Re: binutils-2.12-pre020121, sista delen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-24 23:43:47

Tommy Pettersson writes:
> Jag ska skicka en felrapport.  %0.s var en bra idé.

Man kan vara medveten om att det kanske inte är helt korrekt, dock.
En nolla efter ett procent betyder egentligen "zero padded", vilket
väl torde vara meningslöst för en sträng, medan en fältstorlek skall
egentligen inledas med en siffra annan än en nolla enligt en del
manualsidor.

Jag skulle inte tro att det går sönder någonstans, så du kan gott ha
det kvar.  Men om något system väljer att ignorera nollan kan man inte
säkert säga att det gör fel.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.