Re: authconfig återigen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-21 01:34:12

mån 2002-05-13 klockan 17.30 skrev Fredrik Wendt:
> >>>>>#~ msgid ""
> >>>>>#~ "Kerberos is a trusted third-party authentication system which is commonly "
> >>>>>#~ "used in medium to large networks."
> >>>>>#~ msgstr ""
> >>>>>#~ "Kerberos är autentiseringssystem för betrodda tredjeparter som vanligen "
> >>>>>#~ "används i mellanstora till stora nätverk."
> >>>>
> >>>>Visserligen en fuzzy-markerad översättning, men jag tycker att "trusted" 
> >>>>skall översättas med pålitliga eller tillförlitliga. Betrodd känns mer 
> >>>>som att man tror på vad någon säger, vilket skulle kunna vara lögn. 
> >>>        
> >>>Men är det inte precis det som avses? Att jag anger någon som "trusted"
> >>>innebär ju att jag tror på denne, men denne behöver ju faktiskt inte
> >>>tala sanning...
> >>>
> >>>>Kanske även anförtrodda.
> >>>
> >>>Om jag ändrar denna måste jag även ändra en del andra översättningar.
> >>>Jag ser därför gärna mer diskussion kring detta. Vad tycker andra?
> >>
> >>Min första reaktion är att jag tycker som Christian.  Men eftersom det
> >>här meddelandet är föråldrat (inte fuzzy/luddigt), så tycker jag vi
> >>kan vänta med att fördjupa oss tills det behövs, om det gör det någon
> >>gång.
> >
> >Jag har för mig att det förekommer i fler översättningar, och då även på
> >ställen där det inte är föråldrat, utan verkligen används. Därför tycker
> >jag att nu är en tid så god som någon att ha en debatt om detta.
> >
> Japp. Vi diskuterade detta tidigare. Då godtogs mitt förslag om att ändra:

Okidok.


> >> >#: src/newt.c:355
> >> >msgid "Trusted Devices:"
> >> >msgstr "Betrodda enheter:"
> >>
> >> Hmm, vet inte om det är värt att nämna men betrodd låter som om man tror 
> >> på vad de säger (t ex en lögn eller saga). Orden "tillförlitliga" eller 
> >> "pålitliga" känns mer naturliga för mig i detta sammanhang (även 
> >> anförtrodda). (Detta återkommer på flera ställen.)
> >
> >"Pålitliga" får det bli. Tack!
> 
> Saxat från http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/10/5000.html
> 
> Mina argument kan kanske utökas med att man litar på dem innan de sagt 
> något och inte blir betrodda för vad de säger. (Skillnaden mellan "Jag 
> tror på vad du [än] kommer säga" och "Jag tror på vad du säger (eller 
> nyss har sagt)".)
> I ett vidare perspektiv handlar "trust" för mig om tillför- och 
> pålitlighet, inte på huruvida någon eller vad någon säger är "betrott".

Okej, jag ändrar. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.