Re: util-linux-2.11o

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-16 23:15:45

lör 2002-03-16 klockan 20.08 skrev Göran Uddeborg: 
> >  #: fdisk/sfdisk.c:1072
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > N "Warning: The partition table looks like it was made\n"
> >  " for C/H/S=*/%ld/%ld (instead of %ld/%ld/%ld).\n"
> >  "For this listing I'll assume that geometry.\n"
> >  msgstr ""
> > N "Varning: Partitionstabellen ser ut som om den gjordes\n"
> >  " för C/H/S=*/%ld/%ld (istället för %ld/%ld/%ld).\n"
> > N "I denna visning kommer jag att antaga den senare geometrin.\n"
> 
> Blev det rätt? Jag läser det engelska som att de första värdena
> antas, och det svenska som att det sista värdena antas. Men engelskan
> är inte helt tydlig.

Okej, för att göra det lika otydligt stryker jag "senare" i den svenska
översättningen. Jag vill tacka er allihop för kommentarerna. Ny fil
finns på http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11o.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.