LifeLines igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-25 11:16:35

>   #: gedlib/messages.c:297
>   #, c-format
> N msgid "Line %d: Family %s has multiple wife links."
> N msgstr "Rad %d: Familjen %s har länkar till mer än en maka."

Jag hade för mig att du anammade min idé om "hustru"?  Eller ångrade
du dig igen?

>   #: gedlib/messages.c:299
>   #, c-format
> N msgid "Line %d: Person %s is male but must be female."
> N msgstr "Rad %d: Personen %s är man, men måste vara kvinna."
>   
>   #: gedlib/messages.c:300
>   #, c-format
> N msgid "Line %d: Person %s is female but must be male."
> N msgstr "Rad %d: Personen %s är kvinna men måste vara man."

Olika kommatering.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.