Re: gnome-utils (Gnome2)

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-03-12 18:18:48

On Mon, Feb 25, 2002 at 01:42:26AM +0100, Christian Rose wrote:
> > >#: gfloppy/src/badblocks.c:102
> > >msgid "MInternal Error: Unable to seek to the correct location."
> > >msgstr "MInternt fel: Kan inte flytta till rätt plats."
> >
> > Varför inte "Kan inte söka till rätt plats."?
> 
> Tror vi har översatt "seek" till "flytta" eller "spola" tidigare. Men
> jag ändrar.

(Jag läser ikapp och kommer med sena kommentarer.)  Ytterligare
ett förslag: "Kan inte uppsöka rätt plats."  'Uppsöka' innebär
både att man letar reda på något och att man tar sig dit.

-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.