Re: Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 22:43:42

sön 2002-05-26 klockan 16.12 skrev Mattias Dahlberg:
> > > Det kan mycket väl vara så att "mönster" är den korrekta
> > > översättningen av termen "pattern" och att vi helt enkelt
> > > får bli vana det. Men jag lutar ändå åt att behålla det
> > > engelska ordet "pattern" eftersom det är så inarbetat.
> > >
> > > Som jag ser det skulle det kunna översättas med "spår",
> > > även om det rent språkligt är en felaktig översättning.
> >
> > Nej, "spår" används redan som översättning av "track", så jag tror det
> > förvillar mer än det hjälper.
> 
> Jepp, stämmer. Vad valde du för ord?

Mönster.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.