Re: printconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-21 01:30:11

mån 2002-05-13 klockan 17.20 skrev Fredrik Wendt:
> >>>>> #: ../util/printconf_gui.py:1435 ../util/printconf_tui.py:1522
> >>>>>N msgid "Prerender Postscript"
> >>>>> msgstr "Rendera om Postscript"
> >>>>
> >>>>Vad betyder egentligen "prerender"?  Det låter som "förrendera", men
> >>>>vad skulle det vara?
> >>>
> >>>Ingen aning. Någon som har en aning?
> >>
> >>Någon aning har jag inte, men en chansning: Den kan inte kalla t ex 
> >>omskrivning av PS -> PCL för prerender? Eller att den gör om en 
> >>PostScript 2 till PostScript 3 om skrivare stöder det?
> >>
> >>Vild chansning som sagt var...
> >
> >Intressant, men jag ändrar ogärna översättningen om inte någon är helt
> >säker på vad det verkligen är. Men tack för hjälpen!
>
> Jag vet som tidigare sagt inte vad det här är eller innebär, men det 
> låter ändå i mina öron som att "Förrendera" är en bättre översättning än 
> "Rendera om". (Det senare ser jag som en översättning till rerender 
> (utan p)).

Okej, jag ändrar till "Förrendera". Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/printconf.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.