Re: authconfig återigen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-13 17:30:37

Christian Rose wrote:

>sön 2002-05-12 klockan 17.13 skrev Göran Uddeborg:
> 
>
>>>>>#~ msgid ""
>>>>>#~ "Kerberos is a trusted third-party authentication system which is commonly "
>>>>>#~ "used in medium to large networks."
>>>>>#~ msgstr ""
>>>>>#~ "Kerberos är autentiseringssystem för betrodda tredjeparter som vanligen "
>>>>>#~ "används i mellanstora till stora nätverk."
>>>>>     
>>>>>
>>>>Visserligen en fuzzy-markerad översättning, men jag tycker att "trusted" 
>>>>skall översättas med pålitliga eller tillförlitliga. Betrodd känns mer 
>>>>som att man tror på vad någon säger, vilket skulle kunna vara lögn. 
>>>>    
>>>>
>>>Men är det inte precis det som avses? Att jag anger någon som "trusted"
>>>innebär ju att jag tror på denne, men denne behöver ju faktiskt inte
>>>tala sanning...
>>>
>>>>Kanske även anförtrodda.
>>>>    
>>>>
>>>Om jag ändrar denna måste jag även ändra en del andra översättningar.
>>>Jag ser därför gärna mer diskussion kring detta. Vad tycker andra?
>>>   
>>>
>>Min första reaktion är att jag tycker som Christian. Men eftersom det
>>här meddelandet är föråldrat (inte fuzzy/luddigt), så tycker jag vi
>>kan vänta med att fördjupa oss tills det behövs, om det gör det någon
>>gång.
>>  
>>
>
>Jag har för mig att det förekommer i fler översättningar, och då även på
>ställen där det inte är föråldrat, utan verkligen används. Därför tycker
>jag att nu är en tid så god som någon att ha en debatt om detta.
> 
>
Japp. Vi diskuterade detta tidigare. Då godtogs mitt förslag om att ändra:

>> >#: src/newt.c:355
>> >msgid "Trusted Devices:"
>> >msgstr "Betrodda enheter:"
>>
>> Hmm, vet inte om det är värt att nämna men betrodd låter som om man tror 
>> på vad de säger (t ex en lögn eller saga). Orden "tillförlitliga" eller 
>> "pålitliga" känns mer naturliga för mig i detta sammanhang (även 
>> anförtrodda). (Detta återkommer på flera ställen.)
>
>"Pålitliga" får det bli. Tack!

Saxat från http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/10/5000.html

Mina argument kan kanske utökas med att man litar på dem innan de sagt 
något och inte blir betrodda för vad de säger. (Skillnaden mellan "Jag 
tror på vad du [än] kommer säga" och "Jag tror på vad du säger (eller 
nyss har sagt)".)
I ett vidare perspektiv handlar "trust" för mig om tillför- och 
pålitlighet, inte på huruvida någon eller vad någon säger är "betrott".

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.