Re: dateconfig igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-21 19:57:03

Christian Rose writes:
> tis 2002-05-07 klockan 15.41 skrev Fredrik Wendt:
> > >>> #: ../timezone_gui.py:116
> > >>>N msgid "System clock uses UTC"
> > >>>N msgstr "Systemklockan använder UTC"
> > >>
> > >>Det känns som att "använder" är fel ord om vilken tid en klocka visar. 
> > >>"Min klocka går efter Londontid" känns mer rätt, således föreslår jag 
> > >>"Systemklockan går efter universaltid (UTC)".
> > >
> > >Jag förstår inte varför "använder" är fel. "Klockan visar universaltid",
> > >"systemet använder universaltid", "systemklockan använder universaltid".
> > >Eller menar du att just eftersom efterledet är "klockan" är "går efter"
> > >bättre?
> >
> > Ja precis, men jag behöver inte ha rätt :)
> >     Det låter konstigt när en klocka använder något annat än ström från 
> > ett batteri, eller energi från någon annan energikälla. Oavsett om 
> > klockan tillhör ett system, sitter på en vägg eller min arm skulle jag 
> > inte säga att den använder UTC, CET eller Internettid. Den visar kanske 
> > svensk tid, går efter universaltid men använder mestadels 
> > mekaniska/elektroniska komponenter/radiovågor/atomur för att gå/visa rätt.
> 
> Hmm, jag tror jag köper din argumentation, men eftersom det här påverkar
> en hel del översättningar jag har gjort ser jag gärna att andra också
> säger vad de tycker om detta. Så vad tycker andra?

Nu har jag kommit tillbaka till detta och tänkt lite.

Normalt säger man att en klocka VISAR en viss tid.  "Systemklockan
visar UTC" vore en tänkbar översättning.  Men man kan ju ifrågasätta
om systemklockan visar något alls; man ser den ju inte.  Så det vore
inte fel att använda någon annan term här.

Av förslagen tycker jag inte "går efter" är så lyckad.  Klockan skall
ju inte gå efter, den skall ju gå rätt!  När man uttalar det framgår
det av betoningen vilket man menar, men ett skrivet meddelande skulle
nog kunna förvirra om det missförstås.

"Använder" är bättre, även om jag inte tycker det heller är riktigt
bra.  Det ligger något i invändningen att klockan inte "använder" tid
i samma mening som den använder ström.  Men i någon mening använder
den en tid som referens, så helt fel är det inte.

Jag tittade runt lite på www.sp.se för att se hur deras språkbruk
var.  Men jag hittade inte just den här formuleringen någonstans.

Ingen riktigt definitiv slutsats alltså, men "går efter" vill jag
avråda ifrån.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.