binutils-2.12-pre020121, tredje delen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-15 23:40:08

Tommy Pettersson writes:
> #: readelf.c:2179
> msgid ""
> " -W or --wide       Don't split lines or truncate symbols to fit "
> "into 80 columns\n"
> msgstr ""
> " -W eller --wide      Bryt inga rader och kapa inge symboler för att "
> "passa 80 kulomner\n"

"ingA"

> #: readelf.c:2180
> msgid " -H or --help       Display this information\n"
> msgstr " -H eller --help       Visa denna hjälp\n"

Här har du ändrat indenteringen av förklaringen.

> #: readelf.c:2357
> #, c-format
> msgid "Unrecognised debug option '%s'\n"
> msgstr "Felaktigt argument (\"%s\") till -w eller --debug-dump\n"

Den var inte särskilt ordagrann. Var det verkligen meningen?

Nu hinner jag visst inte mer ikväll. Det blev inte så lång bit, men
till slut skall jag väl komma igenom.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.