Re: gThumb 0.13

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-22 01:03:29

#: src/gthumb.glade.h:1
msgid "112 x 112"
msgstr "112 x 112"

× här


#: src/gthumb.glade.h:4
msgid "200 x 200"
msgstr "200 x 200"

och här


#: src/gthumb.glade.h:12
msgid "Ask confirmation before deleting a catalog"
msgstr "Bekräfta innan ett album tas bort"

#: src/gthumb.glade.h:13
msgid "Ask confirmation before deleting a file"
msgstr "Bekräfta innan en fil tas bort"

Nja, "Fråga efter bekräftelse..."...


#: src/gthumb.glade.h:17
msgid "Checked"
msgstr "Rutor"

Rutig


#: src/gthumb.glade.h:45
msgid "Keep location entry on main toolbar"
msgstr "Behåll platsinformation på verktygsraden"

huvudverktygsraden kanske?


#: src/gthumb.glade.h:57
msgid "Note: You must restart the program for these options to take
effect."
msgstr "Obs! Du måste starta om programmet innan dessa alternativ träder
i kraft."

Kanske "...börjar gälla". Smaksak.


#: src/gthumb.glade.h:63
msgid "Overwrite the old image with the new one ?"
msgstr "Skriv över den gamla bilden med den nya?"

skrivA


#: src/gthumb.glade.h:75
msgid "Show thumbnails"
msgstr "Visa miniatybilder"

miniatyRbilder


#: src/gthumb.glade.h:82
msgid "Transparency Type:"
msgstr "Transparenstyp:"

kanske "Typ av genomskinlighet:"?


#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:17
msgid "Caption Font:"
msgstr "Bildtextfont:"

s/font/typsnitt/


#: src/gthumb_png_exporter.glade.h:36
msgid "Pixels"
msgstr "Pixlar"

Jag brukar föredra "bildpunkter" själv. Gäller nog på fler ställen.


#: src/menu.h:177
msgid "_Select All Files"
msgstr "_Välj alla filer"

I dessa sammanhang är kanske "markera" mer lämpligt än "välj". Jfr med
"Markera allt".


#: src/menu.h:177
msgid "Select all the files in the current list"
msgstr "Välj alla filer i aktuell lista"

Kanske här då också.


#: src/menu.h:505
msgid "Remove Old _Thumbnails"
msgstr "Ta bort gamla _miniatybilder"

miniatyRbilder


#: src/menu.h:505
msgid "Remove old thumbnails from the cache"
msgstr "Ta bort gamla miniatybilder från cachen"

D:o


#: src/window.c:2774
#, c-format
msgid "1 file (%s)"
msgstr "En fil (%s)"

#: src/window.c:2784
#, c-format
msgid "1 file selected (%s)"
msgstr "En fil vald (%s)"

Antar att du redan ändrat dessa till "1 fil..."


#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:8
msgid "Rotate the image of 180 degrees"
msgstr "Rotera bilden 180 grader"

Alternativt "180°". Vi har ju ett fint gradertecken i iso-8859-1... :)


Mycket bra jobbat! Jag noterade till min förtjusning att väldigt många
av termerna och stilen och till och med snabbtangenterna stämmer överens
med de i den svenska GNOME-översättningen. Det tycker jag är extremt
trevligt. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.