Re: apacheconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 01:19:28

tor 2002-05-09 klockan 10.42 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: ../src/ApacheGizmo.py:940
> > N msgid "Request Entity Too Large"
> > N msgstr "Begäran för stor"
> 
> Hur var det nu?  Det här tror jag vi diskuterat förr.  Var det sjäva
> begäran, eller var det det som begärdes som var för stort?

Själva begäran var för stor har jag för mig.


> >   #: ../src/glade-strings.c:74
> > N msgid "Critical"
> > N msgstr "Kritiskt"
> 
> Har du kollat att det är rätt genus?

Hmm, jag har ingen enkel möjlighet att göra det (det är en glade-fil),
men om någon kan trolla fram strängen i användargränssnittet...


> >   #: ../src/glade-strings.c:252
> > N msgid "Process _Allow list before Deny list"
> > N msgstr "Behandla _tillåtelselistan innan nekandelistan"
> 
> >   #: ../src/glade-strings.c:255
> > N msgid "Process _Deny list before Allow list"
> > N msgstr "Behandla _nekandelistan innan tillåtelselistan"
> 
> Det bör väl vara "före" istället för "innan" här?

Ja, jag ändrar.
Tack ska du ha. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/apacheconf.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.