: app/preferences.c:189
msgid "Remember last size:"
msgstr "Kom ihåg senaste storlek:"

#: app/preferences.c:191
msgid "Save hidden object types:"
msgstr "Spara dolda objekttyper:"

#: app/preferences.c:314
#, c-format
msgid "Could not open `%s' for writing"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning"

#: app/preferences.c:685 app/preferences.c:694
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: app/properties.c:62 app/properties.c:70
msgid "Object properties"
msgstr "Objektegenskaper"

#: app/properties.c:124
msgid "This object has no properties."
msgstr "Detta objekt har inga egenskaper."

#: app/properties.c:215
msgid "Properties: "
msgstr "Egenskaper: "

#: app/properties.c:219
msgid "Object properties:"
msgstr "Objektegenskaper:"

#. Use the Plugins menu item to get a pointer to the File menu,
#. but any item on the File menu will do
#: app/recent_files.c:140
msgid "<Toolbox>/File/Plugins"
msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Insticksmoduler"

#: app/recent_files.c:265
msgid "<Toolbox>/File/Exit"
msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"

#: app/recent_files.c:267
msgid "<Toolbox>/File/Quit"
msgstr "<Toolbox>/Arkiv/Avsluta"

#: app/recent_files.c:304
msgid "Can't open history file for writing."
msgstr "Kunde inte öppna historikfilen för skrivning."

#: app/render_eps.c:1834
msgid "Encapsulated Postscript"
msgstr "Inkapslad Postscript"

#: app/render_libart.c:433
msgid "gdk_renderer: Unsupported fill mode specified!\n"
msgstr "gdk_renderer: Fyllnadsläge som inte stöds angivet!\n"

#: app/render_libart.c:448
#, c-format
msgid "Can't find font '%s' in height %d\n"
msgstr "Kan inte hitta typsnittet \"%s\" i höjden %d\n"

#: app/sheets.c:163 app/sheets_dialog_callbacks.c:317
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"System sheet"
msgstr ""
"%s\n"
"Systemblad"

#: app/sheets.c:165 app/sheets_dialog_callbacks.c:319
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"User sheet"
msgstr ""
"%s\n"
"Användarblad"

#: app/sheets.c:282
msgid ""
"Can't get symbol 'custom_type' from any module.\n"
"Editing shapes is disabled."
msgstr ""
"Kan inte få symbolen \"custom_type\" från någon modul.\n"
"Redigering av former är inaktiverad."

#: app/sheets.c:380
#, c-format
msgid "Widget not found: %s"
msgstr "Widgeten kunde inte hittas: %s"

#: app/sheets.c:456
msgid "SVG Shape"
msgstr "SVG-form"

#: app/sheets.c:458
msgid "Programmed Object"
msgstr "Programmerat objekt"

#: app/sheets_dialog.c:85
msgid "Sheets and Objects"
msgstr "Blad och objekt"

#: app/sheets_dialog.c:110 app/sheets_dialog_callbacks.c:185
msgid "<- Copy"
msgstr "<- Kopiera"

#: app/sheets_dialog.c:120 app/sheets_dialog_callbacks.c:187
msgid "<- Copy All"
msgstr "<- Kopiera alla"

#: app/sheets_dialog.c:127 app/sheets_dialog_callbacks.c:189
msgid "<- Move"
msgstr "<- Flytta"

#: app/sheets_dialog.c:137 app/sheets_dialog_callbacks.c:191
msgid "<- Move All"
msgstr "<- Flytta alla"

#: app/sheets_dialog.c:205 app/sheets_dialog.c:409
#: objects/UML/class_dialog.c:847 objects/UML/class_dialog.c:1859
#: objects/UML/class_dialog.c:2076 objects/UML/class_dialog.c:2640
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: app/sheets_dialog.c:207
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: app/sheets_dialog.c:227
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: app/sheets_dialog.c:229
msgid "_Up"
msgstr "_Upp"

#: app/sheets_dialog.c:249
msgid "Down"
msgstr "Ned"

#: app/sheets_dialog.c:251
msgid "_Down"
msgstr "_Ned"

#: app/sheets_dialog.c:269
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: app/sheets_dialog.c:271
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: app/sheets_dialog.c:290
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"

#: app/sheets_dialog.c:315
msgid "Revert"
msgstr "Återställ"

#: app/sheets_dialog.c:416 app/sheets_dialog.c:860
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: app/sheets_dialog.c:431
msgid "Browse..."
msgstr "_Bläddra..."

#: app/sheets_dialog.c:440
msgid "SVG Shape:"
msgstr "SVG-form:"

#: app/sheets_dialog.c:467 app/sheets_dialog.c:530
msgid "description:"
msgstr "beskrivning:"

#: app/sheets_dialog.c:479
msgid "Sheet name:"
msgstr "Bladnamn:"

#: app/sheets_dialog.c:500 app/sheets_dialog_callbacks.c:297
#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1083
msgid "Line Break"
msgstr "Radbrytning"

#: app/sheets_dialog.c:630
msgid "Edit Attributes"
msgstr "Redigera attribut"

#: app/sheets_dialog.c:644
msgid "Object"
msgstr "Objekt"

#: app/sheets_dialog.c:679 objects/FS/flow.c:164 objects/FS/flow-ortho.c:187
#: objects/UML/class_dialog.c:896 objects/UML/class_dialog.c:1911
#: objects/UML/class_dialog.c:2130 objects/UML/class_dialog.c:2689
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"

#: app/sheets_dialog.c:717
msgid "Sheet"
msgstr "Blad"

#: app/sheets_dialog.c:875
msgid "Object:"
msgstr "Objekt:"

#: app/sheets_dialog.c:902
msgid "Sheet:"
msgstr "Blad:"

#: app/sheets_dialog.c:994
msgid "Select SVG Shape File"
msgstr "Välj SVG-formfil"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:172
msgid "Copy ->"
msgstr "Kopiera ->"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:174
msgid "Copy All ->"
msgstr "Kopiera alla ->"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:176
msgid "Move ->"
msgstr "Flytta ->"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:178
msgid "Move All ->"
msgstr "Flytta alla ->"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:800
#, c-format
msgid "Filename must end with '%s': '%s'"
msgstr "Filnamnet måste sluta med \"%s\": \"%s\""

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:808
#, c-format
msgid "Error examining %s: %s"
msgstr "Fel vid granskning av %s: %s"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:830
#, c-format
msgid "Could not interpret shape file: '%s'"
msgstr "Kunde inte tolka formfil: \"%s\""

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:896
msgid "Sheet must have a Name"
msgstr "Bladet måste ha ett namn"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1584 app/sheets_dialog_callbacks.c:1590
#, c-format
msgid "Couldn't open '%s': %s"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\": %s"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1641
#, c-format
msgid "Couldn't open: '%s' for writing"
msgstr "Kunde inte öppna: \"%s\" för skrivning"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1650
msgid "a user"
msgstr "en användare"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1663
#, c-format
msgid "File: %s"
msgstr "Fil: %s"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1666
#, c-format
msgid "Date: %s"
msgstr "Datum: %s"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1670
#, c-format
msgid "For: %s"
msgstr "För: %s"

#: app/sheets_dialog_callbacks.c:1687
msgid "add shapes here"
msgstr "lägg till former här"

#: app/splash.c:58
msgid "Loading ..."
msgstr "Läser in..."

#: app/splash.c:75
#, c-format
msgid "Dia v %s"
msgstr "Dia v. %s"

#: dia.desktop.in.h:1
msgid "A Diagram Editor"
msgstr "En diagramredigerare"

#: dia.desktop.in.h:2
msgid "Dia"
msgstr "Dia"

#. choose default font name for your locale. see also font_data structure
#. in lib/font.c. if "Courier" works for you, it would be better.
#: lib/attributes.c:130 lib/text.c:1009 objects/ER/attribute.c:394
#: objects/ER/attribute.c:568 objects/ER/entity.c:346 objects/ER/entity.c:497
#: objects/ER/relationship.c:424 objects/ER/relationship.c:613
#: objects/standard/textobj.c:388 objects/UML/association.c:556
#: objects/UML/association.c:741 objects/UML/class.c:689
#: objects/UML/constraint.c:269 objects/UML/dependency.c:371
#: objects/UML/generalization.c:364 objects/UML/implements.c:284
#: objects/UML/large_package.c:333 objects/UML/note.c:303
#: objects/UML/realizes.c:367 objects/UML/small_package.c:342
#: plug-ins/dxf/dxf-import.c:530
msgid "Courier"
msgstr "Courier"

#: lib/bezier_conn.c:528
msgid "Internal error: Setting corner type of endpoint of bezier"
msgstr "Internt fel: Inställning av hörntyp på slutpunkten av bezier"

#: lib/dia_xml.c:146
#, c-format
msgid ""
"The file %s has no encoding specification;\n"
"assuming it is encoded in %s"
msgstr ""
"Filen %s har ingen kodningsspecifikation;\n"
"antar att den är kodad i %s"

#: lib/dia_xml.c:476
msgid "Taking point value of non-point node."
msgstr "Tar punktvärde hos nod som inte är en punkt."

#: lib/dia_xml.c:488
#, c-format
msgid "Incorrect x Point value \"%s\" %f; discarding it."
msgstr "Ogiltigt x-punktvärde \"%s\" %f; kastar det."

#: lib/dia_xml.c:496
msgid "Error parsing point."
msgstr "Fel vid tolkning av punkt."

#. don't bother with useless warnings (see above)
#: lib/dia_xml.c:504
#, c-format
msgid "Incorrect y Point value \"%s\" %f; discarding it."
msgstr "Ogiltigt y-punktvärde \"%s\" %f; kastar det."

#: lib/dia_xml.c:862
msgid ""
"Your local character set is UTF-8. Because of issues with libxml1 and the "
"support of files generated by previous versions of dia, you will encounter "
"problems. Please report to dia-list@gnome.org if you see this message."
msgstr ""
"Din lokala teckentabell är UTF-8. På grund av problem med libxml1 och stödet "
"för filer som är genererade med tidigare versioner av dia kommer du att "
"stöta på problem. Rapportera till dia-list@gnome.org om du ser detta "
"meddelande."

#: lib/font.c:517
#, c-format
msgid ""
"Warning no X Font for %s found, \n"
"using %s instead.\n"
msgstr ""
"Varning: Inget X-typsnitt för %s hittades, \n"
"använder %s i stället.\n"

#: lib/font.c:649
#, c-format
msgid "Warning: FreeType selected, but library wouldn't load: %d\n"
msgstr "Varning: FreeType är valt, men biblioteket kan inte läsas in: %d\n"

#: lib/font.c:658
msgid "Warning: No X fonts found. The world is ending."
msgstr "Varning: Inga X-typsnitt hittades. Världen går under."

#: lib/font.c:667
msgid "Warning: No fonts loaded. Are there any font files in the X font path?"
msgstr ""
"Varning: Inga typsnitt är inlästa. Finns det typsnittsfiler i X-"
"typsnittssökvägen?"

#: lib/font.c:959
msgid "Error, couldn't locate font. Shouldn't happen.\n"
msgstr "Fel, kunde inte hitta typsnitt. Borde aldrig hända.\n"

#: lib/font.c:961 lib/font.c:995
#, c-format
msgid "Font %s not found, using Courier instead.\n"
msgstr "Hittar inte typsnittet %s, använder Courier istället.\n"

#: lib/font.c:971
#, c-format
msgid "Font %s has no style %s, using %s\n"
msgstr "Typsnittet %s har ingen stil %s, använder %s\n"

#: lib/message.c:129
msgid "Notice"
msgstr "Observera"

#: lib/message.c:140
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: lib/message.c:152
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: lib/plug-ins.c:210
#, c-format
msgid "Could not deduce correct path for `%s'"
msgstr "Kunde inte härleda korrekt sökväg för \"%s\""

#: lib/plug-ins.c:215
#, c-format
msgid ""
"Could not load plugin `%s'\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte läsa in insticksmodulen \"%s\"\n"
"%s"

#: lib/plug-ins.c:226
#, c-format
msgid "Could not find plugin init function in `%s'"
msgstr "Kunde inte hitta insticksmodulens init-funktion i \"%s\""

#: lib/plug-ins.c:253
#, c-format
msgid "%s Plugin could not be unloaded"
msgstr "Insticksmodulen %s kunde inte laddas ur"

#: lib/plug-ins.c:334
#, c-format
msgid "`%s' is not a directory"
msgstr "\"%s\" är inte en katalog"

#: lib/plug-ins.c:340
#, c-format
msgid "Could not open `%s'"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""

#: lib/properties.c:71
msgid "Line colour"
msgstr "Linjefärg"

#: lib/properties.c:72
msgid "Line style"
msgstr "Linjetyp"

#: lib/properties.c:73
msgid "Fill colour"
msgstr "Fyllningsfärg"

#: lib/properties.c:74 objects/custom/custom_object.c:320
#: objects/flowchart/box.c:271 objects/flowchart/diamond.c:264
#: objects/flowchart/ellipse.c:264 objects/flowchart/parallelogram.c:274
#: objects/standard/beziergon.c:221 objects/standard/box.c:232
#: objects/standard/ellipse.c:220 objects/standard/polygon.c:227
msgid "Draw background"
msgstr "Rita bakgrund"

#: lib/properties.c:75
msgid "Start arrow"
msgstr "Startpil"

#: lib/properties.c:76
msgid "End arrow"
msgstr "Slutpil"

#: lib/properties.c:78
msgid "Text alignment"
msgstr "Textjustering"

#: lib/properties.c:79 objects/chronogram/chronoline.c:183
#: objects/chronogram/chronoref.c:164 objects/GRAFCET/condition.c:133
#: objects/GRAFCET/step.c:165 objects/GRAFCET/transition.c:142
#: objects/UML/class_dialog.c:306
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: lib/properties.c:80 objects/chronogram/chronoline.c:185
#: objects/chronogram/chronoref.c:166 objects/GRAFCET/condition.c:135
#: objects/GRAFCET/step.c:167 objects/GRAFCET/transition.c:144
msgid "Font size"
msgstr "Typsnittsstorlek"

#: lib/properties.c:81 objects/chronogram/chronoline.c:187
#: objects/chronogram/chronoref.c:168 objects/GRAFCET/step.c:169
msgid "Text colour"
msgstr "Textfärg"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Solid
#: lib/widgets.c:501 objects/FS/function.c:1036
msgid "Solid"
msgstr "Heldragen"

#: lib/widgets.c:507
msgid "Dashed"
msgstr "Streckad"

#: lib/widgets.c:513
msgid "Dash-Dot"
msgstr "Streck-prick"

#: lib/widgets.c:519
msgid "Dash-Dot-Dot"
msgstr "Streck-prick-prick"

#: lib/widgets.c:525
msgid "Dotted"
msgstr "Punktmarkerad"

#. fs->sizebox = GTK_HBOX(box);
#: lib/widgets.c:543
msgid "Dash length: "
msgstr "Linjelängd: "

#: lib/widgets.c:840
msgid "Lines"
msgstr "Linjer"

#: lib/widgets.c:841
msgid "Hollow Triangle"
msgstr "Ihålig triangel"

#: lib/widgets.c:842
msgid "Filled Triangle"
msgstr "Fylld triangel"

#: lib/widgets.c:843
msgid "Unfilled Triangle"
msgstr "Ofylld triangel"

#: lib/widgets.c:844
msgid "Filled Diamond"
msgstr "Fylld romb"

#: lib/widgets.c:845
msgid "Half Head"
msgstr "Halvt huvud"

#: lib/widgets.c:846
msgid "Slashed Cross"
msgstr "Kors med snedstreck"

#: lib/widgets.c:847
msgid "Filled Ellipse"
msgstr "Fylld ellips"

#: lib/widgets.c:848
msgid "Hollow Ellipse"
msgstr "Ihålig ellips"

#: lib/widgets.c:849
msgid "Filled Dot"
msgstr "Fylld punkt"

#: lib/widgets.c:850
msgid "Dimension Origin"
msgstr "Dimensionsursprung"

#: lib/widgets.c:851
msgid "Blanked Dot"
msgstr "Tom punkt"

#: lib/widgets.c:852
msgid "Double Hollow triangle"
msgstr "Dubbel ihålig triangel"

#: lib/widgets.c:853
msgid "Double Filled triangle"
msgstr "Dubbel fylld triangel"

#: lib/widgets.c:854
msgid "Filled Box"
msgstr "Fylld ruta"

#: lib/widgets.c:855
msgid "Blanked Box"
msgstr "Tom ruta"

#: lib/widgets.c:856
msgid "Slashed"
msgstr "Streckad"

#: lib/widgets.c:857
msgid "Integral Symbol"
msgstr "Integralsymbol"

#: lib/widgets.c:858
msgid "Crow Foot"
msgstr "Kråkfot"

#: lib/widgets.c:859
msgid "Cross"
msgstr "Kors"

#: lib/widgets.c:896
msgid "Length: "
msgstr "Längd: "

#: lib/widgets.c:909
msgid "Width: "
msgstr "Bredd: "

#: lib/widgets.c:1035 objects/standard/image.c:536
msgid "Select image file"
msgstr "Välj bildfil"

#: lib/widgets.c:1065
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: objects/chronogram/chronogram.c:40
msgid "Chronogram diagram objects"
msgstr "Kronogramdiagramobjekt"

#: objects/chronogram/chronoline.c:148
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: objects/chronogram/chronoline.c:150
msgid "Data name"
msgstr "Datanamn"

#: objects/chronogram/chronoline.c:152
msgid "Events"
msgstr "Händelser"

#: objects/chronogram/chronoline.c:155
msgid "Event specification"
msgstr "Händelseangivelse"

#: objects/chronogram/chronoline.c:156
msgid ""
"@ time  set the pointer at an absolute time.\n"
"( duration sets the signal up, then wait 'duration'.\n"
") duration sets the signal down, then wait 'duration'.\n"
"u duration sets the signal to \"unknown\" state, then wait 'duration'.\n"
"example : @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"
msgstr ""
"@ tid     ställ pekaren till en absolut tid.\n"
"( varaktighet aktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
") varaktighet avaktiverar signalen, väntar sedan \"varaktighet\".\n"
"u varaktighet ställer signalen i tillståndet \"okänd\", väntar sedan "
"\"varaktighet\".\n"
"exempel: @ 1.0 (2.0)1.0(2.0)\n"

#: objects/chronogram/chronoline.c:162
msgid "Parameters"
msgstr "Parametrar"

#: objects/chronogram/chronoline.c:164 objects/chronogram/chronoref.c:146
msgid "Start time"
msgstr "Starttid"

#: objects/chronogram/chronoline.c:166 objects/chronogram/chronoref.c:148
msgid "End time"
msgstr "Sluttid"

#: objects/chronogram/chronoline.c:168
msgid "Rise time"
msgstr "Stigtid"

#: objects/chronogram/chronoline.c:170
msgid "Fall time"
msgstr "Falltid"

#: objects/chronogram/chronoline.c:171
msgid "Multi-bit data"
msgstr "Multibitarsdata"

#: objects/chronogram/chronoline.c:173 objects/chronogram/chronoref.c:156
msgid "Aspect"
msgstr "Aspekt"

#: objects/chronogram/chronoline.c:175
msgid "Data color"
msgstr "Datafärg"

#: objects/chronogram/chronoline.c:177
msgid "Data line width"
msgstr "Datalinjebredd"

#: objects/chronogram/chronoline.c:179 objects/chronogram/chronoref.c:158
msgid "Line color"
msgstr "Linjefärg"

#. choose default font name for your locale. see also font_data structure
#. in lib/font.c.
#: objects/chronogram/chronoline.c:611 objects/chronogram/chronoref.c:434
#: objects/FS/function.c:417 objects/SADT/annotation.c:357
#: objects/UML/actor.c:332 objects/UML/classicon.c:415
#: objects/UML/component.c:348 objects/UML/message.c:369
#: objects/UML/node.c:328 objects/UML/object.c:447 objects/UML/state.c:340
#: objects/UML/usecase.c:387
msgid "Helvetica"
msgstr "Helvetica"

#: objects/chronogram/chronoref.c:144
msgid "Time data"
msgstr "Tidsdata"

#: objects/chronogram/chronoref.c:150
msgid "Major time step"
msgstr "Huvudtidssteg"

#: objects/chronogram/chronoref.c:152
msgid "Minor time step"
msgstr "Deltidssteg"

#: objects/chronogram/chronoref.c:162
msgid "Minor step line width"
msgstr "Linjebredd för delsteg"

#: objects/custom/custom.c:135
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: objects/custom/custom.c:135
msgid "Custom XML shapes loader"
msgstr "Inläsare för anpassade XML-former"

#: objects/custom/custom_object.c:197 objects/custom/custom_object.c:216
msgid "Flip horizontal"
msgstr "Vänd horisontellt"

#: objects/custom/custom_object.c:199 objects/custom/custom_object.c:218
msgid "Flip vertical"
msgstr "Vänd vertikalt"

#: objects/custom/custom_object.c:329 objects/flowchart/box.c:293
#: objects/flowchart/diamond.c:272 objects/flowchart/ellipse.c:272
#: objects/flowchart/parallelogram.c:296
msgid "Text padding:"
msgstr "Textfyllning:"

#: objects/custom/custom_object.c:343 objects/standard/textobj.c:206
msgid "Alignment:"
msgstr "Justering:"

#: objects/custom/custom_object.c:354 objects/flowchart/box.c:307
#: objects/flowchart/diamond.c:286 objects/flowchart/ellipse.c:286
#: objects/flowchart/parallelogram.c:310 objects/standard/textobj.c:217
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: objects/custom/custom_object.c:365 objects/flowchart/box.c:318
#: objects/flowchart/diamond.c:297 objects/flowchart/ellipse.c:297
#: objects/flowchart/parallelogram.c:321
msgid "Font size:"
msgstr "Typsnittsstorlek:"

#: objects/custom/custom_object.c:1525
msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Vänd horisontellt"

#: objects/custom/custom_object.c:1526
msgid "Flip Vertical"
msgstr "Vänd vertikalt"

#: objects/custom/custom_object.c:1563
#, c-format
msgid "Cannot open icon file %s for object type '%s'."
msgstr "Kan inte öppna ikonfilen %s för objekttypen \"%s\"."

#: objects/ER/attribute.c:151
msgid "Key:"
msgstr "Nyckel:"

#: objects/ER/attribute.c:153
msgid "Weak key:"
msgstr "Svag nyckel:"

#: objects/ER/attribute.c:155
msgid "Derived:"
msgstr "Härledd:"

#: objects/ER/attribute.c:157
msgid "Multivalue:"
msgstr "Multivärde:"

#: objects/ER/attribute.c:397 objects/ER/attribute.c:399
#: sheets/ER.sheet.in.h:1
msgid "Attribute"
msgstr "Attribut"

#: objects/ER/entity.c:129
msgid "Weak:"
msgstr "Svag:"

#: objects/ER/entity.c:349 objects/ER/entity.c:351 objects/UML/classicon.c:124
#: sheets/ER.sheet.in.h:4
msgid "Entity"
msgstr "Enhet"

#: objects/ER/er.c:44
msgid "Entity/Relationship diagram objects"
msgstr "Enhet/Relationsdiagramobjekt"

#: objects/ER/participation.c:113
msgid "Total:"
msgstr "Totalt:"

#: objects/ER/participation.c:393 objects/FS/flow-ortho.c:815
#: objects/GRAFCET/vector.c:301 objects/SADT/arrow.c:550
#: objects/standard/zigzagline.c:343 objects/UML/association.c:620
#: objects/UML/dependency.c:335 objects/UML/generalization.c:327
#: objects/UML/realizes.c:330
msgid "Add segment"
msgstr "Lägg till segment"

#: objects/ER/participation.c:394 objects/FS/flow-ortho.c:816
#: objects/GRAFCET/vector.c:302 objects/SADT/arrow.c:551
#: objects/standard/zigzagline.c:344 objects/UML/association.c:621
#: objects/UML/dependency.c:336 objects/UML/generalization.c:328
#: objects/UML/realizes.c:331
msgid "Delete segment"
msgstr "Ta bort segment"

#: objects/ER/relationship.c:138
msgid "Left Cardinality:"
msgstr "Vänsterkardinalitet:"

#: objects/ER/relationship.c:140
msgid "Right Cardinality:"
msgstr "Högerkardinalitet:"

#: objects/ER/relationship.c:142
msgid "Rotate:"
msgstr "Rotera:"

#: objects/ER/relationship.c:144
msgid "Identifying:"
msgstr "Identifierar:"

#: objects/ER/relationship.c:427 objects/ER/relationship.c:429
#: sheets/ER.sheet.in.h:6
msgid "Relationship"
msgstr "Förhållande"

#: objects/flowchart/box.c:167 objects/standard/box.c:153
msgid "Corner radius"
msgstr "Hörnradie"

#: objects/flowchart/box.c:169 objects/flowchart/diamond.c:165
#: objects/flowchart/ellipse.c:165 objects/flowchart/parallelogram.c:171
#: objects/SADT/box.c:137
msgid "Text padding"
msgstr "Textfyllning"

#: objects/flowchart/box.c:279 objects/standard/box.c:240
msgid "Corner rounding:"
msgstr "Hörnrundning:"

#: objects/flowchart/flowchart.c:37
msgid "Flowchart objects"
msgstr "Flödesschemaobjekt"

#: objects/flowchart/parallelogram.c:169
msgid "Shear angle"
msgstr "Tvära vinkel"

#: objects/flowchart/parallelogram.c:282
msgid "Shear angle:"
msgstr "Tvära vinkel:"

#.
#: objects/FS/flow.c:155 objects/FS/flow.c:658 objects/FS/flow.c:722
#: objects/FS/flow-ortho.c:178 objects/FS/flow-ortho.c:746
#: objects/FS/flow-ortho.c:812 objects/FS/flow-ortho.c:877
#: objects/FS/function.c:1058
msgid "Energy"
msgstr "Energi"

#. Translators: Menu item Noun/Material
#: objects/FS/flow.c:156 objects/FS/flow.c:659 objects/FS/flow.c:729
#: objects/FS/flow-ortho.c:179 objects/FS/flow-ortho.c:753
#: objects/FS/flow-ortho.c:813 objects/FS/flow-ortho.c:884
#: objects/FS/function.c:1034
msgid "Material"
msgstr "Material"

#. Translators: Menu item Verb/Signal
#: objects/FS/flow.c:157 objects/FS/flow.c:660 objects/FS/flow.c:735
#: objects/FS/flow-ortho.c:180 objects/FS/flow-ortho.c:759
#: objects/FS/flow-ortho.c:814 objects/FS/flow-ortho.c:890
#: objects/FS/function.c:996 objects/FS/function.c:998
#: objects/FS/function.c:1134 objects/FS/function.c:1136
msgid "Signal"
msgstr "Signal"

#. choose default font name for your locale. see also font_data structure
#. in lib/font.c.
#: objects/FS/flow.c:430 objects/FS/flow.c:559 objects/FS/flow.c:771
#: objects/FS/flow-ortho.c:437 objects/FS/flow-ortho.c:567
#: objects/FS/flow-ortho.c:926
msgid "Helvetica-Oblique"
msgstr "Helvetica-Oblique"

#: objects/FS/flow.c:701 objects/FS/flow-ortho.c:726
msgid "Flow:"
msgstr "Flöde:"

#: objects/FS/flow.c:717 objects/FS/flow-ortho.c:741
msgid "Flow type:"
msgstr "Flödestyp:"

#: objects/FS/flow-ortho.c:856
msgid "Orthflow:"
msgstr "Ortoflöde:"

#: objects/FS/flow-ortho.c:872
msgid "Orthflow type:"
msgstr "Ortoflödestyp:"

#: objects/FS/fs.c:43
msgid "Function structure diagram objects"
msgstr "Funktionsstrukturera diagramobjekt"

#: objects/FS/function.c:137
msgid "Wish function"
msgstr "Önskad funktion"

#: objects/FS/function.c:139
msgid "User function"
msgstr "Användarfunktion"

#. Translators: Menu item Verb
#: objects/FS/function.c:638
msgid "Verb"
msgstr "Verb"

#. Translators: Menu item Verb/Channel
#: objects/FS/function.c:640 objects/FS/function.c:642
#: objects/FS/function.c:682
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import
#: objects/FS/function.c:644 objects/FS/function.c:646
msgid "Import"
msgstr "Importera"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Input
#: objects/FS/function.c:648
msgid "Input"
msgstr "Indata"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Receive
#: objects/FS/function.c:650
msgid "Receive"
msgstr "Ta emot"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Allow
#: objects/FS/function.c:652 objects/FS/function.c:924
msgid "Allow"
msgstr "Tillåt"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Form Entrance
#: objects/FS/function.c:654
msgid "Form Entrance"
msgstr "Formuläringång"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Import/Capture
#: objects/FS/function.c:656 objects/FS/function.c:890
msgid "Capture"
msgstr "Fånga"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Discharge
#: objects/FS/function.c:662
msgid "Discharge"
msgstr "Ladda ur"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Eject
#: objects/FS/function.c:664
msgid "Eject"
msgstr "Mata ut"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Export/Dispose
#: objects/FS/function.c:666
msgid "Dispose"
msgstr "Kasta"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer
#: objects/FS/function.c:670 objects/FS/function.c:672
#: objects/FS/function.c:690
msgid "Transfer"
msgstr "Överför"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport
#: objects/FS/function.c:674 objects/FS/function.c:676
msgid "Transport"
msgstr "Transportera"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Lift
#: objects/FS/function.c:678
msgid "Lift"
msgstr "Lyft"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transport/Move
#: objects/FS/function.c:680
msgid "Move"
msgstr "Flytta"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit
#: objects/FS/function.c:684 objects/FS/function.c:686
msgid "Transmit"
msgstr "Sänd ut"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Conduct
#: objects/FS/function.c:688
msgid "Conduct"
msgstr "Genomför"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Transfer/Transmit/Convey
#: objects/FS/function.c:692
msgid "Convey"
msgstr "Transportera"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide
#: objects/FS/function.c:694 objects/FS/function.c:696
#: objects/FS/function.c:698
msgid "Guide"
msgstr "Guida"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Direct
#: objects/FS/function.c:700
msgid "Direct"
msgstr "Dirigera"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Straighten
#: objects/FS/function.c:702
msgid "Straighten"
msgstr "Räta ut"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Guide/Steer
#: objects/FS/function.c:704
msgid "Steer"
msgstr "Manövrera"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Translate
#: objects/FS/function.c:706
msgid "Translate"
msgstr "Översätt"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate
#: objects/FS/function.c:708 objects/FS/function.c:710
msgid "Rotate"
msgstr "Rotera"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Turn
#: objects/FS/function.c:712
msgid "Turn"
msgstr "Vänd"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Rotate/Spin
#: objects/FS/function.c:714
msgid "Spin"
msgstr "Rotera"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF
#: objects/FS/function.c:716 objects/FS/function.c:718
msgid "Allow DOF"
msgstr "Tillåt DOF"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Constrain
#: objects/FS/function.c:720
msgid "Constrain"
msgstr "Begränsa"

#. Translators: Menu item Verb/Channel/Guide/Allow DOF/Unlock
#: objects/FS/function.c:722
msgid "Unlock"
msgstr "Lås upp"

#. Translators: Menu item Verb/Support
#: objects/FS/function.c:724 objects/FS/function.c:726
msgid "Support"
msgstr "Stöd"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop
#: objects/FS/function.c:728 objects/FS/function.c:730
#: sheets/SDL.sheet.in.h:19
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Insulate
#: objects/FS/function.c:732
msgid "Insulate"
msgstr "Isolera"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Protect
#: objects/FS/function.c:734
msgid "Protect"
msgstr "Skydda"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Prevent
#: objects/FS/function.c:736 objects/FS/function.c:926
msgid "Prevent"
msgstr "Förebygg"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Shield
#: objects/FS/function.c:738
msgid "Shield"
msgstr "Dölj"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stop/Inhibit
#: objects/FS/function.c:740
msgid "Inhibit"
msgstr "Begränsa"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize
#: objects/FS/function.c:742 objects/FS/function.c:744
msgid "Stabilize"
msgstr "Stabilisera"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Stabilize/Steady
#: objects/FS/function.c:746
msgid "Steady"
msgstr "Stadga"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure
#: objects/FS/function.c:748 objects/FS/function.c:750
msgid "Secure"
msgstr "Säkra"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Attach
#: objects/FS/function.c:752 objects/FS/function.c:784
msgid "Attach"
msgstr "Bifoga"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Mount
#: objects/FS/function.c:754
msgid "Mount"
msgstr "Montera"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Lock
#: objects/FS/function.c:756
msgid "Lock"
msgstr "Lås"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Fasten
#: objects/FS/function.c:758
msgid "Fasten"
msgstr "Fäst"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Secure/Hold
#: objects/FS/function.c:760
msgid "Hold"
msgstr "Håll"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Position
#: objects/FS/function.c:762 objects/FS/function.c:764
msgid "Position"
msgstr "Positionera"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Orient
#: objects/FS/function.c:766
msgid "Orient"
msgstr "Orientera"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Align
#: objects/FS/function.c:768
msgid "Align"
msgstr "Justera"

#. Translators: Menu item Verb/Support/Position/Locate
#: objects/FS/function.c:770 objects/FS/function.c:1012
msgid "Locate"
msgstr "Sök"

#. Translators: Menu item Verb/Connect
#: objects/FS/function.c:772 objects/FS/function.c:774
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple
#: objects/FS/function.c:776 objects/FS/function.c:778
msgid "Couple"
msgstr "Para"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Join
#: objects/FS/function.c:780
msgid "Join"
msgstr "Anslut"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Couple/Assemble
#: objects/FS/function.c:782
msgid "Assemble"
msgstr "Sätt ihop"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix
#: objects/FS/function.c:786 objects/FS/function.c:788
msgid "Mix"
msgstr "Mixa"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Combine
#: objects/FS/function.c:790
msgid "Combine"
msgstr "Kombinera"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Blend
#: objects/FS/function.c:792
msgid "Blend"
msgstr "Blanda ihop"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Add
#: objects/FS/function.c:794
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Pack
#: objects/FS/function.c:796
msgid "Pack"
msgstr "Packa"

#. Translators: Menu item Verb/Connect/Mix/Coalesce
#: objects/FS/function.c:798
msgid "Coalesce"
msgstr "Väx samman"

#. Translators: Menu item Verb/Branch
#: objects/FS/function.c:800 objects/FS/function.c:802
msgid "Branch"
msgstr "Grena"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate
#: objects/FS/function.c:804 objects/FS/function.c:806
#: objects/FS/function.c:808
msgid "Separate"
msgstr "Separera"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Switch
#: objects/FS/function.c:810
msgid "Switch"
msgstr "Växla"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Divide
#: objects/FS/function.c:812
msgid "Divide"
msgstr "Dela"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Release
#: objects/FS/function.c:814
msgid "Release"
msgstr "Släpp"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Detach
#: objects/FS/function.c:816
msgid "Detach"
msgstr "Lösgör"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Separate/Disconnect
#: objects/FS/function.c:818
msgid "Disconnect"
msgstr "Koppla från"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Cut
#: objects/FS/function.c:824
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Polish
#: objects/FS/function.c:826
msgid "Polish"
msgstr "Polera"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Sand
#: objects/FS/function.c:828
msgid "Sand"
msgstr "Slipa"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Drill
#: objects/FS/function.c:830
msgid "Drill"
msgstr "Borra"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Separate/Remove/Lathe
#: objects/FS/function.c:832
msgid "Lathe"
msgstr "Svarva"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine
#: objects/FS/function.c:834 objects/FS/function.c:836
msgid "Refine"
msgstr "Förfina"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Purify
#: objects/FS/function.c:838
msgid "Purify"
msgstr "Rena"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Strain
#: objects/FS/function.c:840
msgid "Strain"
msgstr "Ansträng"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Filter
#: objects/FS/function.c:842
msgid "Filter"
msgstr "Filtrera"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Percolate
#: objects/FS/function.c:844
msgid "Percolate"
msgstr "Sila"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Refine/Clear
#: objects/FS/function.c:846
msgid "Clear"
msgstr "Rensa"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute
#: objects/FS/function.c:848 objects/FS/function.c:850
msgid "Distribute"
msgstr "Distribuera"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diverge
#: objects/FS/function.c:852
msgid "Diverge"
msgstr "Divergera"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Scatter
#: objects/FS/function.c:854
msgid "Scatter"
msgstr "Sprid ut"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Disperse
#: objects/FS/function.c:856
msgid "Disperse"
msgstr "Skingra"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Diffuse
#: objects/FS/function.c:858 objects/FS/function.c:872
msgid "Diffuse"
msgstr "Sprid"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Distribute/Empty
#: objects/FS/function.c:860
msgid "Empty"
msgstr "Töm"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate
#: objects/FS/function.c:862 objects/FS/function.c:864
msgid "Dissipate"
msgstr "Splittra"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Absorb
#: objects/FS/function.c:866
msgid "Absorb"
msgstr "Absorbera"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dampen
#: objects/FS/function.c:868
msgid "Dampen"
msgstr "Dämpa"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Dispel
#: objects/FS/function.c:870
msgid "Dispel"
msgstr "Fördriv"

#. Translators: Menu item Verb/Branch/Dissipate/Resist
#: objects/FS/function.c:874
msgid "Resist"
msgstr "Motstå"

#. Translators: Menu item Verb/Provision
#: objects/FS/function.c:876 objects/FS/function.c:878
msgid "Provision"
msgstr "Förbered"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store
#: objects/FS/function.c:880 objects/FS/function.c:882
msgid "Store"
msgstr "Lagra"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Contain
#: objects/FS/function.c:884
msgid "Contain"
msgstr "Innehåll"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Collect
#: objects/FS/function.c:886
msgid "Collect"
msgstr "Samla"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Store/Reserve
#: objects/FS/function.c:888
msgid "Reserve"
msgstr "Reservera"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply
#: objects/FS/function.c:892 objects/FS/function.c:894
msgid "Supply"
msgstr "Leverera"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Fill
#: objects/FS/function.c:896
msgid "Fill"
msgstr "Fyll"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Provide
#: objects/FS/function.c:898
msgid "Provide"
msgstr "Tillhandahåll"

# eller kanske "förmera"?
#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Replenish
#: objects/FS/function.c:900
msgid "Replenish"
msgstr "Fyll på"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Supply/Expose
#: objects/FS/function.c:902
msgid "Expose"
msgstr "Exponera"

#. Translators: Menu item Verb/Provision/Extract
#: objects/FS/function.c:904 sheets/Flowchart.sheet.in.h:9
msgid "Extract"
msgstr "Extrahera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude
#: objects/FS/function.c:906 objects/FS/function.c:908
msgid "Control Magnitude"
msgstr "Styr magnitud"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate
#: objects/FS/function.c:910 objects/FS/function.c:912
msgid "Actuate"
msgstr "Driv"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Start
#: objects/FS/function.c:914
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Actuate/Initiate
#: objects/FS/function.c:916
msgid "Initiate"
msgstr "Initiera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate
#: objects/FS/function.c:918 objects/FS/function.c:920
msgid "Regulate"
msgstr "Reglera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Control
#: objects/FS/function.c:922 objects/FS/function.c:1140
#: objects/UML/classicon.c:122
msgid "Control"
msgstr "Styr"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Enable
#: objects/FS/function.c:928
msgid "Enable"
msgstr "Aktivera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Disable
#: objects/FS/function.c:930
msgid "Disable"
msgstr "Deaktivera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Limit
#: objects/FS/function.c:932
msgid "Limit"
msgstr "Begränsa"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Regulate/Interrupt
#: objects/FS/function.c:934
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbryt"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change
#: objects/FS/function.c:936 objects/FS/function.c:938
msgid "Change"
msgstr "Ändra"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Increase
#: objects/FS/function.c:940
msgid "Increase"
msgstr "Öka"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Decrease
#: objects/FS/function.c:942
msgid "Decrease"
msgstr "Minska"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Amplify
#: objects/FS/function.c:944
msgid "Amplify"
msgstr "Förstärk"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Reduce
#: objects/FS/function.c:946
msgid "Reduce"
msgstr "Reducera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Normalize
#: objects/FS/function.c:950
msgid "Normalize"
msgstr "Normalisera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Multiply
#: objects/FS/function.c:952
msgid "Multiply"
msgstr "Multiplicera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Scale
#: objects/FS/function.c:954
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Rectify
#: objects/FS/function.c:956
msgid "Rectify"
msgstr "Korrigera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Change/Adjust
#: objects/FS/function.c:958
msgid "Adjust"
msgstr "Justera"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form
#: objects/FS/function.c:960 objects/FS/function.c:962
msgid "Form"
msgstr "Bilda"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compact
#: objects/FS/function.c:964
msgid "Compact"
msgstr "Pressa samman"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Crush
#: objects/FS/function.c:966
msgid "Crush"
msgstr "Krossa"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Shape
#: objects/FS/function.c:968
msgid "Shape"
msgstr "Forma"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Compress
#: objects/FS/function.c:970
msgid "Compress"
msgstr "Tryck ihop"

#. Translators: Menu item Verb/Control Magnitude/Form/Pierce
#: objects/FS/function.c:972
msgid "Pierce"
msgstr "Genomborra"

#. Translators: Menu item Verb/Convert
#: objects/FS/function.c:974 objects/FS/function.c:976
msgid "Convert"
msgstr "Konvertera"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Transform
#: objects/FS/function.c:978
msgid "Transform"
msgstr "Omvandla"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Liquefy
#: objects/FS/function.c:980
msgid "Liquefy"
msgstr "Smält"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Solidify
#: objects/FS/function.c:982
msgid "Solidify"
msgstr "Frys"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Evaporate
#: objects/FS/function.c:984
msgid "Evaporate"
msgstr "Förånga"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Sublimate
#: objects/FS/function.c:986
msgid "Sublimate"
msgstr "Sublimera"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Condense
#: objects/FS/function.c:988
msgid "Condense"
msgstr "Kondensera"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Integrate
#: objects/FS/function.c:990
msgid "Integrate"
msgstr "Integrera"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Differentiate
#: objects/FS/function.c:992
msgid "Differentiate"
msgstr "Differentiera"

#. Translators: Menu item Verb/Convert/Process
#: objects/FS/function.c:994
msgid "Process"
msgstr "Bearbeta"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense
#: objects/FS/function.c:1000 objects/FS/function.c:1002
msgid "Sense"
msgstr "Känn av"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Perceive
#: objects/FS/function.c:1004
msgid "Perceive"
msgstr "Uppfatta"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Recognize
#: objects/FS/function.c:1006
msgid "Recognize"
msgstr "Känn igen"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Discern
#: objects/FS/function.c:1008
msgid "Discern"
msgstr "Särskilj"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Check
#: objects/FS/function.c:1010
msgid "Check"
msgstr "Kontrollera"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Sense/Verify
#: objects/FS/function.c:1014
msgid "Verify"
msgstr "Verifiera"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate
#: objects/FS/function.c:1016 objects/FS/function.c:1018
msgid "Indicate"
msgstr "Indikera"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Indicate/Mark
#: objects/FS/function.c:1020
msgid "Mark"
msgstr "Markera"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Display
#: objects/FS/function.c:1022 sheets/Flowchart.sheet.in.h:7
msgid "Display"
msgstr "Visa"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure
#: objects/FS/function.c:1024 objects/FS/function.c:1026
msgid "Measure"
msgstr "Mät"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Measure/Calculate
#: objects/FS/function.c:1028
msgid "Calculate"
msgstr "Beräkna"

#. Translators: Menu item Verb/Signal/Represent
#: objects/FS/function.c:1030
msgid "Represent"
msgstr "Representera"

#. Translators: Menu item Noun
#: objects/FS/function.c:1032
msgid "Noun"
msgstr "Substantiv"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Liquid
#: objects/FS/function.c:1038
msgid "Liquid"
msgstr "Vätska"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Gas
#: objects/FS/function.c:1040
msgid "Gas"
msgstr "Gas"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Human
#: objects/FS/function.c:1042 objects/FS/function.c:1044
#: objects/FS/function.c:1128
msgid "Human"
msgstr "Människa"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Hand
#: objects/FS/function.c:1046
msgid "Hand"
msgstr "Hand"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Foot
#: objects/FS/function.c:1048
msgid "Foot"
msgstr "Fot"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Head
#: objects/FS/function.c:1050
msgid "Head"
msgstr "Huvud"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Finger
#: objects/FS/function.c:1052
msgid "Finger"
msgstr "Finger"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Human/Toe
#: objects/FS/function.c:1054
msgid "Toe"
msgstr "Tå"

#. Translators: Menu item Noun/Material/Biological
#: objects/FS/function.c:1056
msgid "Biological"
msgstr "Biologisk"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical
#: objects/FS/function.c:1060
msgid "Mechanical"
msgstr "Mekanisk"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Mech. Energy
#: objects/FS/function.c:1062
msgid "Mech. Energy"
msgstr "Mekanisk energi"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translation
#: objects/FS/function.c:1064
msgid "Translation"
msgstr "Omvandling"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Force
#: objects/FS/function.c:1066
msgid "Force"
msgstr "Kraft"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotation
#: objects/FS/function.c:1068
msgid "Rotation"
msgstr "Rotation"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Torque
#: objects/FS/function.c:1070
msgid "Torque"
msgstr "Vridmoment"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Random Motion
#: objects/FS/function.c:1072
msgid "Random Motion"
msgstr "Slumprörelse"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Vibration
#: objects/FS/function.c:1074
msgid "Vibration"
msgstr "Vibration"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Rotational Energy
#: objects/FS/function.c:1076
msgid "Rotational Energy"
msgstr "Rotationsenergi"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Mechanical/Translational Energy
#: objects/FS/function.c:1078
msgid "Translational Energy"
msgstr "Omvandlingsenergi"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity
#: objects/FS/function.c:1080
msgid "Electrical"
msgstr "Elektrisk"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Electricity
#: objects/FS/function.c:1082
msgid "Electricity"
msgstr "Elektricitet"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Voltage
#: objects/FS/function.c:1084
msgid "Voltage"
msgstr "Spänning"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Electricity/Current
#: objects/FS/function.c:1086
msgid "Current"
msgstr "Ström"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic
#: objects/FS/function.c:1088
msgid "Hydraulic"
msgstr "Hydraulisk"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Pressure
#: objects/FS/function.c:1090
msgid "Pressure"
msgstr "Tryck"

# Tveksam
#. Translators: Menu item Noun/Energy/Hydraulic/Volumetric Flow
#: objects/FS/function.c:1092
msgid "Volumetric Flow"
msgstr "Volymetriskt flöde"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal
#: objects/FS/function.c:1094
msgid "Thermal"
msgstr "Termisk"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Heat
#: objects/FS/function.c:1096
msgid "Heat"
msgstr "Värme"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Conduction
#: objects/FS/function.c:1098
msgid "Conduction"
msgstr "Ledning"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Convection
#: objects/FS/function.c:1100
msgid "Convection"
msgstr "Konvektion"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Thermal/Radiation
#: objects/FS/function.c:1102 objects/FS/function.c:1110
msgid "Radiation"
msgstr "Strålning"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Pneumatic
#: objects/FS/function.c:1104
msgid "Pneumatic"
msgstr "Pneumatisk"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Chemical
#: objects/FS/function.c:1106
msgid "Chemical"
msgstr "Kemisk"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive
#: objects/FS/function.c:1108
msgid "Radioactive"
msgstr "Radioaktiv"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Microwaves
#: objects/FS/function.c:1112
msgid "Microwaves"
msgstr "Mikrovågor"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Radio waves
#: objects/FS/function.c:1114
msgid "Radio waves"
msgstr "Radiovågor"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/X-Rays
#: objects/FS/function.c:1116
msgid "X-Rays"
msgstr "Röntgenstrålar"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Radioactive/Gamma Rays
#: objects/FS/function.c:1118
msgid "Gamma Rays"
msgstr "Gammastrålar"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Acoustic Energy
#: objects/FS/function.c:1120
msgid "Acoustic Energy"
msgstr "Akustisk energi"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Optical Energy
#: objects/FS/function.c:1122
msgid "Optical Energy"
msgstr "Optisk energi"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Solar Energy
#: objects/FS/function.c:1124
msgid "Solar Energy"
msgstr "Solenergi"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Magnetic Energy
#: objects/FS/function.c:1126
msgid "Magnetic Energy"
msgstr "Magnetisk energi"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Motion
#: objects/FS/function.c:1130
msgid "Human Motion"
msgstr "Mänsklig rörelse"

#. Translators: Menu item Noun/Energy/Human/Human Force
#: objects/FS/function.c:1132
msgid "Human Force"
msgstr "Människokraft"

#. Translators: Menu item Noun/Signal/Status
#: objects/FS/function.c:1138
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: objects/FS/function.c:1142
msgid "User/Device Fn"
msgstr "Användar-/enhetsfunktion"

#: objects/FS/function.c:1143
msgid "Wish Fn"
msgstr "Önskad funktion"

#. choose default font name for your locale. see also font_data structure
#. in lib/font.c.
#: objects/GRAFCET/action.c:52 objects/GRAFCET/condition.c:51
#: objects/GRAFCET/step.c:48 objects/GRAFCET/transition.c:55
#: objects/SADT/box.c:501 objects/UML/class.c:701
msgid "Helvetica-Bold"
msgstr "Helvetica-Bold"

#: objects/GRAFCET/action.c:136 sheets/SDL.sheet.in.h:9
msgid "Macro call"
msgstr "Makroanrop"

#: objects/GRAFCET/action.c:136
msgid "This action is a call to a macro-step"
msgstr "Denna åtgärd är ett anrop till ett makrosteg"

#: objects/GRAFCET/condition.c:131
msgid "Condition"
msgstr "Villkor"

#: objects/GRAFCET/condition.c:131
msgid "The boolean equation of the condition"
msgstr "Villkoret i form av en boolesk ekvation"

#: objects/GRAFCET/condition.c:133
msgid "The condition's font"
msgstr "Typsnitt på villkoret"

#: objects/GRAFCET/condition.c:135
msgid "The condition's font size"
msgstr "Villkorets typsnittsstorlek"

#: objects/GRAFCET/condition.c:138 objects/GRAFCET/transition.c:147
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: objects/GRAFCET/condition.c:138
msgid "The condition's color"
msgstr "Färg på villkoret"

#: objects/GRAFCET/grafcet.c:45
msgid "GRAFCET diagram objects"
msgstr "GRAFCET-diagramobjekt"

#: objects/GRAFCET/step.c:148
msgid "Regular step"
msgstr "Vanligt steg"

#: objects/GRAFCET/step.c:149
msgid "Initial step"
msgstr "Begynnelsesteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:150
msgid "Macro entry step"
msgstr "Makroenhetssteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:151
msgid "Macro exit step"
msgstr "Makroavslutningssteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:152
msgid "Macro call step"
msgstr "Makroanropssteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:153
msgid "Subprogram call step"
msgstr "Anrop av subprogramsteg"

#: objects/GRAFCET/step.c:159
msgid "Step name"
msgstr "Stegnamn"

#: objects/GRAFCET/step.c:159
msgid "The name of the step"
msgstr "Namnet på steget"

#: objects/GRAFCET/step.c:161
msgid "Step type"
msgstr "Stegtyp"

#: objects/GRAFCET/step.c:161
msgid "The kind of step"
msgstr "Typen av steg"

#: objects/GRAFCET/step.c:163
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"

#: objects/GRAFCET/step.c:163
msgid "Shows a red dot to figure the step's activity"
msgstr "Visar en röd punkt för att åskådliggöra stegets aktivitet"

#: objects/GRAFCET/transition.c:140
msgid "Receptivity"
msgstr "Känslighet"

#: objects/GRAFCET/transition.c:140
msgid "The boolean equation of the receptivity"
msgstr "Känsligheten i form av en boolesk ekvation"

#: objects/GRAFCET/transition.c:142
msgid "The receptivity's font"
msgstr "Typsnitt på känsligheten"

#: objects/GRAFCET/transition.c:144
msgid "The receptivity's font size"
msgstr "Känslighetens typsnittsstorlek"

#: objects/GRAFCET/transition.c:147
msgid "The receptivity's color"
msgstr "Färg på känsligheten"

#: objects/GRAFCET/transition.c:148
msgid "North point"
msgstr "Nordpunkt"

#: objects/GRAFCET/transition.c:149
msgid "South point"
msgstr "Sydpunkt"

#: objects/GRAFCET/vector.c:128
msgid "Draw arrow heads on upward arcs:"
msgstr "Rita pilhuvuden på uppåtpekande bågar:"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:122
msgid "OR"
msgstr "ELLER"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:123
msgid "AND"
msgstr "OCH"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:134
msgid "Vergent type:"
msgstr "Kanttyp:"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:390 objects/SADT/box.c:439
#: objects/standard/line.c:182
msgid "Add connection point"
msgstr "Lägg till anslutningspunkt"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:391
msgid "Delete connection point"
msgstr "Ta bort anslutningspunkt"

#: objects/GRAFCET/vergent.c:395
msgid "GRAFCET OR/AND vergent"
msgstr "GRAFCET ELLER/OCH-kant"

#: objects/network/bus.c:574
msgid "Add Handle"
msgstr "Lägg till handtag"

#: objects/network/bus.c:575
msgid "Delete Handle"
msgstr "Ta bort handtag"

#: objects/network/network.c:41
msgid "Network diagram objects"
msgstr "Nätverksdiagramobjekt"

#. property rows
#: objects/SADT/arrow.c:134 objects/UML/class_dialog.c:312
#: objects/UML/state.c:124
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: objects/SADT/arrow.c:135
msgid "Import resource (not shown upstairs)"
msgstr "Importera resurs (visas inte uppåt)"

#: objects/SADT/arrow.c:136
msgid "Imply resource (not shown downstairs)"
msgstr "Antyd resurs (visas inte nedåt)"

#: objects/SADT/arrow.c:137
msgid "Dotted arrow"
msgstr "Punktmarkerad pil"

#: objects/SADT/arrow.c:138
msgid "disable arrow heads"
msgstr "avaktivera pilrubriker"

#: objects/SADT/arrow.c:144
msgid "Flow style:"
msgstr "Flödesstil:"

#: objects/SADT/arrow.c:146
msgid "Automatically gray vertical flows:"
msgstr "Grålägg vertikala flöden automatiskt"

#: objects/SADT/arrow.c:147
msgid ""
"To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
"rendered gray"
msgstr ""
"För att underlätta läsning kan flöden som börjar och slutar vertikalt färgas "
"gråa"

#: objects/SADT/arrow.c:555
msgid "SADT Arrow"
msgstr "SADT-pil"

#: objects/SADT/box.c:144
msgid "Activity/Data identifier"
msgstr "Aktivitet/Dataidentifierare"

#: objects/SADT/box.c:145
msgid "The identifier which appears in the lower right corner of the Box"
msgstr "Identifieraren som visas i nedre högra hörnet i rutan"

#: objects/SADT/box.c:440 objects/standard/line.c:183
msgid "Delete connection point"
msgstr "Ta bort anslutningsspunkt"

#: objects/SADT/box.c:445
msgid "SADT box"
msgstr "SADT-rektangel"

#: objects/SADT/sadt.c:41
msgid "SADT diagram objects"
msgstr "SADT-diagramobjekt"

#: objects/standard/arc.c:133
msgid "Curve distance"
msgstr "Kurvavstånd"

#: objects/standard/bezier.c:524 objects/standard/beziergon.c:543
msgid "Add Segment"
msgstr "Lägg till segment"

#: objects/standard/bezier.c:525 objects/standard/beziergon.c:544
msgid "Delete Segment"
msgstr "Ta bort segment"

#: objects/standard/bezier.c:527 objects/standard/beziergon.c:546
msgid "Symmetric control"
msgstr "Symmetrikontroll"

#: objects/standard/bezier.c:529 objects/standard/beziergon.c:548
msgid "Smooth control"
msgstr "Jämnhetskontroll"

#: objects/standard/bezier.c:531 objects/standard/beziergon.c:550
msgid "Cusp control"
msgstr "Spetsighetskontroll"

#: objects/standard/image.c:168
msgid "Image file"
msgstr "Bildfil"

#: objects/standard/image.c:170
msgid "Draw border"
msgstr "Rita ram"

#: objects/standard/image.c:172
msgid "Keep aspect ratio"
msgstr "Behåll proportioner"

#: objects/standard/image.c:271
msgid "Image file:"
msgstr "Bildfil:"

#: objects/standard/image.c:282
msgid "Keep aspect ratio:"
msgstr "Behåll proportioner:"

#: objects/standard/image.c:290
msgid "Show border:"
msgstr "Visa ram:"

#. Found file in same dir as diagram.
#: objects/standard/image.c:842 objects/standard/image.c:853
#, c-format
msgid ""
"The image file '%s' was not found in that directory.\n"
"Using the file '%s' instead\n"
msgstr ""
"Bildfilen \"%s\" finns inte i den katalogen.\n"
"Använder filen \"%s\" i stället.\n"

#. Didn't find file in current dir.
#: objects/standard/image.c:859 objects/standard/image.c:885
#, c-format
msgid "The image file '%s' was not found.\n"
msgstr "Kunde inte hitta bildfilen \"%s\".\n"

#: objects/standard/line.c:121
msgid "Start point"
msgstr "Startpunkt"

#: objects/standard/line.c:123
msgid "End point"
msgstr "Slutpunkt"

#: objects/standard/polygon.c:526 objects/standard/polyline.c:498
msgid "Add Corner"
msgstr "Lägg till hörn"

#: objects/standard/polygon.c:527 objects/standard/polyline.c:499
msgid "Delete Corner"
msgstr "Ta bort hörn"

#: objects/standard/standard.c:45
msgid "Standard objects"
msgstr "Standardobjekt"

#: objects/standard/textobj.c:228
msgid "Fontsize:"
msgstr "Typsnittsstorlek:"

#: objects/sybase/sybase.c:44
msgid "Sybase replication domain diagram objects"
msgstr "Diagramobjekt för Sybase-replikationsdomäner"

#: objects/UML/actor.c:338 objects/UML/actor.c:340
msgid "Actor"
msgstr "Aktör"

#: objects/UML/association.c:1030 objects/UML/class_dialog.c:2154
msgid "Direction:"
msgstr "Riktning:"

#: objects/UML/association.c:1047
msgid "From A to B"
msgstr "Från A till B"

#: objects/UML/association.c:1054
msgid "From B to A"
msgstr "Från B till A"

#: objects/UML/association.c:1078 objects/UML/association.c:1086
msgid "Side A"
msgstr "Sida A"

#: objects/UML/association.c:1080 objects/UML/association.c:1088
msgid "Side B"
msgstr "Sida B"

#: objects/UML/association.c:1094
msgid "Role:"
msgstr "Roll:"

#: objects/UML/association.c:1106
msgid "Multiplicity:"
msgstr "Multiplicitet:"

#. Show arrow:
#: objects/UML/association.c:1117
msgid "Show arrow"
msgstr "Visa pil"

#. Aggregate
#: objects/UML/association.c:1123
msgid "Aggregate"
msgstr "Aggregat"

#. Composition
#: objects/UML/association.c:1131
msgid "Composition"
msgstr "Komposition"

#: objects/UML/class.c:102 objects/UML/large_package.c:120
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: objects/UML/class.c:104 objects/UML/classicon.c:131
#: objects/UML/component.c:116 objects/UML/large_package.c:118
#: objects/UML/object.c:144 objects/UML/small_package.c:116
msgid "Stereotype"
msgstr "Stereotyp"

#: objects/UML/class.c:106 objects/UML/class_dialog.c:275
#: objects/UML/class_dialog.c:317 objects/UML/class_dialog.c:2000
msgid "Abstract"
msgstr "Abstrakt"

#: objects/UML/class.c:108 objects/UML/class_dialog.c:284
msgid "Suppress Attributes"
msgstr "Undertryck i attribut"

#: objects/UML/class.c:110
msgid "Suppress Operations"
msgstr "Undertryck operationer"

#: objects/UML/class.c:112
msgid "Visible Attributes"
msgstr "Synliga attribut"

#: objects/UML/class.c:114
msgid "Visible Operations"
msgstr "Synliga operationer"

#: objects/UML/class.c:120
msgid "Template"
msgstr "Mall"

#. choose default font name for abstract for your locale. see also font_data
#. structure in lib/font.c.
#: objects/UML/class.c:695
msgid "Courier-Oblique"
msgstr "Courier-Oblique"

#. choose default font name for abstract class name for your locale. see also font_data
#. structure in lib/font.c.
#: objects/UML/class.c:707
msgid "Helvetica-BoldOblique"
msgstr "Helvetica-BoldOblique"

#. Class page:
#: objects/UML/class.c:738 objects/UML/class.c:740
#: objects/UML/class_dialog.c:249
msgid "Class"
msgstr "Klass"

#: objects/UML/class_dialog.c:255
msgid "Class name:"
msgstr "Klassnamn:"

#: objects/UML/class_dialog.c:266 objects/UML/class_dialog.c:1923
#: objects/UML/dependency.c:127 objects/UML/generalization.c:123
#: objects/UML/realizes.c:124
msgid "Stereotype:"
msgstr "Stereotyp:"

#: objects/UML/class_dialog.c:281
msgid "Attributes visible"
msgstr "Attribut synliga"

#: objects/UML/class_dialog.c:290
msgid "Operations visible"
msgstr "Operationer synliga"

#: objects/UML/class_dialog.c:293
msgid "Suppress operations"
msgstr "Undertryck operationer"

#. head line
#: objects/UML/class_dialog.c:303
msgid "Kind"
msgstr "Typ"

#: objects/UML/class_dialog.c:308
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: objects/UML/class_dialog.c:322
msgid "Class Name"
msgstr "Klassnamn"

#: objects/UML/class_dialog.c:327
msgid "Abstract Class"
msgstr "Abstrakt klass"

#. should probably be refactored too.
#: objects/UML/class_dialog.c:337
msgid "Foreground Color"
msgstr "Förgrundsfärg"

#: objects/UML/class_dialog.c:345
msgid "Background Color"
msgstr "Bakgrundsfärg"

#. Attributes page:
#: objects/UML/class_dialog.c:819 objects/UML/object.c:148
msgid "Attributes"
msgstr "Attribut"

#: objects/UML/class_dialog.c:853 objects/UML/class_dialog.c:1865
#: objects/UML/class_dialog.c:2083 objects/UML/class_dialog.c:2646
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: objects/UML/class_dialog.c:859 objects/UML/class_dialog.c:1871
#: objects/UML/class_dialog.c:2090 objects/UML/class_dialog.c:2652
msgid "Move up"
msgstr "Flytta upp"

#: objects/UML/class_dialog.c:865 objects/UML/class_dialog.c:1877
#: objects/UML/class_dialog.c:2097 objects/UML/class_dialog.c:2658
msgid "Move down"
msgstr "Flytta ned"

#: objects/UML/class_dialog.c:876
msgid "Attribute data"
msgstr "Attributdata"

#: objects/UML/class_dialog.c:908
msgid "Value:"
msgstr "Värde:"

#: objects/UML/class_dialog.c:920 objects/UML/class_dialog.c:1936
msgid "Visibility:"
msgstr "Synlighet:"

#: objects/UML/class_dialog.c:929 objects/UML/class_dialog.c:1945
msgid "Public"
msgstr "Allmän"

#: objects/UML/class_dialog.c:937 objects/UML/class_dialog.c:1953
msgid "Private"
msgstr "Privat"

#: objects/UML/class_dialog.c:945 objects/UML/class_dialog.c:1961
msgid "Protected"
msgstr "Skyddad"

#: objects/UML/class_dialog.c:953 objects/UML/class_dialog.c:1969
msgid "Implementation"
msgstr "Implementation"

#: objects/UML/class_dialog.c:969 objects/UML/class_dialog.c:1985
msgid "Class scope"
msgstr "Klassräckvidd"

#. Operations page:
#: objects/UML/class_dialog.c:1831
msgid "Operations"
msgstr "Operationer"

#: objects/UML/class_dialog.c:1889
msgid "Operation data"
msgstr "Operationsdata"

#: objects/UML/class_dialog.c:1991
msgid "Inheritance type:"
msgstr "Ärvningstyp:"

#: objects/UML/class_dialog.c:2008
msgid "Polymorphic (virtual)"
msgstr "Polymorfisk (virtuell)"

#: objects/UML/class_dialog.c:2016
msgid "Leaf (final)"
msgstr "Löv (slutgiltig)"

#: objects/UML/class_dialog.c:2034
msgid "Query"
msgstr "Fråga"

#: objects/UML/class_dialog.c:2047
msgid "Parameters:"
msgstr "Parametrar:"

#: objects/UML/class_dialog.c:2109
msgid "Parameter data"
msgstr "Parameterdata"

#: objects/UML/class_dialog.c:2142
msgid "Def. value:"
msgstr "Standardvärde:"

#: objects/UML/class_dialog.c:2163
msgid "Undefined"
msgstr "Odefinierad"

#: objects/UML/class_dialog.c:2171
msgid "In"
msgstr "In"

#: objects/UML/class_dialog.c:2180
msgid "Out"
msgstr "Ut"

#: objects/UML/class_dialog.c:2189
msgid "In & Out"
msgstr "In och ut"

#. Templates page:
#: objects/UML/class_dialog.c:2606
msgid "Templates"
msgstr "Mallar"

#: objects/UML/class_dialog.c:2612
msgid "Template class"
msgstr "Mallklass"

#: objects/UML/class_dialog.c:2669
msgid "Formal parameter data"
msgstr "Formell parameterdata"

#: objects/UML/classicon.c:123
msgid "Boundary"
msgstr "Gräns"

#: objects/UML/classicon.c:133
msgid "Is object"
msgstr "Är objekt"

#: objects/UML/constraint.c:120
msgid "Constraint:"
msgstr "Begränsning:"

#: objects/UML/dependency.c:129
msgid "Show arrow:"
msgstr "Visa pil:"

#: objects/UML/implements.c:121
msgid "Interface:"
msgstr "Gränssnitt:"

#: objects/UML/lifeline.c:138
msgid "Draw focus of control:"
msgstr "Rita kontrollens fokus:"

#: objects/UML/lifeline.c:140
msgid "Draw destruction mark:"
msgstr "Rita ödeläggelsemarkering:"

#: objects/UML/lifeline.c:403
msgid "Add connection points"
msgstr "Lägg till anslutningspunkter"

#: objects/UML/lifeline.c:404
msgid "Remove connection points"
msgstr "Ta bort anslutningspunkter"

#: objects/UML/lifeline.c:408
msgid "UML Lifeline"
msgstr "UML-livlina"

#: objects/UML/message.c:131
msgid "Call"
msgstr "Anrop"

#: objects/UML/message.c:132
msgid "Create"
msgstr "Skapa"

#: objects/UML/message.c:133
msgid "Destroy"
msgstr "Förstör"

#: objects/UML/message.c:134
msgid "Simple"
msgstr "Enkel"

#: objects/UML/message.c:135
msgid "Return"
msgstr "Retunera"

#: objects/UML/message.c:136
msgid "Send"
msgstr "Skicka"

#: objects/UML/message.c:137
msgid "Recursive"
msgstr "Rekursivt"

#: objects/UML/message.c:144
msgid "Message:"
msgstr "Meddelande:"

#: objects/UML/message.c:146
msgid "Message type:"
msgstr "Meddelandetyp:"

#: objects/UML/object.c:146
msgid "Explicit state"
msgstr "Explicit tillstånd"

#: objects/UML/object.c:151
msgid "Active object"
msgstr "Aktivt objekt"

#: objects/UML/object.c:153
msgid "Show attributes"
msgstr "Visa attribut"

#: objects/UML/object.c:155
msgid "Multiple instance"
msgstr "Multipla instanser"

#: objects/UML/state.c:125
msgid "Begin"
msgstr "Start"

#: objects/UML/state.c:126
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: objects/UML/state.c:133
msgid "State Type"
msgstr "Tillståndstyp"

#: objects/UML/uml.c:60
msgid "Unified Modelling Language diagram objects"
msgstr "Unified Modelling Language-diagramobjekt"

#: objects/UML/usecase.c:124
msgid "Text outside"
msgstr "Text utanför"

#: objects/UML/usecase.c:126
msgid "Collaboration"
msgstr "Samarbete"

#: plug-ins/cgm/cgm.c:1092
msgid ""
"Image row length larger than maximum cell array.\n"
"Image not exported to CGM."
msgstr ""
"Bildradslängden är större än det maximala antalet fält.\n"
"Bilden exporterades inte till CGM."

#: plug-ins/cgm/cgm.c:1270
msgid "Computer Graphics Metafile"
msgstr "Computer Graphics Metafile"

#: plug-ins/cgm/cgm.c:1284
msgid "Computer Graphics Metafile export filter"
msgstr "Exportfilter till Computer Graphics Metafile"

#: plug-ins/dxf/dxf.c:37
msgid "Drawing Interchange File import and export filters"
msgstr "Import- och exportfilter för att rita Interchange-filer"

#: plug-ins/dxf/dxf-export.c:574 plug-ins/dxf/dxf-import.c:669
msgid "Drawing Interchange File"
msgstr "Ritar Interchange-fil"

#: plug-ins/hpgl/hpgl.c:619
msgid "HP Graphics Language export filter"
msgstr "Exportfilter till HP Graphics Language"

#: plug-ins/metapost/metapost.c:34
msgid "TeX Metapost export filter"
msgstr "Exportfilter till TeX Metapost"

#: plug-ins/metapost/render_metapost.c:735
msgid "TeX Metapost macros"
msgstr "TeX Metapost-makron"

#: plug-ins/pstricks/pstricks.c:14
msgid "TeX Pstricks export filter"
msgstr "Exportfilter till TeX Pstricks"

#: plug-ins/pstricks/render_pstricks.c:773
msgid "TeX PSTricks macros"
msgstr "TeX PSTricks-makron"

#: plug-ins/python/python.c:76
msgid "Python scripting support"
msgstr "Python-skriptstöd"

#: plug-ins/shape/shape.c:36
msgid "dia shape export filter"
msgstr "exportfilter för dia-former"

#: plug-ins/shape/shape-export.c:962
msgid "Can't export png without libart!"
msgstr "Kan inte exportera png utan libart!"

#: plug-ins/shape/shape-export.c:989
msgid "dia shape file"
msgstr "dia-formfil"

#: plug-ins/svg/render_svg.c:870
msgid "Scalable Vector Graphics"
msgstr "Scalable Vector Graphics"

#: plug-ins/svg/svg.c:36
msgid "Scalable Vector Graphics export filter"
msgstr "Exportfilter till Scalable Vector Graphics"

#: plug-ins/wpg/wpg.c:1051
#, c-format
msgid "File: %s type/version unsupported.\n"
msgstr "Fil: %s typ/version stöds inte.\n"

#: plug-ins/wpg/wpg.c:1200
msgid "WordPerfect Graphics export filter"
msgstr "Exportfilter till WordPerfect-grafik"

#: plug-ins/xfig/xfig.c:39
msgid "Fig Format import and export filter"
msgstr "Import- och exportfilter för fig-format"

#: plug-ins/xfig/xfig-export.c:365
msgid "No more user-definable colors - using black"
msgstr "Inga fler användardefinierade färger - använder svart"

#: plug-ins/xfig/xfig-export.c:792
msgid "XFig format"
msgstr "XFig-format"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:76
msgid "Polygon import is not implemented yet"
msgstr "Polygonimport är inte implementerat än"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:77
msgid "Patterns are not supported by Dia"
msgstr "Dia stöder inte mönster"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:78
msgid "Triple-dotted lines are not supported by Dia, using double-dotted"
msgstr ""
"Dia stöder inte trippelpunktmarkerade linjer, använder dubbelpunktmarkerade"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:80
msgid "Negative corner radius, negating"
msgstr "Negativ hörnradie, negerar"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:81
msgid "Spline import is not implemented yet"
msgstr "Splineimport är inte implementerat än"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:82
msgid "Can't find standard object"
msgstr "Kan inte hitta standardobjekt"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:424
#, c-format
msgid "Line style %d should not appear\n"
msgstr "Linjestil %d borde inte dyka upp\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:492
#, c-format
msgid "Error while reading %dth of %d points: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av %d:e av %d punkter: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:511
msgid "Error while reading arrowhead\n"
msgstr "Fel vid läsning av pilhuvud\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:602
#, c-format
msgid "Couldn't read ellipse info: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa ellipsinformation: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:670
#, c-format
msgid "Couldn't read polyline info: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa polylinjeinformation: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:685
#, c-format
msgid "Couldn't read flipped bit: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa vänd bit: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:744 plug-ins/xfig/xfig-import.c:830
#, c-format
msgid "Unknown polyline subtype: %d\n"
msgstr "Okänd polylinjeundertyp: %d\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:807
#, c-format
msgid "Couldn't read arc info: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa båginformation: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:891
#, c-format
msgid "Couldn't read text info: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa textinformation: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:933
#, c-format
msgid "Couldn't identify FIG object: %s\n"
msgstr "Kunde inte identifiera FIG-objekt: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:940
msgid "Compound end outside compound\n"
msgstr "Sammansättningen slutar utanför sammansättningen\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:959
#, c-format
msgid "Couldn't read color: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa färgen: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1001
#, c-format
msgid "Couldn't read group extend: %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa grupputökning: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1012
#, c-format
msgid "Unknown object type %d\n"
msgstr "Okänd objekttyp %d\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1035
#, c-format
msgid "`%s' is not one of `%s' or `%s'\n"
msgstr "\"%s\" är inte en av \"%s\" eller \"%s\"\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1045
#, c-format
msgid "Error reading paper size: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av pappersstorlek: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1055
#, c-format
msgid "Unknown paper size `%s', using default\n"
msgstr "Pappersstorleken \"%s\" är okänd, använder standardalternativet\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1067
#, c-format
msgid "Error reading paper orientation: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av pappersorientering: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1077
#, c-format
msgid "Error reading justification: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av justering: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1087
#, c-format
msgid "Error reading units: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av enheter: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1101
#, c-format
msgid "Error reading magnification: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av förstoring: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1112
#, c-format
msgid "Error reading multipage indicator: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av flersidesindikator: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1123
#, c-format
msgid "Error reading transparent color: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av genomskinlig färg: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1132 plug-ins/xfig/xfig-import.c:1187
#, c-format
msgid "Error reading FIG file: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av FIG-fil: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1134 plug-ins/xfig/xfig-import.c:1189
msgid "Premature end of FIG file\n"
msgstr "För tidigt slut på FIG-filen\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1143
#, c-format
msgid "Error reading resolution: %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av upplösning: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1174
#, c-format
msgid "Doesn't look like a Fig file: %s\n"
msgstr "Ser inte ut som en Fig-fil: %s\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1180
#, c-format
msgid "This is a FIG version %d.%d file, I may not understand it\n"
msgstr "Detta är en FIG-fil i version %d.%d, jag kanske inte förstår den\n"

#: plug-ins/xfig/xfig-import.c:1221
msgid "XFig File Format"
msgstr "XFig-filformat"

#: sheets/chronogram.sheet.in.h:1
msgid "A data line"
msgstr "En datalinje"

#: sheets/chronogram.sheet.in.h:2
msgid "A time scale"
msgstr "En tidsskala"

#: sheets/chronogram.sheet.in.h:3
msgid "Chronogram"
msgstr "Kronogram"

#: sheets/chronogram.sheet.in.h:4
msgid "Objects to design chronogram charts"
msgstr "Objekt för att skapa kronogramdiagram"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:1
msgid "A Horizontal Jumper"
msgstr "En horisontell hoppare"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:2
msgid "A Horizontally aligned inductor"
msgstr "En horisontellt justerad induktor"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:3
msgid "A Horizontally aligned inductor (European)"
msgstr "En horisontellt justerad induktor (Europeisk)"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:4
msgid "A Horizontally aligned resistor"
msgstr "Ett horisontellt justerat motstånd"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:5
msgid "A Horizontally aligned resistor (European)"
msgstr "Ett horisontell justerat motstånd (Europeisk)"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:6
msgid "A Microphone"
msgstr "En mikrofon"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:7
msgid "A PMOS transistor"
msgstr "En PMOS-transistor"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:8
msgid "A Speaker"
msgstr "En högtalare"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:9
msgid "A Vertically aligned inductor"
msgstr "En vertikalt justerad induktor"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:10
msgid "A Vertically aligned inductor (European)"
msgstr "En vertikalt justerad induktor (Europeisk)"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:11
msgid "A Vertically aligned resistor"
msgstr "Ett vertikalt justerat motstånd"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:12
msgid "A Vertically aligned resistor (European)"
msgstr "Ett vertikalt justerat motstånd (Europeisk)"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:13
msgid "A ground point"
msgstr "En jordpunkt"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:14
msgid "A horizontally aligned LED"
msgstr "En horisontellt justerad lysdiod"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:15
msgid "A horizontally aligned capacitor"
msgstr "En horisontellt justerad kapacitans"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:16
msgid "A horizontally aligned diode"
msgstr "En horisontellt justerad diod"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:17
msgid "A horizontally aligned fuse"
msgstr "En horisontellt justerad säkring"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:18
msgid "A horizontally aligned powersource"
msgstr "En horisontellt justerad spänningskälla"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:19
msgid "A horizontally aligned zener diode"
msgstr "En horisontellt justerad zenerdiod"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:20
msgid "A lamp"
msgstr "En lampa"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:21
msgid "A npn bipolar transistor"
msgstr "En bipolär npn-transistor"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:22
msgid "A pnp bipolar transistor"
msgstr "En bipolär pnp-transistor"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:23
msgid "A vertically aligned LED"
msgstr "En vertikalt justerad lysdiod"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:24
msgid "A vertically aligned capacitor"
msgstr "En vertikalt justerad kapacitans"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:25
msgid "A vertically aligned diode"
msgstr "En vertikalt justerad diod"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:26
msgid "A vertically aligned fuse"
msgstr "En vertikalt justerad säkring"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:27
msgid "A vertically aligned powersource"
msgstr "En vertikalt justerad spänningskälla"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:28
msgid "A vertically aligned zener diode"
msgstr "En vertikalt justerad zenerdiod"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:29
msgid "An NMOS transistor"
msgstr "En NMOS-transistor"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:30
msgid "An operational amplifier"
msgstr "En operationsförstärkare"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:31
msgid "Circuit"
msgstr "Krets"

#: sheets/Circuit.sheet.in.h:32
msgid "Components for circuit diagrams"
msgstr "Komponenter för kretsscheman"

#: sheets/civil.sheet.in.h:1
msgid "A Backflow Preventer"
msgstr "En bakflödesspärr"

#: sheets/civil.sheet.in.h:2
msgid "A Basin"
msgstr "En bassäng"

#: sheets/civil.sheet.in.h:3
msgid "A Container"
msgstr "En container"

#: sheets/civil.sheet.in.h:4
msgid "A Frequency Converter"
msgstr "En frekvensomriktare"

#: sheets/civil.sheet.in.h:5
msgid "A Gas Bottle"
msgstr "En gasflaska"

#: sheets/civil.sheet.in.h:6
msgid "A Motor"
msgstr "En motor"

#: sheets/civil.sheet.in.h:7
msgid "A Preliminary Clarification Tank"
msgstr "En preliminär separationstank"

#: sheets/civil.sheet.in.h:8
msgid "A Rotor"
msgstr "En rotor"

#: sheets/civil.sheet.in.h:9
msgid "A final-settling Basin"
msgstr "En sjunkbassäng"

#: sheets/civil.sheet.in.h:10
msgid "A horizontal limiting line"
msgstr "En horisontell begränsningslinje"

#: sheets/civil.sheet.in.h:11
msgid "A horizontally aligned Arrow"
msgstr "En horisontellt justerad pil"

#: sheets/civil.sheet.in.h:12
msgid "A vertical limiting line"
msgstr "En vertikal begränsningslinje"

#: sheets/civil.sheet.in.h:13
msgid "A vertically aligned Arrow"
msgstr "En vertikalt justerad pil"

#: sheets/civil.sheet.in.h:14
msgid "An Aerator with bubbles"
msgstr "En luftningsenhet med bubblor"

#: sheets/civil.sheet.in.h:15
msgid "Bivalent Vertical Rest"
msgstr "Bivalent vertikalt stöd"

#: sheets/civil.sheet.in.h:16
msgid "Civil"
msgstr "Civil"

#: sheets/civil.sheet.in.h:17
msgid "Civil Engineering Components"
msgstr "Civilingenjörskomponenter"

#: sheets/civil.sheet.in.h:18
msgid "Horizontal Rest"
msgstr "Horisontellt stöd"

#: sheets/civil.sheet.in.h:19
msgid "Horizontally aligned Valve"
msgstr "Horisontellt justerad ventil"

#: sheets/civil.sheet.in.h:20
msgid "Horizontally aligned compressor"
msgstr "Horisontellt justerad kompressor"

#: sheets/civil.sheet.in.h:21
msgid "Horizontally aligned pump"
msgstr "Horisontellt justerad pump"

#: sheets/civil.sheet.in.h:22
msgid "Reference Line"
msgstr "Referenslinje"

#: sheets/civil.sheet.in.h:23
msgid "Soil"
msgstr "Mark"

#: sheets/civil.sheet.in.h:24
msgid "Vertical Rest"
msgstr "Vertikalt stöd"

#: sheets/civil.sheet.in.h:25
msgid "Vertically aligned Propeller"
msgstr "Vertikalt justerad propeller"

#: sheets/civil.sheet.in.h:26
msgid "Vertically aligned Valve"
msgstr "Vertikalt justerad ventil"

#: sheets/civil.sheet.in.h:27
msgid "Vertically aligned compressor"
msgstr "Vertikalt justerad kompressor"

#: sheets/civil.sheet.in.h:28
msgid "Vertically aligned pump"
msgstr "Vertikalt justerad pump"

#: sheets/civil.sheet.in.h:29
msgid "Water Level"
msgstr "Vattennivå"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:1
msgid "A 'if not' (normally closed) ladder contact"
msgstr "En \"if not\"-stegkontakt (normalt stängd)"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:2
msgid "A 'if' (normally open) ladder contact"
msgstr "En \"if\"-stegkontakt (normalt öppen)"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:3
msgid "A 'jump' output variable"
msgstr "En \"jump\"-utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:4
msgid "A 'reset' output variable"
msgstr "En \"reset\"-utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:5
msgid "A 'set' output variable"
msgstr "En \"set\"-utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:6
msgid "A negative output variable"
msgstr "En negativ utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:7
msgid "A power-saved 'reset' output variable"
msgstr "En strömsparad \"reset\"-utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:8
msgid "A power-saved 'set' output variable"
msgstr "En strömsparad \"set\"-utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:9
msgid "A power-saved negative output variable"
msgstr "En strömsparad negativ utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:10
msgid "A power-saved simple output variable"
msgstr "En strömsparad enkel utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:11
msgid "A receptivity output variable"
msgstr "En känslighetsutdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:12
msgid "A simple output variable"
msgstr "En enkel utdatavariabel"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:13
msgid "Components for LADDER circuits"
msgstr "Komponenter för STEG-kretsar"

#: sheets/Contact.sheet.in.h:14
msgid "Ladder"
msgstr "Stege"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:1 sheets/Pneumatic.sheet.in.h:7
msgid "A connection point"
msgstr "En anslutningspunkt"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:2
msgid "A lamp or indicator light"
msgstr "En lampa eller indikationsljus"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:3
msgid "A normally closed contact"
msgstr "En normalt stängd kontakt"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:4
msgid "A normally closed position switch"
msgstr "En normalt stängd poitionsbrytare"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:5
msgid "A normally open contact"
msgstr "En normalt öppen kontakt"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:6
msgid "A normally open position switch"
msgstr "En normalt öppen positionsbrytare"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:7
msgid "A relay"
msgstr "Ett relä"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:8
msgid "Components for electric circuits"
msgstr "Komponenter för elektriska kretsar"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:9
msgid "Electric"
msgstr "Elektriskt"

#: sheets/Electric.sheet.in.h:10
msgid "The command organ of a relay"
msgstr "Den verksamma delen i ett relä"

#: sheets/EML.sheet.in.h:1
msgid "Create a process"
msgstr "Skapa en process"

#: sheets/EML.sheet.in.h:2
msgid "EML"
msgstr "EML"

#: sheets/EML.sheet.in.h:3
msgid "Editor for EML Static Structure Diagrams."
msgstr "Redigerare för statiska EML-strukturdiagram."

#: sheets/EML.sheet.in.h:4
msgid "Instantiation. One process create others"
msgstr "Instantiering. En process skapar andra"

#: sheets/EML.sheet.in.h:5
msgid "Interaction between processes."
msgstr "Samverkan mellan processer."

#: sheets/ER.sheet.in.h:2
msgid "ER"
msgstr "ER"

#: sheets/ER.sheet.in.h:3
msgid "Editor for Entity Relations Diagrams"
msgstr "Redigerare för enhetsrelationsdiagram"

#: sheets/ER.sheet.in.h:5
msgid "Participation"
msgstr "Deltagande"

#: sheets/ER.sheet.in.h:7
msgid "Weak Entity"
msgstr "Svag enhet"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:1
msgid "A box with text inside"
msgstr "En ruta med text inuti"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:2
msgid "A diamond with text inside"
msgstr "En romb med text inuti"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:3
msgid "A ellipse with text inside"
msgstr "En ellips med text inuti"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:4
msgid "A parallelogram with text inside"
msgstr "Ett parallellogram med text inuti"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:5
msgid "Collate"
msgstr "Beräkna"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:6
msgid "Delay"
msgstr "Fördröjning"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:8
msgid "Document"
msgstr "Dokument"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:10
msgid "Flowchart"
msgstr "Flödesschema"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:11
msgid "Internal Storage"
msgstr "Intern lagring"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:12
msgid "Magnetic Disk"
msgstr "Magnetisk disk"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:13
msgid "Magnetic Drum"
msgstr "Magnetisk trumma"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:14
msgid "Magnetic Tape"
msgstr "Magnetiskt band"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:15
msgid "Manual Input"
msgstr "Manuell inmatning"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:16
msgid "Manual Operation"
msgstr "Manuell betjäning"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:17
msgid "Merge"
msgstr "Slå samman"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:18
msgid "Objects to draw flowcharts"
msgstr "Objekt för att rita flödesdiagram"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:19
msgid "Off Page Connector"
msgstr "Anslutning utanför sidan"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:20
msgid "Offline Storage"
msgstr "Inte ansluten lagring"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:21
msgid "Or"
msgstr "Eller"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:22
msgid "Predefined Process"
msgstr "Fördefinierad process"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:23
msgid "Preparation"
msgstr "Förberedelse"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:24
msgid "Punched Card"
msgstr "Hålkort"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:25
msgid "Punched Tape"
msgstr "Hålband"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:26
msgid "Sort"
msgstr "Sortera"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:27
msgid "Summing Junction"
msgstr "Summerande koppling"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:28
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:29
msgid "Transaction File"
msgstr "Transaktionsfil"

#: sheets/Flowchart.sheet.in.h:30
msgid "Transmittal Tape"
msgstr "Överförningsband"

#: sheets/FS.sheet.in.h:1
msgid "Create a flow"
msgstr "Skapa ett flöde"

#: sheets/FS.sheet.in.h:2
msgid "Create a function"
msgstr "Skapa en funktion"

#: sheets/FS.sheet.in.h:3
msgid "Create an orthogonal polyline flow"
msgstr "Skapa ett ortogonalt polylinjeflöde"

#: sheets/FS.sheet.in.h:4
msgid "Editor for Function Structure Diagrams."
msgstr "Redigerare för funktionsstrukturdiagram."

#: sheets/FS.sheet.in.h:5
msgid "FS"
msgstr "FS"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:1
msgid "A AND vergent"
msgstr "En OCH-kant"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:2
msgid "A OR vergent"
msgstr "En ELLER-kant"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:3
msgid "A condition (of an action)"
msgstr "Ett villkor (för en åtgärd)"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:4
msgid "A macro call step"
msgstr "Ett makroanropssteg"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:5
msgid "A macro entry step"
msgstr "Ett makroingångssteg"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:6
msgid "A macro exit step"
msgstr "Ett makroavslutningssteg"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:7
msgid "A macro sub-program call step"
msgstr "Ett makro-subprogramsanropssteg"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:8
msgid "A regular step"
msgstr "Ett vanligt steg"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:9
msgid "A transition"
msgstr "En omvandling"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:10
msgid "An action to associate to a step"
msgstr "En åtgärd att associera till ett steg"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:11
msgid "An arc (upward)"
msgstr "En båge (uppåt)"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:12
msgid "An initial step"
msgstr "Ett begynnelsesteg"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:13
msgid "GRAFCET"
msgstr "GRAFCET"

#: sheets/GRAFCET.sheet.in.h:14
msgid "Objects to design GRAFCET charts"
msgstr "Objekt för att skapa GRAFCET-diagram"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:1
msgid "Jigsaw"
msgstr "Sicksack"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:2
msgid "Jigsaw - part_iiii"
msgstr "Sicksack - part_iiii"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:3
msgid "Jigsaw - part_iiio"
msgstr "Sicksack - part_iiio"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:4
msgid "Jigsaw - part_iioi"
msgstr "Sicksack - part_iioi"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:5
msgid "Jigsaw - part_iioo"
msgstr "Sicksack - part_iioo"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:6
msgid "Jigsaw - part_ioii"
msgstr "Sicksack - part_ioii"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:7
msgid "Jigsaw - part_ioio"
msgstr "Sicksack - part_ioio"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:8
msgid "Jigsaw - part_iooi"
msgstr "Sicksack - part_iooi"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:9
msgid "Jigsaw - part_iooo"
msgstr "Sicksack - part_iooo"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:10
msgid "Jigsaw - part_oiii"
msgstr "Sicksack - part_oiii"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:11
msgid "Jigsaw - part_oiio"
msgstr "Sicksack - part_oiio"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:12
msgid "Jigsaw - part_oioi"
msgstr "Sicksack - part_oioi"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:13
msgid "Jigsaw - part_oioo"
msgstr "Sicksack - part_oioo"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:14
msgid "Jigsaw - part_ooii"
msgstr "Sicksack - part_ooii"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:15
msgid "Jigsaw - part_ooio"
msgstr "Sicksack - part_ooio"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:16
msgid "Jigsaw - part_oooi"
msgstr "Jigsaw - part_oooi"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:17
msgid "Jigsaw - part_oooo"
msgstr "Jigsaw - part_oooo"

#: sheets/jigsaw.sheet.in.h:18
msgid "Pieces of a jigsaw"
msgstr "Delar av sicksackmönster"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:1
msgid "A Nand gate"
msgstr "En NAND-grind"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:2
msgid "A Nor gate"
msgstr "En NOR-grind"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:3
msgid "A Not"
msgstr "En NOT"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:4
msgid "A Xor gate"
msgstr "En XOR-grind"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:5
msgid "A crossconnector"
msgstr "En korsanslutning"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:6
msgid "A simple Buffer"
msgstr "En enkel buffert"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:7
msgid "An And gate"
msgstr "En AND-grind"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:8
msgid "An Inverter"
msgstr "En inverterare"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:9
msgid "An Or gate"
msgstr "En OR-grind"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:10
msgid "Boolean Logic"
msgstr "Boolesk logik"

#: sheets/Logic.sheet.in.h:11
msgid "Logic"
msgstr "Logik"

#: sheets/Misc.sheet.in.h:1
msgid "A File"
msgstr "En fil"

#: sheets/Misc.sheet.in.h:2
msgid "A Folder"
msgstr "En mapp"

#: sheets/Misc.sheet.in.h:3
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"

#: sheets/Misc.sheet.in.h:4
msgid "Miscellaneous Shapes"
msgstr "Diverse former"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:1
msgid "Demultiplexer"
msgstr "Demultiplexor"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:2
msgid "Large Extension Node"
msgstr "Stor utökningsnod"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:3
msgid "MSE"
msgstr "MSE"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:4
msgid "Multiplexer"
msgstr "Multiplexor"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:5
msgid "Node Center"
msgstr "Nodcenter"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:6
msgid "Small Extension Node"
msgstr "Liten utökningsnod"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:7
msgid "Tactical Satellite Communications Terminal"
msgstr "Taktisk satellitkommunikationsterminal"

#: sheets/MSE.sheet.in.h:8
msgid "U.S. Army Mobile Subscriber Equipment Components"
msgstr "Mobila prenumerationsutrustningskomponenter från amerikanska försvaret"

#: sheets/network.sheet.in.h:1
msgid "A 3 1/2 inch diskette"
msgstr "En 3,5-tumsdiskett"

#: sheets/network.sheet.in.h:2
msgid "A Bigtower PC"
msgstr "En bigtower-PC"

#: sheets/network.sheet.in.h:3
msgid "A Computer"
msgstr "En dator"

#: sheets/network.sheet.in.h:4
msgid "A Desktop PC"
msgstr "En skrivbordsdator"

#: sheets/network.sheet.in.h:5
msgid "A Firewall router"
msgstr "En brandväggsrouter"

#: sheets/network.sheet.in.h:6
msgid "A Miditower PC"
msgstr "En miditower-PC"

#: sheets/network.sheet.in.h:7
msgid "A Minitower PC"
msgstr "En minitower-PC"

#: sheets/network.sheet.in.h:8
msgid "A Mobile Phone"
msgstr "En mobiltelefon"

#: sheets/network.sheet.in.h:9
msgid "A RJ45 Wall-Plug"
msgstr "Ett RJ45-vägguttag"

#: sheets/network.sheet.in.h:10
msgid "A Telephone"
msgstr "En telefon"

#: sheets/network.sheet.in.h:11
msgid "A UNIX Workstation"
msgstr "En UNIX-arbetsstation"

#: sheets/network.sheet.in.h:12
msgid "A WAN Connection"
msgstr "En WAN-anslutning"

#: sheets/network.sheet.in.h:13
msgid "A WAN Link"
msgstr "En WAN-länk"

#: sheets/network.sheet.in.h:14
msgid "A Wall-Plug for the scEAD Cabling System"
msgstr "Ett vägguttag för scEAD-kablingssystem"

#: sheets/network.sheet.in.h:15
msgid "A Workstation Monitor"
msgstr "En arbetsstationsbildskärm"

#: sheets/network.sheet.in.h:16
msgid "A ZIP Disk"
msgstr "En ZIP-disk"

#: sheets/network.sheet.in.h:17
msgid "A modular switching system"
msgstr "Ett modulärt växlingssystem"

#: sheets/network.sheet.in.h:18
msgid "A monitor"
msgstr "En bildskärm"

#: sheets/network.sheet.in.h:19
msgid "A simple Modem"
msgstr "Ett enkelt modem"

#: sheets/network.sheet.in.h:20
msgid "A simple printer"
msgstr "En enkel skrivare"

#: sheets/network.sheet.in.h:21
msgid "A speaker with integrated amplifier"
msgstr "En högtalare med inbyggd förstärkare"

#: sheets/network.sheet.in.h:22
msgid "A speaker without amplifier"
msgstr "En högtalare utan förstärkare"

#: sheets/network.sheet.in.h:23
msgid "A stackable hub or switch"
msgstr "Ett staplingsbart nätnav eller växel"

#: sheets/network.sheet.in.h:24
msgid "ATM Switch Symbol"
msgstr "ATM-växelsymbol"

#: sheets/network.sheet.in.h:25
msgid "An Ethernet bus"
msgstr "En Ethernet-buss"

#: sheets/network.sheet.in.h:26
msgid "An antenna for wireless transmission"
msgstr "En antenn för trådlös överföring"

#: sheets/network.sheet.in.h:27
msgid "An external DAT drive"
msgstr "En extern DAT-enhet"

#: sheets/network.sheet.in.h:28
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: sheets/network.sheet.in.h:29
msgid "Network Cloud"
msgstr "Nätverksmoln"

#: sheets/network.sheet.in.h:30
msgid "Objects to design network diagrams with"
msgstr "Objekt att skapa nätverksdiagram med"

#: sheets/network.sheet.in.h:31
msgid "Router Symbol"
msgstr "Routersymbol"

#: sheets/network.sheet.in.h:32
msgid "Storage"
msgstr "Lagring"

#: sheets/network.sheet.in.h:33
msgid "Switch Symbol"
msgstr "Växelsymbol"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:1
msgid "A 2/2 distributor"
msgstr "En 2/2-distributör"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:2
msgid "A 3/2 distributor"
msgstr "En 3/2-distributör"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:3
msgid "A 3/3 distributor"
msgstr "En 3/3-distributör"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:4
msgid "A 4/2 distributor"
msgstr "En 4/2-distributör"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:5
msgid "A 5/2 distributor"
msgstr "En 5/2-distributör"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:6
msgid "A 5/3 distributor"
msgstr "En 5/3-distributör"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:8
msgid "A double-effect jack"
msgstr "Ett dubbeleffektsjack"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:9
msgid "A generic pressure source"
msgstr "En allmän tryckkälla"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:10
msgid "A hydraulic pressure source"
msgstr "En hydraulisk tryckkälla"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:11
msgid "A normally-in simple-effect jack"
msgstr "Ett normalt-in enkeleffektsjack"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:12
msgid "A normally-out simple-effect jack"
msgstr "Ett normalt-ut enkeleffektsjack"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:13
msgid "A pneumatic pressure source"
msgstr "En pneumatisk tryckkälla"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:14
msgid "An air exhaust orifice"
msgstr "En luftutblåsöppning"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:15
msgid "Components for pneumatic and hydraulic circuits"
msgstr "Komponenter för pneumatiska och hydrauliska kretsar"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:16
msgid "Electric command (double coil)"
msgstr "Elektrisk styrning (dubbel slinga)"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:17
msgid "Electric command (single coil)"
msgstr "Elektrisk styrning (enkel slinga)"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:18
msgid "Indirect command by hydraulic driver"
msgstr "Indirekt styrning med hydraulisk drivning"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:19
msgid "Indirect command by pneumatic driver"
msgstr "Indirekt styrning med pneumatisk drivning"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:20
msgid "Mechanical command by spring"
msgstr "Mekanisk styrning med fjäder"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:21
msgid "Mechanical command by tappet"
msgstr "Mekanisk styrning med ventillyftare"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:22
msgid "Muscular command"
msgstr "Muskelkraft"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:23
msgid "Pneumatic/Hydraulic"
msgstr "Pneumatisk/Hydraulisk"

#: sheets/Pneumatic.sheet.in.h:24
msgid "Push-button command"
msgstr "Tryckknappsstyrning"

#: sheets/SADT.sheet.in.h:1
msgid "A activity/data flow arrow"
msgstr "En aktivitets-/dataflödespil"

#: sheets/SADT.sheet.in.h:2
msgid "A flow label"
msgstr "En flödesetikett"

#: sheets/SADT.sheet.in.h:3
msgid "An activity/data box"
msgstr "En aktivitets-/dataruta"

#: sheets/SADT.sheet.in.h:4
msgid "Objects to design SADT diagrams"
msgstr "Objekt för att skapa SADT-diagram"

#: sheets/SADT.sheet.in.h:5
msgid "SADT/IDEF0"
msgstr "SADT/IDEFO"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:1
msgid "Action being executed"
msgstr "Åtgärd som körs"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:2
msgid "Block Type Reference"
msgstr "Blocktypsreferens"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:3
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:4
msgid "Decision"
msgstr "Beslut"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:5
msgid "Function Header"
msgstr "Funktionshuvud"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:6
msgid "Function call"
msgstr "Funktionsanrop"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:7
msgid "Generic Text Note"
msgstr "Allmän textanteckning"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:8
msgid "In/Out Connector"
msgstr "In-/utanslutning"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:10
msgid "Procedure Return"
msgstr "Proceduråtervändo"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:11
msgid "Process Type Reference"
msgstr "Processtypreferens"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:12
msgid "Receive message"
msgstr "Ta emot meddelande"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:13
msgid "SDL"
msgstr "SDL"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:14
msgid "Save State"
msgstr "Spara tillstånd"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:15
msgid "Send message"
msgstr "Skicka meddelande"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:16
msgid "Service Type Reference"
msgstr "Tjänstetypsreferens"

#: sheets/SDL.sheet.in.h:17
msgid "Specification and Description Language."
msgstr "Specification and Description Language (SDL)."

#: sheets/SDL.sheet.in.h:18
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:1
msgid "A Sybase Client Application"
msgstr "Ett Sybase-klientprogram"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:2
msgid "A Sybase Dataserver"
msgstr "En Sybase-dataserver"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:3
msgid "A Sybase Replication Server"
msgstr "En Sybase-replikationsserver"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:4
msgid "Log Transfer Manager or Rep Agent"
msgstr "Loggöverföringshanterare eller replikationsagent"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:5
msgid "Objects to design Sybase replication domain diagrams with"
msgstr "Objekt för att skapa Sybase-replikationsdomändiagram med"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:6
msgid "Replication Server Manager"
msgstr "Replikationsserverhanterare"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:7
msgid "Stable Storage Device"
msgstr "Stabil lagringsenhet"

#: sheets/sybase.sheet.in.h:8
msgid "Sybase"
msgstr "Sybase"

#: sheets/UML.sheet.in.h:1
msgid "Aggregation, one class is part of another"
msgstr "Aggregation, en klass är del av en annan"

#: sheets/UML.sheet.in.h:2
msgid "Association, two classes are associated"
msgstr "Association, två klasser är associerade"

#: sheets/UML.sheet.in.h:3
msgid "Constraint, place a constraint on something"
msgstr "Begränsning, skapa en begränsning på någonting"

#: sheets/UML.sheet.in.h:4
msgid "Create a (large) package"
msgstr "Skapa ett (stort) paket"

#: sheets/UML.sheet.in.h:5
msgid "Create a (small) package"
msgstr "Skapa ett (litet) paket"

#: sheets/UML.sheet.in.h:6
msgid "Create a branch"
msgstr "Skapa en gren"

#: sheets/UML.sheet.in.h:7
msgid "Create a class"
msgstr "Skapa en klass"

#: sheets/UML.sheet.in.h:8
msgid "Create a class stereotype icon"
msgstr "Skapa en sterotypisk klassikon"

#: sheets/UML.sheet.in.h:9
msgid "Create a component"
msgstr "Skapa en komponent"

#: sheets/UML.sheet.in.h:10
msgid "Create a dependency"
msgstr "Skapa ett beroende"

#: sheets/UML.sheet.in.h:11
msgid "Create a lifeline"
msgstr "Skapa en livslinje"

#: sheets/UML.sheet.in.h:12
msgid "Create a message"
msgstr "Skapa ett meddelande"

#: sheets/UML.sheet.in.h:13
msgid "Create a node"
msgstr "Skapa en nod"

#: sheets/UML.sheet.in.h:14
msgid "Create a note"
msgstr "Skapa en anteckning"

#: sheets/UML.sheet.in.h:15
msgid "Create a state machine"
msgstr "Skapa en tillståndsmaskin"

#: sheets/UML.sheet.in.h:16
msgid "Create a template class"
msgstr "Skapa en mallklass"

#: sheets/UML.sheet.in.h:17
msgid "Create a use case"
msgstr "Skapa ett användningsexempel"

#: sheets/UML.sheet.in.h:18
msgid "Create an actor"
msgstr "Skapa en aktör"

#: sheets/UML.sheet.in.h:19
msgid "Create an object"
msgstr "Skapa ett objekt"

#: sheets/UML.sheet.in.h:20
msgid "Editor for UML Static Structure Diagrams"
msgstr "Redigerare för statiska UML-strukturdiagram"

#: sheets/UML.sheet.in.h:21
msgid "Generalization, class inheritance"
msgstr "Generalisering, klassärvning"

#: sheets/UML.sheet.in.h:22
msgid "Implements, class implements a specific interface"
msgstr "Implementerar, klassen implementerar ett specifikt gränssnitt"

#: sheets/UML.sheet.in.h:23
msgid "Realizes, implements a specific interface"
msgstr "Realiserar, implementerar ett specifikt gränssnitt"

#: sheets/UML.sheet.in.h:24
msgid "UML"
msgstr "UML"

#~ msgid "<<"
#~ msgstr "«"

#~ msgid ">>"
#~ msgstr "»"

#~ msgid "Windows Meta File"
#~ msgstr "Windows Meta File (WMF)"

#~ msgid "WMF export filter"
#~ msgstr "Exportfilter till WMF"

#~ msgid "Error reading diagram file\n"
#~ msgstr "Fel vid läsning av diagramfil\n"

#~ msgid "Event Modelling Language diagram"
#~ msgstr "Event Modelling Language-diagram"

#~ msgid "Number of processes:"
#~ msgstr "Antal processer:"

#~ msgid "multiple"
#~ msgstr "flera"

#~ msgid "Single"
#~ msgstr "Ensam"

#~ msgid "Multiple"
#~ msgstr "Flera"

#~ msgid "Instantiation"
#~ msgstr "Instantiering"

#~ msgid "Unidirectional"
#~ msgstr "Enkelriktad"

#~ msgid "Bidirectional"
#~ msgstr "Tvåriktad"

#~ msgid "Interaction name:"
#~ msgstr "Interaktionsnamn:"

#~ msgid "bidirectional"
#~ msgstr "tvåriktad"

#~ msgid "relation"
#~ msgstr "relation"

#~ msgid "Interface functions"
#~ msgstr "Gränssnittsfunktioner"

#~ msgid "Function"
#~ msgstr "Funktion"

#~ msgid "Function module:"
#~ msgstr "Funktionsmodul:"

#~ msgid "Function name:"
#~ msgstr "Funktionsnamn:"

#~ msgid "Interfaces"
#~ msgstr "Gränssnitt"

#~ msgid "Interface"
#~ msgstr "Gränssnitt"

#~ msgid "Interface name:"
#~ msgstr "Gränssnittsnamn:"

#~ msgid "Interface messages"
#~ msgstr "Gränssnittsmeddelanden"

#~ msgid "Message"
#~ msgstr "Meddelande"

#~ msgid "Message parameters"
#~ msgstr "Meddelandeparametrar"

#~ msgid "Message parameter"
#~ msgstr "Meddelandeparameter"

#~ msgid "Functions"
#~ msgstr "Funktioner"

#~ msgid "Messages"
#~ msgstr "Meddelanden"

#~ msgid "Process name:"
#~ msgstr "Processnamn:"

#~ msgid "Process reference name:"
#~ msgstr "Processreferensnamn:"

#~ msgid "Process lifetime:"
#~ msgstr "Processlivstid:"

#~ msgid "Module name:"
#~ msgstr "Modulnamn:"

#~ msgid "Function parameters"
#~ msgstr "Funktionsparametrar"

#~ msgid "Parameter"
#~ msgstr "Parameter"

#~ msgid "Relation members"
#~ msgstr "Relationsmedlemmar"

#~ msgid "Relation member"
#~ msgstr "Relationsmedlem"

#~ msgid "Normal Font"
#~ msgstr "Normalt typsnitt"

#~ msgid "Normal Font Size"
#~ msgstr "Normal typsnittsstorlek"

#~ msgid "Abstract Font"
#~ msgstr "Abstrakt typsnitt"

#~ msgid "Abstract Font Size"
#~ msgstr "Abstrakt typsnittsstorlek"

#~ msgid "Class name Font"
#~ msgstr "Typsnitt för klassnamn"

#~ msgid "Class name Font Size"
#~ msgstr "Typsnittsstorlek för klassnamn"

#~ msgid "Abstract Class name Font Size"
#~ msgstr "Typsnittsstorlek för abstrakta klassnamn"

#~ msgid "abstract"
#~ msgstr "abstrakt"

#~ msgid "/File/Open _Recent"
#~ msgstr "/Arkiv/Ö_ppna senaste"

#~ msgid "/File/Open Recent/---"
#~ msgstr "/Arkiv/Öppna senaste/---"

#~ msgid "/File/Open Recent/"
#~ msgstr "/Arkiv/Öppna senaste/"

#~ msgid "Grid:"
#~ msgstr "Rutnät:"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.