Re: binutils-2.12-pre020121, sista delen

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-23 19:04:17

Göran Uddeborg skrev:
> Tommy Pettersson writes:
> > #: readelf.c:2534
> > #, c-format
> > msgid " Section header string table index: %ld"
> > msgstr " Sektionshuvudets texttabellspos.: %ld"
> 
> Jag skulle rekommendera att du använder "index". "Position" tror jag
> att jag snarare skulle tolkat som "offset".

Ops, det ska vara index här, så jag ändrar till det.

> Sedan beklagar jag lite att du inte vill översätta "string" med
> "sträng". För de flesta tror jag att det hade varit lättare att
> förstå direkt.

Hur utbrett är egentligen 'sträng'? Jag trodde bara det var
programmerare som använde det ordet. Nu är ju i och för sig
binutils ganska så programmerarinriktat, så jag kanske borde
ge med mig. jag ska fundera på det.

> > # BUGG: plural-s
> > #: readelf.c:2676
> > #, c-format
> > #, fuzzy
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Program Header%s:\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Programhuvud%s:\n"
> 
> Visst är det fel, men om du markerar det "fuzzy" så kommer din
> översättning inte användas alls.

Jag tyckte det var så ful och fel att det inte skulle komma
med. Men det går ju faktiskt att förstå vad det betyder på
svenska, så jag tar bort fuzzy.

> > # FIXME
> > #: readelf.c:2979 readelf.c:3046
> > msgid "symtab shndx"
> > msgstr "symboltabellens sektionshuvudsindex"
> 
> Jag vet ju inte hur det här hamnar. Men strängt taget kan man ju lika
> gärna förkorta "symbol table" till "symtab" som "symboltabell" till
> "symtab". Även andra ordets förkortning fungerar egentligen lika bra
> på svenska som på engelska. Men du kanske tycker du inte så mycket om
> att förkorta, och ville ändra inte bara språk utan även stil?

Jag ville mest ha hjälp med den här. Hur förkortningarna ska expanderas
har jag mest gissat mig till och så skrev jag ner det för att inte glömma bort
det. Det kommer inte bli så bra om det står kvar, utan jag måste ändra det.

Jag gör så att det får bli 'symtab shndx' även på svenska.

> > # FIXME
> > #: readelf.c:3215
> > msgid "File contains multiple symtab shndx tables\n"
> > msgstr "Filen innehåller flera dynamiska symtab shndx-tabeller\n"
> 
> Det står inget om dynamiska i orginalet här.

Nej, det gör det ju inte. Hmm... *kollar* Den ligger i en
kodsnutt med en rad av tabeller som kanske finns dubbelt,
och alla _är_ dynamiska, men de har inte skrivit ut det
i originalet på just den här. Men det ska väl översättas
troget, antar jag, så 'dynamiska' åker bort

> > #: readelf.c:3261
> > msgid "    Size       EntSize     Flags Link Info Align\n"
> > msgstr "    Längd       Poststorlek   Flagg Länk Info Just\n"
> 
> I övrigt har du översatt "size" med "storlek". Det tycker jag är bättre.

Instämmer, och ändrar.

> > #: readelf.c:3356
> > msgid ""
> > "Key to Flags:\n"
> > " W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)\n"
> > " I (info), L (link order), G (group), x (unknown)\n"
> > " O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)\n"
> > msgstr ""
> > "Nyckel till flaggorna:\n"
> > " W (skriv), A (allokera), X (exekvera), M (förena), S (text)\n"
> > " I (info), L (länkordning), G (grupp), x (okänd)\n"
> > " O (extra OS-bearbetning krävs) o (OS-spesifik), p (processor-spesifik)\n"
> 
> speCifik

Tack!

> > #: readelf.c:4183
> > msgid ""
> > "\n"
> > "There is no dynamic segment in this file.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Det finns inga dynamiska segment i denna fil.\n"
> 
> Det finns normalt bara ett sådant segment, väl? Då vore det mer
> logiskt att skriva "... inget dynamsikt segment ...".

Det vore det onekligen. Jag fixar.

> > #: readelf.c:5300
> > msgid "Failed to read in number of buckets\n"
> > msgstr "Läsa in antalet hinkar misslyckades\n"
> > 
> > #: readelf.c:5306
> > msgid "Failed to read in number of chains\n"
> > msgstr "Läsa in antalet kedjor misslyckades\n"
> 
> Blir inte ordföljden naturligare om du säger "misslyckades" först?

Ett misslyckat fall av avancerad sök-och-ersätt från min sida,
skulle jag tro. Jag rättar till.

> > #: readelf.c:5554
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Dynamic symbol information is not available for displaying symbols.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Informationen om dynamiska symboler är inte tillgänglig fär att visa "
> > "symboler.\n"
> 
> "för", inte "fär".

Fixat.

> > #: readelf.c:5568
> > #, c-format
> > msgid " Length Number   %% of total Coverage\n"
> > msgstr " Längd  Nummer   %% av full täckning\n"
> 
> Är inte "Coverage" en fjärde rubrik?

Det är det minsann. Då ändrar jag till '% av alla' och
'Täckning'.

> > #: readelf.c:5942
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "Dump of debug contents of section %s:\n"
> > "\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Utskrift av felsökningsinnehåll i sektion %s:\n"
> 
> Orginalet har en nyrat till. (Glömde du kontrollera med msgfmt, eller
> hittade den inte det?)

Det slinker igenom msgfmt, men nu har jag satt dit det.

> > #: readelf.c:7779
> > #, c-format
> > msgid " Offset into .debug_info: %lx\n"
> > msgstr " offset i .debug_info: %lx\n"
> 
> Skall du inte behålla positionen för %lx här också?

'kejrå! ;-)

> > #: readelf.c:8570 readelf.c:8632
> > msgid "debug section data"
> > msgstr "debug sektionsdata"
> 
> Varför har du inte översatt "debug" just här?

Det kan man fråga sig. Nu står där 'felsökningssektionsdata'
istället.

> > #: readelf.c:9095 readelf.c:9119
> > #, c-format
> > msgid "Unknown note type: (0x%08x)"
> > msgstr "Okänd kommentar: (0x%08x)"
> 
> Till och med "Okänd kommentartyp".

Hoppsan. Fixat.

> > #: readelf.c:9465
> > #, c-format
> > msgid "%s: Failed to read file header\n"
> > msgstr "%s: Läsa filhuvud misslyckades\n"
> 
> En sådan där konstig ordföljd igen.

Åtgärdat.

> > #. We have to clean up here.
> > #: rename.c:170 rename.c:203
> > #, c-format
> > msgid "%s: rename: %s"
> > msgstr "%s: kan inte byta namn: %s"
> > 
> > #: rename.c:211
> > #, c-format
> > msgid "%s: simple_copy: %s"
> > msgstr "%s: kopieringsfel: %s"
> 
> Är det här fler sådana där fall där det är något nästanfunktionsnamn i
> mitten som inte blir bra hur du än gör?

Jo. De anropar en funktion. Ibland i något standardbibliotek
och ibland en egen, och så anger ordet (ibland) vad den
generella varianten av funktionen heter, d.v.s. inte
nödvändigtvis det exakta funktionsnamnet. Jag tycker
personligen att det känns väldigt konstigt med ett
felmeddelande som säger vad som skulle göras ihop med varför
det blev fel. Jag tycker det ska stå vad som gick fel (och
att det gick fel) ihop med varför det blev fel.

Jag misstänker att den här typen av felmeddelande oftast är
riktad till den som programmerar mer än till den som använder
programmet.

Det är svårt att göra en översättning av ett generellt
funktionsnamn, så det är därför jag gör så här. Men jag
byter gärna taktik om någon hittar på någon bra sådan.

> > #: resbin.c:291
> > #, c-format
> > msgid "unsupported menu version %d"
> > msgstr "ostödd meny-version %d"
> 
> Har du redan tagit bort det bindestrecket? Annars påpekar jag det nu.

Nu har jag det. :-)

> > #: resbin.c:1044
> > msgid "fixed version info"
> > msgstr "fast version; info"
> 
> Var semikolonet meningen?

Nej det var det inte. Tack!

> > #: resrc.c:607
> > #, c-format
> > msgid "%s: read of %lu returned %lu"
> > msgstr "%s: läs %lu byte gav %lu"
> 
> Är det inte en "läsning" av %lu byte som gav %lu?

Jo, det är det. Fixar.

> > #: resrc.c:873
> > msgid "control data requires DIALOGEX"
> > msgstr "kontroll-data kräver DIALOGEX"
> 
> Ett onödigt bindestreck.

Borta!

> > #. Does this actually ever happen? Is that why we are worrying
> > #. about dealing with it rather than just calling error_type?
> > #: stabs.c:1852
> > msgid "missing index type"
> > msgstr "utebliven index-typ"
> 
> Bindestreck igen.

Borta igen.

> > #: windres.c:706
> > msgid ""
> > "Options:\n"
> 
> > msgstr ""
> > "Options:\n"
> 
> Glömde du inte något där? :-)

Det gjorde jag.


Ett jättetack för denna granskning. Jag ska, som sagt,
fundera lite på 'string'->'sträng' innan jag skickar in filen.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.