Re: util-linux-2.11o

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-16 23:09:01

lör 2002-03-16 klockan 20.18 skrev peter karlsson:
> > Ska jag ändra till "Solaris-startpart." och motsvarande?
> 
> Nej, "start" är en alldeles utmärkt översättning.

Okej.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.