util-linux-2.11o

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-16 20:08:12

Christian Rose writes:
>  #: fdisk/sfdisk.c:1072
>  #, c-format
>  msgid ""
> N "Warning: The partition table looks like it was made\n"
>  " for C/H/S=*/%ld/%ld (instead of %ld/%ld/%ld).\n"
>  "For this listing I'll assume that geometry.\n"
>  msgstr ""
> N "Varning: Partitionstabellen ser ut som om den gjordes\n"
>  " för C/H/S=*/%ld/%ld (istället för %ld/%ld/%ld).\n"
> N "I denna visning kommer jag att antaga den senare geometrin.\n"

Blev det rätt? Jag läser det engelska som att de första värdena
antas, och det svenska som att det sista värdena antas. Men engelskan
är inte helt tydlig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.