Re: Översättningsförslag

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-10 09:38:23

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: Översättningsförslag"
  ons 2002-05-08 klockan 09.04 skrev Martin Norbäck:
  > > original         översättning        varifrån
  > > -----------------------------------------------------------------------------
  > -
  > > _Autosave        _Autospara         gedit-2.0.pot.rtf
  > 
  > Eller "Spara _automatiskt", fast det är kanske för långt.
  
  Bra kommentar. Jag tror faktiskt vi brukar skriva om det till "Spara
  _automatiskt" (i alla fall tror jag har gjort det tidigare).
  
  
  > > modifier keys      modifieringstangenter	  control-center-2.0.pot.rtf
  > 
  > Eller "modifierartangenter"
  
  Ja, det blir kanske bättre.
  
  
  > > Save Current Session   Spara aktuell session   control-center-2.0.pot.rtf
  > > Save Current Setup    Spara aktuell inställning control-center-2.0.pot.rtf
  > 
  > plural "inställningar" som du säger, och "nuvarande" i stället för aktuell.
  
  Ok.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.