Re: dateconfig igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-22 02:05:15

tis 2002-05-21 klockan 20.15 skrev Fredrik Wendt:
> Alternativ:
> "Systemklockan visar UTC"
> "Systemklockan använder UTC"
> "Systemklockan går efter UTC"
> 
> >"Använder" är bättre, även om jag inte tycker det heller är riktigt
> >bra.  Det ligger något i invändningen att klockan inte "använder" tid
> >i samma mening som den använder ström.  Men i någon mening använder
> >den en tid som referens, så helt fel är det inte.
>
> Jag tycker iofs att det inbjuder lika mycket till feltolkning (felaktig 
> innebörd) i "klockan använder UTC" som i "klockan går efter UTC". Hela 
> min argumentation grundade sig i att man behandlar systemklockan som 
> vilken klocka som helst, och då är som du påpekar "visar" helt klart det 
> mest naturliga alternativet (imho).
> 
> Skulle man kunna skriva något i stil med "Systemklockan [är in]ställd 
> efter UTC"?

Jag tycker "Systemklockan använder UTC" är fullgott. Om det är oklart
varför kan man själv sätta in "tidszonen" i meningen:

"Systemklockan använder [tidszonen] UTC"


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.