Re: binutils-2.12-pre020121, första delen.

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-15 23:20:36

> > "Project-Id-Version: binutils 2.11\n"
> 
> Den har du glömt uppdatera.

Oj då! Jag måste lära mig att tänka på huvudet ibland.

> > #: addr2line.c:312 nm.c:447 objdump.c:2800
> > #, c-format
> > msgid "unknown demangling style `%s'"
> > msgstr "okänd avkodningsstil \"%s\""
> 
> Jag tror vi diskuterat det någon gång, men numera brukar jag tycka att
> det är bäst att använda uttrycken "mangla" och "avmangla" även på
> svenska.

Jag hittade diskussionen i mejlarkivet. Jag tror att jag valde
koda av den anledningen att det redan är översatt så i ld.
Jag tycker 'mangla' är acceptabelt, men eftersom jag hittar
varianten 'koda' (och även 'modifiera') när jag söker på nätet,
men ingen 'mangla', så låter jag det vara 'koda' tills vidare.

> > #: ar.c:266
> > msgid " command specific modifiers:\n"
> > msgstr " modifierare för kommandona:\n"
> 
> Jag tycker du kan behålla "specifika" i översättningen, så att man
> förstår att de tillhör vissa speciella kommandon.

Godtages.

> > #: ar.c:276
> > msgid " [s]     - create an archive index (cf. ranlib)\n"
> > msgstr " [s]     - indexera arkivet (se ranlib)\n"
> 
> "cf" betyder väl "jämför"?

Ja, det gör det visst. Då får det bli 'jfr.'.

> Eventuellt skulle du vara lite mer exakt trogen orginalet i din
> formulering, för att förtydliga att man skapar ett index, inte stoppar
> in arkivet i något existerande index. Jag vet inte om någon skulle
> missförstå i praktiken, men för säkerhets skull.

Instämmer och ändrar till "skapa ett index över arkivet (jfr. ranlib)".

> > #: debug.c:1194
> > msgid "debug_record_variable: no current block"
> > msgstr "debug_record_variable: inget aktuell block"
> 
> aktuellT

Se där. Man blir så blind när man läser det man själv skrivit.

> > #: dlltool.c:1182 resrc.c:271
> > #, c-format
> > msgid "wait: %s"
> > msgstr "wait: %s"
> 
> Är det systemanropet som avses, eftersom du inte översatt?

Det är värre än så. Det är pwait() som anropas, så det blir
fel hur jag än översätter.

> > #: dlltool.c:1187 dllwrap.c:455 resrc.c:276
> > #, c-format
> > msgid "subprocess got fatal signal %d"
> > msgstr "subprocessen fick fatal signal %d"
> 
> Någon kom på att vi borde översätta "fatal" med "ödesdiger".

De är ju synonymer. I en korpus för "ganska modern svenska"
jag sammanställt, med för närvarande 5 411 658 ord, finns
7 varianter av 'ödesdiger' och 4 av 'fatal', så jag tycker
'fatal' behöver pushas för lite. Men i bfd är 'fatal'
översatt med 'ödesdiger', så för konsekvensens skull vore
det idé att ändra. Finns det några bra argument till
fördel för 'ödesdiger'? Jag känner mig än så länge som en
'fatal'-anhängare.

> > #: dlltool.c:2851
> > msgid "Created lib file"
> > msgstr "Skapade biblioteksfilen"
> 
> Kommer det något namn på den här? Annars blir det ju fel att övergå
> till bestämd form.

Nej, det kommer inget namn. Programmet beskriver på en
tidigare rad att det är i färd med att skapa bibliotek si och
så, och detta är bara en bekräftelse på att det gick vägen.
Det skulle ju i och för sig fungera även med obestämd form,
men jag tycker (lite vagt) det känns bättre med bestämd form.

> > #: dlltool.c:3142
> > msgid "  -e --output-exp <outname> Generate an export file.\n"
> > msgstr "  -e --output-exp <ut-namn> Generera en exportfil.\n"
> > 
> > #: dlltool.c:3143
> > msgid "  -l --output-lib <outname> Generate an interface library.\n"
> > msgstr "  -l --output-lib <ut-namn> Generera ett gränssnitts-bibliotek.\n"
> 
> Hmm, finns det någon anledning att ha bindestreck i "utnamn"?

Nej. :-) Jag tar bort det.

> > #: dlltool.c:3145
> > msgid ""
> > "  -D --dllname <name>    Name of input dll to put into interface lib.\n"
> > msgstr ""
> > "  -D --dllname <namn>    Namn på indata-dll att infoga i "
> > "gränssnitts-biblioteket.\n"
> 
> I "gränssnittsbiblioteket" bör det inte vara något bindestreck.

Jag tycker orden blir så långa och svåra att läsa annars.
Det är den långvariga influensens av tyskan fel att
meningsbyggnaden lockar fram dessa sammansammansammansatta
substantiv, och det nu tilltagande särskrivandet är bara en
radikal, men i grunden sund, protest mot detta. Själv är
jag bara för feg för att särskriva, så jag låtsas vara en
ihopskrivare och använder istället obefogade bindestreck. ;-)

Du har rätt. Jag tar bort bindestrecket.

> > #: dlltool.c:3155
> > msgid ""
> > "  -U --add-underscore    Add underscores to symbols in interface "
> > "library.\n"
> > msgstr ""
> > "  -U --add-underscore    Sätt dit understreck på symboler i "
> > "gränssnitts-biblioteket.\n"
> 
> Ett extra bindestreck igen.

Jag gjorde en sök-och-ersätt. :-)

> > #: dllwrap.c:532
> > msgid "  --dry-run       Show what needs to be run\n"
> > msgstr "  --dry-run       Visa (utan att göra) vad som behöver göras\n"
> 
> Jag tror inte du behöver parentesen.

Jag tyckte att det var bra med övertydlighet här, eftersom
man antagligen vill vara alldeles helt jättesäker på att
ingenting körs när man använder denna flagga. Den aspekten
är inbyggd i namnet på flaggan som jag inte kan översätta.

Jag ändrar till "Gör inget annat än att visa vad som måste köras".

> > # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> > # kolonet på alla 4 strängar.
> > #: dllwrap.c:1014
> > #, c-format
> > msgid "DLLTOOL name  : %s\n"
> > msgstr "DLLVERKTYG namn  : %s\n"
> > 
> > # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> > # kolonet på alla 4 strängar.
> > #: dllwrap.c:1015
> > #, c-format
> > msgid "DLLTOOL options : %s\n"
> > msgstr "DLLVERKTYG flaggor : %s\n"
> > 
> > # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> > # kolonet på alla 4 strängar.
> > #: dllwrap.c:1016
> > #, c-format
> > msgid "DRIVER name   : %s\n"
> > msgstr "ENHET namn     : %s\n"
> > 
> > # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> > # kolonet på alla 4 strängar.
> > #: dllwrap.c:1017
> > #, c-format
> > msgid "DRIVER options : %s\n"
> > msgstr "ENHET flaggor   : %s\n"
> 
> Fast ett blanktecken kan du väl ta bort? Normalt har man ju inte
> mellanrum före kolon. Så för den längsta strängen bör det väl kunna
> följa direkt på?

Tja, ett tecken är ju alltid ett tecken. Jag funderade aldrig
på varför de inte gör så i originalet. Ändrar.

> > #: ieee.c:548
> > msgid "unsupported IEEE expression operator"
> > msgstr "ostödd IEEE-uttrycksoperatorn"
> 
> "ostödd" låter konstigt. Kanske "ej stödd" istället? (Christian som
> har ett horn i sidan på ordet "ej" skulle väl sagt "inte stödd"
> istället antar jag. :-)

Det låter konstigt, jag håller med. Jag ändrar enligt
Christians förslag till "[...] stöds inte".

> > #: ieee.c:1381 ieee.c:1453 ieee.c:2152
> > msgid "illegal variable index"
> > msgstr "otillåtet variabel-index"
> 
> Här kan du nog stryka bindestrecket igen.

Bort ska det minsann. Jag tog bort ett i 'typ-index' också
när jag ändå höll på.

> > #. Reserved for FORTRAN common.
> > #: ieee.c:2355
> > msgid "unsupported ATN11"
> > msgstr "TN11 stöds inte"
> 
> Du tappade bort ett "A".

Hoppsan.

> > #: ieee.c:2442
> > msgid "unexpected string in C++ misc"
> > msgstr "oväntad textsträng i C++-misc"
> 
> "Textsträng" skulle nog lett mig att tro att det är en sträng i
> C++-mening, antingen en sådan som skrivs inom citationstecken eller
> ett objekt i klassen "string". Inte något värde i objektmodulen, typ
> ett namn på en funktion.
> 
> Vet du om det är det, eller vad det är för slags sträng som avses?

Jag vet inte. En C++-misc är en del i en "ATN record" som
innehåller felsökningsinformation, och i just det här fallet
är det en C++-misc som har något med procedurer att göra.
Funktionen som hittar den oväntade textsträngen är en funktion
som tolkar generella strängar, men som oftast används för att
läsa in namnet på en identifierare (om jag förstår koden rätt).
Mer än så har jag inte orkat sätta mig in i koden, men jag tror
utifrån detta att det inte rör sig om en sträng i C++-mening.

Jag kommer inte på något bättre sätt att översätta det,
så förslag mottages tacksamt.

> > #: ieee.c:3183
> > msgid "undefined C++ vtable"
> > msgstr "odefinierad C++-v-tabell"
> 
> Hmm, "vtable" är för mig ett fast begrepp som heter just så. Men det
> kanske är dumt, v-tabell kanske inte är så dumt. Jag vet inte riktigt
> vad jag tycker, men jag har pekat på det så att andra kan tycka också.
> 
> Så långt hann jag just nu. Fortsättning följer.

Jag tackar så mycket.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.