Översättningsförslag

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-08 22:34:25

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "Re: Översättningsförslag"
  > Node Child        Nodbarn av (från?)     glade-2.0.pot.rtf
  
  Barn AV, tycker jag.
  
  > Jag tycker själv att de är bra, med undantag av "Save Current Setup" som
  > jag vill ha till "Spara aktuella inställningar" alternativt "Spara
  > nuvarande inställningar".
  > Vad tycker andra?
  
  Nuvarande eller aktuell är likvärdiga för mig. Jag kan tänka mig både
  plural och singular, det beror på om man ser det som en massa små
  inställningar eller en större sammansatt inställning. Båda är ok; jag
  skulle valt att följa orginalet.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.