Re: binutils-2.12-pre020121, sista delen

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-25 10:46:42

Göran Uddeborg skrev:
> Tommy Pettersson writes:
> > Jag ska skicka en felrapport.  %0.s var en bra idé.
> 
> Man kan vara medveten om att det kanske inte är helt korrekt, dock.
> En nolla efter ett procent betyder egentligen "zero padded", vilket
> väl torde vara meningslöst för en sträng, medan en fältstorlek skall
> egentligen inledas med en siffra annan än en nolla enligt en del
> manualsidor.
> 
> Jag skulle inte tro att det går sönder någonstans, så du kan gott ha
> det kvar.  Men om något system väljer att ignorera nollan kan man inte
> säkert säga att det gör fel.

Funkar på min dator!  ;-)

Jo, jag tänkte på det också, men sen så tänkte jag att det
ju är GNU och de använder GNU libc.  De har ju filosofin att
om det funkar i något system så funkar det i GNU libc.

Jag har skickat en felrapport till bug-binutils@gnu.org ang.
bl.a. plural-s:en, så jag hoppas att det eventuella problemet
försvinner helt och hållet i nästa version.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.