Re: util-linux-2.11o

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-17 10:43:30

Christian Rose writes:
> Okej, för att göra det lika otydligt stryker jag "senare" i den svenska
> översättningen.

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.