Re: gnome-utils (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-12 22:03:49

tis 2002-03-12 klockan 18.18 skrev Tommy Pettersson:
> > > >#: gfloppy/src/badblocks.c:102
> > > >msgid "MInternal Error: Unable to seek to the correct location."
> > > >msgstr "MInternt fel: Kan inte flytta till rätt plats."
> > >
> > > Varför inte "Kan inte söka till rätt plats."?
> > 
> > Tror vi har översatt "seek" till "flytta" eller "spola" tidigare. Men
> > jag ändrar.
> 
> (Jag läser ikapp och kommer med sena kommentarer.)  Ytterligare
> ett förslag: "Kan inte uppsöka rätt plats."  'Uppsöka' innebär
> både att man letar reda på något och att man tar sig dit.

Hmm. Jag ändrar. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-utils.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.