Re: binutils-2.12-pre020121, sista delen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-24 23:16:22

Christian Rose writes:
> > > > #: readelf.c:5942
> > > > #, c-format
> > > > msgid ""
> > > > "\n"
> > > > "Dump of debug contents of section %s:\n"
> > > > "\n"
> > > > msgstr ""
> > > > "\n"
> > > > "Utskrift av felsökningsinnehåll i sektion %s:\n"
> > > 
> > > Orginalet har en nyrat till.  (Glömde du kontrollera med msgfmt, eller
> > > hittade den inte det?)
> > 
> > Det slinker igenom msgfmt, men nu har jag satt dit det.
> 
> Ja, både msgid och msgstr slutar ju i detta fall med \n, så msgfmt
> upptäcker inte det här.

Jag hade för mig att jag hade sett varningar om olika ANTAL
nyradstecken i början eller slutet.  Men jag minns väl fel igen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.