Re: anaconda igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-21 01:59:58

mån 2002-05-13 klockan 22.56 skrev Tommy Pettersson:
> > G "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer att starta om "
> > G "automatiskt när du avslutar skalet."
> > N "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer att "
> > N "automatiskt startas om när du avslutar skalet."
> 
> 'startas om automatiskt' låter mer svenskt.

Tycker du det? Jag tycker båda går bra. Den andra valde jag för att få
det att fungera bättre med bestämningen "när du avslutar skalet". Det
kändes bättre att flytta predikatet närmare den delen, istället för att
ha "automatiskt" där.
Jag ändrar inte, såvida du eller någon annan inte kan övertyga mig om
något annat såklart.


> >  #: ../rescue.py:196
> >  msgid ""
> >  "You don't have any Linux partitions. Press return to get a shell. The system "
> >  "will reboot automatically when you exit from the shell."
> >  msgstr ""
> >  "Du har inga Linuxpartitioner. Tryck på Retur för att komma till ett skal. "
> > G "Systemet kommer att starta om automatiskt när du avslutar skalet."
> > N "Systemet kommer att automatiskt startas om när du avslutar skalet."
> 
> dito.

D:o.


> >  #: ../iw/bootdisk_gui.py:54 ../textw/bootdisk_text.py:75
> >  #, python-format
> >  msgid ""
> > G "The boot disk allows you to boot your Red Hat Linux system from a floppy "
> > G "diskette.\n"
> > N "The boot disk allows you to boot your %s system from a floppy diskette.\n"
> >  "\n"
> >  "Please remove any diskettes from the floppy drive and insert a blank "
> >  "diskette. All data will be ERASED during creation of the boot disk."
> >  msgstr ""
> > G "Startdisketten låter dig starta ditt Red Hat Linux-system från en diskett.\n"
> > N "Startdisketten låter dig starta ditt %s-system från en diskett.\n"
> >  "\n"
> > G "Ta bort alla disketter från diskettstationen och sätt i en tom diskett. All "
> > G "data kommer att TAS BORT under skapandet av startdisketten."
> > N "Ta bort eventuella disketter från diskettstationen och sätt i en tom "
> > N "diskett. All data kommer att TAS BORT under skapandet av startdisketten."
> 
> 'under skapandet av startdisketten' -> 'när startdisketten skapas'.

Det blir bättre. Tack!


> >  #: ../textw/welcome_text.py:23
> >  #, python-format
> >  msgid ""
> > G "Welcome to Red Hat Linux!\n"
> > N "Welcome to %s!\n"
> >  "\n"
> > G "This installation process is outlined in detail in the Official Red Hat "
> > G "Linux Installation Guide available from Red Hat, Inc. If you have access to "
> > G "this manual, you should read the installation section before continuing.\n"
> > N "This installation process is outlined in detail in the Official %s "
> > N "Installation Guide available from Red Hat, Inc. If you have access to this "
> > N "manual, you should read the installation section before continuing.\n"
> >  "\n"
> > G "If you have purchased Official Red Hat Linux, be sure to register your "
> > G "purchase through our web site, http://www.redhat.com/."
> > N "If you have purchased Official %s, be sure to register your purchase through "
> > N "our web site, http://www.redhat.com/."
> >  msgstr ""
> > G "Välkommen till Red Hat Linux!\n"
> > N "Välkommen till %s!\n"
> >  "\n"
> > G "Denna installation är beskriven i detalj i \"Official Red Hat Linux "
> > G "Installation Guide\" som finns tillgänglig från Red Hat, Inc. Om du har "
> > G "tillgång till denna manual bör du läsa igenom sektionen om installation "
> > G "innan du fortsätter.\n"
> > N "Denna installation är beskriven i detalj i \"Official %s Installation Guide"
> > N "\" som finns tillgänglig från Red Hat, Inc. Om du har tillgång till denna "
> > N "manual bör du läsa igenom sektionen om installation innan du fortsätter.\n"
> 
> 'the section' borde bli 'kapitlet' eller 'stycket'. På svenska
> är inte text indelad i sektioner. Ordagrant översatt borde
> 'section' bli 'paragraf', men det käns dock fel här.

Jag ändrar till "kapitlet". Tack!


> >  #: ../textw/welcome_text.py:43
> >  #, python-format
> >  msgid ""
> > G "Welcome to the Red Hat Linux!\n"
> > N "Welcome to %s!\n"
> >  "\n"
> >  "You have entered reconfiguration mode, which will allow you to configure "
> >  "site-specific options of your computer.\n"
> >  "\n"
> >  "To exit without changing your setup select the Cancel button below."
> >  msgstr ""
> > G "Välkommen till Red Hat Linux!\n"
> > N "Välkommen till %s!\n"
> >  "\n"
> > G "Du har kommit in i omkonfigurationsläget, som kommer att låta dig göra "
> > G "lokala inställningar av din dator.\n"
> > N "Du har kommit in i omkonfigurationsläget, som kommer att låta dig "
> > N "konfigurera lokala inställningar av din dator.\n"
> 
> 'kommit in i' blir bättre som 'kommit till', tycker jag.

Ja, definitivt. Tack!


> >  #: ../loader/loader.c:1228
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "If you would like to test additional media, insert the next CD and press \"%s"
> > N "\". You do not have to test all CDs, although it is recommended you do so at "
> > N "least once.\n"
> > N "\n"
> > N "To begin the installation process insert CD #1 into the drive and press \"%s"
> > N "\"."
> > N msgstr ""
> > N "Om du vill testa ytterligare media sätter du in nästa cd och trycker \"%s\". "
> > N "Du behöver dock inte testa alla cdskivor, även om det rekommenderas att du "
> > N "gör det minst en gång.\n"
> > N "\n"
> > N "För att börja installationen stoppar du in den första cdskivan i enheten och "
> > N "trycker \"%s\"."
> 
> Ynf, ett litet bindestreck mellan cd och skivan kan man väl ha i alla fall?

Jaja. Fixat på alla ställen. :)


> >  #: ../loader/loader.c:1249 ../loader/loader.c:1363
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > G "I could not find a Red Hat Linux CDROM in any of your CDROM drives. Please "
> > G "insert the Red Hat CD and press \"OK\" to retry."
> > N "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
> > N "and press %s to retry."
> >  msgstr ""
> > G "Jag kunde inte hitta en Red Hat Linux-cd i någon av dina cdromenheter. Sätt "
> > G "i Red Hat-cdskivan och tryck \"OK\" för att försöka igen."
> > N "%s-cd:n kunde inte hittas i någon av dina cdromenheter. Sätt i %s-cd:n och "
> > N "tryck %s för att försöka igen."
> 
> Samma här .'cd-rom-enheter' i minst fem år till, eller är jag
> för konservativ?

Hmm. Datatermgruppen vill ha det till "cd-romenheter" med bara ett
bindestreck (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a23), så jag
ändrar till det.
Ändrar också "%s-cd:n" på båda ställen till "cd-skivan med %s".

Tackar för kommentarerna!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.