Re: apacheconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 01:15:31

tor 2002-05-09 klockan 13.00 skrev Fredrik Wendt:
> >>  #: ../src/ApacheGizmo.py:940
> >>N msgid "Request Entity Too Large"
> >>N msgstr "Begäran för stor"
> >
> >Hur var det nu?  Det här tror jag vi diskuterat förr.  Var det sjäva
> >begäran, eller var det det som begärdes som var för stort?
>  
> "The server will not process the request becaus its entity-body is too 
> large." Ur "HTTP Pocket Reference" (felkod 413).
> 
> Vad gäller förfrågan vs begäran så är det kanske i huvudsak en smaksak? 
> Det jag reagerade över är att det inte finns något ord för plural av 
> begäran,

Finns det inte? Jag använder en begäran, flera begäran ("regeringen
framställde flera begäran om deras utlämnande").


> vilket det däremot gör för förfrågan (förfrågningar). Min 
> engelska ordbok säger inget om förfrågan om man slår på request, och 
> inget om request när man slår på förfrågan (där står bara inquiries). 
> Detta kan tolkas som att det troligtvis handlar om "begäranden".
>     Det jag först reflekterade över är att en begäran - för mig - är en 
> form av hårdare förfrågan, där ett avslag innebär att man på något sätt 
> vidtar någon slags åtgärd. Jämför "jag begär att vägskatten avskaffas, 
> annars avgår jag" med "jag har en förfrågan om att avskaffa vägskatten".
>     Jag har sett en HTTP-request som en förfrågan; finns objektet och 
> jag har rätt att tillgå det - skicka det till mig. Att få avslag på en 
> förfrågan skulle kunna innebära att man rättar till anledningen till 
> avslag, och skickar en ny förfrågan, medan en ett avslag på en begäran 
> skulle innebära ett stopp.
> 
> Men det är bara min tolkning och känsla för vad som pågår. Den kan 
> givetvis vara felaktig. Jag kommer nog fortsätta prata om förfrågan med 
> mina kunder, eftersom det är svårt att säga "Ja, av loggarna kan vi se 
> att ni har tusen begäran efter denna fil som ni valde att plocka bort 
> för en månad sedan. Era besökare har då mötts av denna felsida 
> istället..." För mig känns det helt naturligt att säga förfrågningar där.

Hmm, fler som har synpunkter och inlägg i debatten?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.