apacheconf igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-09 10:42:43

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "Re: apacheconf igen"
  Christian Rose writes:
  >  #: ../src/ApacheGizmo.py:940
  > N msgid "Request Entity Too Large"
  > N msgstr "Begäran för stor"
  
  Hur var det nu? Det här tror jag vi diskuterat förr. Var det sjäva
  begäran, eller var det det som begärdes som var för stort?
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:74
  > N msgid "Critical"
  > N msgstr "Kritiskt"
  
  Har du kollat att det är rätt genus?
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:252
  > N msgid "Process _Allow list before Deny list"
  > N msgstr "Behandla _tillåtelselistan innan nekandelistan"
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:255
  > N msgid "Process _Deny list before Allow list"
  > N msgstr "Behandla _nekandelistan innan tillåtelselistan"
  
  Det bör väl vara "före" istället för "innan" här?
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.