binutils-2.12-pre020121, sista delen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-17 23:49:09

Tommy Pettersson writes:
> #: readelf.c:2534
> #, c-format
> msgid " Section header string table index: %ld"
> msgstr " Sektionshuvudets texttabellspos.: %ld"

Jag skulle rekommendera att du använder "index". "Position" tror jag
att jag snarare skulle tolkat som "offset".

Sedan beklagar jag lite att du inte vill översätta "string" med
"sträng". För de flesta tror jag att det hade varit lättare att
förstå direkt.

> # BUGG: plural-s
> #: readelf.c:2676
> #, c-format
> #, fuzzy
> msgid ""
> "\n"
> "Program Header%s:\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Programhuvud%s:\n"

Visst är det fel, men om du markerar det "fuzzy" så kommer din
översättning inte användas alls.

> # FIXME
> #: readelf.c:2979 readelf.c:3046
> msgid "symtab shndx"
> msgstr "symboltabellens sektionshuvudsindex"

Jag vet ju inte hur det här hamnar. Men strängt taget kan man ju lika
gärna förkorta "symbol table" till "symtab" som "symboltabell" till
"symtab". Även andra ordets förkortning fungerar egentligen lika bra
på svenska som på engelska. Men du kanske tycker du inte så mycket om
att förkorta, och ville ändra inte bara språk utan även stil?

> # FIXME
> #: readelf.c:3215
> msgid "File contains multiple symtab shndx tables\n"
> msgstr "Filen innehåller flera dynamiska symtab shndx-tabeller\n"

Det står inget om dynamiska i orginalet här.

> #: readelf.c:3261
> msgid "    Size       EntSize     Flags Link Info Align\n"
> msgstr "    Längd       Poststorlek   Flagg Länk Info Just\n"

I övrigt har du översatt "size" med "storlek". Det tycker jag är bättre.

> #: readelf.c:3356
> msgid ""
> "Key to Flags:\n"
> " W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)\n"
> " I (info), L (link order), G (group), x (unknown)\n"
> " O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)\n"
> msgstr ""
> "Nyckel till flaggorna:\n"
> " W (skriv), A (allokera), X (exekvera), M (förena), S (text)\n"
> " I (info), L (länkordning), G (grupp), x (okänd)\n"
> " O (extra OS-bearbetning krävs) o (OS-spesifik), p (processor-spesifik)\n"

speCifik

> #: readelf.c:4183
> msgid ""
> "\n"
> "There is no dynamic segment in this file.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Det finns inga dynamiska segment i denna fil.\n"

Det finns normalt bara ett sådant segment, väl? Då vore det mer
logiskt att skriva "... inget dynamsikt segment ...".

> #: readelf.c:5300
> msgid "Failed to read in number of buckets\n"
> msgstr "Läsa in antalet hinkar misslyckades\n"
> 
> #: readelf.c:5306
> msgid "Failed to read in number of chains\n"
> msgstr "Läsa in antalet kedjor misslyckades\n"

Blir inte ordföljden naturligare om du säger "misslyckades" först?

> #: readelf.c:5554
> msgid ""
> "\n"
> "Dynamic symbol information is not available for displaying symbols.\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Informationen om dynamiska symboler är inte tillgänglig fär att visa "
> "symboler.\n"

"för", inte "fär".

> #: readelf.c:5568
> #, c-format
> msgid " Length Number   %% of total Coverage\n"
> msgstr " Längd  Nummer   %% av full täckning\n"

Är inte "Coverage" en fjärde rubrik?

> #: readelf.c:5942
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "Dump of debug contents of section %s:\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Utskrift av felsökningsinnehåll i sektion %s:\n"

Orginalet har en nyrat till. (Glömde du kontrollera med msgfmt, eller
hittade den inte det?)

> #: readelf.c:7779
> #, c-format
> msgid " Offset into .debug_info: %lx\n"
> msgstr " offset i .debug_info: %lx\n"

Skall du inte behålla positionen för %lx här också?

> #: readelf.c:8570 readelf.c:8632
> msgid "debug section data"
> msgstr "debug sektionsdata"

Varför har du inte översatt "debug" just här?

> #: readelf.c:9095 readelf.c:9119
> #, c-format
> msgid "Unknown note type: (0x%08x)"
> msgstr "Okänd kommentar: (0x%08x)"

Till och med "Okänd kommentartyp".

> #: readelf.c:9465
> #, c-format
> msgid "%s: Failed to read file header\n"
> msgstr "%s: Läsa filhuvud misslyckades\n"

En sådan där konstig ordföljd igen.

> #. We have to clean up here.
> #: rename.c:170 rename.c:203
> #, c-format
> msgid "%s: rename: %s"
> msgstr "%s: kan inte byta namn: %s"
> 
> #: rename.c:211
> #, c-format
> msgid "%s: simple_copy: %s"
> msgstr "%s: kopieringsfel: %s"

Är det här fler sådana där fall där det är något nästanfunktionsnamn i
mitten som inte blir bra hur du än gör?

> #: resbin.c:291
> #, c-format
> msgid "unsupported menu version %d"
> msgstr "ostödd meny-version %d"

Har du redan tagit bort det bindestrecket? Annars påpekar jag det nu.

> #: resbin.c:1044
> msgid "fixed version info"
> msgstr "fast version; info"

Var semikolonet meningen?

> #: resrc.c:607
> #, c-format
> msgid "%s: read of %lu returned %lu"
> msgstr "%s: läs %lu byte gav %lu"

Är det inte en "läsning" av %lu byte som gav %lu?

> #: resrc.c:873
> msgid "control data requires DIALOGEX"
> msgstr "kontroll-data kräver DIALOGEX"

Ett onödigt bindestreck.

> #. Does this actually ever happen? Is that why we are worrying
> #. about dealing with it rather than just calling error_type?
> #: stabs.c:1852
> msgid "missing index type"
> msgstr "utebliven index-typ"

Bindestreck igen.

> #: windres.c:706
> msgid ""
> "Options:\n"

> msgstr ""
> "Options:\n"

Glömde du inte något där? :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.