Re: Översättningen av enscript

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-03-12 17:50:21

On Mon, Jan 21, 2002 at 10:32:15PM +0100, Martin Sjögren wrote:
> > > >>#: src/main.c:2401
> > > >>#, fuzzy
> > > >>msgid ""
> > > >>" -s, --baselineskip=NUM   set baselineskip to NUM\n"
> > > >>[...]
> > > >>" -z, --no-formfeed     do not interpret form feed characters\n"
> > > >>" -Z, --pass-through     pass through PostScript and PCL files\n"
> > > >>"               without any modifications\n"
> > > >>msgstr ""
> > > >>" -s, --baselineskip=NUM   sätt baslinjehopp till NUM\n"
> > > >>[...]
> > > >>" -z, --no-formfeed     tolka inte formfeed-tecken\n"
> > > >>" -Z, --pass-through     skicka genom PostScript- och PCL-filer utan\n"
> > > >>"               några ändringar\n"
> > > >>
> > > baslinjehopp = fuzzy... Någon aning om vad det är?
> > 
> >    -s num, --baselineskip=num
> >        Specify the baseline skip in PostScript points.
> >        Number num can be given as a decimal number. When
> >        enscript moves from line to line, current point y
> >        coordinate is moved (font point size + baseli­
> >        neskip) points down. The default baseline skip is
> >        1.
> > 
> > Nästan "radavstånd" fast inte riktigt.
> 
> Jo precis, jag tar det så länge även om det inte är exakt vad det handlar
> om.

Jag håller på att läsa ikapp, så jag är lite sen med min
kommentar. Jag vill iallafall föreslå 'radmellanrum'.

-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.