Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-21 17:29:45

> #: gthumb.desktop.in.h:1
> msgid "Image Viewer and Browser"
> msgstr "Bildvisare- och bläddrare"

Det är ju "bild" som utelämnas, så det borde vara

  Bildvisare och -bläddrare

> #: src/dlg-catalog.c:100
> msgid "Enter the catalog name : "
> msgstr "Ange albumnamnet: "

Är det rätt att översätta "catalog" med "album"?  Vad är det för slags
program, exakt vad är det för skillnad på en "catalog" och en katalog
(directory) i filträdet?

> #: src/gthumb.glade.h:1
> msgid "112 x 112"
> msgstr "112 x 112"

Här har du glömt byta ut "x", apropå en annan tråd.

> #: src/gthumb.glade.h:4
> msgid "200 x 200"
> msgstr "200 x 200"

Här också.

> #: src/gthumb.glade.h:12
> msgid "Ask confirmation before deleting a catalog"
> msgstr "Bekräfta innan ett album tas bort"
> 
> #: src/gthumb.glade.h:13
> msgid "Ask confirmation before deleting a file"
> msgstr "Bekräfta innan en fil tas bort"

Det är ju inte bekräfta den skall göra egentligen, det är ju snarare
att fråga efter en bekräftelse, eller någon smidigare omskrivning.

> #: src/gthumb.glade.h:33
> msgid "Fit image to window"
> msgstr "Anpassa bild till fönster"
> # Är detta korrekt?
> #: src/gthumb.glade.h:34
> msgid "Fit to window if larger"
> msgstr "Anpassa bild till fönster om den är större"

Översättningen verkar vettig.  Däremot verkar det konstigt att det
inte är någon blankrad emellan.  Redigerar du direkt i en
textredigerare, eller använder du något slags verktyg som känner till
po-formatet?

> #: src/gthumb.glade.h:85
> msgid "Wrap around"
> msgstr "Börja om"

Exakt vad för slags "wrap around" handlar det om?

> #: src/gthumb_png_exporter.glade.h:43
> msgid "Slide"
> msgstr "Diabild"

Det är det det handlar om?  Inte någon slags skjutinställning?

> #: src/main.c:182 src/main.c:234
> msgid "Command Line"
> msgstr "Kommandoraden"

I vilket sammanhang kommer det här upp?  Är det verkligen en bestämt
kommandorad?

> #: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:14 src/menu.h:280
> msgid "_Checked"
> msgstr "_Rutor"

Eller kanske "rutig"?

> #: src/menu.h:456
> msgid "_Scaled"
> msgstr "_Anpassad"
> 
> #: src/menu.h:456
> msgid "Set the image as desktop background (scaled)"
> msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (anpassad)"

"Anpassad" är ganska allmänt ord.  Du kan inte tänka dig att säga
"skalad" istället?

> #: src/menu.h:462
> msgid "S_tretched"
> msgstr "S_träckt"
> 
> #: src/menu.h:462
> msgid "Set the image as desktop background (stretched)"
> msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (sträckt)"

"Utsträckt" kanske vore tydligare på svenska, eller?

> #: src/window.c:2774
> #, c-format
> msgid "1 file (%s)"
> msgstr "En fil (%s)"
> 
> #: src/window.c:2777
> #, c-format
> msgid "%d files (%s)"
> msgstr "%d filer (%s)"
> 
> #: src/window.c:2784
> #, c-format
> msgid "1 file selected (%s)"
> msgstr "En fil vald (%s)"
> 
> #: src/window.c:2787
> #, c-format
> msgid "%d files selected (%s)"
> msgstr "%d filer valda (%s)"

Eftersom det kommer med siffror ibland, tycker jag det är bättre att
det alltid gör det.  "1 fil vald" alltså.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.