Re: binutils-2.12-pre020121, andra delen

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-23 17:36:20

Göran Uddeborg skrev:
> > > > #: nlmconv.c:910 nlmconv.c:939 nlmconv.c:957 nlmconv.c:1006 nlmconv.c:1025
> > > > #, c-format
> > > > msgid "%s: read: %s"
> > > > msgstr "%s: läsfel: %s"
> > > 
> > > Det står inget om "fel" i orginalet.
> > 
> > Det är ett sådant där dumt felmeddelande med ett
> > funktionsanrop, fast inte riktigt.  Det är funktionen fread()
> > som anropas, och om den returnerar ett fel så kommer detta
> > felmeddelande.  Både 'läsfel' och 'read' (oöversatt) blir
> > ju fel.  Jag vet inte hur jag ska göra.
> 
> Vad blir första respektiva andra %s?

Det första blir namnet på filen och det andra blir
felmeddelandet från c-biblioteket (strerror(errno)).

> > > > #: readelf.c:351
> > > > #, c-format
> > > > msgid "Unable to seek to %x for %s\n"
> > > > msgstr "Kan inte uppsöka %x i %s\n"
> > > 
> > > Jag tycker formuleringen "seek ... for" är lite udda.  Har du kollat
> > > att %s verkligen blir det man söker i?
> > 
> > Jajamänsan!  Variabeln ...
> 
> Jag måste berömma dig för dina grundliga undersökningar i fall som
> detta och liknande!  Inga slumpvisa gissningar här inte!

Lita på din intuition du.  När jag nu förklarat vad det betyder
så inser jag att jag tänkt helt fel i alla fall.  Det är
inte det man sökte i utan det man sökte efter som inte gick
att uppsöka.  Så jag ändrar till 'Kan inte uppsöka %s på %x'.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.