Re: binutils-2.12-pre020121, första delen.

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-16 23:23:56

Tommy Pettersson writes:
> > > #: ieee.c:2442
> > > msgid "unexpected string in C++ misc"
> > > msgstr "oväntad textsträng i C++-misc"
> > 
> > "Textsträng" skulle nog lett mig att tro att det är en sträng i
> > C++-mening, antingen en sådan som skrivs inom citationstecken eller
> > ett objekt i klassen "string".  Inte något värde i objektmodulen, typ
> > ett namn på en funktion.
> > 
> > Vet du om det är det, eller vad det är för slags sträng som avses?
> 
> Jag vet inte.  En C++-misc är en del i en "ATN record" som
> innehåller felsökningsinformation, och i just det här fallet
> är det en C++-misc som har något med procedurer att göra.
> Funktionen som hittar den oväntade textsträngen är en funktion
> som tolkar generella strängar, men som oftast används för att
> läsa in namnet på en identifierare (om jag förstår koden rätt).
> Mer än så har jag inte orkat sätta mig in i koden, men jag tror
> utifrån detta att det inte rör sig om en sträng i C++-mening.
> 
> Jag kommer inte på något bättre sätt att översätta det,
> så förslag mottages tacksamt.

Det kanske inte framgick tydligt, men mitt förslag var bara att stryka
"text", och översätta "string" direkt till sträng.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.