Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-21 17:29:49

Bo Rosén writes:
> tis 2002-05-21 klockan 13.07 skrev Fredrik Wendt:
> > >#: src/gthumb_search.glade.h:13 src/gthumb_search_edit.glade.h:14
> > >msgid "Search Scope"
> > >msgstr "Sökomfång"
> > >  
> > >
> > Eller Sökomfattnig. Omfång ser jag mer som översättning till Range 
> > (behöver inte vara rätt/fel för det).
> 
> Är det egentligen någon större skillnad? Vad säger ni andra?

För mig är det likvärdigt.

> > >#: components/image-viewer/GNOME_GThumb_Viewer.xml.in.h:19 src/menu.h:83
> > >msgid "_Rotate Clockwise"
> > >msgstr "_Rotera medsols"
> > >  
> > >
> > Hmm, medurs hade inte varit fel här, fast risken för att jorden skall 
> > börja rotera åt andra hållet är väl överhängande liten (hoppas jag).
>  
> Jag säger spontant medsols. 

Jag kan säga både medurs och medsols.  Skulle jag översatt "clockwise"
skulle jag nog skrivit medurs, men eftersom det är samma sak invände
jag inte.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.