Re: apacheconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 01:20:33

tor 2002-05-09 klockan 15.35 skrev Göran Uddeborg:
> >     Det jag först reflekterade över är att en begäran - för mig - är en 
> > form av hårdare förfrågan, där ett avslag innebär att man på något sätt 
> > vidtar någon slags åtgärd. Jämför "jag begär att vägskatten avskaffas, 
> > annars avgår jag" med "jag har en förfrågan om att avskaffa vägskatten".
> 
> Det var intressant.  Så skulle jag aldrig använt ordet "förfrågan".
> Jag skulle kunna säga "Jag har en förfrågan om hur vägskatten tas ut",
> eller, ännu närmare, "Jag har en förfrågan om vägskatten kommer
> avskaffas".  Men som du använder ordet, att du egentligen framför ett
> önskemål, så skulle jag aldrig ha använt det.  För mig handlar en
> förfrågan just om en FRÅGA, inte önska/begära/kräva.
> 
> På motsvarande sätt är det för mig inte nödvändigt att en begäran
> följs av något "annars".
> 
> Jag kan hålla med om att det är lite olyckligt att det inte finns
> någon bra pluralform.  Men om man skall byta ordet så tycker jag inte
> man skall byta till förfrågan, det betyder något annat.  Tänkbara
> alternativ vore "krav", "beställning", "order".  Men det är väl
> tveksamt om något av dem passar bättre.  Rent betydelsemässigt tycker
> jag begäran är helt rätt.

Okej, då låter jag bli att ändra, om ingen annan har något att tillägga
eller en annan åsikt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.