Re: dateconfig igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-22 02:03:29

tis 2002-05-21 klockan 19.57 skrev Göran Uddeborg:
> > > >>> #: ../timezone_gui.py:116
> > > >>>N msgid "System clock uses UTC"
> > > >>>N msgstr "Systemklockan använder UTC"
> > > >>
> > > >>Det känns som att "använder" är fel ord om vilken tid en klocka visar. 
> > > >>"Min klocka går efter Londontid" känns mer rätt, således föreslår jag 
> > > >>"Systemklockan går efter universaltid (UTC)".
> > > >
> > > >Jag förstår inte varför "använder" är fel. "Klockan visar universaltid",
> > > >"systemet använder universaltid", "systemklockan använder universaltid".
> > > >Eller menar du att just eftersom efterledet är "klockan" är "går efter"
> > > >bättre?
> > >
> > > Ja precis, men jag behöver inte ha rätt :)
> > >     Det låter konstigt när en klocka använder något annat än ström från 
> > > ett batteri, eller energi från någon annan energikälla. Oavsett om 
> > > klockan tillhör ett system, sitter på en vägg eller min arm skulle jag 
> > > inte säga att den använder UTC, CET eller Internettid. Den visar kanske 
> > > svensk tid, går efter universaltid men använder mestadels 
> > > mekaniska/elektroniska komponenter/radiovågor/atomur för att gå/visa rätt.
> > 
> > Hmm, jag tror jag köper din argumentation, men eftersom det här påverkar
> > en hel del översättningar jag har gjort ser jag gärna att andra också
> > säger vad de tycker om detta. Så vad tycker andra?
> 
> Nu har jag kommit tillbaka till detta och tänkt lite.
> 
> Normalt säger man att en klocka VISAR en viss tid.  "Systemklockan
> visar UTC" vore en tänkbar översättning.  Men man kan ju ifrågasätta
> om systemklockan visar något alls; man ser den ju inte.  Så det vore
> inte fel att använda någon annan term här.
> 
> Av förslagen tycker jag inte "går efter" är så lyckad.  Klockan skall
> ju inte gå efter, den skall ju gå rätt!  När man uttalar det framgår
> det av betoningen vilket man menar, men ett skrivet meddelande skulle
> nog kunna förvirra om det missförstås.
> 
> "Använder" är bättre, även om jag inte tycker det heller är riktigt
> bra.  Det ligger något i invändningen att klockan inte "använder" tid
> i samma mening som den använder ström.  Men i någon mening använder
> den en tid som referens, så helt fel är det inte.
> 
> Jag tittade runt lite på www.sp.se för att se hur deras språkbruk
> var.  Men jag hittade inte just den här formuleringen någonstans.
> 
> Ingen riktigt definitiv slutsats alltså, men "går efter" vill jag
> avråda ifrån.

Okej. Tack för utredningen. Jag tror jag behåller "använder" då.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.